Úvod / Choroby / Rabdomyolýza (rozpad svalov)

Rabdomyolýza (rozpad svalov)

Rabdomyolyza

Rabdomyolýza je pojem, ktorý označuje rozpad svalových vlákien kostrových svalov. Ide väčšinou o dôsledok závažných stavov, ktorý má viacero komplikácií.

Ako sa rabdomyolýza lieči? Aké sú príčiny vzniku tejto choroby? Všetko potrebné sa dozviete nižšie.

Príčiny:


1. Nadmerná svalová záťaž

Extrémna fyzická námaha, obzvlášť u netrénovaného jedinca, môže viesť k poškodeniu preťažených svalov, ktoré sa môžu začať rozpadať.

2. Zvýšená telesná teplota

Silná horúčka nad 40 ° C sprevádzaná svalovým trasom môže svaly spoľahlivo zničiť a spôsobiť ich rozpad. Špeciálnym podtypom tohto stavu je tzv. malígna hypertermia,ktorá vzniká u niektorých geneticky predurčených jedincov po podaní plynných anestetík (lieky na uspanie).

3. Tepnový uzáver

Akútny uzáver tepny, ktorá vyživuje väčšie množstvo svalov spôsobí svalovú ischémiu (nedostatok kyslíka a živín). Typicky k tomu dochádza v dolných končatinách a ak nie je tepnový uzáver včas spriechodnený, dochádza k rabdomyolýze, odumretiu končatiny a stav končí amputáciou.

4. Crush syndróm

Syndróm vzniká u ľudí, ktorí boli zavalení alebo zasypaní. Dlhodobejšie stlačenie tkanív vonkajšou silou spôsobí poškodenie svalov s rabdomyolýzou a u zdanlivo stabilizovaného človeka potom po uvoľnení zo závalu dochádza k ohrozeniu organizmu.

5. Metabolické príčiny

K poškodeniu svalov môže dôjsť pri minerálnom rozvrate (napríklad zvýšená hladina draslíka alebo znížená hladina vápnika) alebo pri zvýšenej alebo zníženej funkcie štítnej žľazy.

6. Lieky a iné zlúčeniny

Rabdomyolýza je obávanou komplikáciou užívanie liekov zo skupiny statínov (často užívané lieky proti vysokému cholesterolu) - je teda ťažkou formou tzv. Statinovej myopatie. Lieky zo skupiny neuroleptík (psychiatrické lieky) môžu vyvolať rozpad svalových vlákien v rámci tzv. NMS (neuroleptický maligný syndróm). Z iných zlúčenín bola rabdomyolýza pozorovaná aj po požití veľkého množstva alkoholu, iných návykových látok (kokaín, LSD, a pod.) a jedov (napríklad otrava strychnínom).

7. Autoimunitné choroby

K postihnutiu svalov naším vlastným imunitným systémom dochádza pri polymyozitíde (a pri príbuznej dermatomyozitíde). Väčšinou je hlavným príznakom svalová slabosť, choroba však môže byť aj rabdomyolýza.

Prejavy:

Pozorujeme najmä príznaky stavu, ktorý k rabdomyolýze viedol (pozri. vyššie), často býva prítomná svalová slabosť a-alebo bolesti svalov. Z rozpadajúcich sa svalových vlákien sa uvoľňuje viacero látok, napríklad kreatínkináza (skratka CK) a myoglobín.

Molekuly myoglobínu sa krvným riečiskom dostávajú cez obličky do moču, čo označujeme ako myoglobinúriu. Obličky sú molekulami myoglobínu poškodzované a môže dôjsť k akútnemu zlyhaniu obličiek. U pacienta môže ľahko dôjsť k rozvratu vnútorného prostredia a k smrti.

Diagnostika:

Na rabdomyolýzu by sme mali myslieť u rizikových pacientov (pozri. príčiny). Z diagnostických testov majú význam krvné odbery (obličkové parametre, hladiny minerálov v krvi, hladina kreatínkinázy). Diagnózu potvrdí aj vyšetrenie moču. Na pohľad je tmavý a laboratórne v ňom nájdeme veľké množstvo myoglobínu.

Liečba:

Je nutné liečiť alebo odstrániť príčinu rabdomyolýzy, ak je to však možné. Pacient by mal ležať na JIS s monitorovaním základných životných funkcií a vnútorného prostredia. Je potrebná najmä hydratácia ako prevencia poškodenia obličiek. Ak dôjde k výraznému zhoršeniu funkcie obličiek, potom je nutná aspoň dočasná dialýza.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *