MUDr. Jiří Štefánek

Vzdelanie:

  • doktor MUDr. Jiří ŠtefánekŠtúdium v obore všeobecné prakt. lékařství od r. 2017
  • Atestácia z oboru Gastroenterologie v r. 2016 (špecializačné vzdelanie)
  • Absolvovanie základního interního kmene v r. 2011 (špecializačné vzdelanie)
  • 1. lékařská fakulta UK v Praze v rokoch 2003-2009 (vysokoškolské vzdelanie)
  • Gymnázium Havlíčkův Brod v rokoch 1996-2003 (stredoškolské vzdelanie)
  • ZŠ Wolkerova v rokoch 1991-1995 (základné vzdelanie)

Prax:

  • Bačkovský s.r.o. ambulancia praktického lekára od r. 2017
  • Nemocnica Havlíčkův Brod – Interní oddělení, úvazek 1.0 v rokoch 2009-2017 – zahŕňa prácu na štandardných oddeleniach a endoskopických sálach. 1 rok na internej JIS a 14 mesiacov na internej ambulancii s neselektovaným príjmom.
  • Fakultní Nemocnice Hradec Králové – stáž na oddelení 2. interní kliniky Gastroenterologie 9 mesiacov v rokoch 2013-2014

Web stránka: www.stefajir.cz

Facebook stránka: www.facebook.com/Stefajir

Back to top button