Vyliec.sk > Choroby > Dekompresná choroba

Dekompresná choroba

dekompresná chorobaDekompresná choroba je tiež bežne známa ako kesonová choroba a týka sa najmä potápačov. Ide o stav značne nebezpečný, ktorý môže postihnutého ľahko usmrtiť.

Dekompresná choroba, čo všetko ju môže spôsobiť, ako sa prejavuje, aká je jej liečba a aká je prevencia proti tejto chorobe? Viac podrobnosti sa dozviete v nasledujúcom článku.

Dekompresná choroba a jej príčiny


Príčinou vzniku dekompresnej choroby je príliš náhly a silný pokles tlaku v okolitom prostredí. Ako už bolo povedané vyššie, najčastejšie sa týka potápačov, ktorí sa ponoria do veľkej hĺbky a potom príliš rýchlo vystúpia k hladine. K podobnej situácii by mohlo dôjsť aj v lietadle vo veľkej výške, kde by zlyhal pretlakový systém (tj. systém udržiavajúci vnútri lietadla výrazne vyšší tlak ako v okolí).

Keď potápač klesá do hĺbky, menia sa fyzikálne vlastnosti prostredia a zvyšuje sa tlak prostredia pôsobiaci na jeho telo. Vysoký tlak má za dôsledok zvýšenú rozpustnosť plynov v ľudskom tele a to sa týka najmä dusíka. Zvýšenie množstva dusíka v tkanivách nie je vyložene nebezpečné, aj keď je pravda, že príliš veľký nárast množstva dusíka môže narušiť vedomie, spôsobiť eufóriu a ohroziť tak život človeka.

Pozrite si a využite aktuálne špeciálne akcie Dr.Max – až do výšky – 40%!

Pri rýchlom poklese okolitého tlaku (tj. pri vynorení) sa však stane niečo horšie. V tkanivách rozpustené plyny začnú prechádzať do plynného stavu ako drobné bublinky a to vedie k ťažkému poškodeniu prakticky všetkých tkanív a orgánov. Predstavte si to ako uzavretú fľašu s perlivou vodou nasýtenou oxidom uhličitým, ktorú rýchlo otvoríte.

Vyššie riziko vzniku dekompresnej choroby majú starší ľudia, ľudia oslabení, dehydrovaní a ľudia s niektorými srdcovými chybami (napríklad s neriešeným defektom septa predsiení).

Prejavy dekompresnej choroby

Poškodené sú prakticky všetky tkanivá, u menej vážnych prípadov dominujú bolesti svalov a kĺbov, pocity svalovej slabosti a môže sa objaviť svrbiaca kožná vyrážka. Ťažšie stavy zahŕňajú prejavy poškodenia centrálneho nervového systému - bolesti hlavy, epileptické záchvaty, motanie hlavy, zmätenosť a v najťažších prípadoch aj poruchu vedomia a dokonca aj smrť.

Prevencia

Hlavnou prevenciou je zabrániť u potápačov náhlemu poklesu tlaku okolitého prostredia. Potápač musí k hladine stúpať pomaly a robiť si prestávky. Riziko vzniku kesonovej choroby rastie s hĺbkou a dobou ponorenia. V prípade straty tlaku na palube lietadla je nutné čo najskôr znížiť výšku letu.

Dekompresná choroba a jej liečba

Nie je moc možností ako sa bežnými metódami dá dekompresná choroba liečiť. Okrem podávania kyslíka a zaistenia prísunu tekutín infúziami v snahe zaistiť základné životné funkcie je nutné čo najrýchlejšie transportovať postihnutého do pretlakovej komory (pretlakové komory sú využívané v hyperbarickej medicíne), kde je jeho organizmus vystavený zvýšenému tlaku a to vedie k opätovnému rozpusteniu plynov v tkanivách. Pretlak je potom nutné veľmi pomaly znižovať, aby sa organizmus mohol prispôsobiť normálnemu atmosférickému tlaku.

Dekompresná choroba

MUDr. Jiří Štefánek

Článok je prevzatý po dohode od autora MUDr. Jiří Štefánek.

Najnovšie články od MUDr. Jiří Štefánek (zobraziť všetky)

    Použité zdroje: základné zdroje textu