Úvod / Choroby / Nedomykavosť trojcípej chlopne

Nedomykavosť trojcípej chlopne

Nedomykavosť trojcípej chlopneNedomykavosť trojcípej chlopne patrí medzi časté poruchy chlopní. Odborne sa tento stav nazýva ako trikuspidálna insuficiencia a postihnutá je trojcípa chlopňa oddeľujúca pravú sieň od pravej komory. Trojcípa chlopňa sa uzatvára počas srdcového sťahu (systoly), kedy je krv vypudená z pravej komory do pľúcnice. Zatvorená trojcípa chlopňa bráni spätnému toku z pravej komory do pravej predsiene. Nedomykavosť trojcípej chlopne spôsobí neúplne uzatvorenie, a preto sa časť krvi vracia späť do pravej predsiene.

Príčiny nedomykavosti trojcípej chlopne:


Nedomykavosť trojcípej chlopne môže byť vrodené, alebo sa nedomykavosť objaví až v priebehu života. Možné príčiny zahŕňajú infekčnú endokarditídu, ischemickú chorobu srdca (vrátane infarktu myokardu postihujúci pravú polovicu srdca) a roztiahnutie pravej polovice srdca v dôsledku pľúcnej hypertenzie a pľúcnych chorôb za vzniku cor pulmonale (pľúcneho srdca).

Historicky bola trikuspidálna insuficiencia spätá aj s reumatickou horúčkou, od doby užívania antibiotík však frekvencia tohto ochorenia v SR klesá.

Prejavy nedomykavosti trojcípej chlopne:

Časť krvi sa z pravej komory pri srdcovom sťahu nedostane do pľúcnej tepny, ale tečie späť do pravej predsiene, čo vedie k preťažovaniu pravej predsiene nadmerným objemom krvi.

Preťaženie vedie k príznakom pravostranného srdcového zlyhania, kedy sa krv hromadí v žilovom systéme za vzniku ascitu, zväčšenia pečene a opuchov dolných končatín. Ľudia s nedomykavosťou trojcípej chlopne majú vyššie riziko vzniku porúch srdcového rytmu ako je napríklad fibrilácia predsiení.

Diagnostika:

U pacienta môžeme nájsť klinické známky pravostranného srdcového zlyhania (napr. voda v bruchu a opuchy dolných končatín).

Nedomykavosť trikuspidálnej chlopne navyše spôsobuje srdcový šelest, po ktorého náleze je nutné doplniť ECHO srdca (či presnejšie ezofágové ECHO). Vyšetrenie vadu potvrdí a navyše pomôže určiť jej ťarchu.

Liečba:

U mnohých pacientov je postup len symptomatický, sú sledovaní kardiológom a dostávajú lieky na srdce (ACE-inhibítory, diuretiká). V prípade splnenia určitých kritérií môžu byť chorí indikovaní ku kardiochirurgickému riešeniu s implantáciou chlopňovej náhrady.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *