Defekt septa predsiení

defekt septa predsieníDefekt septa (prepážky) predsiení znamená vrodenú vadu srdca, pri ktorej nie je plne dotvorená prepážka oddeľujúca od seba srdcové predsiene a to umožňuje voľný prietok krvi medzi predsieňami.

Defekt septa predsiení a jeho príčiny


U plodu v maternici, ktorý získava kyslík z placenty, je v prepážke medzi predsieňami otvor, ktorý sa nazýva foramen ovale (oválny otvor).

Po narodení, ako začne dieťa dýchať, sa foramen ovale však uzatvára. U niektorých ľudí buď k uzavretiu nedôjde, alebo je uzavretie neúplné.

Príčiny nie sú niekedy zrejmé, inokedy je príčina genetická (vyšší výskyt defektu predsieňového septa u detí s Downovým syndrómom), alebo sú na vine vplyvy vonkajšieho prostredia (alkoholizmus tehotnej ženy môže spôsobiť defekt septa predsiení plodu v rámci fetálneho alkoholového syndrómu).

Prejavy

Malé otvory v septu predsiení môžu byť bezpríznakové, prejavy väčšinou vznikajú až počas dospievania alebo v dospelosti.

Krv preteká z miesta, kde je tlak vyšší (ľavá predsieň) do miesta s nižším tlakom (pravá predsieň). To vedie k preťažovaniu pravej polovice srdca a vývolá pľúcnu hypertenziu s dýchavičnosť, kašľom a postupným rozvojom srdcového zlyhávania.

Niektoré formy defektu predsieňového septa môžu byť spojené aj s chlopňami (najmä mitrálnej chlopne oddeľujúce ľavú predsieň od ľavej komory).

Preťažovanie srdca môže zvýšiť riziko vzniku rôznych porúch rytmu.

Z ďalších komplikácií môže otvor v septu spôsobiť tzv. paradoxné embolizácie, kedy sa zrazeniny vzniknuté napríklad v dolnej končatine alebo v pravej srdcovej predsieni dostanú cez otvor do ľavej predsiene a odtiaľ do ľavej komory a do aorty.

Odtiaľ potom môže zrazenina cestovať po tele a upchať ktorúkoľvek tepnu. Môže tak dôjsť napríklad k ischemickej mozgovej mŕtvici alebo náhlemu upchatiu tepny dolnej končatiny.

U potápačov zvyšuje defekt septa predsiení riziko vzniku dekompresnej choroby, z toho dôvodu by pred začatím potápania mal mať každý človek vykonanú echokardiografiu.

Diagnostika

Podozrenie vychádza z klinických príznakov, sluchom môže byť počuteľný šelest na hrudníku a charakteristický zvukový rázštep druhej srdcovej ozvy.

Diagnózu poruchy septa predsiení, určenie jej presného podtypu, stanovenie smeru toku krvi medzi predsieňami a zhodnotenia funkcie srdcových chlopní je možné pomocou echokardiografia, čo je v tomto prípade vyšetrenie prvej voľby.

Defekt septa predsiení a jeho liečba

V prípade defektu septa predsiení patrí do kompetencie kardiológov, ktorí by mali zhodnotiť závažnosť nálezu a odporučiť riešenie.

Obvykle sa robia endovaskulárne * alebo kardiochirurgické zákroky s uzavretím otvoru v prepážke špeciálnou záplatou.

Súčasťou liečby môže byť terapia porúch rytmu a srdcového zlyhávania.

* Endovaskulárne zákroky sú vykonávané cez cievy, čo znamená, že je pacientovi nezasiahli niektorú z ciev v tele a pracovné nástroje sú do miesta zákroku zavedené vnútrom ciev.

Zdroj: https://www.stefajir.cz/defekt-septa-sini

MUDr. Jiří Štefánek
Najnovšie články od MUDr. Jiří Štefánek (zobraziť všetky)

    Použité zdroje: základné zdroje textu

    Back to top button