Neurológia

Choroby v odbore neurológia:Vyšetrenia v odbore neurológia:
Alkoholová demencia

Alkoholová demencia

Alkoholová demencia je jednou z komplikácií chronického alkoholizmu. Je to stav nepríjemný ako pre postihnutého, ktorého obmedzuje v bežnom živote, tak pre jeho blízke okolie. Teraz si povedzme hlavné informácie o príčinách, prejavoch, diagnostike a liečbe. Alkoholová demencia a jej príčiny Alkoholová demencie vzniká väčšinou postupne, môže však dochádzať k jej náhlemu zhoršeniu. Kombinuje sa …

Alzheimerova choroba

Alzheimerova choroba

Alzheimerova choroba je bohužiaľ ochorenie veľmi časté, a jej výskyt sa zvyšuje s vekom. Je to jedna z najvýznamnejších príčin demencie (ďalšie časté príčiny demencie starých ľudí sú mnohopočetné miniatúrne cievne mozgové príhody spôsobené celoživotným poškodzovaním malých mozgových ciev aterosklerózou a vysokým tlakom). Aké sú príčiny vzniku tejto choroby, ako presne sa prejavuje a ako ju …

Amyotrofická laterálna skleróza

Amyotrofická laterálna skleróza (ALS)

ALS čiže amyotrofická laterálna skleróza je nebezpečné neurologické ochorenie, ktoré do niekoľkých rokov od prvých príznakov vedie k smrti postihnutého. Choroba sa objavuje u mužov aj u žien vyššieho veku, obvykle medzi 40-60. rokom života. Našťastie je táto choroba veľmi vzácna. Amyotrofická laterálna skleróza a jej príčiny Príčiny vzniku tejto choroby nie sú zatiaľ známe. Svoju …

Astrocytómy

Astrocytómy

Astrocytómy patria medzi mozgové nádory, presnejšie povedané ich radíme medzi gliómy. Gliómy sú nádory, ktoré vznikajú nie z nervových buniek (neurónov), ale z tzv. gliových buniek. V prípade astrocytómu ide o subtyp gliových buniek, ktorý označujeme ako astrocyt. Astrocyty majú v mozgu veľa rôznych funkcií, napríklad majú za úlohu vyživovať neuróny a podporovať prenosy signálov …

Autizmus

Autizmus

Autizmus je aj laikom pomerne dobre známe vrodené ochorenie, ktoré môžeme označiť ako vývojovú neuropsychiatrickú poruchu, ktorá sa začne prejavovať už v detskom veku. Autizmus môže mať rôznu ťarchu a jeho závažné formy môžu postihnutého úplne vylúčiť z bežného života. Autizmus a jeho príčiny Autizmus má nepochybne genetickú zložku, tj. určitý vrodený a geneticky prenosný predpoklad …

Beckerovho choroba

Beckerova choroba

Beckerova choroba sa plným názvom označuje ako Beckerova muskulárna (svalová) dystrofia a je vážne vrodené ochorenie, ktoré je do značnej miery podobné Duchenneovej muskulárnej dystrofii. Oproti nej má však aspoň o niečo lepšiu prognózu. Beckerova choroba a jej príčiny Choroba je vrodená a jej príčinou je genetická vada, ktorá sa nachádza na X chromozóme. Dôsledkom tejto vady …

Bolesť trojklanného nervu

Bolesť trojklanného nervu

Bolesť trojklanného nervu (neuralgia trigeminu) je vraj jednou z najhorších bolestí, aké môže človek zažiť. Trojklanný nerv alebo odborne nervus trigeminus je párový nerv, ktorý má svoje centrum v mozgovom kmeni. Nerv je párový a má 3 základné vetvy. Každá z 3 vetiev má svoje zakončenie v koži tváre, ktoré sa postupne zbiehajú a drobným …

Chiariho malformácia

Chiariho malformácia

Chiariho [Kiariho] malformácia sa plným názvom označuje ako Arnold-Chiariho malformácia a ide o vrodenú vadu mozgu. Prítomnosť tejto vady potom svojim nositeľom spôsobuje množstvo komplikácií. Teraz si povedzme hlavné informácie o príčinách, princípe, prejavoch, diagnostike a liečbe tejto choroby. Chiariho malformácia a jej príčiny Nie je jasná príčina vzniku tejto vady, možno je vinníkom určitý genetický predpoklad, ale …

Cluster headache

Cluster headache

Cluster headache [klaster hedejk] je neurologické ochorenie, ktoré sa prejavuje bolesťou hlavy. Aké sú príčiny tejto bolesti, ako sa presne prejavuje, ako ju liečiť a diagnostikovať? Postihuje skôr muža a je veľmi nepríjemná, povedzme si teda o nej niečo bližšie. Cluster headache príčiny Presná príčina a mechanizmus vzniku bolesti pri cluster headache nie je jasný. …

Creutzfeldt - Jakobova choroba (CJD)

Creutzfeldt – Jakobova choroba (CJD)

Creutzfeldt – Jakobova choroba (CJD) je verejnosti známa, ale pritom je to veľmi zriedkavé ochorenie zaraďujúce sa medzi tzv. priónové choroby. Prióny sú podivné infekčné častice. Nie sú to totiž ani baktérie, ani vírusy, sú to obyčajné bielkoviny. Tieto bielkoviny sú však schopné sa v našom organizme nekontrolovane rozmnožovať a to ich robí podobné klasickým …

Demencia s Lewyho telieskami

Demencia s Lewyho telieskami

Demencia s Lewyho telieskami patrí medzi neurodegeneratívne choroby, tj. ochorenie prejavujúce sa postupnou degeneráciou centrálneho nervového systému. Demencia s Lewyho telieskami (DLB) je podtyp kortikálnych demencií vyššieho veku. Odhaduje sa, že tvorí 15 – 20 % prípadov všetkých demencií, čo ju radí na tretie miesto. Napriek tomu ostáva veľmi málo diagnostikovaná. Najčastejšie postihuje mužov nad 75 rokov. Od prepuknutia prvých príznakov trvá …

Difúzne axonálne poranenie

Difúzne axonálne poranenie

Difúzne axonálne poranenie (difúzne  axonálne poškodenie) je pomerne špecifický typ poškodenia mozgu v dôsledku akútnych úrazov hlavy. Ide o poškodenie axónov, čo sú dlhé nervové vlákna tvoriace základ bielej hmoty mozgovej. Axóny sú nevyhnutné pre prepojenie nervových buniek a poškodenie axónov má preto veľmi závažné dôsledky pre funkciu nervových buniek, a to aj keď samotné …

Ependymóm

Ependymóm

Ependymóm je nádor centrálneho nervového systému, ktorý sa môže vyskytovať v mozgu a v mieche. Vzniká z tkaniva známeho ako ependym, ktoré vystiela systém mozgových komôr (dutiny vyplnené mozgovomiechovom mokom) a kanálik prechádzajúci stredom miechy. Hlavnou funkciou ependymu je práve tvorba a absorpcia mozgovomiechového moku, čo umožňuje jeho cirkuláciu medzi nervovým tkanivom a komorami. Príčiny …

Epilepsia

Epilepsia

Epilepsia alebo ľudovo padúcnica je neurologické ochorenie, ktoré sa prejavuje opakovanými záchvatmi. Epilepsia je popisovaná už v staroveku, historickou osobnosťou trpiacou epileptickými záchvatmi bol zrejme aj Gaius Julius Caesar.  Pred vysvetlením príčin vzniku tejto choroby je nutné si povedať pár slov o štruktúre mozgu. Mozog si môžeme predstaviť ako obrovský zhluk miliárd nervových buniek (neurónov), ktoré sú vzájomne …

Esenciálny tras

Esenciálny tras

Esenciálny tras (esenciálny tremor) je nepríjemné, aj keď našťastie nie nebezpečné neurologické ochorenie. Svojim nositeľom však spôsobuje rad ťažkostí a jeho liečba nie je vždy jednoduchá. Aké sú príčiny tohto ochorenia? Dá sa vôbec liečiť? Všetko potrebné sa dočítate z nasledujúceho článku. Príčiny esenciálneho trasu Ak už trochu poznáte medicínsku terminológiu, tak viete, že slovo …

Fabryho choroba

Fabryho choroba

Fabryho choroba (sfingolipidóza) je vrodené, geneticky podmienené metabolické ochorenie, ktoré svojim nositeľom spôsobuje množstvo problémov a skracuje ich život o 15 až 20 rokov. Choroba vzniká v dôsledku ukladania určitých zlúčenín v tkanivách. Aké sú príčiny tohto ochorenia? Dá sa liečiť? Všetko potrebné sa dočítate z nasledujúceho článku Príčiny Fabryho choroby Choroba vzniká na podklade …

Fantómové bolesti

Fantómové bolesti

Fantómové bolesti sú zvláštnym typom ťažkostí, ktoré sú charakteristické pre pacientov po amputácii končatiny. Nejde o výnimočnú záležitosť, viac ako polovica ľudí po strate končatiny týmito pocitmi aspoň dočasne trpia. Fantómové pocity a fantómové bolesti sa nemusia objavovať len po amputáciách končatín, sú zdokumentované aj prípady kedy sa vyskytli po ablácií prsníka alebo po vytrhnutí …

Friedreichova ataxia

Friedreichova ataxia [frídrajchova ataksia] je vrodené ochorenie postihujúce mozog a miechu, ktoré sa prejavuje niekoľkými príznakmi. Choroba je vzácna a vyskytuje sa len u jedného človeka na niekoľko desiatok tisíc. Aké sú presné príčiny tejto choroby, ako sa prejavuje a ako ju liečiť a diagnostikovať? Všetko potrebne sa dozviete z nasledujúceho článku. Príčiny Friedreichovej ataxie …

grand mal

Grand mal

Záchvat grand mal je skôr už historické označenie jedného z typov epileptického záchvatu. Aké sú príčiny, prejavy, diagnostika a liečba tohto záchvatu sa dozviete v nasledujúcom článku.  Príčiny Grand mal Príčinou je nenormálna elektrická aktivita niektorých mozgových buniek (neurónov), ktorá sa začne šíriť po mozgu a spôsobí príznaky záchvatu. Táto nenormálna aktivita nemusí mať jasnú …

hemofil

Hemofil

Hemofil (latinsky Haemophilus influenzae) je baktéria, ktorá spôsobuje množstvo infekčných ochorení, z ktorých niektoré môžu byť aj smrteľné. Tieto baktérie sa u mnohých ľudí nachádzajú v dýchacích cestách, bez toho, aby spôsobovali akékoľvek príznaky, a preto je aj ich prenos vo forme kvapôčkovej infekcie veľmi jednoduchý. Frekvencia a nebezpečnosť hemofilových infekcií poklesla po tom, čo …

Huntingtonova choroba

Huntingtonova choroba

Huntingtonova choroba alebo  Huntingtonova chorea je veľmi vážne ochorenie. Nie je až tak časté, bohužiaľ je neliečiteľné a nakoniec vedie k smrti postihnutého. Vyskytuje sa u mužov aj u žien. Aké sú príčiny vzniku tohto ochorenia? Ako sa prejavuje a dá sa vôbec liečiť? Všetko potrebné sa dočítate z nasledujúceho článku. Príčiny Huntingtonovej choroby Choroba je geneticky …

Hydrocefalus

Hydrocefalus (voda v hlave)

„Bola blbá, mala vodu v hlave a umrela, keď jej boli štyri roky …“ – Takto drsne opisuje detský hydrocefalus Jaroslav Hašek očami malého chlapca v poviedke Ejemovic Rézinka. A nie je ďaleko od pravdy – hydrocefalus má skutočne pôvod v slovách hydro (voda) a cephalus (hlava). „Vodu v hlave“ máme v skutočnosti tak trochu …

Hypertenzná kríza

Hypertenzná kríza

Hypertenzná kríza nie je definovaná jednotlivými autormi úplne rovnako, my si ju zjednodušene popíšme ako epizódu výrazne zvýšeného tlaku (cca nad 230 / 130mm ortuťového stĺpca), ktorá bezprostredne ohrozuje zdravie človeka vysokým rizikom rozvoja komplikácií. Okrem samotnej hodnoty krvného tlaku je dôležité aj to, ako rýchlo došlo k jeho zvýšeniu a na aké tlaky je …

Japonská encefalitída

Japonská encefalitída

Japonská encefalitída je infekčný zápal mozgu, ktorý sa vyskytuje v juhovýchodnej Ázii a najmä v Japonsku. Prebiehajúce ochorenie môže spôsobiť trvalé komplikácie, a preto je vhodné o ňom niečo vedieť. Aké sú príčiny tohto ochorenia, ako sa prejavuje, ako ho diagnostikovať a liečiť? Viac podrobnosti sa dozviete v nasledujúcom článku. Príčiny japonskej encefalitídy Japonská encefalitída …

Kataplexia

Kataplexia

Kataplexia znamená náhlu poruchu svalového napätia s rozvojom svalovej slabosti. Nejde o vážny stav, na druhej strane sú jej dôsledky značne nepríjemné. Aké sú presne príčiny tejto poruchy svalového napätia, ako ju diagnostikovať a liečiť? Príčiny kataplexie Kataplexia sa môže vyskytovať samostatne, ale to je veľmi zriedkavé. Oveľa častejšie sprevádza narkolepsiu, čo je porucha bdenia …

Kernikterus

Pojem kernikterus vychádza zo slov kern (jadro) a ikterus (žltačka). Ide v podstate o poškodenie mozgových jadier (hlboké štruktúry mozgu) vysokou koncentráciou zlúčeniny známej ako bilirubín, ktorá spôsobuje už spomínanú žltačku. Ako sa presne táto choroba prejavuje, ako ju liečiť a diagnostikovať a najlepšie ako jej vôbec predchádzať? Všetko dôležité sa dozviete v nasledujúcom článku. …

kleptomania

Kleptománia

Kleptománia je psychiatrická porucha, ktorá svojmu nositeľovi spôsobuje viacero trápnych problémov vrátane možných opletačiek so zákonom. Ide o totiž o nutkavú túžbu získať bez dovolenia predmety, ktoré človeku nepatria. Aké sú príčiny tejto choroby, ako presne sa prejavuje a ako ju liečiť? Toto všetko sa dozviete v nasledujúcom článku. Príčiny kleptománie Príčina nie je jasná. …

Krabbeho choroba

Krabbeho choroba

Krabbeho choroba je veľmi vzácna, ale značne nebezpečná choroba, ktorá spôsobuje ťažké postihnutie nervového systému. Aké sú príčiny, prejavy a liečba tejto choroby sa dozviete v nasledujúcom článku. Príčiny Krabbeho choroby Krabbeho choroba je geneticky podmienená a má rodinný výskyt. Obvykle ide o vzácne sa vyskytujúcu chorobu s výskytom cca 1:100,000. Vyšší výskyt Krabbeho choroby …

Kraniofaryngeom

Kraniofaryngeom

Kraniofaryngeom je nezhubný nádor mozgu, ktorý vyrastá v oblasti tzv. tureckého sedla na spodine mozgu, kde sa nachádza hypofýza. Aké sú príčiny, prejavy, diagnostika a liečba tejto choroby sa dozviete v nasledujúcom článku. Príčiny kraniofaryngeomu Kraniofaryngeom rastie zo zárodočného tkaniva, z ktorého za normálnych okolností vzniká predná časť podmozgovej žľazy. Prečo k tomu u niektorých ľudí …

kŕč očného viečka

Kŕč očného viečka

Kŕč očného viečka sa odborne označuje ako tzv. blefarospazmus. Je to nepríjemný stav, ktorý síce nie je ohrozujúci na živote, ale napriek tomu spôsobuje niekoľko problémov. Aké sú príčiny, prejavy, diagnostika a liečba kŕču očného viečka sa dozviete v nasledujúcom článku.  Príčiny kŕču očného viečka V mnohých prípadoch je príčina nejasná a ani vykonanými vyšetreniami nie je …

Krvácanie do mozgu

Krvácanie do mozgu

Hoci je tento článok označený ako krvácanie do mozgu, presnejšie by sme mali hovoriť o krvácaní do hlavy. Nie všetky krvácania totiž musia postihovať priamo mozgové tkanivo, čo však neznamená, že by boli menej nebezpečné. Skôr ako si povieme o jednotlivých typoch krvácania, je vhodné vedieť niektoré základné informácie o mozgu, jeho obaloch a krvnom …

Meniérova choroba

Meniérova choroba

Meniérova choroba je zaujímavé ochorenie vnútorného ucha, ktoré svojho nositeľa síce neohrozuje na živote, ale značne mu vadí a zhoršuje kvalitu života. Meniérova choroba postihuje vnútorné ucho. Vnútorné ucho je zložitý párový orgán, ktorý je uložený v lebke. Vnútorné ucho sa skladá zo slimáka (ústrojenstvo zachytávajúce zvuky) a z 3 polkruhovitých kanálikov (ústrojenstvo prijímajúce informácie …

meningeóm

Meningeóm

Meningeóm je typ mozgového nádoru, ktorý vychádza z buniek mozgových blán. Vzhľadom k tomu, že prechádza aj na miechu ako tzv. miechové obaly, môžeme meningeómy nájsť nielen v dutine lebečnej, ale aj v chrbtovom kanáli. V drvivej väčšine sú tieto nádory nezhubné, ale svojho nositeľa môžu ohroziť svojim rastom. Z odborného hľadiska existuje množstvo podtypov …

meningitída

Meningitída (zápal mozgových blán)

Zápal mozgových blán čiže meningitída je vážne ochorenie, ktoré môže človeka ľahko usmrtiť alebo na ňom zanechať trvalé následky. Ide o infekčný zápal mozgových obalov (sú 3 a latinsky sa označujú ako meningy), ktorý môže byť spôsobený baktériami alebo vírusmi. Ak prejde zápal z obalov do mozgového tkaniva, hovoríme o meningoencefalitíde. Príčiny meningitídy Ako bolo …

miechový šok

Miechový šok

Miechový šok je termín používaný pre stav, ktorý vniká po prerušení miechy a trvá cca 2-3 týždne. Má svoje určité špecifiká a pacienta ohrozuje najmä dočasným ťažkým narušením funkcie zvieračov. Príčiny miechového šoku Miechový šok je zapríčinený úplným prerušením miechy, ku ktorému dochádza najčastejšie pri rôznych úrazoch. Najhoršie bývajú zranenia krčnej miechy, ktoré súvisia s letným …

migréna

Migréna

Migréna sa prejavuje záchvatovými bolesťami hlavy. Vyskytuje sa u mužov aj u žien, u žien však častejšie – predpokladá sa, že až jedna z piatich žien v Slovenskej republike migrénou trpí. Migréna sa môže objavovať niekoľkokrát do mesiaca a môže výrazne zhoršiť kvalitu života. Príčiny migrény Na vzniku choroby hrá úlohu genetický predpoklad. Presná príčina sa …

Mozgová mŕtvica

Mozgová mŕtvica (cievna mozgová príhoda-CMP)

Mozgová mŕtvica (odborne iktus) by sa dala definovať ako náhle vzniknutá porucha funkcie mozgu, ktorá je spôsobená poškodením mozgových buniek. Rozlišujeme ischemickú a krvácavú CMP. Ischemická mozgová mŕtvica Príčiny Táto cievna mozgová príhoda je spôsobená poškodením mozgových buniek nedostatkom kyslíka (tzn. poškodenie ischémiou). Tvorí asi 80% mozgových mŕtvic. Mechanizmus je v podstate podobný infarktu myokardu. V …

Multiformný glioblastóm

Multiformný glioblastóm

Multiformný glioblastóm čiže glioblastoma multiforme je jedným z mozgových nádorov. Všeobecne platí, že tieto nádory bývajú skôr nezhubné, ale môžu človeka ohroziť svojim rastom v blízkosti mozgu. Glioblastóm je iný – chová sa výrazne zhubne a prognóza pacientov s glioblastómom nebýva dobrá. Multiformný glioblastóm a jeho príčiny Presná príčina tejto formy rakoviny nie je známa. Častejšie …

Myasthenia gravis

Myasthenia gravis

Myasthenia gravis je označenie pre zaujímavou chorobu, ktorá nie je tak častá. Má však veľký vplyv na život chorého a okrem zhoršenia kvality života môže človeka ohroziť aj na živote. Povedzme si preto o tejto chorobe niečo bližšie. Aké sú príčiny jej vzniku, ako sa prejavuje a ako ju liečiť a diagnostikovať? Myasthenia gravis a jej …

Narkolepsia

Narkolepsia

Narkolepsia je relatívne vzácne neurologické ochorenie, ktoré úzko súvisí s poruchami spánku. Narkolepsiu môžeme opísať ako nedostatočnú funkciu mozgu regulovať fázy bdenia a spánku, najviditeľnejším dôsledkom je tendencia opakovane zaspávať počas dňa. Príčiny narkolepsie Narkolepsia nemá známu príčinu vzniku, no predpokladá sa významný podiel genetického predpokladu prítomného u niektorých jedincov. Prejavy Narkolepsia sa typicky prejavuje …

Nedostatok vitamínu B6

Nedostatok vitamínu B6

Vitamín B6 je označením pre zlúčeninu pyridoxín. Túto látku si náš organizmus nie je schopný vytvárať a sme preto odkázaní na jej príjem v potrave. Pyridoxín je súčasťou mnohých enzýmov dôležitých pre správny metabolizmus aminokyselín a bielkovín. Rovnako ako ostatné vitamíny skupiny B je aj pyridoxín bohato obsiahnutý v kvasniciach, ďalej sa nachádza vo vajciach, …

Nedostatok vitamínu E

Nedostatok vitamínu E

Vitamín E je označenie pre celú skupinu zlúčenín známu ako tokoferoly a patria medzi vitamíny rozpustné v tukoch. Má význam pre správnu funkciu nervov a v boji proti oxidačnému stresu, tj. pomáha likvidovať voľné kyslíkové radikály vznikajúce v našom organizme pri chemických reakciách. Tým sa zúčastňuje ochrany organizmu pred starnutím a predpokladá sa, že aj …

Neurinóm akustiku

Neurinóm akustiku (Vestibulárny schwannom)

Neurinóm akustiku je nezhubný nádor, ktorý vychádza z 8. hlavového nervu. Správnejšie sa označuje ako tzv. Vestibulárny schwannom [švanom], čo je síce presnejšie, ale z laického pohľadu úplne nepodstatné. Jeho výskyt je relatívne vzácny, odhaduje sa asi 1 človek na 100 tisíc ľudí za 1 rok. To však znamená, že v SR každým rokom ochorie …

Neuroblastóm

Neuroblastóm

Neuroblastóm patrí medzi zhubné nádorové ochorenia a je typický pre detský vek. Ide ostatne o jeden z najčastejších nádorov dojčenského veku. Nádor vychádza z nervových buniek sympatického nervového systému, ktoré sa vyskytujú na mnohých miestach tela. Typickými miestami vzniku neuroblastómu sú nadobličky a nervového tkaniva trupu, krku a panvy. Neuroblastóm a jeho príčiny Príčiny vzniku …

Neurofibromatóza

Neurofibromatóza

Ako neurofibromatózu označujeme niekoľko vrodených geneticky podmienených chorôb, medzi najznámejšie patria neurofibromatóza 1. a 2. typu. Všeobecne povedané súvisia tieto choroby s častejším vznikom rôznych nezhubných a zhubných nádorov v rôznych orgánoch a tkanivách. Čo presne tieto choroby spôsobuje, ako ich diagnostikovať, ako sa prejavujú a ako ich liečiť? Všetko toto sa dozviete v nasledujúcom …

Neurogénny ileus

Neurogénny ileus

jedným z typov črevnej nepriechodnosti. Tento stav sa radí medzi tzv. náhle brušné príhody a môže chorého bez lekárskej pomoci ľahko usmrtiť. Teraz si povedzme hlavné informácie o príčine, prejavoch, diagnostike a liečbe tejto choroby. Neurogénny ileus a jeho príčiny Podstatou stavu je zástava pasáže (posunu) črevného obsahu. Príčinou však nie je žiadna hmatateľná prekážka. …

Neurosyfilis

Neurosyfilis

Neurosyfilis je pokročilá neurologická forma syfilitickej infekcie, ktorá je v dnešnej dobe v SR raritná, dosť možno už prakticky neexistujúca. Nie je však doteraz vzácnym javom v rozvojových štátoch s vyšším výskytom sexuálne prenosných chorôb a nedostatočnou lekárskou starostlivosťou. Aké sú presne príčiny tejto choroby, ako sa prejavuje, ako ju diagnostikovať a liečiť? Viac sa …

obrna lícneho nervu

Obrna lícneho nervu

Lícny nerv je pomerne dlhý párový nerv, ktorý sa radí medzi tzv. hlavové nervy. Podľa nomenklatúry je siedmym hlavovým nervom a značí sa preto rímskou číslicou VII. Jeho centrum (taktiež párové) leží v mozgovej kôre, odkiaľ sa informácie šíria do párových jadier v mozgovom kmeni. Tu začína vlastný nerv, ktorý sa otvorom v skalnej kosti …

opuch mozgu

Opuch mozgu

Opuch mozgu (mozgový edém) je špecifickým opuchom časti tela. Ostatné opuchnuté orgánov a tkanivá sa môžu relatívne voľne zväčšiť, mozog je však uzavretý v lebke, a preto je jeho opuch spojený s nebezpečným zvýšením vnútrolebečného tlaku. Opuch mozog jednoducho nie je to isté čo opuchnutá noha. Príčiny opuchu mozgu Príčin je množstvo, mozog reaguje opuchom …

Organický psychosyndróm

Organický psychosyndróm

Organický psychosyndróm je termín v medicíne stále hojne používaný, hoci je už niektorými lekármi považovaný za zastaraný a nepresný. Nám osobne však príde pre bežnú prax pomerne vhodný, pretože je jednoduchý a zrozumiteľný. Teraz si povedzme hlavné informácie o príčinách, prejavoch, diagnostike a liečbe tejto choroby. Organický psychosyndróm a jeho príčiny Túto chorobu môžeme definovať …

otras mozgu

Otras mozgu

Otras mozgu je častý stav, ktorý sprevádza väčšinu úrazov hlavy. Ak je s istotou vyslovená táto diagnóza, nemusí sa pacient príliš obávať – nie je vážne zranený a nie je v ohrození života. Napriek tomu však so sebou toto poranenie nesie množstvo negatívnych prejavov a môže byť príčinou dlhotrvajúcich ťažkostí.  Príčiny otrasu mozgu Tento stav …

Otrava ľuľkovcom zlomocným

Otrava ľuľkovcom zlomocným

Ľuľkovec zlomocný má odborný názov Atropa Belladona. Belladona čo znamená „krásna pani“, čo je vraj historický názov z čias, kedy si výťažok z ľuľkovca kvapkali ženy do očí, aby sa im rozšírili zrenice, čo bolo považované za známku krásy. Historicky oveľa zaujímavejšie je však používanie preparátov z ľuľkovca ako silného a obávaného jedu. Ako sa …

Otrava organofosfátmi

Otrava organofosfátmi

Organofosfáty sú zlúčeniny, ktoré sa celkom bežne používajú v poľnohospodárstve (pesticídy a insekticídy) a priemyselnej výrobe, okrem toho však majú potenciál ako nebezpečné bojové látky (bojové prostriedky ako je sarin, tabun). Ako sa otrava organofosfátmi prejavuje, aké sú jej príčiny, ako ju diagnostikovať a liečiť? Všetko potrebné o tejto otrave sa dočítate v nasledujúcom článku. …

pagetova choroba

Pagetova choroba

Pagetova choroba je druhým najčastejším metabolickým ochorením kostí po osteoporóze. Aké sú presné príčiny vzniku tejto choroby, ako sa prejavuje a ako ju diagnostikovať a liečiť? Všetko potrebné sa dozviete v nasledujúcom článku. Príčiny Pagetovej choroby Celkom iste je choroba čiastočne geneticky podmienená, čo zodpovedá častému rodinnému výskytu. Okrem genetiky sa však určite na vzniku …

Paraganglióm

Paraganglióm

Paraganglióm je označenie pre menej častý nádor, ktorý je zvyčajne nezhubný, a ktorý vychádza z nervového tkaniva. Väčšinou nejde o vážny nález, v mnohých prípadoch je však nutné ho chirurgicky riešiť. Aké sú príčiny vzniku tohto nádoru, kde všade vzniká, ako sa prejavuje a ako ho diagnostikovať? Ako tento nádor liečiť? Všetko toto sa dozviete …

Parkinsonova choroba

Parkinsonova choroba

Parkinsonova choroba je neurologické ochorenie, ktoré je v našej populácii pomerne časté. Trpia ním najmä starí ľudia. Choroba postupuje pomaly, neustále sa zhoršuje a chorého postupne invalidizujúce. Aké sú príčiny Parkinsonovej choroby, ako sa prejavuje, ako ju diagnostikovať a liečiť? Toto všetko sa dozviete v nasledujúcom článku. Parkinsonova choroba a jej príčiny Príčina leží hlboko …

Pásový opar

Pásový opar (herpes zoster)

Pásový opar čiže herpes zoster je kožné (presnejšie povedané nervové) ochorenie, ktoré síce človeka neohrozuje na živote, ale môže mu poriadne skomplikovať život. Pásový opar je nepríjemný najmä svojou bolestivosťou. Teraz si povedzme hlavné informácie o príčinách, prejavoch, diagnostike a liečbe tejto choroby. Pásový opar a jeho príčiny Pôvodcom tejto choroby je vírus varicella-zoster. Tento vírus …

Pavor nocturnus

Pavor nocturnus (nočný des, nočné mory)

Pavor nocturnus [pavor nokturnus] sa slovensky označuje ako „nočný des„. Ide o krátky, ale veľmi nepríjemný stav, ktorý radíme medzi poruchy spánku. Teraz si povedzme hlavné informácie o príčinách, prejavoch, diagnostike a liečbe tejto choroby. Pavor nocturnus/nočné mory a ich príčiny Pavor nocturnus vzniká ako porucha spánku, najčastejšou výskyt je medzi deťmi, dospievajúcimi a mladými …

Petit mal

Petit mal (absencia)

Záchvat typu petit mal je historickým označením pre subtyp epileptického záchvatu, ktorý moderná medicína označuje ako tzv. absenciu. V tomto článku si povieme hlavné informácie o príčinách, prejavoch, diagnostike a liečbe tohto záchvatu. Petit mal a jeho príčiny Príčina je podobne ako u iných epileptických záchvatov nenormálna elektrická aktivita niektorých mozgových buniek (neurónov), ktorá sa začne …

Pickova choroba

Pickova choroba

Pickova choroba je zriedkavé degeneratívne ochorenie postihujúce mozog, spôsobujúce závažné problémy a skracujúce život postihnutého. Táto choroba sa objavuje medzi 50-60 rokom života. Nemýľte si ju s podobne znejúcou Niemann-Pickovou chorobou. Príčiny Pickovej choroby Predpokladá sa určitý vplyv genetických faktorov, ale nie je v tom doteraz úplne jasno. Dochádza k tomu, že sa v nervových bunkách …

Polyneuropatia

Polyneuropatia

Polyneuropatia je relatívne častý problém, ktorý sprevádza mnoho ochorení. Podstata stavu vychádza z jeho názvu. Poly znamená veľa, –neuro- znamená nervy a –patia znamená ochorenie či narušenie funkcie. Sú to teda poruchy mnohých nervových vlákien, ktoré sú sprevádzané narušením ich funkcií. Typicky bývajú najviditeľnejšie postihnuté nervy dolných končatín. Je to zrejme preto, že sú najdlhšie …

Pottova choroba

Pottova choroba

S termínom Pottova choroba ste sa zrejme nestretli, ale napriek tomu možno túto chorobu poznáte z televíznych obrazoviek z jedného známeho westernu. Ak vás to začalo zaujímať, potom čítajte ďalej. Aké sú príčiny tohto nezvyčajného ochorenia? Ako sa prejavuje a dá sa vôbec liečiť? Všetko potrebné sa dočítate z nasledujúceho článku. Príčiny Pottovej choroby Pottova …

Progresívna multifokálna leukoencefalopatia

Progresívna multifokálna leukoencefalopatia

Progresívna multifokálna leukoencefalopatia je veľmi zriedkavé ochorenie. Poznajú ho však lekári, ktorí podávajú pacientom silné imunosupresíva, pretože niektoré preparáty môžu toto smrteľné ochorenie nepriamo spôsobiť. Aké sú príčiny vzniku tohto ochorenia? Ako sa prejavuje a dá sa vôbec liečiť? Všetko potrebné sa dočítate z nasledujúceho článku. Príčiny ochorenia progresívna multifokálna leukoencefalopatia Progresívna multifokálna encefalopatia je …

Rabdomyolýza (rozpad svalov)

Rabdomyolýza je pojem, ktorý označuje rozpad svalových vlákien kostrových svalov. Ide väčšinou o dôsledok závažných stavov, ktorý má viacero komplikácií. Ako sa rabdomyolýza lieči? Aké sú príčiny vzniku tejto choroby? Všetko potrebné sa dozviete nižšie. Príčiny rozpadu svalov 1. Nadmerná svalová záťaž Extrémna fyzická námaha, obzvlášť u netrénovaného jedinca, môže viesť k poškodeniu preťažených svalov, …

Rakovina mozgu

Rakovina mozgu

Rakovina mozgu a mozgové nádory môžu byť nebezpečné a nejedná sa až o tak veľkú raritu, ako by sa mohlo zdať. Zničujúca diagnóza nádoru na mozgu môže vydesiť aj tých najodvážnejších. Poznať príznaky môže zmeniť beh tragických udalostí. Príznaky rastúceho nádoru sa môžu vyvíjať pomaly a bez povšimnutia, alebo sú spojené aj s inými problémami. …

Rasmussenova encefalitída

Rasmussenova encefalitída

Rasmussenova encefalitída je chronické zápalové neurologické ochorenie mozgu, ktoré sa najčastejšie vyskytuje v detskom veku a spôsobuje pomerne závažné príznaky. Choroba je našťastie veľmi vzácna. Aké sú presne príčiny tejto choroby, ako sa prejavuje a ako ju diagnostikovať a liečiť? Viac sa dozviete v nasledujúcom článku. Rasmussenova encefalitída a jej príčiny Presná príčina vzniku choroby …

Rázštep chrbtice

Rázštep chrbtice

Rázštep chrbtice, odborne označovaný ako spina bifida, je pomerne častou vrodenou vadou. Má viac foriem, pričom niektoré z nich sú prakticky neškodné, iné však výrazne obmedzujú život postihnutého.  Príčiny rázštepu chrbtice Rázštep chrbtice je vrodená porucha uzavretej neurálnej trubice, ktorá vytvorí základ centrálnej nervovej sústavy. Pri rázštepe dochádza k defektom nervovej trubice, tak že stavce chrbtice …

Roztrúsená skleróza

Roztrúsená skleróza (skleróza multiplex)

Roztrúsená skleróza je medzi ľuďmi dosť známe autoimunitné ochorenie. Autoimunitné ochorenia vznikajú tým spôsobom, že náš imunitný systém začne vytvárať protilátky proti niektorým tkanivám nášho tela – podobným spôsobom vzniká cukrovka 1. typu, myasthenia gravis, Bechterevova choroba, lupienka a mnoho iných chorôb. Roztrúsená skleróza sa častejšie vyskytuje u žien (čo je pre väčšinu autoimunitných chorôb …

Spánková obrna

Spánková obrna

Spánková obrna sa označuje aj ako spánková paralýza a ide o nepríjemný, ale menej závažný stav, ktorý radíme medzi poruchy spánku. Spánková obrna je veľmi často združená s inou poruchou spánku známou ako narkolepsia. Čo všetko môže túto poruchu spánku spôsobiť, ako presnejšie sa prejavuje, ako ju diagnostikovať a liečiť? Viac podrobnosti sa dozviete v …

Spavá choroba

Spavá choroba

Spavá choroba je označenie pre nebezpečné infekčné ochorenie, ktoré sa vyskytuje v Afrike. V dnešnej dobe je vyliečiteľné, ale bez včasnej a účinnej terapie má vysokú úmrtnosť alebo trvalé následky. Ako sa táto choroba prejavuje, ako ju diagnostikovať a liečiť? Viac podrobnosti sa dozviete v nasledujúcom článku. Spavá choroba a jej príčiny Choroba je spôsobená parazitom …

status epilepticus

Status epilepticus

Status epilepticus je označenie pre smrteľne nebezpečnú situáciu, kedy u epileptika trvá epileptický záchvat dlhšie ako 30 minút alebo ak sa začnú opakovať záchvaty rýchlo po sebe, bez toho, aby medzi nimi chorý nadobudol vedomie, a ak trvá táto situácia opäť dlhšie ako 30 minút. Príčiny situácie status epilepticus Séria záchvatov má rovnakú príčinu a …

Subarachnoidálne krvácanie

Subarachnoidálne krvácanie

Subarachnoidálne krvácanie (skratka SAK) je smrteľne nebezpečný stav, ktorý aj napriek snahe lekárov končí smrťou. Stav patrí do problematiky krvácania do hlavy. Krvácanie tohto typu nie je až tak časté, ale je veľmi zákerné a nepredvídateľné.Predtým ako si povieme bližšie informácie k vlastnému krvácaniu, je vhodné si v rýchlosti opísať anatómii mozgu a jeho obalov. Mozog je …

Sydenhamova chorea

Sydenhamova chorea

Sydenhamova chorea je menej časté neurologické ochorenie, ktoré úzko súvisí so streptokokovými infekciami. Aké sú príčiny vzniku tohto ochorenia, ako sa prejavuje, ako ho liečiť a diagnostikovať? Povedzme si o tomto zaujímavom stave niečo bližšie. Príčiny vzniku Syndenhamovej chorey Príčinou je akútne prebiehajúca reumatická horúčka, čo je autoimunitná porucha súvisiaca s prebiehajúcou streptokokovou infekciou (napr. …

syringomyélia

Syringomyélia

Syringomyélia je ochorenie miechy, ktoré spôsobuje množstvo ťažkostí. Ide o vznik dutiny vyplnenej tekutinou v mieche. Táto dutina rastie a narúša miechové funkcie, čo vyvoláva príznaky.Aké sú príčiny vzniku tohto ochorenia, ako sa prejavuje a ako ho liečiť? Všetko potrebné sa dozviete z nasledujúceho článku. Príčiny syringomyélie Syringomyélia môže byť vrodená alebo získaná. Vrodená forma …

tardívna dyskinéza

Tardívna dyskinéza

Tardívna dyskinéza je označenie pre neurologickú poruchu vyznačujúcu sa mimovoľnými pohybmi, ktorá úzko súvisí s podávaním určitých liekov.Aké sú príčiny tejto poruchy, ako sa prejavuje, ako ju liečiť a diagnostikovať? Všetko sa dozviete v nasledujúcom článku. Príčiny tardívnej dyskinézy Toto ochorenie  je najčastejšie spôsobené liekmi zo skupiny neuroleptík (antipsychotík), ktoré patria medzi často podávané psychiatrické …

tarlovova cysta

Tarlovova cysta

Tarlovova cysta je označenie pre dutinu v chrbtovom kanáli, ktorá je vyplnená mozgovomiechovým mokom. Typickým miestom výskytu je úroveň stavcov krížovej kosti (sakrálna oblasť). Aké sú príčiny a príznaky tejto cysty, ako ju diagnostikovať a liečiť? Viac podrobnosti sa dozviete v nasledujúcom článku. Príčiny Tarlovovej cysty Presná príčina vzniku tohoto ochorenia nie je väčšinou známa. …

tiky

Tiky

Tiky sú neurologické poruchy, ktoré sa prejavujú prítomnosťou ťažko kontrolovateľných pohybov alebo hlasových prejavov, ktoré sú v mnohých prípadoch značne bizarné. Toto ochorenie nie je nebezpečné, ale veľmi nepríjemne narúša spoločenský života poškodeného. Príčiny vzniku tikov Presná príčina tikov nie je jasná, veľmi často vznikajú už v detstve a dospievaní. Majú tendenciu byť častejšie u mužov. …

Toddova obrna

Toddova obrna

Toddova obrna (paralýza) je stav, ktorý komplikuje niektoré epileptické záchvaty. Ide o dočasné ochrnutie niektorých svalov, čo je síce komplikácia nepríjemná, ale našťastie väčšinou nie závažná. Príčiny Toddovej obrny Príčinou je prebiehajúci epileptický záchvat, ktorý spôsobí dočasné narušenie funkcií nervového systému. Toddova obrna sa však neobjavuje zďaleka u každej epilepsie. Príznaky Po skončení epileptického záchvatu …

tranzitórny ischemický atak

Tranzitórny ischemický atak (TIA)

Tranzitórny ischemický atak (TIA) je pojem veľmi dobre známy neurológom, ale stretnú sa s ním aj internisti. Stav môžeme definovať ako krátkodobú poruchu mozgových funkcií v dôsledku nedostatočného prísunu kyslíka (tzv. ischémia), ktorá sa však samovoľne upraví. Príčiny tranzitórneho ischemického ataku Príčinou ochorenia s názvom tranzitórny ischemický atak je nedostatok kyslíka v určitej časti mozgu. …

Trombóza kavernózneho splavu

Trombóza kavernózneho splavu

Trombóza kavernózneho splavu je relatívne vzácny, ale značne problematický a nebezpečný stav. Kavernózny splav (kavernózny sínus) je dutý priestor v hĺbke lebečnej spodiny ktorým preteká odkysličená krv žilami z mozgu smerom k srdcu. Trombóza znamená vznik krvnej zrazeniny v tomto mieste. Aká je vlastne príčina tohto nebezpečného stavu? Ako sa prejavuje Trombóza kavernózneho splavu a dá …

Tuberózna skleróza

Tuberózna skleróza je označenie pre vzácnu vrodenú chorobu, ktorá súvisí s nadmerným vznikom nezhubných nádorov v množstve tkanív. Hoci bývajú nádory nezhubné, svojim rastom môžu narušovať funkciu tkanív a orgánov, preto môžu byť niektoré formy tohto ochorenia aj relatívne závažné. Choroba sa vyskytuje u oboch pohlaví a našťastie ju možno považovať za vzácnu. Ako sa toto …

Unciformná kríza

Unciformná kríza

Unciformná kríza je neurologický termín, ktorý opisuje charakteristické halucinácie typicky súvisiace s niektorými typmi epileptických záchvatov. Slovo unciformný (alebo tiež unkálný) odkazuje k časti mozgu označovanej ako uncus [unkus], ktorá sa vyskytuje v blízkosti tzv. Hippocampu a mozgového centra pre čuch. Viac o príčinách, prejavoch a o následnej liečbe sa dozviete z nasledujúceho článku. Príčiny …

úžeh

Úžeh

Úžeh je častý stav, ktorý je mnohými ľuďmi zamieňaný s úpalom. Kým úpal znamená prehriatie organizmu v dôsledku pobytu v teplom prostredí, úžeh by sa dal označiť za prehriatie hlavy a mozgu priamym vystavením sa slnečnému žiareniu. Zjednodušene povedané človek s úžehom musel byť nejakú dobu na priamom slnku, zatiaľ čo človek s úpalom nemusel. Príčiny …

vaskulitída

Vaskulitída

Vaskulitídy sú veľmi rozsiahlou a zložitou skupinou chorôb, ktoré tu preberiem iba extrémne zjednodušene.    Vaskulitída znamená zápalové postihnutie ciev, väčšinou sa jedná o tepny. V drvivej väčšine je príčinou autoimúnný zápal, tj. neinfekčný zápalový proces vyvolaný naším vlastným imunitným systémom. Z historického hľadiska poznáme aj infekčné vaskulitídy, príkladom je aortitída (zápal aorty) u pokročilých …

Vnútrolebečná hypertenzia

Vnútrolebečná hypertenzia

Pretlak v dutine lebečnej (vnútrolebečná hypertenzia) sa odborne označuje ako intrakraniálna hypertenzia. Ide o sprievodný jav úrazov hlavy aj ochorenia mozgu. Má veľmi nepríjemné prejavy a veľmi ľahko môže chorého usmrtiť alebo mu spôsobiť ťažké doživotné následky. U dospelého jedinca je dutina lebečnej pevne ohraničená zrastenými lebečnými kosťami. Priestor v nej je vyplnený mozgom, krvnými …

Výhrez medzistavcovej platničky

Výhrez medzistavcovej platničky

Výhrez (prolaps) medzistavcovej platničky je veľmi častou príčinou bolestí chrbta a končatín a je jedným z najčastejších dôvodov hospitalizácie pacientov na neurologických oddeleniach. Stav je pre postihnutého nielen výrazne nepríjemný, ale môže mu spôsobiť aj vážne ohrozenie zdravia. Aké sú príčiny vzniku tohto ochorenia? Ako sa výhrez medzistavcovej platničky prejavuje a ako sa dá liečiť? …

Wernickeho encefalopatia

Wernickeho encefalopatia

Wernickeho encefalopatia je ochorenie mozgu, ktoré úzko súvisí s alkoholizmom. Je nepríjemné pre postihnutého aj pre jeho okolie a výrazne narušuje sociálne vzťahy. Aké sú všetky príčiny vzniku tohto ochorenia? Ako sa Wernickeho encefalopatia prejavuje a ako sa lieči? Všetko potrebné sa dočítate z nasledujúceho článku. Príčiny Wernickeho encefalopatie Základnou príčinou je nedostatok vitamínu B1 (tiamín) …

Zápal mozgu

Zápal mozgu (encefalitída)

Zápal mozgu sa odborne označuje ako encefalitída. Môže sa jednať o extrémne závažný stav s dramatickými príznakmi, ktorý bez včasnej liečby môže byť smrteľný. Teraz si povedzme hlavné informácie o príčinách, prejavoch, diagnostike a liečbe tejto choroby. Zápal mozgu a jeho príčiny Encefalitídy sú v drvivej väčšine prípadov infekčné, môže sa jednať o vírusové, bakteriálne alebo …

Zápal zrakového nervu

Zápal zrakového nervu

Zápal zrakového (optického) nervu je nepríjemný stav, ktorý môže byť navyše obrazom oveľa závažnejších ochorení. Odborne sa označuje ako neuritída optického nervu. Zápal zrakového nervu a jeho príčiny V drvivej väčšine sa jedná o neinfekčný zápal na autoimunitnom podklade. Sprevádzať môže viacero autoimunitných chorôb vrátane vaskulitídy, ale najčastejšie sa zápal zrakového nervu objavuje pri roztrúsenej skleróze. …

Zúženie krčných tepien

Zúženie krčných tepien

Mozog je bohato prekrvený orgán, v ktorom sa nachádza hustá sieť drobných tepienok. Celkovo je však krv k mozgu privádzaná iba dvoma pármi tepien – dvoma relatívne povrchovo uloženými vnútornými krčnými tepnami (krkavice či karotídy) a dvoma hlboko uloženými vertebrálnymi tepnami, ktoré vstupujú na mozgu pozdĺž chrbtice. Zúženie krčných tepien aké sú príčiny tohto stavu, …

vyšetrenie EEG – elektroencefalografia

EEG – elektroencefalografia

Čo je to EEG, aký je princíp a význam tohto vyšetrenia? Ako sa pred vyšetrením treba pripraviť, a aké sú jeho výhody a nevýhody? EEG je skratka pre ElektroEncefaloGrafiu. Toto vyšetrenie má veľký význam pre neurológiu a využíva sa najmä pri diagnostike epilepsie, a pri rôznych vyšetreniach mozgu. Princíp EEG Vyšetrenie trvá niekoľko desiatok minút. Lekár umiestni snímacie …

vyšetrenie EMG – elektromyografia

EMG – elektromyografia

EMG je skratka pre ElektroMyoGrafiu. Čo je to EMG, aký je princíp tohto vyšetrenia, ako sa pred vyšetrením treba pripraviť, a aké sú jeho výhody a nevýhody? Vďaka tomuto vyšetreniu môžu lekári zistiť množstvo informácií o funkcii nervov, svalov a nervovosvalovej platničky a odhaliť ich ochorenia a poruchy. Pohyb našich priečne pruhovaných svalov je riadený z mozgu. …

vyšetrenie lumbálna punkcia

Lumbálna punkcia

Čo je to lumbálna punkcia, aký je jej princíp a význam? Ako sa pred týmto vyšetrením treba pripraviť, a aké sú jeho výhody a nevýhody? Lumbálnu punkciu môžeme do slovenčiny preložiť ako „bedrový vpich“. Je to vyšetrenie vykonávané najčastejšie na neurologických a infekčných oddeleniach. Vyšetrenie sa vykonáva za účelom získania vzorky tzv. mozgovomiechového moku. Najprv si musíme ale …

Meranie vnútrolebečného tlaku

Meranie vnútrolebečného tlaku

Aký je princíp a využitie merania vnútrolebečného tlaku? Aké má výhody a nevýhody toto vyšetrenie? Meranie vnútrolebečného tlaku (v praxi skracujeme ako „meranie ICP“ (intracranial pressure)) je diagnostický zákrok, ktorý však vyžaduje získanie prístupu k mozgu dotyčného. Meranie sa vykonáva u pacientov na monitorovaných lôžkach u ktorých sa bojíme vzniku vnútrolebečnej hypertenzie. Vnútrolebečná hypertanzia je veľmi závažný …

vyšetrenie pozitrónová emisná tomografia (PET)

Pozitrónová emisná tomografia (PET)

Čo je to pozitrónová emisná tomografia, aký je jej princíp a využitie? Ako samotné vyšetrenie prebieha a aké sú jeho výhody a nevýhody? Pozitrónová emisná tomografia (PET) je zaujímavou vyšetrovacie metódou, ktorá je však dostupná skôr na vyšších pracoviskách nukleárnej medicíny. PET vyšetrenie nevykonávame veľmi často, ale v niektorých prípadoch nám môže veľmi pomôcť. Princíp pozitrónovej emisnej tomografie …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.

Back to top button