Úvod / Choroby / Náhla srdcová smrť

Náhla srdcová smrť

Náhla srdcová smrťNáhla srdcová smrť je obávaný odborný termín, ktorý označuje nečakané úmrtie človeka z dôvodu akútneho zlyhania srdca ako pumpy. Náhla srdcová smrť môže postihnúť prakticky kohokoľvek, veľkou tragédiou sú náhle úmrtia mladých športovcov.

Podstatou mechanizmu náhlej srdcovej smrti je zástava srdcovej činnosti z dôvodu závažných porúch rytmu ako je komorová tachykardia alebo fibrilácia komôr, menej často je dôvodom asystólia (srdce je schopné prečerpávať a na EKG je rovná čiara), alebo tzv. bezpulzová elektrická aktivita (na EKG vidíme elektrickú aktivitu , ale srdce nepumpuje).

Príčiny náhlej srdcovej smrti:


Náhla srdcová smrť môže vzniknúť u človeka s úplne zdravým srdcom. S tým nedokážeme nič narobiť, taký je jednoducho život. Sú známe však niektoré stavy, ktoré riziko náhlej srdcovej smrti zvyšujú a práve o týchto pacientov má medicína veľký záujem.

Riziko vzniku náhlej srdcovej smrti je vyššie u pacientov s ischemickou chorobou srdca (najmä s jej akútnymi formami ako je infarkt myokardu), s kardiomyopatiou (najmä hypertrofická, dilatačná a arytmogénna dysplázia pravej komory), s myokarditídami, s vrodenými srdcovými chybami, ťažšími chlopňami, apod.

Za rizikových pacientov musíme označiť aj tých, ktorí síce žiadnu zo spomínaných chorôb nemajú, ale majú v predchádzajúcej anamnéze záchyt závažnej arytmie ako je fibrilácia komôr alebo komorovej tachykardie.

Prejavy náhlej srdcovej smrti:

Bez ohľadu na presný mechanizmus a príčinu sú prejavy viacmenej rovnaké. Akútna porucha funkcie srdca naruší prísun kyslíka do mozgu a človek náhle stráca vedomie. Ťažké poškodenie mozgu a následná smrť mozgu nastávajú do niekoľkých minút.

Diagnostika:

Tu by mohlo byť všeobecne povedané, že zásadná je včasná diagnóza tých stavov, ktoré zvyšujú riziko vzniku náhlej srdcovej zástavy (viď. príčiny). O konkrétnej diagnostike si môžete prečítať viac v textoch, ktoré sú im venované.

Diagnóza je však krajne obtiažna až nemožná u človeka, ktorý má bezpríznakové ochorenie srdca a u ktorého je náhla srdcová smrť prvým príznakom. V takomto prípade sa niekoľko srdcových chorôb nájde až pri pitve.

Liečba náhlej srdcovej smrti:

Pri náhlej srdcovej zástave je jediným riešením neodkladná kardipulmonálna resuscitácia, ktorá je buď úspešná, alebo nie. Väčšinou je však neúspešná a tak by základom mala byť preventívna liečba, ktorá závisí na tom, či a aké je prítomné nejaké ochorenie srdca.

Ak je choroba srdca neliečiteľná a riziko vážnej arytmie trvá, môže byť potrebné trvalé podávanie liekov zo skupiny antiarytmík, implantácie ICD prístrojov alebo katetrizačná ablácia srdca s nájdením a nebolestivým "spálením" buniek, ktoré môžu poruchy rytmu vyvolať.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *