Vyšetrenie kreatínkinázy

vyšetrenie kreatínkinázyKreatínkináza je enzým, ktorý môžeme nájsť v rozličných tkanivách tela a zisťovanie jeho koncentrácie v krvi má význam v diagnostike viacerých chorôb (vyšetrenie kreatínkinázy).

Kreatínkináza (CK) sa vyskytuje v cytoplazme niektorých buniek a svalových vlákien. Enzým má význam pre bunkový energetický metabolizmus, a preto jeho podtypy (tzv. izoenzýmy) nájdeme v tkanivách s vysokým energetickým obratom. Medzi tieto tkanivá patrí priečne pruhovaná svalovina, srdcový sval a mozog.

Vyšetrenie kreatínkinázy a jeho princíp


Hodnotu kreatínkinázy možno zistiť z jednoduchého náberu žilovej krvi, kedy získanú vzorku odošleme do biochemického laboratória.

Bežným výsledkom je celková koncentrácia CK, v prípade potreby je možné dovyšetriť konkrétny CK z určitého tkaniva (napr. CK-MB je izoenzým kreatínkinázy nachádzajúci sa v bunkách srdcového svalu).

Normálne hodnoty kreatínkinázy

Normálna hodnota CK sa pohybuje medzi 0,45-2,45 mikrokatalov na liter. Z klinického hľadiska nás zaujímajú najmä stavy so zvýšením kreatínkinázy nad hornú hranicu normy.

Príčiny zvýšenia CK:

Kreatínkináza je väčšinou zvýšená vtedy, keď dochádza k poškodeniu a odumieraniu buniek, v ktorých sa enzým nachádza.

Enzým je vyplavený do krvi, kde potom zistíme jeho vyššie hodnoty. Pri prvom kontakte s pacientom zvyčajne kreatínkinázu naberáme vtedy, keď udáva ťažkosti charakteru svalovej slabosti, alebo bolesťou svalov.

1. Ochorenia srdca

Kreatínkináza patrí medzi historické kardioenzymy, tj. zlúčeniny stanovované v diagnostike infarktu.

Kreatínkináza sa zvyšuje asi za 4-6 hodín od začiatku prvých príznakov a je pomerne málo citlivá, o niečo lepie bolo stanovenie jej srdcového izoenzýmu CK-MB. V dnešnej dobe však už dávame prednosť iným kardioenzýmom.

Ďalšie choroby srdca, kedy môžeme očakávať zvýšenie CK, je zápal srdcového svalu (myokarditída).

2. Rabdomyolýza (rozpad svalov)

Ak dôjde k rozpadu pruhovanej svaloviny, kreatínkináza sa uvoľňuje do krvi. Takéto stavy sa zhŕňajú pod pojmom rabdomyolýza a bližšie informácie o jej možných príčinách (užívanie statínov, crush syndróm, nadmerná fyzická aktivita a pod.).

3. Zápaly priečne pruhovaných svalov

Opäť ide o variant predchádzajúcej situácie. Zápalom poškodené svaly vo vyššej miere uvoľňujú kreatínkinázy do krvi.

Príklady takýchto stavov sú autoimunitné choroby známe ako dermatomyozitída a polymyozitídy.

4. Chronické degeneratívne svalové ochorenia

Do tejto skupiny patria geneticky podmienené choroby, ako sú Beckerova a Duchenneova dystrofia.

Podstatou je pomalý rozpad svalových vlákien kvôli vrodenému nedostatku (či chýbanie) bielkoviny dystrofínu.

5. Zlyhávanie obličiek

Ťažké prípady akútneho aj chronického zlyhávania obličiek môžu byť spojené so zvýšením hladiny kreatínkinázy. Vyšetrenie kreatínkinázy je určite odporúčané.

V tomto prípade ide o dôsledok zníženého vylučovania kreatínkinázy močom z tela.

Zdroj: https://www.stefajir.cz/vysetreni-kreatinkinazy

MUDr. Jiří Štefánek
Najnovšie články od MUDr. Jiří Štefánek (zobraziť všetky)

    Použité zdroje: základné zdroje textu

    Pridaj komentár

    Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

    Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.

    Back to top button