Psychiatria

Choroby v odbore psychiatria:Vyšetrenia v odbore psychiatria:
abstinenčný stav

Abstinenčné príznaky pri alkoholizme

Abstinenčný stav alebo inými slovami abstinenčné príznaky pri alkoholizme patria do skupiny odvykacích stavov, ktoré môžu nastať pri všetkých návykových látkach. Ich priebeh môže byť niekedy veľmi ťažký s psychickými a fyzickými príznakmi. Viac podrobnosti o týchto príznakoch sa dozviete v nasledujúcom článku. Príčiny abstinenčných príznakov pri alkoholizme Abstinenčné príznaky pri alkoholizme sa objavujú u …

agorafóbia

Agorafóbia

Agorafóbia sa označuje ako strach z otvorených priestorov. Ide o psychiatrickú úzkostnú poruchu, ktorá sa radí do skupiny fóbií. Pochopenie agorafóbie nie je celkom presné. Pacient má síce zvyčajne strach z otvorených priestorov, ale skôr jednoducho trpí strachom z cudzích miest mimo svoj domov. Strach nie je konkretizovaný a nie je celkom jasné, čo presne …

akvafóbia

Akvafóbia

Strach z vody čiže akvafóbia je psychiatrická úzkostná porucha, ktorá sa radí do skupiny fóbií. Svojim nositeľom môže poriadne znepríjemniť život, a preto je vhodné venovať jej aspoň pár slov. Aké sú príčiny tohto strachu, ako presne sa prejavuje, ako ho diagnostikovať a liečiť? Všetko potrebné o tejto poruche sa dočítate z nasledujúceho článku. Príčiny …

Alkoholizmus

Alkoholizmus

Alkoholizmus čiže dlhodobé a nadmerné užívanie alkoholických nápojov je extrémne rozšírený problém. Alkoholik (či alkoholička) na rozdiel od fajčiarov ničí iba svoje zdravie, na druhej strane má účinok alkoholu vplyv aj na ich rodinný a sociálny život a tak negatívne ovplyvňuje aj ich blízkych. Nebudeme tu rozoberať klasicky spomínané štádia opitosti, charakteristické typy alkoholikov a …

Alkoholová demencia

Alkoholová demencia

Alkoholová demencia je jednou z komplikácií chronického alkoholizmu. Je to stav nepríjemný ako pre postihnutého, ktorého obmedzuje v bežnom živote, tak pre jeho blízke okolie. Teraz si povedzme hlavné informácie o príčinách, prejavoch, diagnostike a liečbe. Alkoholová demencia a jej príčiny Alkoholová demencie vzniká väčšinou postupne, môže však dochádzať k jej náhlemu zhoršeniu. Kombinuje sa …

Alkoholové okienko

Alkoholové okienko

Určite sa prakticky každému niekedy stalo, že mal po alkohole ľudovo povedané „okno“ a nepamätal si, čo sa po nejakú dobu dialo. Odborná medicína používa spisovnejší termín alkoholové okienko a odborný názov pre tento stav je palimpsest. Klinický význam majú najmä opakované alkoholové okienka. Alkoholové okienko a jeho príčiny Príčinou je nárazové vypitie veľkého množstva alkoholu, …

Arachnofóbia

Arachnofóbia

Arachnofóbia je označením pre strach z pavúkov. Radí sa medzi psychiatricky úzkostné poruchy označované súhrnne ako fóbie. Aké sú príčiny vzniku tohto strachu? Ako sa arachnofóbia prejavuje a ako sa lieči? Všetko potrebné sa dočítate z nasledujúceho článku. Príčiny arachnofóbie Príčiny nie sú celkom jasné. Za úzkostným strachom môže stať dávna nepríjemná či desivá spomienka, …

Autizmus

Autizmus

Autizmus je aj laikom pomerne dobre známe vrodené ochorenie, ktoré môžeme označiť ako vývojovú neuropsychiatrickú poruchu, ktorá sa začne prejavovať už v detskom veku. Autizmus môže mať rôznu ťarchu a jeho závažné formy môžu postihnutého úplne vylúčiť z bežného života. Autizmus a jeho príčiny Autizmus má nepochybne genetickú zložku, tj. určitý vrodený a geneticky prenosný predpoklad …

Bulímia

Bulímia

Bulímia je označenie pre psychiatrické ochorenie, ktoré je spojené s mentálnou anorexiou a zároveň významnou poruchou príjmu potravy. Výskyt poruchy je asi 10x častejší u žien ako u mužov. Bulímia, čo všetko ju môže spôsobiť, ako sa prejavuje, ako ju diagnostikovať a môžeme ju nejako účinne liečiť? Viac podrobnosti sa dozviete v nasledujúcom článku. Bulímia …

Čuchanie toluénu

Čuchanie toluénu

Čuchanie toluénu patrí medzi časté a svojím dôsledkom aj veľmi závažné formy drogovej závislosti. Toluén je za normálnych podmienok prchavá, bezfarebná, vo vode nerozpustná kvapalina s typickým zápachom známym z riedidiel farieb, podobnú vôňu má aj benzén. Tento aromatický uhľovodík je veľmi často používaný ako priemyselná surovina a riedidlo lakov a farieb. Teraz si povedzme niečo …

Delírium

Delírium

Delírium by sa dalo do slovenčiny preložiť ako náhly záchvat zmätenosti. Jedná sa bohužiaľ o stav častý, a to zvlášť v zdravotníckych zariadeniach. Povedzme si o ňom niečo viac. Delírium a jeho príčiny Pretože delírium je nešpecifická reakcia na akékoľvek poškodenie mozgu, priame alebo nepriame, sú príčiny vzniku delíria mnohoraké. Popri úrazoch hlavy, expanzívnych vnútrolebečných …

delírium tremens

Delírium tremens

O delíriu sme spracovali všeobecný článok, v ktorom uvádzame, že ho možno definovať ako záchvat zmätenosti. Delírium je celkovo typické pre starších pacientov, ktorí sa v nočných hodinách ocitnú v cudzom prostredí, napríklad v nemocnici. Delírium tremens je špeciálny podtyp delirantného stavu, ktorý úzko súvisí s alkoholizmom. Delírium tremens a jeho príčiny Tento stav typicky vzniká …

Demencia s Lewyho telieskami

Demencia s Lewyho telieskami

Demencia s Lewyho telieskami patrí medzi neurodegeneratívne choroby, tj. ochorenie prejavujúce sa postupnou degeneráciou centrálneho nervového systému. Demencia s Lewyho telieskami (DLB) je podtyp kortikálnych demencií vyššieho veku. Odhaduje sa, že tvorí 15 – 20 % prípadov všetkých demencií, čo ju radí na tretie miesto. Napriek tomu ostáva veľmi málo diagnostikovaná. Najčastejšie postihuje mužov nad 75 rokov. Od prepuknutia prvých príznakov trvá …

derealizácia

Derealizácia

Derealizácia je psychiatrický termín, ktorý označuje pomerne špecifickú poruchu vnímania okolitého sveta. Tento stav často súvisí s tzv. depersonalizáciou. Ako presnejšie sa tento stav prejavuje, aké sú jeho príčiny, ako ho diagnostikovať a ako ho môžeme liečiť? Viac sa dozviete v nasledujúcom článku. Derealizácia a jej príčiny Krátke epizódy derealizácie môžu vzniknúť u každého človeka, niekedy …

Dysmorfofobia

Dysmorfofóbia

Dysmorfofóbia je nepríjemné úzkostné ochorenie, ktoré sa radilo medzi fóbie, teraz sa na neho pozerá ako na špecifickú formu obsedantno-kompulzívnej poruchy.  Aké sú príčiny vzniku tohto ochorenia, ako presne sa prejavuje, ako ho liečiť a diagnostikovať? Všetko potrebné o tejto chorobe sa dozviete v nasledujúcom článku. Dysmorfofóbia a jej príčiny Príčiny vzniku poruchy nie sú …

Fajčenie

Fajčenie

Fajčenie tabakových výrobkov je problém moderného veku. Fajčenie nie je nič iné ako drogová závislosť (v tomto prípade na nikotíne), bohužiaľ na rozdiel od závislostí iných poškodzuje fajčenie aj zdravie ostatných ľudí. Nikotín z cigaretového dymu sa inhaluje, vstrebáva v pľúcach a krvou dostáva do mozgu. To by zdravotne až tak veľmi nevadilo. Problémom je, …

Fibromyalgia

Fibromyalgia

Fibromyalgia je reumatické ochorenie, ktoré je typické skôr pre ženy a je do určitej miery kontroverzné a niektorí lekári jeho existenciu nie celkom plne uznávajú. Neohrozuje na živote, napriek tomu však môže výrazne zhoršiť kvalitu bežného života.Aké sú príčiny vzniku tohto ochorenia, ako sa prejavuje, ako ho liečiť a diagnostikovať? Všetko potrebné sa dočítate z …

Fóbia

Fóbia

Fóbia je označenie pre psychiatrické ochorenie, ktoré je extrémne rozšírené. Slovo fóbia vychádza z gréckeho slova phobos, čo znamená strach. Ide o strach z konkrétnych objektov alebo situácií. Fóbiu netreba viac predstavovať, nejakú má prakticky každý z nás – veľmi časté sú fóbie z konkrétnych zvieracích druhov. Fóbia a jej príčiny U fóbií je veľmi ťažké …

Frotérstvo

Frotérstvo

Frotérstvo je sexuálna úchylka (porucha voľby sexuálneho objektu), ktorá sa prejavuje vznikom sexuálneho vzrušenia pri úzkom telesnom kontakte. Aké sú príčiny tejto úchylky, ako sa prejavuje a ako ju liečiť? Všetko sa dozviete v nasledujúcom článku. Príčiny frotérstva Príčina frotérstva je nejasná, nikto zatiaľ neurčil dôvod, prečo niektorí ľudia touto úchylkou trpia. Dodajme že, frotérstvo …

Hematofóbia

Hematofóbia

Hematofóbia je relatívne častým typom fóbie, ide o nadmerný strach z pohľadu na krv, a to nielen vlastnú, ale aj cudziu. Aké sú príčiny, prejavy, diagnostika a liečba hematofóbie sa dozviete v nasledujúcom článku. Príčiny hematofóbie Príčiny nie sú celkom jasné. Do určitej miery je nepríjemnosť pohľadu na krv vrodená, pretože krv symbolizuje situácie zranenia …

histriónska porucha osobnosti

Histriónska porucha osobnosti

Histriónska porucha osobnosti je relatívne častý typ psychickej poruchy, ktorú však nie je vždy ľahké dokázať a naopak môže byť niektorým ľuďom táto diagnóza určená mylne a nezaslúžene. Aká je príčina vzniku tejto poruchy ako presne sa prejavuje a ako ju liečiť? Všetko sa dozviete v nasledujúcom článku. Príčiny histriónskej poruchy osobnosti Príčina rozvoja ochorenia …

klaustrofobia

Klaustrofóbia

Klaustrofóbia je strach z uzavretých priestorov. Ide o psychiatrické úzkostné ochorenie, ktoré sa radí medzi tzv. fóbie. Aké sú presne príčiny klaustrofóbie, ako sa prejavuje a ako ju liečiť a kompletne sa jej zbaviť? Všetko toto sa dozviete v nasledujúcom článku. Príčiny klaustrofóbie Príčina klaustrofóbie sa mnohokrát nezistí. Nie je to pravidlom, ale niekedy sa …

kleptomania

Kleptománia

Kleptománia je psychiatrická porucha, ktorá svojmu nositeľovi spôsobuje viacero trápnych problémov vrátane možných opletačiek so zákonom. Ide o totiž o nutkavú túžbu získať bez dovolenia predmety, ktoré človeku nepatria. Aké sú príčiny tejto choroby, ako presne sa prejavuje a ako ju liečiť? Toto všetko sa dozviete v nasledujúcom článku. Príčiny kleptománie Príčina nie je jasná. …

Laktačná psychóza

Laktačná psychóza

Laktačná psychóza je známa aj pod názvom popôrodná psychóza. Ide o psychiatrickú poruchu, ktorá vzniká u niektorých žien v šestonedelí, a ktorá môže mať veľmi tragické následky. Príčiny vzniku laktačnej psychózy Príčinou sú veľmi silné hormonálne zmeny v tele ženy v popôrodnom období, ktoré môžu niekedy významne narušiť vnímanie, emócie a rozhodovanie ženy. Citlivosť k …

maniodepresívna psychóza

Maniodepresívna psychóza

Maniodepresívna psychóza je aj laikom relatívne dobre známe psychiatrické ochorenie. Choroba sa tiež označuje ako bipolárna afektívna porucha a jedná sa primárne o poruchu nálady. Príčiny maniodepresívnej psychózy Podobne ako u iných psychiatrických chorôb nie je ani u maniodepresivity jasná vyvolávajúca príčina. Celkom iste pôjde o genetický predpoklad k vzniku poruchy, ktorý pod vplyvom vonkajších faktorov …

mentálna anorexia

Mentálna anorexia

Mentálna anorexia je pomerne časté psychiatrické ochorenie týkajúce sa najmä dospievajúcich dievčat, vyskytnúť sa však môže aj u chlapcov. Spolu s bulímiou ide o jednu z najvýznamnejších foriem porúch príjmu potravy. Mentálna anorexia má na dospievajúci organizmus devastujúce účinky a môže viesť k závažnému narušeniu telesného i psychického vývoja. Vo svojom dôsledku môže extrémne vyhladovanie …

mysofóbia

Mysofóbia

Abnormálny strach zo špiny a z nákazy sa označuje ako mysofóbia a radí sa do skupiny fóbií. Ide o relatívne častý stav, ktorý môže postihnúť mužov aj ženy. Aké sú presné príčiny vzniku tohto strachu, ako sa prejavuje, ako ho diagnostikovať a liečiť? Všetko čo o tejto fóbií potrebujete vedieť sa dozviete z nasledujúceho článku. …

Nedostatok bielkovín

Nedostatok bielkovín

Nedostatok bielkovín je celosvetovo pomerne častý problém, ktorý so sebou nesie veľa závažných komplikácií. Bielkoviny sú totiž jednou zo základných živín a predstavujú pre naše telo stavebný materiál. Bielkoviny okrem toho fungujú aj ako naše enzýmy a zúčastňujú sa imunitných reakcií. Ich nedostatok preto logicky vedie k rozvratu celého organizmu. Nedostatok bielkovín a jeho príčiny …

nomofóbia

Nomofóbia

Nomofóbia je pomerne nová psychiatrická porucha, ktorá býva diagnostikovaná vo vzrastajúcej miere od začiatku 21. storočia. Ide o úzkosť zo straty mobilného signálu, prípadne zo straty funkčného mobilného telefónu. Aké sú presne príčiny tejto poruchy, ako ju diagnostikovať, ako sa prejavuje a ako ju liečiť? Viac sa dozviete z nasledujúceho článku. Príčiny nomofóbie Príčinou nomofóbie …

obsedantno-kompulzívna porucha

Obsedantno-kompulzívna porucha

Obsedantno-kompulzívna porucha (OCD – z anglického obsessive-compulsive disorder) je duševné ochorenie. Zaraďujeme ju k úzkostným poruchám, ako sú fóbie a úzkostné stavy. Postihnutí trpia nutkavými, chorobne sa vnucujúcimi predstavami (obsesiami), že sa stane niečo, čo bude mať katastrofálne následky. Tieto myšlienky vyvolávajú obrovskú úzkosť a obavy, a je takmer nemožné ich ignorovať. Aby sa človek vtieravých predstáv …

odontofóbia

Odontofóbia (strach zo zubára)

Strach zo zubára a zubných zákrokov má svoje odborné pomenovanie – odontofóbia – a patrí do skupiny fóbií. Minimálne určitú tieseň pred návštevou zubného lekára pociťuje množstvo ľudí, u niektorých je však tento strach veľmi silný. Aké sú príčiny strachu z návštevy zubára, ako sa tento strach prejavuje a ako mu predchádzať a liečiť ho? …

odstávajúce uši

Odstávajúce uši

Odstávajúce uši alebo presnejšie povedané odstávajúce ušnice sú pomerne častým problémom, trpí ním niekoľko percent populácie. Z hľadiska fyzického zdravia v podstate nejde o chorobu. Skôr sa jedná o istú odchýlku od normy, ktorá však môže spôsobiť množstvo ťažkostí psychického rázu. Ako odstávanie uší liečiť a ako tento stav diagnostikovať? Príčiny odstávajúcich uší Príčinou je …

ofidiofóbia

Ofidiofóbia

Strach z hadov sa odborne označuje ako ofidiofóbia a ide o jednu z najčastejších typov fóbií, ktorou trpí väčšina populácie. Je samozrejme otázkou, či v tomto prípade ide o nežiaduci chorobný stav, ktorý by mal byť liečený. Aké sú príčiny strachu z hadov, ako ho diagnostikovať a najmä ako tento strach liečiť? To všetko sa …

Organický psychosyndróm

Organický psychosyndróm

Organický psychosyndróm je termín v medicíne stále hojne používaný, hoci je už niektorými lekármi považovaný za zastaraný a nepresný. Nám osobne však príde pre bežnú prax pomerne vhodný, pretože je jednoduchý a zrozumiteľný. Teraz si povedzme hlavné informácie o príčinách, prejavoch, diagnostike a liečbe tejto choroby. Organický psychosyndróm a jeho príčiny Túto chorobu môžeme definovať …

panická porucha

Panická porucha

Panická porucha je termín, ktorým označujeme psychiatrickú poruchu prejavujúcu sa záchvatmi úzkosti a strachu. Aké sú príčiny tejto poruchy ako ju diagnostikovať a liečiť? Príčiny panickej poruchy Presnú príčinu vzniku tejto poruchy nepoznáme. K jej vzniku dochádza obvykle u mladých ľudí pred tridsiatym rokom veku a zrejme za ňou stojí nerovnováha v systéme mozgových neurotrasmitérov. …

Patická opitosť

Patická opitosť

Patická opitosť je zaujímavý stav súvisiaci s narušením vedomia, ktorý úzko súvisí s konzumáciou alkoholu a tiež s chronickým alkoholizmom. Nenechajme sa však mýliť, nemusí vznikať len u alkoholikov, postihnutý môže byť skutočne každý, hoci aj príležitostný či výnimočný, konzument alkoholu. Zaujímavosť patickej opitosti je v tom, že spadá nielen do lekárskej, ale aj do …

Pickova choroba

Pickova choroba

Pickova choroba je zriedkavé degeneratívne ochorenie postihujúce mozog, spôsobujúce závažné problémy a skracujúce život postihnutého. Táto choroba sa objavuje medzi 50-60 rokom života. Nemýľte si ju s podobne znejúcou Niemann-Pickovou chorobou. Príčiny Pickovej choroby Predpokladá sa určitý vplyv genetických faktorov, ale nie je v tom doteraz úplne jasno. Dochádza k tomu, že sa v nervových bunkách …

Predčasná ejakulácia

Predčasná ejakulácia

Predčasná ejakulácia sa odborne označuje ako ejaculatio praecox [ejakulacijó prékoks]. Ide o relatívne častý problém u mužov počas dospievania a pri niektorých pretrváva aj v dospelosti. Z hľadiska lekárskeho sa síce jedná o menej závažný stav, ale môže výrazne zhoršiť kvalitu sexuálneho života a spôsobovať partnerské problémy. Predčasná ejakulácia a jej príčiny Príčiny predčasnej ejakulácie nie …

Schizofrénia

Schizofrénia

Schizofrénia je psychiatrické ochorenie, ktorým v rôznych podobách trpí asi 1 percento dospelej populácie. Choroba vzniká najčastejšie v období dospievania a ranej dospelosti, presné príčiny jej vzniku však nie sú známe. Je veľmi ťažké schizofréniu definovať, veľmi často sa označuje  za celkové narušenie myslenia a vnímania reality, t.j. odlišný vzťah k skutočnosti ako u väčšiny …

Selektívny mutismus

Selektívny mutismus

Selektívny mutismus je označenie pre psychiatrickú poruchu, ktorá narušuje sociálne vzťahy a spôsobuje veľa problémov. Slovenský termín by mohol znieť „výberová nemota“.  Príčiny selektívneho mutismu Príčiny nie sú celkom jasné, ide o poruchu psychiky, ktorá môže súvisieť s úzkostnejšou a hanblivejšou povahou človeka, niekedy sa môže kombinovať s ďalšími poruchami správania a emócií. Svoj podiel môže mať genetika aj vplyvy vonkajšieho prostredia. …

Sociálna fóbia

Sociálna fóbia

Sociálna fóbia patrí medzi úzkostné poruchy zo skupiny tzv. fóbií. Jedná sa o veľmi častý typ fóbie, ktorým v populácii trpí mnoho ľudí. Vzhľadom k tomu, že človek je za normálnych okolností tvor spoločenský, znamená sociálna fóbia výrazné zhoršenie kvality života. Sociálna fóbia a jej príčiny Existuje celý rad teórií ohľadom vzniku sociálnej fóbie. Iste nič nepokazíme …

strach z lietania

Strach z lietania

Strach z lietania sa odborne označuje ako aviofóbia a patrí do skupiny úzkostných porúch známych ako fóbie. Ako presne sa tento strach prejavuje, aké sú jeho príčiny, ako ho diagnostikovať a je možné ho nejako liečiť? Všetko čo k tejto téme chcete vedieť sa dozviete z nasledujúceho článku. Príčiny strachu z lietania Strach z lietania …

strach z ohňa

Strach z ohňa

Strach z ohňa čiže pyrofóbia je úzkostná porucha, ktorá sa radí do skupiny fóbií. Nie je až tak vzácna, pohľad na oheň môže byť pre množstvo ľudí nepríjemný. Aké sú príčiny tohto strachu, ako sa presne prejavuje, ako ho diagnostikovať a liečiť? Všetko čo o tejto fóbií potrebujete vedieť sa dozviete z nasledujúceho článku. Príčiny …

strach z rakoviny

Strach z rakoviny

Strach z rakoviny v zmysle choroby sa označuje ako kancerofóbia. Mať určitý strach z nádorových ochorení je vcelku normálne a určité obavy má iste prakticky každý z nás. Kancerofóbia je však strach vygradovaný do abnormálnych hodnôt. Príčiny strachu z rakoviny Príčina nie je vždy jasná. Zvýšené riziko majú úzkostnejší jedinci, obzvlášť ak sa nejaká forma …

strach z tmy

Strach z tmy

Strach z tmy patrí do skupiny chorôb známych ako fóbie a táto fóbia sa odborne nazýva ako nyktofóbia. Aké sú príčiny tohto strachu, ako sa prejavuje, prečo vzniká a ako sa ho zbaviť? Všetko čo o tejto fóbií potrebujete vedieť sa dozviete z nasledujúceho článku. Príčiny strachu z tmy Príčiny fóbie s názvom strach z …

strach z výšok

Strach z výšok

Strach z výšok označujeme ako akrofóbia a presnejšie povedané, ide nielen o strach z výšok, ale aj z hĺbok. Samozrejme väčšine ľudí nie sú výšky a hĺbky príjemné, no u akrofóbie je však strach prehnaný a neopodstatnený. Aké sú príčiny tohoto strachu, ako sa prejavuje, ako vzniká a ako sa ho definitívne zbavíť? Poradíme vám …

strach zo zrkadiel

Strach zo zrkadiel

Strach zo zrkadiel je odborne označovaný ako spektrofóbia. Ide o úzkostnú poruchu, ktorá sa radí do skupiny fóbií. Aké sú presné príčiny tohto strachu, ako sa prejavuje a ako ho liečiť a diagnostikovať? Všetko sa dozviete v nasledujúcom článku. Príčiny strachu zo zrkadiel Nie je jasná príčina spektrofóbie, no môže s vyššou pravdepodobnosťou vzniknúť u …

tardívna dyskinéza

Tardívna dyskinéza

Tardívna dyskinéza je označenie pre neurologickú poruchu vyznačujúcu sa mimovoľnými pohybmi, ktorá úzko súvisí s podávaním určitých liekov.Aké sú príčiny tejto poruchy, ako sa prejavuje, ako ju liečiť a diagnostikovať? Všetko sa dozviete v nasledujúcom článku. Príčiny tardívnej dyskinézy Toto ochorenie  je najčastejšie spôsobené liekmi zo skupiny neuroleptík (antipsychotík), ktoré patria medzi často podávané psychiatrické …

Trichotillománia

Trichotillománia

Trichotillománia je označenie pre psychiatrickú poruchu, ktorá sa prejavuje vytrhávaním chlpov a vlasov. Vyskytuje sa u detí a aj u dospelých. Aké sú príčiny tejto poruchy? Ako sa prejavuje a ako sa dá liečiť? Všetko potrebné sa dozviete z nasledujúceho článku. Príčiny trichotillománie Trichotillománia sa môže vyskytovať samostatne, ale pomerne často sprevádza rôzne psychiatrické ochorenia ako …

užívanie extázy

Užívanie extázy

Extáza sa radí medzi tzv. rekreačné drogy, je pomerne často používaná nárazovo počas tanečných podujatí. Užívanie extázy síce nejde zaradiť medzi klasické tvrdé drogy, môže však byť jej užívanie značne nebezpečné a v kombinácii s alkoholom môže používateľa aj usmrtiť. Extáza Droga extáza je chemicky zložito znejúca zlúčenina 3,4-metylendioxidmetafetamin (MDMA), ktorá patrí do skupiny amfetamínov. …

užívanie kokaínu

Užívanie kokaínu

Užívanie kokaínu je pomerne nebezpečné, jedná sa však celosvetovo o relatívne rozšírenú drogu stredných a vyšších sociálnych vrstiev. Kokaín Zlúčenina kokaín sa vyrába z juhoamerickej rastliny známej ako koka. Bolo zistené, že žuvanie týchto listov dodávalo ľuďom silu a zvyšovalo aktivitu, čo je práve dôsledkom prítomnosti kokaínu. Účinky Kokaín je veľmi silná stimulačná látka, ktorá …

užívanie marihuany

Užívanie marihuany

Užívanie marihuany je na Slovensku pomerne bežné, hoci sa oficiálne jedná o nelegálnu drogu. Účinnou látkou je zlúčenina tetrahydrokanabinol (THC), ktorá sa do organizmu dostane buď inhaláciou pri fajčení jointov alebo môže byť požitá v potravinách pripravených z marihuany. Aké presné účinky má táto droga, a čo jej užívanie môže človeku spôsobiť? Účinky marihuany Tetrahydrokanabinol …

užívanie pervitínu

Užívanie pervitínu

Užívanie pervitínu je špecialitou Českej republiky. Pervitín je obľúbenou návykovou drogou medzi nižšími sociálnymi vrstvami, chemicky známy ako metamfetamín. Metamfetamín nie je nijakou novou drogou, pomerne masovo bol užívaný nemeckou armádou za 2. svetovej vojny, pretože zvyšoval aktivitu, nebojácnosť a schopnosti vojakov v boji. Účinok pervitínu Metamfetamín je pomerne silný stimulant centrálneho nervového systému. Spôsobuje eufóriu, …

vaginizmus

Vaginizmus

Vaginizmus je označenie pre nepríjemný stav, ktorý množstvu žien (a prenesene aj ich partnerom) komplikuje sexuálny život. Podstatou tejto choroby sú mimovoľné sťahy svaloviny pošvy, ktoré narušujú priebeh pohlavného styku. Predpokladá sa, že určité formy tohoto ochorenia postihujú až 10% žien v civilizovaných štátoch. Príčiny vaginizmu Toto ochorenie sa môže u žien vyskytovať už od …

Wernickeho encefalopatia

Wernickeho encefalopatia

Wernickeho encefalopatia je ochorenie mozgu, ktoré úzko súvisí s alkoholizmom. Je nepríjemné pre postihnutého aj pre jeho okolie a výrazne narušuje sociálne vzťahy. Aké sú všetky príčiny vzniku tohto ochorenia? Ako sa Wernickeho encefalopatia prejavuje a ako sa lieči? Všetko potrebné sa dočítate z nasledujúceho článku. Príčiny Wernickeho encefalopatie Základnou príčinou je nedostatok vitamínu B1 (tiamín) …

vyšetrenie krvného obrazu

Vyšetrenie krvného obrazu

Vyšetrenie krvného obrazu je denným chlebom lekárov na väčšine oddelení aj v ambulanciách, špeciálny význam má predovšetkým pre hematológa. Z krvného obrazu môžeme zistiť veľké množstvo informácií, a preto je nutné o tomto vyšetrení niečo vedieť. Vyšetrenie krvného obrazu a prevedenie jeho odberu Krvný obraz sa vyšetruje v hematologickom laboratóriu a vyšetrenie vyžaduje vzorku žilovej …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.

Back to top button