Kardiológia

Choroby v odbore kardiológia:Vyšetrenia v odbore kardiológia:
aneuryzma srdca

Aneuryzma srdca

Aneuryzma srdca je relatívne závažný stav, ktorý môžeme opísať ako vydutie a vyklenutie niektorej zo stien srdca , zvyčajne steny komôr. V danom mieste je srdcová stena oslabená a nemožno vylúčiť jej prasknutie, ktoré má smrteľné následky. Viac o príčine, diagnostike a prípadnej liečbe aneuryzmy srdca sa dozviete z nasledujúceho článku. Príčiny aneuryzmy srdca Aneuryzma …

angina pectoris

Angina pectoris

Angína pectoris je ochorenie spojené so zvieravými bolesťami na hrudi a môžeme ju chápať ako jednu z významných foriem ischemickej choroby srdca (ICHS). Srdcový sval je zásobený 2 hlavnými vencovitými tepnami odstupujúcimi z aorty. Problém angíny pectoris nastáva v situácii, keď sa tieto cievy začnú zužovať. Ako sa dá liečiť angína pectoris? Je toto ochorenie …

Arytmogénna dysplázia pravej komory

Arytmogénna dysplázia pravej komory

Arytmogénna dysplázia pravej komory je vzácne ochorenie, ktoré sa radí do skupiny kardiomyopatií. Kardiomyopatie postihujú srdcový sval, môžu narušovať pumpovaciu funkciu srdca alebo spôsobovať vznik porúch srdcového rytmu. U arytmogénnej dysplázii pravej komory je postihnutá najmä pravá komora srdca, v ktorej začne dochádzať k nahrádzaniu svaloviny väzivovým a tukovým tkanivom. Aké sú príčiny vzniku tohto ochorenia? …

Ateroskleróza

Ateroskleróza

Ateroskleróza je zložitý dej, ktorý sa dá pri veľkom zjednodušení opísať ako poškodzovanie ciev spojené s postupným ukladaním tuku do ich stien. Na vzniku tukových aterosklerotických plátov sa významne podieľa aj imunitný systém. Tento proces prebieha dlhodobo u všetkých ľudí s väčšou alebo menšou závažnosťou a je spojený s mnohými komplikáciami. Hlavným dôsledkom je postupné …

Atrioventrikulárna blokáda

Atrioventrikulárna blokáda (AV blok)

Atrioventrikulárna blokáda (AV blok) je skupina niekoľkých porúch, ktoré súvisia s narušenou funkciou tzv. atrioventrikulárneho uzla (AV uzla). Aby sme mohli problematiku lepšie pochopiť, musíme si niečo povedať o šírení vzruchov v srdci. V srdcovom svale vznikajú elektrické vzruchy, ktoré sa šíria svalovinou a spôsobujú jej sťahovanie. Tieto elektrické vzruchy vznikajú za normálnych okolností v …

AVNRT

Atrioventrikulárna nodálna reentry tachykardia (AVNRT)

Kostrbatý a zložitý názov atrioventrikulárna nodálna reentry tachykardia (AVNRT) je označenie pre relatívne častú poruchu rytmu (arytmia), ktorá môže byť u mladého človeka dôvodom opakovaného búšenia srdca. Aké sú príčiny tejto poruchy, ako sa prejavuje, ako ju zistiť/diagnostikovať a liečiť? Všetko potrebné sa dozviete v nasledujúcom článku. AVNRT a jej príčiny Presná príčina vzniku tejto poruchy …

AVRT

Atrioventrikulárna reentry tachykardia (AVRT)

Atrioventrikulárna reentry tachykardia (AVRT) je forma poruchy rytmu (arytmia), ktorá môže byť zodpovedná za rýchlu srdcovú akciou spojenú s búšením srdca. Táto porucha je svojimi prejavmi, diagnostikou a liečbou značne podobná arytmií známej ako AVNRT *, je však oproti nej vzácnejšia. Bežní lekári napokon medzi AVRT a AVNRT moc nerozlišujú, pretože základný prístup k obom …

Bezpulzová elektrická aktivita

Bezpulzová elektrická aktivita

Bezpulzová elektrická aktivita sa označuje aj ako elektromechanická disociácia. Používa sa skratka PEA, ktorá vychádza z anglického názvu Pulseless Electrical Activity. PEA je označením pre stav, kedy je na EKG prítomná elektrická činnosť srdca, ale táto činnosť nie je sprevádzaná srdcovými sťahmi. Hoci sa teda srdcom šíria elektrické impulzy, nie je prítomná jeho pumpovacia schopnosť. Bezpulzová …

Chyby chlopní

Chyby chlopní

Chyby chlopní sú relatívne častým ochorením postihujúcim srdce. Veľakrát sú náhodným nálezom a nie sú klinicky významné, inokedy môžu chorého vážne ohrozovať na živote. Než si vysvetlíme povahu týchto ochorení, musíme si krátko povedať o srdcových chlopniach. Chlopne v srdci sú celkom štyri – dve sú medzi predsieňou a komorou (v ľavej časti srdca je …

Defekt komorového septa

Defekt komorového septa

Defekt komorového septa (prepážky) znamená vrodenú vadu srdca, pri ktorej nie je plne dotvorená prepážka oddeľujúca od seba srdcové komory a to umožňuje voľný prietok krvi medzi komorami. Čo všetko môže tento defekt spôsobiť, ako sa prejavuje a ako ho diagnostikovať a liečiť? Všetky dôležité podrobnosti sa dozviete z nasledujúceho článku. Defekt komorového septa a …

defekt septa predsiení

Defekt septa predsiení

Defekt septa (prepážky) predsiení znamená vrodenú vadu srdca, pri ktorej nie je plne dotvorená prepážka oddeľujúca od seba srdcové predsiene a to umožňuje voľný prietok krvi medzi predsieňami. Defekt septa predsiení a jeho príčiny U plodu v maternici, ktorý získava kyslík z placenty, je v prepážke medzi predsieňami otvor, ktorý sa nazýva foramen ovale (oválny …

dilatačná kardiomyopatia

Dilatačná kardiomyopatia

Dilatačná kardiomyopatia (DKMP) patrí do skupiny kardiomyopatov, čo sú ochorenia srdcového svalu. Viacero vecí o dilatačnej kardiomyopatii stále nevieme, jej liečba je veľmi obtiažna a jej komplikácie môžu byť smrteľné. Viac podrobnosti o tejto chorobe sa dozviete v nasledujúcom článku. Dilatačná kardiomyopatia a jej príčiny Choroba sa často objavuje u mladých ľudí v produktívnom veku, častejšie …

Disekcia aorty

Disekcia aorty

Disekcia aorty je smrteľne nebezpečný stav, pri ktorom dochádza k natrhnutiu steny tepny zvnútra. Tento stav je nočnou morou internistov, pretože je ťažko určiť správnu diagnózu a úmrtnosť na disekciu aorty je veľmi vysoká. Disekcia aorty a jej príčiny V niektorých prípadoch nemusí byť príčina disekcie zrejmá. Pomerne často hrá úlohu výrazne zvýšený krvný tlak, ktorý …

Extrasystola

Extrasystola

Extrasystola znamená sťah srdcovej svaloviny, ktorý je vzhľadom k normálnemu pravidelnému rytmu akosi navyše. Extrasystola vzniká predčasne, narúša pravidelnosť srdcového rytmu a väčšina z nás ju nijako nevníma. Napriek tomu môžu byť početnejšie extrasystoly spojené s nepríjemnými príznakmi a určité informácie o nich môžu byť užitočné. Extrasystoly môžu mať svoje klinické prejavy, kedy nemusia byť …

Fabryho choroba

Fabryho choroba

Fabryho choroba (sfingolipidóza) je vrodené, geneticky podmienené metabolické ochorenie, ktoré svojim nositeľom spôsobuje množstvo problémov a skracuje ich život o 15 až 20 rokov. Choroba vzniká v dôsledku ukladania určitých zlúčenín v tkanivách. Aké sú príčiny tohto ochorenia? Dá sa liečiť? Všetko potrebné sa dočítate z nasledujúceho článku Príčiny Fabryho choroby Choroba vzniká na podklade …

Fallotova tetralógia

Fallotova tetralógia

Fallotova tetralógia je jednou z častejších vrodených vád srdca, ktoré sa prejavujú už v detskom veku a môžu svojho nositeľa ohroziť na živote. Našťastie v dnešnej dobe už existujú možnosti účinnej chirurgickej liečby. Aké sú príčiny tohto ochorenia? Dá  sa proti nemu bojovať a ako? Všetko potrebné sa dočítate z nasledujúceho článku. Príčiny Fallotovej tetralógie …

Familiárna hypercholesterolémia

Familiárna hypercholesterolémia

Familiárna hypercholesterolémia je vrodená dedičná choroba, ktorá sa prejavuje vysokú hladinu cholesterolu. Je relatívne častá, vyskytuje sa asi u 1 človeka z 500. Aké sú príčiny tohto ochorenia? Ako sa prejavuje a dá sa vôbec liečiť? Všetko potrebné sa dočítate z nasledujúceho článku. Príčiny familiárnej hypercholesterolémie Familiárna hypercholesterolémia je zapríčinená genetikou. Existuje viac podtypov choroby, majú …

Fibrilácia komôr

Fibrilácia komôr

Fibrilácia komôr je smrteľne nebezpečná porucha srdcového rytmu, ktorá vyžaduje neodkladné riešenie. Jej podstata je v tom, že steny srdcových komôr začnú s vysokou rýchlosťou kmitať. Toto kmitanie je však neefektívne, čo znamená, že obe komory srdca prestanú pumpovať krv do tela. Ako sa fibrilácia komôr prejavuje? Dá sa jej zabrániť a dá sa vôbec …

Fibrilácia predsiení

Fibrilácia predsiení

Fibrilácia predsiení je jednou z najčastejších porúch srdcového rytmu. Vyskytuje sa skôr u starších ľudí a často môže byť náhodným nálezom. Vzhľadom na to, že neliečená fibrilácia predsiení so sebou nesie isté riziká je vhodné o tejto poruche niečo vedieť. Aké sú príčiny tejto choroby? Dá sa vôbec liečiť ? Ak áno, tak ako? Všetko …

Flutter predsiení

Flutter predsiení

Flutter predsiení [flatr predsiení] je označenie pre relatívne bežnú poruchu srdcového rytmu, ktorá je dôvodom vyšetrenia na internej ambulancii, alebo dôvodom krátkodobej hospitalizácie. Porucha sama o sebe nie je väčšinou nebezpečná, ale niekedy môže spôsobiť vážne komplikácie. Pre laikov v podstate platí, že flutter predsiení je vlastnosťami, diagnostikou a liečbou do značnej miery podobný chorobe …

Hyperkaliémia

Hyperkaliémia (vysoký draslík)

Hyperkaliémia označuje stav, keď je zvýšená hladina draslíka v krvi. Draselný ión (latinsky kálium) sa vo vysokých koncentráciách vyskytuje v bunkách a v krvi je ho pomerne malé množstvo, ktoré zodpovedá koncentrácii 3,8-5,3 mmol/liter. Každé laboratórium sa v hodnotách trochu líši, ale orientačne to platí. Ak sa zníži hladina draslíka po 3,8 mmol/liter, hovoríme o …

Hypertenzná kríza

Hypertenzná kríza

Hypertenzná kríza nie je definovaná jednotlivými autormi úplne rovnako, my si ju zjednodušene popíšme ako epizódu výrazne zvýšeného tlaku (cca nad 230 / 130mm ortuťového stĺpca), ktorá bezprostredne ohrozuje zdravie človeka vysokým rizikom rozvoja komplikácií. Okrem samotnej hodnoty krvného tlaku je dôležité aj to, ako rýchlo došlo k jeho zvýšeniu a na aké tlaky je …

Hypertrofická kardiomyopatia

Hypertrofická kardiomyopatia (HCM)

Hypertrofická kardiomyopatia je ochorenie srdca, ktoré sa radí do skupiny tzv. kardiomyopatií. Môže byť nebezpečná, svojho nositeľa môže ohroziť narušením pumpovacej funkcie srdca, alebo vyvolať nebezpečné poruchy rytmu. Hypertrofická kardiomyopatia a jej príčiny Príčina vzniku choroby nie je celkom jasne vysvetlená, svoju úlohu hrá dedičnosť a istý genetický predpoklad a potom tiež zmeny v prekrvení srdcového …

Infarkt myokardu

Infarkt myokardu

Infarkt myokardu patrí medzi akútne formy ischemickej choroby srdca. Je veľmi obávaný a dal by sa opísať ako poškodenie buniek srdcovej svaloviny náhlym nedostatkom kyslíka. Kyslík a živiny dostáva srdcový svalovina vďaka 2 koronárnym tepnám, ktoré odstupujú zo začiatku aorty. Vytvorenie uzáveru v toku jednej z týchto tepien alebo jej vetiev potom vedie k ťažkej ischémii …

infekčná endokarditída

Infekčná endokarditída

Infekčná endokarditída je postihnutie vnútornej vrstvy srdca infekčným procesom. Táto vrstva (endokard) tvorí ako tenká blana výstelku srdcových predsiení, komôr a chlopní. Infekciu chlopní najčastejšie spôsobujú baktérie, vzácnejšie sa môže jednať aj o ochorenie spôsobené plesňami.  Medzi najčastejšie baktérie spôsobujúce toto ochorenie patria streptokoky a stafylokoky. Príčiny infekčnej endokarditídy Dochádza ku kombinácii mnohých rizikových faktorov, ktoré …

Ischemická choroba srdca

Ischemická choroba srdca (ICHS)

Ischemická choroba srdca (ICHS) je veľmi rozšírenou diagnózou u pacientov sledovaných a liečených internistami. Na druhú stranu je to značne nepríjemná diagnóza, ktorá sa mylne píše do chorobopisu mnohých chorým, bez toho, aby pre jej určenie boli podklady. Čo teda ICHS je a aké má formy? Ischemická choroba srdca je spôsobená nedostatočným prekrvením srdcového svalu. …

Kardiomyopatia

Kardiomyopatia

Kardiomyopatia je označenie pre skupinu ochorení srdca, ktoré nie sú spôsobené zlým okysličením (ischémiou) srdcového svalu (narozdiel od chorôb ako je infarkt a angína pectoris), a ktoré sa prejavujú najmä srdcovým zlyhaním. Poznáme štyri hlavné typy kardiomyopatie: 1. Hypertrofická kardiomyopatia Príčina vzniku tejto choroby nie je celkom jasná, ale predpokladá sa významný podiel genetického predpokladu …

Keshanská choroba

Keshanská choroba [kešanská] je označenie pre ochorenie srdca, ktoré veľmi úzko súvisí s nedostatkom selénu. Ochorenie bolo objavené v Číne v provincii Keshan, v SR sa nevyskytuje. Čo presne túto chorobu spôsobuje, ako sa prejavuje a ako ju liečiť a diagnostikovať? Všetko sa dozviete v tomto článku. Príčiny Keshanskej choroby Príčinou vzniku ochorenia je nedostatok …

Koarktácia aorty

Koarktácia aorty

Koarktácia aorty je vrodená porucha, pri ktorej je prítomné významné zúženie v mieste jej oblúku. Vada má rôzne stupne závažnosti danej presnou polohou a tesnosťou tohto zúženie. Ako sa táto porucha prejavuje, ako ju môžeme diagnostikovať a liečiť? Viac sa dozviete v nasledujúcom článku. Príčiny koarktácie aorty Príčiny nie sú jasné, zrejme ide o kombináciu …

Komorová tachykardia

Komorová tachykardia

Komorová tachykardia je veľmi nebezpečná porucha rytmu, ktorá svojho nositeľa priamo ohrozuje na živote a väčšinou vyžaduje okamžitý lekársky zásah. Aké sú príčiny tejto poruchy rytmu, ako presne sa prejavuje, Ako ju diagnostikovať a liečiť? Všetko sa dozviete v nasledujúcom článku. Príčiny komorovej tachykardie Komorová tachykardia vzniká podobne ako ostatné arytmie v dôsledku poruchy vzniku …

Koronárny syndróm X

Koronárny syndróm X

Koronárny syndróm X je označenie pre zaujímavý stav, ktorý by sme mohli označiť ako abnormálny typ angíny pectoris, ktorú môžeme označiť aj ako tzv. vazospastickú angínu. Aké sú príčiny, prejavy a liečba koronárneho syndrómu X sa dozviete v nasledujúcom článku. Príčiny a prejavy koronárneho syndrómu X Klasická angína pectoris je formou ischemickej choroby srdca, vzniká na základe zužovania …

mediokalcinoza

Mediokalcinóza

Mediokalcinóza je označenie pre pomerne prirodzený proces, pri ktorom sa v stene tepien ukladá vápnik. K ukladaniu dochádza v strednej časti tepnových stien, ktorá sa označuje ako „media“ preto sa toto ochorenie nazýva mediokalcinóza. Príčiny mediokalcinózy Toto ochorenie je v podstate degeneratívny proces, ktorý sa objavuje u starších ľudí a jeho riziko rastie s vekom. Vyšší …

Mozgová mŕtvica

Mozgová mŕtvica (cievna mozgová príhoda-CMP)

Mozgová mŕtvica (odborne iktus) by sa dala definovať ako náhle vzniknutá porucha funkcie mozgu, ktorá je spôsobená poškodením mozgových buniek. Rozlišujeme ischemickú a krvácavú CMP. Ischemická mozgová mŕtvica Príčiny Táto cievna mozgová príhoda je spôsobená poškodením mozgových buniek nedostatkom kyslíka (tzn. poškodenie ischémiou). Tvorí asi 80% mozgových mŕtvic. Mechanizmus je v podstate podobný infarktu myokardu. V …

Myokarditída

Myokarditída (zápal srdcovej svaloviny)

Myokarditída patrí medzi ochorenia srdca. Presný význam tohto slova si odvodíme z jeho názvu – myokard = srdcová svalovina + prípona -itída = zápal. Myokarditída je teda zápal srdcovej svaloviny a môžeme ju chápať ako úplne špecifický podtyp zápalu svalov. Vzhľadom k tomu, že srdcová svalovina slúži ako pumpa poháňajúca krv, je jej poškodenie zápalom …

nádory srdca

Nádory srdca

Nádory srdca sú veľmi vzácne, v drvivej väčšine sa jedná o nádory nezhubné. Napriek tomu však môžu svojim rastom narúšať v srdci tok krvi a tým vážne ohroziť funkciu srdca ako pumpy. Najčastejšími srdcovými nádormi sú myxómy. Vychádzajú z väzivového tkaniva, myxóm zvyčajne vyrastá zo steny ľavej srdcovej predsiene. Príčina vzniku myxómov nie je známa. …

Náhla srdcová smrť

Náhla srdcová smrť

Náhla srdcová smrť je obávaný odborný termín, ktorý označuje nečakané úmrtie človeka z dôvodu akútneho zlyhania srdca ako pumpy. Náhla srdcová smrť môže postihnúť prakticky kohokoľvek, veľkou tragédiou sú náhle úmrtia mladých športovcov. Podstatou mechanizmu náhlej srdcovej smrti je zástava srdcovej činnosti z dôvodu závažných porúch rytmu ako je komorová tachykardia alebo fibrilácia komôr, menej …

Nedomykavosť aortálnej chlopne

Nedomykavosť aortálnej chlopne

Nedomykavosť aortálnej chlopne patrí medzi časté poruchy chlopní. Odborne sa tento stav nazýva ako aortálna insuficiencia a postihnutá je aortálna chlopňa oddeľujúca ľavú komoru od aorty. Aortálna chlopňa sa uzatvára počas uvoľnenia srdcového svalu (diastoly), kedy je krv nasávaná z ľavej predsiene do ľavej komory. Správne uzavretá aortálna chlopňa bráni spätnému toku z aorty do …

Nedomykavosť mitrálnej chlopne

Nedomykavosť mitrálnej chlopne

Nedomykavosť mitrálnej chlopne patrí medzi časté poruchy chlopní. Odborne sa tento stav nazýva ako mitrálna insuficiencia a postihnutá je mitrálna chlopňa oddeľujúca ľavú sieň od ľavej komory. Mitrálna chlopňa sa uzatvára počas srdcového sťahu (systoly), kedy je krv vypudzovaná z ľavej komory do aorty. Zatvorená mitrálnej chlopňa bráni spätnému toku z ľavej komory do ľavej …

Nedomykavosť pľúcnej chlopne

Nedomykavosť pľúcnej chlopne

Nedomykavosť pľúcnej chlopne patrí medzi málo časté poruchy chlopní. Odborne sa tento stav nazýva ako pulmonálna insuficiencia a postihnutá je pľúcna chlopňa oddeľujúca pravú komoru od pľúcnej tepny. Pľúcna chlopňa sa uzatvára počas uvoľnenia srdcového svalu (diastoly), kedy je krv nasávaná z pravej predsiene do pravej komory. Správne uzavretá pľúcna chlopňa bráni spätnému toku z …

Nedomykavosť trojcípej chlopne

Nedomykavosť trojcípej chlopne

Nedomykavosť trojcípej chlopne patrí medzi časté poruchy chlopní. Odborne sa tento stav nazýva ako trikuspidálna insuficiencia a postihnutá je trojcípa chlopňa oddeľujúca pravú sieň od pravej komory. Trojcípa chlopňa sa uzatvára počas srdcového sťahu (systoly), kedy je krv vypudená z pravej komory do pľúcnice. Zatvorená trojcípa chlopňa bráni spätnému toku z pravej komory do pravej …

obezita

Obezita

Žiadna učebnica medicíny nezabúda spomenúť, že obezita je v našej populácii ochorenie veľmi časté. Ako vidíme každý deň okolo seba, niečo na tom bude. Toto ochorenie je do značnej miery spojené s abnormálnou hladinou cholesterolu, no nemusí to však byť vždy. Obezita je definovaná celkom jednoducho. Ide o zvýšenie hmotnosti spôsobené zvýšeným obsahom telesného tuku. …

Otrava digoxínom

Otrava digoxínom

Ako sa otrava digoxínom prejavuje, aké sú jej príčiny a ako ju liečiť? Digoxín je zlúčenina obsiahnutá v rastline známej ako náprstník, ktorá našla významné využitie v medicíne, presnejšie povedané v kardiológii. Dnes už sa digoxín rozhodne nevyužíva tak často ako v minulosti, napriek tomu ho však nájdeme v medikácii mnohých interných pacientov. Využitie digoxínu …

otvorená Botallova spojka

Otvorená Botallova spojka

Otvorená Botallova spojka sa tiež označuje ako ductus arteriosus. Ide sa o cievnu spojku, ktorá je prítomná u plodu v maternici, ale po pôrode by mala vymiznúť. V opačnom prípade môžeme pretrvávajúcu Botallovu spojku považovať za chorobný stav, ktorý narúša kardiovaskulárny systém jedinca. Plod v maternici nedýcha a kyslík dostáva pupočnou šnúrou z placenty. Matka …

Pľúcna embólia

Pľúcna embólia

Pľúcna embólia je relatívne častý a mnohokrát život ohrozujúci stav. Pre lekárov sa navyše jedná o veľmi nepríjemný problém, pretože má neurčité prejavy, nemožno ju až tak ľahko diagnostikovať a často sa na ňu nemyslí. Tento článok bude do značnej miery podobný článku trombóza žíl dolných končatín, pretože z nej pľúcna embólia veľmi často vychádza. …

Pľúcna hypertenzia

Pľúcna hypertenzia

Pľúcna hypertenzia znamená zvýšenie krvného tlaku v pľúcnom riečisku. Pľúcne riečisko je tvorené pľúcnou tepnou, ktorá vedie odkysličenú krv z pravej srdcovej komory. Pľúcna tepna sa potom ďalej delí na párovú tepnu pre každú z oboch pľúc. Tieto tepny sa ďalej delia na mnoho menších až na úplne drobné kapiláry, na ktorých úrovni dochádza k …

Pľúcne srdce

Pľúcne srdce (cor pulmonale)

Pojem pľúcne srdce je medzi medikmi a lekármi skôr známy pod latinským názvom cor pulmonale [kor pulmonale]. Možno ho považovať za vážny stav, ktorý úzko súvisí s preťažovaním pravej polovice srdcového svalu. Aké sú príčiny vzniku tohto stavu, ako presne sa prejavuje, ako ho správne diagnostikovať a liečiť? Všetky dôležité informácie sa dočítate v tomto …

Pľúcny edém

Pľúcny edém (opuch pľúc)

Pľúcny edém (opuch pľúc) je označenie pre nepríjemný a nebezpečný stav, keď sa v pľúcach objaví tekutina. Nejedná sa o tekutinu vdýchnutia, ale o krvnú tekutinu, ktorá sa do pľúcnych mechúrikov prefiltrovala z okolia. Ako tento stav vzniká a aké má dôsledky si povieme v tomto článku. Najprv je nutné si krátko povedať o stavbe …

reperfuzne ochorenie

Reperfúzne poškodenie

K reperfuznému poškodeniu dôjde vtedy, keď sú určité tkanivá poškodené náhlym nedostatkom kyslíka (tzv. ischémia) a následne dôjde k obnoveniu jeho prísunu (tzv. reperfúzia). Aké sú príčiny vzniku tohto poškodenia a ich prípadná diagnostika a liečba? Všetko dôležité sa dočítate v nasledujúcom článku.  Príčiny reperfúzneho poškodenia Príčinou je narušenie krvného obehu, zvyčajne ide o dôsledok …

Reštriktívna kardiomyopatia

Reštriktívna kardiomyopatia

Reštriktívna kardiomyopatia  je ochorenie srdca, ktoré patrí do skupiny kardiomyopatií.  Kardiomyopatia sú choroby srdcovej svaloviny a môžu spôsobovať celý rad príznakov, niekedy aj veľmi závažných. Ako sa prejavuje reštriktívna kardiomyopatia a ako ju liečiť či diagnostikovať? Všetko dôležité a potrebné sa dozviete z nasledujúceho článku. Príčiny reštriktívnej kardiomyopatie Reštriktívna kardiomyopatia môže vzniknúť sama od seba …

Šokové stavy

Šokové stavy

Keď v bežnom živote o niekom povieme, že bol v šoku, máme zvyčajne na mysli jeho duševné rozpoloženie vo zmysle prekvapenia a rozčúlenia. Šok v lekárskej terminológii znamená však niečo úplne iné. Čo všetko spôsobuje šokové stavy, aké existujú druhy a prejavy šoku a ako šokové stavy liečiť? Viac sa dozviete v nasledujúcom podrobnom článku. …

Srdcové zlyhávanie

Srdcové zlyhávanie

Srdcové zlyhávanie a zlyhanie je pomerne dosť zložitá otázka a už preto je nutné ju zjednodušiť. Dalo by sa o nej hovoriť celé hodiny, ale to k jej základnému pochopeniu nie je vôbec potrebné. Srdcové zlyhávanie definícia Srdcové zlyhanie je stav, keď srdce nie je z akéhokoľvek dôvodu schopné dodávať dostatok kyslíka a živín periférnym …

streptokokové infekcie

Streptokokové infekcie

Streptokokové infekcie sú vyvolané streptokokmi, čo sú nám dobre známe baktérie, ktoré vyvolávajú množstvo bežných infekcií. Niektoré sú banálne, iné môžu spôsobovať množstvo komplikácií a niektoré sú dokonca život ohrozujúce. Streptokoky patria spolu so stafylokokmi medzi grampozitívne koky. Grampozitívne znamená, že sú zafarbiteľné tzv. Gramovou metódou, slovo koky zase odkazuje na okrúhly tvar ich buniek. …

tamponáda srdca

Tamponáda srdca

Tamponáda srdca je smrteľne nebezpečný stav, ktorý môže viesť k zlyhaniu srdca ako pumpy, hoci samotné srdce je úplne zdravé.  Srdce sa nachádza vo vaku, ktorý sa volá osrdcovník (perikard). Medzi stenou srdca a srdcovou výstelkou je len malý priestor vyplnený niekoľkými desiatkami mililitrov tekutiny. Osrdcovník je roztiahnutý, tekutiny v ňom je len minimálne množstvo …

Torsade de pointes

Torsade de pointes

Torsade de pointes  je pomerne špecifický typ poruchy rytmu (arytmia), ktorá je známa ako komorová tachykardia. Z toho pochopiteľne vyplýva, že toto ochorenie je smrteľne nebezpečná záležitosť. Príčiny torsade de pointes Porucha rytmu môže byť spôsobená liekmi a ďalšími faktormi súvisiacimi so vznikom dlhého QT intervalu na EKG. Okrem toho je riziko arytmie vyššie u …

vysoký cholesterol

Vysoký cholesterol

Vysoký cholesterol je v našej populácii pomerne rozšírené ochorenie. Cholesterol sám o sebe je životne dôležitá zlúčenina, ktorú naše telo nutne potrebuje k stavbe bunkových membrán a tvorbe hormónov. Vo vysokých koncentráciách má však aj nebezpečné vlastnosti, pretože napomáha v rozvoji aterosklerózy. Tento proces možno jednoducho opísať ako poškodzovanie a zužovanie ciev cholesterolom s rizikom …

vzduchová embólia

Vzduchová embólia

Vzduchová embólia je nebezpečný stav, ktorý môže spôsobiť náhlu smrť a je mimo iného obávanou komplikáciou niektorých lekárskych zákrokov vrátane chirurgických výkonov. Príčiny vzduchovej embólie „Klasická“ nevzduchová embólia znamená, že sa niekde v cievnom systéme (alebo v srdci) vytvorila krvná zrazenina, ktorá bola prúdom krvi odnesená do niektorej cievy a tú upchala. Vzduchová embólia vznikne …

Zápal osrdcovníka

Zápal osrdcovníka (perikarditída)

Zápal osrdcovníka čiže odborne perikarditída je ochorenie, ktoré svojimi prejavmi do značnej miery napodobňuje infarkt myokardu. Nemusí byť nijako závažné, ale niekedy môže naopak mať smrteľné komplikácie. Perikard čiže osrdcovník je blana, ktorá sa skladá z dvoch listov, a ktorá sa uzatvára za vzniku kužeľovitého vaku, ktorý nalieha na špecifickú oblasť bránice (centrum tendineum). Vnútri …

Zúženie aortálnej chlopne

Zúženie aortálnej chlopne

Zúženie aortálnej chlopne patrí medzi najčastejšie poruchy chlopní. Odborne sa tento stav označuje ako stenóza aortálnej chlopne a postihnutá je aortálna chlopňa oddeľujúca ľavú komoru od aorty. Aortálna chlopňa sa otvára počas stiahnutia srdcového svalu (systoly), kedy je krv vypudzovaná z ľavej komory do aorty. Tok krvi je umožnený správne otvorenou aortálnou chlopňou, jej zúženie …

Zúženie mitrálnej chlopne

Zúženie mitrálnej chlopne

Zúženie mitrálnej chlopne patrí medzi menej časté poruchy chlopní. Odborne sa tento stav označuje ako stenóza mitrálnej chlopne a postihnutá je mitrálna chlopňa oddeľujúca ľavú predsieň od ľavej komory. Mitrálna chlopňa sa otvára počas uvoľnenia srdcového svalu (diastoly), kedy je krv nasávaná z ľavej predsiene do ľavej komory. Zúžená mitrálna chlopňa kladie prúdu krvi nadmerný …

Zúženie pľúcnej chlopne

Zúženie pľúcnej chlopne

Zúženie pľúcnej (pulmonálnej) chlopne patrí medzi málo časté poruchy chlopní. Odborne sa tento stav označuje ako pulmonálna stenóza a postihnutá je pľúcna chlopňa oddeľujúca pravú komoru od pľúcnej tepny. Pľúcna chlopňa sa otvára počas stiahnutia srdcového svalu (systoly), kedy je krv vypudzovaná z pravej komory do pľúcnej tepny. Tok krvi je umožnený správne otvorenou pulmonálnou …

Zúženie trojcípej chlopne

Zúženie trojcípej chlopne (trikuspidálna stenóza)

Zúženie trojcípej (trikuspidálnej) chlopne patrí medzi menej časté poruchy chlopní. Odborne sa tento stav označuje ako trikuspidálna stenóza a postihnutá je trojcípa chlopňa oddeľujúca pravú predsieň od pravej komory. Trojcípa chlopňa sa otvára počas uvoľnenia srdcového svalu (diastoly), kedy je krv nasávaná z pravej predsiene do pravej komory. Zúžená trojcípa chlopňa kladie prúdu krvi nadmerný …

 
vyšetrenie ECHO – echokardiografia

ECHO – echokardiografia

Echokardiografia čiže skrátene ECHO je bežné vyšetrenie srdca, ktoré môže odhaliť viacero anatomických aj funkčných odchýlok od normy a pomôže diagnostikovať celý množstvo srdcových chorôb. Aký je princíp echokardiografie, ako sa na toto vyšetrenie pripraviť a aké sú jeho výhody a nevýhody? Princíp echokardiografie Klasické ECHO vyšetrenie funguje na princípe ultrazvuku. Lekár prechádza ultrazvukovou sondou po hrudníku …

Elektrofyziologické vyšetrenie srdca

Elektrofyziologické vyšetrenie srdca

Čo je to elektrofyziologické vyšetrenie srdca a aký je jeho princíp? Ako sa treba pred týmto vyšetrením pripraviť a aké sú nevýhody tohto vyšetrenia? Elektrofyziologické vyšetrenie srdca je dôležitým vyšetrením invazívnej kardiológie, vykonáva sa na vyšších pracoviskách. Základnou indikáciou vyšetrenia sú poruchy srdcového rytmu (arytmia). Princíp elektrofyziologického vyšetrenia srdca Vyšetrenie sa robí na koronárnej sále, pacient …

vyšetrenie ergometria

Ergometria

Čo je to záťažová ergometria, aký je jej princíp a ako sa treba pred vyšetrením pripraviť? Aké sú výhody a nevýhody tohto vyšetrenia? Záťažová ergometria je cenným a nepríliš náročným vyšetrením v kardiológii, ktoré môže získať množstvo informácií o schopnostiach srdcového svalu znášať vyššiu námahu. Princíp záťažovej ergonometrie Princíp je v podstate jednoduchý, ale pre pacienta fyzicky …

vyšetrenie Holter EKG

Holter EKG

Čo je to Holter EKG, aký je jeho princíp a využitie? Ako sa treba pred vyšetrením pripraviť a aké sú jeho výhody a nevýhody? Holter EKG čiže Holterovo monitorovanie EKG je dôležitým vyšetrením v kardiológii, ktoré bez nutnosti hospitalizácie umožní zistiť množstvo informácií o srdcovej činnosti. Princíp Holterovho EKG Pacient v ambulancii dostane malú krabičku, ktorú mu lekár …

implantovateľná monitorovacia jednotka

Implantovateľná monitorovacia jednotka

Implantovateľná monitorovacia jednotka sa označuje skratkou ILR (Implantable Loop Recorder). Ide o zaujímavú vyšetrovaciu metódu, ktorá sa vykonáva na vyšších kardiologických pracoviskách. Indikácie implantovateľnej monitorovacej jednotky Implantovanie monitorovacej jednotky sa môže vykonávať u pacientov s opakovanými krátkodobými poruchami vedomia (synkopami), kedy máme podozrenie na prítomnosť poruchy srdcového rytmu, ktorú však nie sme schopní ostatnými metódami …

vyšetrenie koronarografia

Koronarografia

Čo je to koronarografia, aký je princíp a význam tohto vyšetrenia? Ako sa pred vyšetrením pripraviť a aké sú výhody a nevýhody tohto vyšetrenia? Koronarografia je vyšetrením vencovitých (koronárnych) tepien. Tieto dve tepny vystupujú z aorty a prebiehajú po povrchu srdca. Hoci sú oproti iným cievam relatívne malé a krátke, majú životne dôležitú úlohu – zásobujú krvou a …

Natriuretické peptidy

Natriuretické peptidy

Čo sú to natriuretické peptidy, ako sa vyšetrujú, aké má toto vyšetrenie využitie a aké sú nevýhody tohto vyšetrenia? Stanovenie koncentrácie natriuretických peptidov je v dnešnej dobe už bežným biochemickým vyšetrením a pre lekára má veľký význam. Skôr ale ako si o tomto praktickom využití povieme, je nutné venovať natriuretickým peptidom aspoň zopár slov. Natriuretické peptidy …

vyšetrenie pažeráková echokardiografia

Pažeráková echokardiografia

Čo je to pažeráková echokardiografia, aký je jej princíp a využitie? Ako sa pred týmto vyšetrením treba pripraviť a aké sú jeho nevýhody? Pažeráková echokardiografia (pažerákové ECHO srdca) je vyšetrenie, ktoré má veľké využitie v kardiológii. Jedná sa vlastne o určitú modifikáciu klasickej echokardiografie. Princíp pažerákovej echokardiografie Klasická echokardiografia je v podstate ultrazvukom srdca, pri ktorom lekár …

vyšetrenie pulzná oximetria

Pulzná oximetria

Pulzná oximetria je pomerne rýchla, dostupná a užitočná vyšetrovacia metóda, ktorá nás orientačne informuje o okysličení krvi vyšetrovaného jedinca. Pulzná oximetria a jej význam Hlavný význam pulzej oxymetrie je rýchle overenie saturácie kyslíka u pacienta zobrazujúceho dýchavičnosť. Ak zistíme u subjektívne dusného človeka saturáciu 100%, zvyčajne to znamená, že môžeme byť relatívne pokojní. Na druhú stranu zistenie …

SCORE riziko

SCORE riziko

Čo je to SCORE riziko, ako presne prebieha a ako sa vyhodnocuje? Chcete si spočítať vaše riziko smrti na kardiovaskulárne ochorenia? Nie je nič jednoduchšie ako použiť tzv. SCORE riziko tabuľku. Jedná sa o pomocnú metódu vyšetrovania na vyhodnotenie rizikovosti jednotlivých pacientov. Tabuľky vyzerajú na prvý pohľad zložito, ale v skutočnosti je ich použitie veľmi jednoduché. …

vyšetrenie srdcové enzýmy

Srdcové enzýmy

Čo sú to srdcové enzýmy ako sa vyšetrujú a čo pomocou nich môžeme zistiť? Kardioenzýmy čiže srdcové enzýmy je označenie pre súbor zlúčenín, ktoré sa vyskytujú v bunkách srdcovej svaloviny. Ich hlavný význam tkvie v tom, že za normálnych okolností je ich koncentrácia v krvi veľmi nízka. V prípade akéhokoľvek postihnutia srdcovej svaloviny a obzvlášť pri …

vyšetrenie tlakový Holter

Tlakový Holter

Čo je to tlakový Holter, aký je princíp a využitie tohto vyšetrenia? Ako sa pred vyšetrením treba pripraviť a aké sú jeho nevýhody? Tlakový Holter je vyšetrenie, ktorým sa monitoruje krvný tlak pacienta počas celého dňa mimo zdravotnícke zariadenie. Princíp tlakového Holteru Vyšetrovanému človeku je nasadený merací prístroj a ten potom nosí počas nasledujúcich 24 hodín vrátane …

vyšetrenie kreatínkinázy

Vyšetrenie kreatínkinázy

Kreatínkináza je enzým, ktorý môžeme nájsť v rozličných tkanivách tela a zisťovanie jeho koncentrácie v krvi má význam v diagnostike viacerých chorôb (vyšetrenie kreatínkinázy). Kreatínkináza (CK) sa vyskytuje v cytoplazme niektorých buniek a svalových vlákien. Enzým má význam pre bunkový energetický metabolizmus, a preto jeho podtypy (tzv. izoenzýmy) nájdeme v tkanivách s vysokým energetickým obratom. …

vyšetrenie krvného obrazu

Vyšetrenie krvného obrazu

Vyšetrenie krvného obrazu je denným chlebom lekárov na väčšine oddelení aj v ambulanciách, špeciálny význam má predovšetkým pre hematológa. Z krvného obrazu môžeme zistiť veľké množstvo informácií, a preto je nutné o tomto vyšetrení niečo vedieť. Vyšetrenie krvného obrazu a prevedenie jeho odberu Krvný obraz sa vyšetruje v hematologickom laboratóriu a vyšetrenie vyžaduje vzorku žilovej …

vyšetrenie obličiek

Vyšetrenie obličiek

Čo je to vyšetrenie obličiek? Ako sa obličky vyšetrujú a čo týmito vyšetreniami môžeme zistiť? Obličky sú jedným z najdôležitejších orgánov v tele. Okrem vylučovania odpadových látok z tela majú veľký vplyv na krvný tlak a udržiavanie vnútorného prostredia v organizme vrátane kostného metabolizmu. Z tohto dôvodu sú choroby obličiek často veľmi závažné, a preto každé …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.

Back to top button