Vyliec.sk > Indikačná skupina > Antiarytmiká

Antiarytmiká

Antiarytmiká sú lieky, ktoré upravujú poruchy srdcového rytmu, spôsobené chorobami organického pôvodu alebo intoxikáciou.

Medzi lieky v indikačnej skupine antiarytmiká patrí:

Propanorm

Propanorm je liek, ktorý patrí medzi antiarytmiká, čo sú lieky proti poruchám srdcového rytmu. Účinnou látkou preparátu je zlúčenina propafenón.

Rytmonorm

Rytmonorm

Rytmonorm je liek, ktorý sa používa v liečbe porúch krvného rytmu. Patrí do skupiny antiarytmiká a jeho účinnou látkou je propafenón.