Zdroje

Informácie a podklady pre články pochádzajú z prednášok na vysokých školách a z nasledujúcich učebníc a internetových stránok:

Učebnice:

 • BUREŠ, Jan, Jiří HORÁČEK a Jaroslav MALÝ. Vnitřní lékařství. 2., přeprac. a rozš. vyd. Praha: Galén, c2014. ISBN 978-80-7492-145-2
 • BLOCK, Berthold. Průvodce sonografií: kapesní atlas. Vyd. 1. české. Praha: Grada, 2005. ISBN 80-247-0835-3
 • COLLINS, R. Douglas. Diferenciální diagnostika prvního kontaktu. 2. české vyd. Praha: Grada, 2007. ISBN 978-80-247-0897-3
 • HAMPTON, John R. EKG stručně, jasně, přehledně. Vyd. 2., rozš. Praha: Grada, 1996. ISBN 80-247-0960-0
 • HEHLMANN, Annemarie. Hlavní symptomy v medicíně: praktická příručka pro lékaře a studenty. Praha: Grada, 2010. ISBN 978-80-247-2612-0
 • KALVACH, Zdeněk. Geriatrické syndromy a geriatrický pacient. Praha: Grada, 2008. ISBN 978-80-247-2490-4
 • KLENER, Pavel. Vnitřní lékařství. 3., přeprac. a dopl. vyd. Praha: Karolinum, c2006. ISBN 80-7262-431-8
 • KLENER, Pavel. Vnitřní lékařství. 4., přeprac. a dopl. vyd. Praha: Galén, c2011. ISBN 978-80-246-1986-6
 • LONGMORE, J. M. Oxford handbook of clinical medicine. 8th ed. Oxford: Oxford University Press, 2010. ISBN 978-0-19-923217-8
 • LUKÁŠ, Karel a Aleš ŽÁK. Chorobné znaky a příznaky: diferenciální diagnostika. Praha: Grada, 2014. ISBN 978-80-247-5067-5
 • MURRAY, Robert K. Harperova Biochemie. Vyd. v ČR 3., v H + H 2. Jinočany: H&H, 2001. Lange medical book. ISBN 80-7319-003-6
 • RAFTERY, Andrew T a Eric Kian Saik LIM. Diferenciální diagnóza: do kapsy. Praha: Grada, 2010. Do kapsy (Grada). ISBN 978-80-247-2356-3
 • ROB, Lukáš, Alois MARTAN a Karel CITTERBART. Gynekologie. 2., dopl. a přeprac. vyd. Praha: Galén, c2008. ISBN 978-80-7262-501-7
 • ROZTOČIL, Aleš. Moderní porodnictví. Praha: Grada, 2008. ISBN 978-80-247-1941-2
 • SEIFERT, Bohumil, Václav BENEŠ a Svatopluk BÝMA. Všeobecné praktické lékařství. 2., dopl. a přeprac. vyd. Praha: Galén, c2013. ISBN 978-80-7262-934-3
 • SKALICKÁ, Hana. Předoperační vyšetření: návody pro praxi. Praha: Grada, 2007. ISBN 978-80-247-1079-2
 • STEFFEN, Hans-Michael. Diferenciální diagnostika ve vnitřním lékařství. 2. české vyd. Praha: Grada, 2010. ISBN 978-80-247-2780-6
 • TOPINKOVÁ, Eva. Geriatrie pro praxi. Praha: Galén, c2005. ISBN 80-7262-365-6
 • TROJAN, Stanislav. Lékařská fyziologie. Vyd. 4., přeprac. a dopl. Praha: Grada, 2003. ISBN 80-247-0512-5

 

Internetové zdroje:

Back to top button