Úvod / Odbor / Kardiológia

Kardiológia

Choroby v odbore kardiológia:Vyšetrenia v odbore kardiológia:
aneuryzma srdca

Aneuryzma srdca

angina pectoris

Angina pectoris

Arytmogénna dysplázia pravej komory

Arytmogénna dysplázia pravej komory

Ateroskleróza

Ateroskleróza

Atrioventrikulárna blokáda

Atrioventrikulárna blokáda (AV blok)

AVNRT

Atrioventrikulárna nodálna reentry tachykardia (AVNRT)

AVRT

Atrioventrikulárna reentry tachykardia (AVRT)

Bezpulzová elektrická aktivita

Bezpulzová elektrická aktivita

Chyby chlopní

Chyby chlopní

Defekt komorového septa

Defekt komorového septa

defekt septa predsiení

Defekt septa predsiení

dilatačná kardiomyopatia

Dilatačná kardiomyopatia

Disekcia aorty

Disekcia aorty

Extrasystola

Extrasystola

Fabryho choroba

Fabryho choroba

Fallotova tetralógia

Fallotova tetralógia

Familiárna hypercholesterolémia

Familiárna hypercholesterolémia

Fibrilácia komôr

Fibrilácia komôr

Fibrilácia predsiení

Fibrilácia predsiení

Flutter predsiení

Flutter predsiení

Hyperkaliémia

Hyperkaliémia (vysoký draslík)

Hypertenzná kríza

Hypertenzná kríza

Hypertrofická kardiomyopatia

Hypertrofická kardiomyopatia (HCM)

Infarkt myokardu

Infarkt myokardu

infekčná endokarditída

Infekčná endokarditída

Ischemická choroba srdca

Ischemická choroba srdca (ICHS)

Kardiomyopatia

Kardiomyopatia

Keshanská choroba

Koarktácia aorty

Koarktácia aorty

Komorová tachykardia

Komorová tachykardia

Koronárny syndróm X

Koronárny syndróm X

mediokalcinoza

Mediokalcinóza

Mozgová mŕtvica

Mozgová mŕtvica (cievna mozgová príhoda-CMP)

Myokarditída

Myokarditída (zápal srdcovej svaloviny)

nádory srdca

Nádory srdca

Náhla srdcová smrť

Náhla srdcová smrť

Nedomykavosť aortálnej chlopne

Nedomykavosť aortálnej chlopne

Nedomykavosť mitrálnej chlopne

Nedomykavosť mitrálnej chlopne

Nedomykavosť pľúcnej chlopne

Nedomykavosť pľúcnej chlopne

Nedomykavosť trojcípej chlopne

Nedomykavosť trojcípej chlopne

obezita

Obezita

Otrava digoxínom

Otrava digoxínom

otvorená Botallova spojka

Otvorená Botallova spojka

Pľúcna embólia

Pľúcna embólia

Pľúcna hypertenzia

Pľúcna hypertenzia

Pľúcne srdce

Pľúcne srdce (cor pulmonale)

Pľúcny edém

Pľúcny edém (opuch pľúc)

reperfuzne ochorenie

Reperfúzne poškodenie

Reštriktívna kardiomyopatia

Reštriktívna kardiomyopatia

Šokové stavy

Šokové stavy

Srdcové zlyhávanie

Srdcové zlyhávanie

streptokokové infekcie

Streptokokové infekcie

tamponáda srdca

Tamponáda srdca

Torsade de pointes

Torsade de pointes

vysoký cholesterol

Vysoký cholesterol

vzduchová embólia

Vzduchová embólia

Zápal osrdcovníka

Zápal osrdcovníka (perikarditída)

Zúženie aortálnej chlopne

Zúženie aortálnej chlopne

Zúženie mitrálnej chlopne

Zúženie mitrálnej chlopne

Zúženie pľúcnej chlopne

Zúženie pľúcnej chlopne

Zúženie trojcípej chlopne

Zúženie trojcípej chlopne (trikuspidálna stenóza)

 
vyšetrenie ECHO – echokardiografia

ECHO – echokardiografia

Echokardiografia čiže skrátene ECHO je bežné vyšetrenie srdca, ktoré môže odhaliť viacero anatomických aj funkčných odchýlok od normy a pomôže diagnostikovať celý množstvo srdcových chorôb. Aký je princíp echokardiografie, ako sa na toto vyšetrenie pripraviť a aké sú jeho výhody a nevýhody? (viac…)

Elektrofyziologické vyšetrenie srdca

Elektrofyziologické vyšetrenie srdca

Čo je to elektrofyziologické vyšetrenie srdca a aký je jeho princíp? Ako sa treba pred týmto vyšetrením pripraviť a aké sú nevýhody tohto vyšetrenia? Elektrofyziologické vyšetrenie srdca je dôležitým vyšetrením invazívnej kardiológie, vykonáva sa na vyšších pracoviskách. Základnou indikáciou vyšetrenia sú poruchy srdcového rytmu (arytmia). (viac…)

vyšetrenie ergometria

Ergometria

Čo je to záťažová ergometria, aký je jej princíp a ako sa treba pred vyšetrením pripraviť? Aké sú výhody a nevýhody tohto vyšetrenia? Záťažová ergometria je cenným a nepríliš náročným vyšetrením v kardiológii, ktoré môže získať množstvo informácií o schopnostiach srdcového svalu znášať vyššiu námahu. (viac…)

vyšetrenie Holter EKG

Holter EKG

Čo je to Holter EKG, aký je jeho princíp a využitie? Ako sa treba pred vyšetrením pripraviť a aké sú jeho výhody a nevýhody? Holter EKG čiže Holterovo monitorovanie EKG je dôležitým vyšetrením v kardiológii, ktoré bez nutnosti hospitalizácie umožní zistiť množstvo informácií o srdcovej činnosti. (viac…)

implantovateľná monitorovacia jednotka

Implantovateľná monitorovacia jednotka

vyšetrenie koronarografia

Koronarografia

Čo je to koronarografia, aký je princíp a význam tohto vyšetrenia? Ako sa pred vyšetrením pripraviť a aké sú výhody a nevýhody tohto vyšetrenia? Koronarografia je vyšetrením vencovitých (koronárnych) tepien. Tieto dve tepny vystupujú z aorty a prebiehajú po povrchu srdca. Hoci sú oproti iným cievam relatívne malé a krátke, majú životne dôležitú úlohu - zásobujú krvou a…

Natriuretické peptidy

Natriuretické peptidy

Čo sú to natriuretické peptidy, ako sa vyšetrujú, aké má toto vyšetrenie využitie a aké sú nevýhody tohto vyšetrenia? Stanovenie koncentrácie natriuretických peptidov je v dnešnej dobe už bežným biochemickým vyšetrením a pre lekára má veľký význam. Skôr ale ako si o tomto praktickom využití povieme, je nutné venovať natriuretickým peptidom aspoň zopár slov. (viac…)

vyšetrenie pažeráková echokardiografia

Pažeráková echokardiografia

Čo je to pažeráková echokardiografia, aký je jej princíp a využitie? Ako sa pred týmto vyšetrením treba pripraviť a aké sú jeho nevýhody? Pažeráková echokardiografia (pažerákové ECHO srdca) je vyšetrenie, ktoré má veľké využitie v kardiológii. Jedná sa vlastne o určitú modifikáciu klasickej echokardiografie. (viac…)

vyšetrenie pulzná oximetria

Pulzná oximetria

SCORE riziko

SCORE riziko

Čo je to SCORE riziko, ako presne prebieha a ako sa vyhodnocuje? Chcete si spočítať vaše riziko smrti na kardiovaskulárne ochorenia? Nie je nič jednoduchšie ako použiť tzv. SCORE riziko tabuľku. Jedná sa o pomocnú metódu vyšetrovania na vyhodnotenie rizikovosti jednotlivých pacientov. Tabuľky vyzerajú na prvý pohľad zložito, ale v skutočnosti je ich použitie veľmi jednoduché.…

vyšetrenie srdcové enzýmy

Srdcové enzýmy

Čo sú to srdcové enzýmy ako sa vyšetrujú a čo pomocou nich môžeme zistiť? Kardioenzýmy čiže srdcové enzýmy je označenie pre súbor zlúčenín, ktoré sa vyskytujú v bunkách srdcovej svaloviny. Ich hlavný význam tkvie v tom, že za normálnych okolností je ich koncentrácia v krvi veľmi nízka. V prípade akéhokoľvek postihnutia srdcovej svaloviny a obzvlášť pri…

vyšetrenie tlakový Holter

Tlakový Holter

Čo je to tlakový Holter, aký je princíp a využitie tohto vyšetrenia? Ako sa pred vyšetrením treba pripraviť a aké sú jeho nevýhody? Tlakový Holter je vyšetrenie, ktorým sa monitoruje krvný tlak pacienta počas celého dňa mimo zdravotnícke zariadenie. (viac…)

vyšetrenie kreatínkinázy

Vyšetrenie kreatínkinázy

vyšetrenie krvného obrazu

Vyšetrenie krvného obrazu

vyšetrenie obličiek

Vyšetrenie obličiek

Čo je to vyšetrenie obličiek? Ako sa obličky vyšetrujú a čo týmito vyšetreniami môžeme zistiť? Obličky sú jedným z najdôležitejších orgánov v tele. Okrem vylučovania odpadových látok z tela majú veľký vplyv na krvný tlak a udržiavanie vnútorného prostredia v organizme vrátane kostného metabolizmu. Z tohto dôvodu sú choroby obličiek často veľmi závažné, a preto každé…

Kardiológia
5 (100%) 11 hlasov

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *