Úvod / Choroby / Organický psychosyndróm

Organický psychosyndróm

Organický psychosyndrómOrganický psychosyndróm je termín v medicíne stále hojne používaný, hoci je už niektorými lekármi považovaný za zastaraný a nepresný. Nám osobne však príde pre bežnú prax pomerne vhodný, pretože je jednoduchý a zrozumiteľný. Teraz si povedzme hlavné informácie o príčinách, prejavoch, diagnostike a liečbe tejto choroby.

Organický psychosyndróm a jeho príčiny:


Túto chorobu môžeme definovať ako narušenie mozgových funkcií s rozvojom nižšie spomínaných psychiatrických symptómov, ktoré však nie je spôsobené psychiatrickou chorobou, ale rôznymi nepsychiatrickými ochoreniami mozgu.

Medzi ne patrí mozgová mŕtvica, mozgové nádory, úrazy hlavy, krvácanie do mozgu, účinok toxických zlúčenín (návykové látky ako napr. chronické ňuchanie toluénu, alkoholizmus), vysadenie dlhodobo užívaných toxických zlúčenín (hlavne odvykací syndróm u alkoholu), zápaly mozgu, zápaly mozgových blán, epilepsia, Parkinsonova choroba, Alzheimerova choroba a mnohé ďalšie.

Prejavy:

Organický psychosyndróm môže mať rôzne prejavy zahŕňajúce zmätenosť, známky demencie, zmeny osobnosti, narušené emočné prejavy, poruchy pamäti, pokles intelektu a pod. N

áhle vzniknutý organický psychosyndróm môže mať podobu tzv. Delíria. Niektorí ľudia s organickým syndrómom môžu byť agresívni a robia nebezpečenstvo sebe a svojmu okoliu.

Diagnostika:

Diagnóza je postavená na prítomnosti klinických prejavov, vyšetrenie neurológom a psychiatrom a zistenie prítomnosti nepsychiatrického ochorenia mozgu.

Záleží na konkrétnej diagnóze, ale všeobecne môže v určení týchto chorôb pomôcť CT vyšetrenie, magnetická rezonancia mozgu, lumbálna punkcia, EEG a prípadne ďalšie.

Liečba:

Príznaky organického psychosyndrómom sa liečia pomocou psychiatrických liekov zo skupiny neuroleptík, okrem toho je však nutné liečiť zistenú vyvolávajúcu príčinu (ak je to možné).

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *