Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Defekt septa predsiení

defekt septa predsieníDefekt septa (prepážky) predsiení znamená vrodenú vadu srdca, pri ktorej nie je plne dotvorená prepážka oddeľujúca od seba srdcové predsiene a to umožňuje voľný prietok krvi medzi predsieňami.

Defekt septa predsiení a jeho príčiny


U plodu v maternici, ktorý získava kyslík z placenty, je v prepážke medzi predsieňami otvor, ktorý sa nazýva foramen ovale (oválny otvor).

Po narodení, ako začne dieťa dýchať, sa foramen ovale však uzatvára. U niektorých ľudí buď k uzavretiu nedôjde, alebo je uzavretie neúplné.

Príčiny nie sú niekedy zrejmé, inokedy je príčina genetická (vyšší výskyt defektu predsieňového septa u detí s Downovým syndrómom), alebo sú na vine vplyvy vonkajšieho prostredia (alkoholizmus tehotnej ženy môže spôsobiť defekt septa predsiení plodu v rámci fetálneho alkoholového syndrómu).

Prejavy

Malé otvory v septu predsiení môžu byť bezpríznakové, prejavy väčšinou vznikajú až počas dospievania alebo v dospelosti.

Krv preteká z miesta, kde je tlak vyšší (ľavá predsieň) do miesta s nižším tlakom (pravá predsieň). To vedie k preťažovaniu pravej polovice srdca a vývolá pľúcnu hypertenziu s dýchavičnosť, kašľom a postupným rozvojom srdcového zlyhávania.

Niektoré formy defektu predsieňového septa môžu byť spojené aj s chlopňami (najmä mitrálnej chlopne oddeľujúce ľavú predsieň od ľavej komory).

Preťažovanie srdca môže zvýšiť riziko vzniku rôznych porúch rytmu.

Z ďalších komplikácií môže otvor v septu spôsobiť tzv. paradoxné embolizácie, kedy sa zrazeniny vzniknuté napríklad v dolnej končatine alebo v pravej srdcovej predsieni dostanú cez otvor do ľavej predsiene a odtiaľ do ľavej komory a do aorty.

Odtiaľ potom môže zrazenina cestovať po tele a upchať ktorúkoľvek tepnu. Môže tak dôjsť napríklad k ischemickej mozgovej mŕtvici alebo náhlemu upchatiu tepny dolnej končatiny.

U potápačov zvyšuje defekt septa predsiení riziko vzniku dekompresnej choroby, z toho dôvodu by pred začatím potápania mal mať každý človek vykonanú echokardiografiu.

Diagnostika

Podozrenie vychádza z klinických príznakov, sluchom môže byť počuteľný šelest na hrudníku a charakteristický zvukový rázštep druhej srdcovej ozvy.

Diagnózu poruchy septa predsiení, určenie jej presného podtypu, stanovenie smeru toku krvi medzi predsieňami a zhodnotenia funkcie srdcových chlopní je možné pomocou echokardiografia, čo je v tomto prípade vyšetrenie prvej voľby.

Defekt septa predsiení a jeho liečba

V prípade defektu septa predsiení patrí do kompetencie kardiológov, ktorí by mali zhodnotiť závažnosť nálezu a odporučiť riešenie.

Obvykle sa robia endovaskulárne * alebo kardiochirurgické zákroky s uzavretím otvoru v prepážke špeciálnou záplatou.

Súčasťou liečby môže byť terapia porúch rytmu a srdcového zlyhávania.

* Endovaskulárne zákroky sú vykonávané cez cievy, čo znamená, že je pacientovi nezasiahli niektorú z ciev v tele a pracovné nástroje sú do miesta zákroku zavedené vnútrom ciev.

Zdroj: https://www.stefajir.cz/defekt-septa-sini

Najnovšie články od MUDr. Jiří Štefánek (zobraziť všetky)

    Použité zdroje: základné zdroje textu

    Back to top button