Gastroenterológia

Choroby v odbore gastroenterológia:Vyšetrenia v odbore gastroenterológia:
achalázia

Achalázia

Achalázia čiže porucha motility (pohyblivosti) pažeráka je ochorenie relatívne vzácne a má rôzne prejavy. Pažerák je dutý orgán, ktorý nadväzuje na hltan, a vyúsťuje do žalúdka. Stena pažeráka je tvorená okrem iného aj svalovinou. Vzájomne koordinované sťahy svalových buniek v stene pažeráka riadené miestnymi gangliovými bunkami vedú pri prehĺtaní k správnemu posunu potravy smerom k …

akútna pankreatitída

Akútna pankreatitída (akútny zápal pankreasu)

Akútny zápal pankreasu čiže akútna pankreatitída je veľmi závažný stav patriaci do skupiny náhlych brušných príhod, ktoré môžu skončiť smrťou alebo môžu spôsobiť vážne dlhodobé komplikácie. Vzhľadom na to, že ochoreniu s názvom akútna pankreatitída možno do istej miery predísť určitým životným štýlom, je vhodné si k tomuto problému povedať niečo bližšie.

ampulom

Ampulom (nádor žlčových ciest)

Ampulom je označenie pre nádor žlčových ciest, ktorý z nich vyrastá tesne pred vyústením žlčovodu vo dvanástniku (toto vyústenie označujeme ako Vaterská papila). Aké sú príznaky ampulomu?  Viac o príčinách diagnostike a liečbe ampulomu sa dozviete v nasledujúcom článku.

Autoimunitný zápal pankreasu

Autoimunitný zápal pankreasu (autoimunitná pankreatitída)

Autoimunitný zápal pankreasu (autoimunitná pankreatitída) je vzácnejšie ochorenie, ktoré sa považuje za špecifický podtyp chronickej pankreatitídy. Samo o sebe nebýva vyložene nebezpečné, ale napriek tomu môže svojmu nositeľovi spôsobiť veľmi vážne komplikácie. Prečo tomu tak je, si povieme nižšie.

Barrettov pažerák

Barrettov pažerák

Barrettov pažerák je závažnou komplikáciou zápalu pažeráka, ktorý je spôsobený tzv. refluxnou chorobou (tá je niekedy laikmi nepresne označovaná ako pálenie záhy, čo je v skutočnosti len jedným z mnohých jej prejavov). Refluxná choroba znamená návrat žalúdočnej šťavy do pažeráka kvôli nedostatočnej funkcii dolného pažerákového zvierača prípadne kvôli ďalším anatomickým odchýlkam.

Bránicový pruh

Bránicový pruh

Bránicový pruh sa tiež odborne nazýva hiátová prietrž čiže hiátová hernia. Je to pomerne častý nález, ktorý sa nemusí nijako prejavovať, inokedy však svojmu nositeľovi môže spôsobovať viacero komplikácií.

Celiakia

Celiakia

Celiakia je ochorenie čriev, ktoré je v našej populácii relatívne rozšírené. Chorobu možno zaradiť do autoimunitných zápalov čreva spoločne s Crohnovou chorobou a ulceróznou kolitídou. Ide teda o agresívnu zápalovú reakciu nášho imunitného systému proti bunkám črevnej steny. Celiakia má však od oných dvoch chorôb niektoré významné odchýlky.

chronická pankreatitída

Chronická pankreatitída (chronický zápal pankreasu)

Chronický zápal pankreasu (chronická pankreatitída) je dlhodobé ochorenie, ktoré je spojené s pomalým vyhasínaním funkcie pankreasu. Ide o úplne iné ochorenie ako je akútna pankreatitída.

Cievny ileus

Cievny ileus

Cievny ileus je jedným z typov črevnej nepriechodnosti. Jedná sa o extrémne nebezpečný a zle diagnostikovateľný stav, ktorý veľmi často končí smrťou pacienta. Čo všetko môže cievny ileus spôsobiť, ako sa prejavuje, ako ho diagnostikovať a môžeme ho účinne liečiť? Viac podrobnosti sa dozviete v nasledujúcom článku.

črevná tuberkulóza

Črevná tuberkulóza

Črevná tuberkulóza je infekčné ochorenie, ktoré sa prejavuje vznikom granulomatózneho zápalu, a ktoré je spôsobené baktériami zo skupiny mykobaktérií. Hoci typické je postihnutie pľúc, tak mykobaktérie môžu napadnúť prakticky akékoľvek tkanivo v tele vrátane tráviaceho traktu.

črevné fistuly

Črevné fistuly

Črevné fistuly sú abnormálne spojky medzi črevom a iným dutým orgánom alebo povrchom tela. Sú to komplikácie niektorých zápalových chorôb tráviaceho traktu a môžu svojmu nositeľovi veľmi výrazne zhoršiť kvalitu života.

črevné polypy

Črevné polypy

Črevné polypy sa týkajú najmä hrubého čreva, z ktorého sliznice polypy vznikajú veľmi často. Ako tieto polypy diagnostikovať, ako a prečo vznikajú a ako ich liečiť?

Crohnova choroba

Crohnova choroba

Crohnova choroba je relatívne vzácny typ zápalu tráviacej trubice, jej početnosť avšak v posledných desaťročiach narastá. Závažnosť a problematická liečiteľnosť ale z Crohnovej choroby činí chorobu hodnú dlhšej zmienky. Týmto zápalom môže byť postihnutá ktorákoľvek časť tráviacej trubice, najčastejšie to však býva koniec tenkého čreva. Choroba sa objavuje skôr u mladých ľudí vo veku medzi 20 …

Cystická fibróza

Cystická fibróza

Cystická fibróza je vzácnejšie, ale závažné metabolické ochorenie spôsobujúce narušenie funkcie niektorých žliaz a orgánov v našom tele. Choroba v minulosti  spôsobovala pomerne rýchlo smrť a aj dnes vedie ku skráteniu života postihnutého.

Divertikulitída

Divertikulitída

Divertikulitída, presnejšie povedané divertikulitída čreva, je zápalové ochorenie hrubého čreva, ktoré vzniká na podklade črevných vydutín, tzv. divertikúl. Mnohopočetný výskyt týchto divertikúl v čreve označujeme ako divertikulóza a je jej venovaný samostatný článok.Aké sú presne príčiny tejto choroby, ako sa prejavuje, ako ju liečiť a diagnostikovať? Všetko čo o danej chorobe potrebujete vedieť sa dozviete …

divertikulóza

Divertikulóza

Divertikulóza (presnejšie divertikulóza hrubého čreva) je názov pre pomerne častý stav, keď sa v hrubom čreve vyskytuje veľké množstvo vydutín, ktorým hovoríme divertikuly. Divertikulózu môžeme označiť za civilizačnú chorobu. Vo vyspelých štátoch je jej výskyt častý, v Afrike je pomerne vzácna. Divertikuly sa objavujú najmä u starších ľudí nad 60. rokom života, výnimkou však nie sú …

Dráždivý tračník

Dráždivé črevo

Dráždivé črevo je označenie pre časté ochorenie. Táto choroba sa radí do súboru chorôb označovaných ako funkčné ochorenia tráviaceho traktu.

Echinokok

Echinokok – pásomnica líščia

Echinokok je parazit spôsobujúci veľmi vzácne a vážne ochorenie – echinokokózu. Jeho výskyt je relatívne vzácny, avšak sa s ním môže každý lekár niekoľkokrát za život stretnúť.

Eozinofilná ezofagitída

Eozinofilná ezofagitída (zápal pažeráka)

Eozinofilná ezofagitída je ochorenie, ktoré by sme mohli do slovenčiny preložiť ako eozinofilný zápal pažeráka, pričom eozinofily sú podtypom našich bielych krviniek. Eozinofily majú úzky vzťah k alergickým reakciám a parazitárnym infekciám.

Familiárna adenomatózna polypóza

Familiárna adenomatózna polypóza

Familiárna adenomatózna polypóza (FAP) je závažné geneticky podmienené ochorenie, ktoré svojho nositeľa významne ohrozuje na živote. Vyskytuje sa asi u 1 človeka z 10,000. Aké sú príčiny tohto ochorenia ? Dá sa vôbec liečiť ? Všetko potrebné sa dočítate z nasledujúceho článku.

Gastroparéza

Gastroparéza

Gastroparéza je synonymum pre poruchu vyprázdňovania žalúdka. Ide o nepríjemný problém, ktorý komplikuje množstvo chorobných stavov. Aké sú príčiny tejto choroby, ako presne sa prejavuje, ako ju diagnostikovať a liečiť? Všetko potrebné sa dozviete v nasledujúcom článku.

Helicobacter pylori

Helicobacter pylori

Helicobacter pylori [Helikobakter pylori] je zaujímavá baktéria, za ktorej výskum bola udelená Nobelova cena. Jedná sa o tyčinkový mikroorganizmus, ktorý je schopný odolávať aj veľmi nepriaznivému vonkajšiemu prostrediu. Preto sa nemožno čudovať, že ho nachádzame vo vnútri žalúdka, kde je schopný prežiť pôsobenie kyseliny chlorovodíkovej. Do značnej miery mu v tom pomáha enzým ureáza, ktorý …

Hemochromatóza

Hemochromatóza

Hemochromatóza je menej časté viac-orgánové ochorenie, ktoré sa týka metabolizmu železa. Železo je pre naše telo veľmi potrebné, je súčasťou mnohých enzýmov a tiež má význam pre väzbu kyslíka v červených krvinkách. Železo je totiž súčasťou molekuly hemoglobínu. Železa sa v našom tele vyskytuje len niekoľko gramov, často sa prenesene tvrdí, že sa v našom …

Hirschprungova choroba

Hirschprungova choroba

Hirschprungova choroba je vrodené ochorenie postihujúce hrubé črevo. Prejavuje sa už krátko po narodení rôzne závažnou črevnou nepriechodnosťou. Porucha postihuje asi jedného novorodenca z 5,000 živo narodených detí. Aká je príčina vzniku tejto choroby, ako sa prejavuje a ako ju liečiť? Všetko dôležité o tejto chorobe sa dočítate v nasledujúcom článku.

Hypersplenizmus

Hypersplenizmus

Pojem hypersplenizmus znamená výrazne zvýšenú funkciu sleziny. Slezina je orgán, ktorý sa nachádza vľavo pod bránicou v dutine brušnej. Má niekoľko základných funkcií – slúži ako určitý rezervoár krvných buniek a doštičiek a okrem toho pomáha odbúravať prestarnuté červené krvinky. Vďaka vysokému počtu bielych krviniek má veľký význam pre obranyschopnosť organizmu. Hoci sa to nemusí …

Ileus

Ileus (črevná nepriechodnosť)

Črevná nepriechodnosť čiže ileus je stav, keď sa obsah čreva z rôznych dôvodov nemôže posúvať. Tento stav sa radí medzi tzv. náhle brušné príhody, čo je skupina akútnych príhod ohrozujúcich dotyčného na živote. Aké sú príčiny tohto stavu, ako sa prejavuje, ako ho diagnostikovať a liečiť? Všetko čo potrebujete o ileu vedieť sa dozviete z …

Intolerancia laktózy

Intolerancia laktózy

Intolerancia laktózy je choroba prejavujúca sa neznášanlivosťou mlieka, presnejšie je to neznášanlivosť mliečneho cukru, laktózy. V našej populácii sa vyskytuje približne u každého desiateho človeka. U černochov a aziatov sa však táto porucha vyskytuje u viac ako polovice populácie.

inzulinóm

Inzulinóm

Inzulinóm je veľmi vzácny nádor, ktorý vychádza z buniek pankreasu. Nemusí byť vždy zhubný, ale aj nezhubný inzulinóm môže svojho nositeľa ohroziť na živote. Drvivá väčšina inzulinómov sa síce vyskytuje v pankrease, výnimočne sa však môžu vyskytovať aj inde v tele. Aké sú príčiny vzniku týchto nádorov, ako sa prejavujú, ako ich diagnostikovať a liečiť?

ischemická kolitída

Ischemická kolitída

Ischemická kolitída znamená zápal hrubého čreva, ktorý je vyvolaný nedostatočným prísunom kyslíka do jeho steny. Zápal zvyčajne postihuje len určitý segment čreva, väčšinou v jeho ľavej časti. Najčastejšie sú postihnutí starší a viac chorí ľudia.

Klostridiálne infekcie

Klostridiálne infekcie

Klostridiálne infekcie sú pestrou skupinou infekčných ochorení. Klostrídie (Clostridia) sú tyčinkové baktérie, ktoré sa pomerne často nachádzajú v kyslých pôdach. Baktérie tejto skupiny nemajú (všeobecne povedané) v láske kyslík a sú typické tvorbou mnohých toxínov. Môžu spôsobovať mnoho infekčných stavov, ktoré môžu mať veľmi pestré príznaky a komplikácie a líšia sa svojou nebezpečnosťou. Niektoré sú …

Mechanický ileus

Mechanický ileus

Mechanický ileus je porucha črevnej priechodnosti a radí sa medzi náhle brušné ochorenia. Vzniká náhle, takmer z plného zdravia, má rýchly priebeh a bez liečby môže ohroziť život postihnutého. Črevná nepriechodnosť sa označuje ako ileus, môže postihnúť tenké a hrubé črevo. Najčastejšie je spôsobená mechanickou prekážkou, ktorá zabraňuje črevnú priechodnosť.

Meckelov divertikul

Meckelov divertikul

Meckelov divertikul je malý vyčnievajúci vačok, ktorý vychádza zo steny tenkého čreva. Vchádza do brušnej dutiny, nie do črevného lúmenu. Ide o vrodenú chybu. Vyskytuje sa asi u 2% populácie.

melanosis coli

Melanosis coli

Melanosis coli je porucha pigmentácie steny hrubého čreva, na ktorú sa často príde až pri kolonoskopii, ktorá je však vykonávaná z iného dôvodu. Ide o benígne ochorenie a väčšinou pacientovi nespôsobuje žiadne ťažkosti. Príčinou iného sfarbenie črevnej steny je prítomnosti pigmentu lipofuscínu v bielych krvinkách, makrofágoch.

melónový žalúdok

Melónový žalúdok

Melónový žalúdok je pojem, ktorý sa používa v gastroenterológii, pomerne často je používaná aj anglická verzia “watermelon stomach”. Termín súvisí s endoskopickým nálezom dolnej časti žalúdka, ktorá má kvôli prítomnosti tmavočervených pruhov vzhľad melónu. Toto zafarbenie je spôsobené rozšírením žilových pletenín v stene dolnej časti žalúdka, ktoré odborne nazývame ako výplach antrálnej venektázie.

ménétrierova choroba

Ménétrierova choroba

Ménétrierova choroba je relatívne zriedkavé ochorenie žalúdka, ktoré sa prejavuje tráviacimi ťažkosťami a má vzťah k rakovine žalúdka. Aké sú príčiny tejto choroby, ako sa prejavuje, ako ju diagnostikovať a liečiť? Viac podrobnosti sa dozviete v nasledujúcom článku.

Mikroskopická kolitída

Mikroskopická kolitída

Mikroskopická kolitída patrí medzi zaujímavé črevné zápaly a v poslednej dobe sa stále viac dostáva do popredia záujmu gastroenterológov. Zistilo sa, že je zodpovedná za niekoľko črevných ťažkostí, ktoré boli mylne považované za prípady dráždivého čreva.

Mrľa detská

Mrľa detská

Mrľa detská (Enterobius vermicularis) je pomerne rozšíreným parazitom, ktorý sa s obľubou vyskytuje a šíri v detských kolektívoch. Nákazu týmto parazitom môžeme zaradiť medzi tzv. “choroby špinavých rúk”, nízka úroveň hygieny totiž k šíreniu mrľe napomáha. 

Náhle príhody brušné

Náhle brušné príhody

Náhle brušné príhody označované skratkou NPB [enpébé] sú značne nepríjemnou problematikou. Ide o pestrú skupinu ochorení, ktoré sa primárne týkajú chirurgických odborov, nezriedka však s nimi príde do prvého kontaktu internista, či iný lekár konzervatívnych odborov.

Nedostatok vitamínu B12

Nedostatok vitamínu B12

Chudokrvnosť spôsobená nedostatkom vitamínu B12 a nedostatkom kyseliny listovej nie je tak častá ako anémia z nedostatku železa, ale tiež sa vyskytuje a malo by sa o nej vedieť. Vitamín B12 čiže kobalamín je zlúčenina, ktorá je nutná k tvorbe nových buniek. V tejto funkcii mu pomáha kyselina listová. Pre erytrocyty, ktoré sa neustále tvoria …

Neurogénny ileus

Neurogénny ileus

img class=”alignright size-full wp-image-6311″ src=”https://vyliec.sk/wp-content/uploads/2017/02/Neurogénny-ileus.jpg” alt=”Neurogénny ileus” width=”240″ height=”180″ />Neurogénny ileus je jedným z typov črevnej nepriechodnosti. Tento stav sa radí medzi tzv. náhle brušné príhody a môže chorého bez lekárskej pomoci ľahko usmrtiť. Teraz si povedzme hlavné informácie o príčine, prejavoch, diagnostike a liečbe tejto choroby.

Niemann-Pickova choroba

Niemann-Pickova choroba

Niemann-Pickova [Nyman-Piková] choroba (nepliesť s Pickovou chorobou!) je skupina vrodených metabolických ochorení, ktoré sú pomerne vzácne a vyskytujú sa len asi u jedného človeka na 100-200 tisíc zdravých jedincov. Teraz si povedzme hlavné informácie o príčine, prejavoch, diagnostike a liečbe tejto choroby.

Papilómy

Papilómy

Papilómy sú nezhubné nádory, ktoré vyrastajú z povrchu slizníc. Obvykle nie sú nebezpečné, ale môžu spôsobiť ťažkosti svojim rastom. Viac si o ich príčinách, prejavoch, diagnostike a liečbe si povieme v tomto texte.

pásomnica

Pásomnica

Pásomnica je parazit, ktorým sa môžete nakaziť konzumáciou jedla alebo vody, ktoré obsahujú vajíčka alebo larvy pásomnice. Častejšia je nákaza larvami, keď sa vám z nich v črevách vyliahne dospelá pásomnica. Táto črevná nákaza je zvyčajne mierna a nemusí sa prejavovať žiadnymi príznakmi. Nákaza vajíčkami je nebezpečnejšia, pretože v tom prípade môžu vzniknuté larvy migrovať …

Pažerákové varixy

Pažerákové varixy

Pažerákové varixy sú označením pre vznik rozšírených žilových pletení v stene pažeráka. Ide o stav veľmi nebezpečný, ktorý môže dotyčného ľahko usmrtiť náhle vzniknutým krvácaním.

Poleptanie pažeráka

Poleptanie pažeráka

Poleptanie pažeráka je smrteľne nebezpečný stav, ktorý súvisí s požitím agresívnych žieravín (silné kyseliny alebo luhy). Môže sa jednať o nešťastnú náhodu alebo o samovražedný pokus. Snaha zabiť sa vypitím kyselín či zásad je však veľmi nešťastný nápad, ako zistíme ďalej v texte. Aké sú príčiny vzniku poleptania? Ako sa samotné poleptanie pažeráka prejavuje a …

Polypy

Polypy

Polyp je v lekárskej terminológii označenie pre výrastok sliznice niektorého dutého orgánu – typické sú polypy tráviaceho traktu (najmä hrubého čreva a žalúdka), polypy sliznice maternice, nosové polypy, polypy žlčníka, polypy močového mechúra a pod. Vznik polypu môže mať najrôznejšie príčiny a samotný polyp môže mať rôzny klinický význam, niekedy je v podstate banálnym nálezom, …

Pooperačné zrasty

Pooperačné zrasty

Pooperačné zrasty (odborne adhézie) sa vyskytujú najmä v dutine brušnej a zdajú sa byť predovšetkým chirurgickou problematikou. Je to iste pravda, ale stretávajú sa s nimi aj lekári iných odborností kvôli ich pomerne pestrým prejavom. Je nutné dodať, že sa ich prítomnosť nie vždy ľahko zisťuje, a že sa na ne mnohokrát v diagnostickej úvahe …

Porcelánový žlčník

Porcelánový žlčník

Porcelánový žlčník je ochorenie, ktorého príčina vzniku nie je celkom jasná a  ktoré svojho nositeľa nejako výrazne neobťažuje a môže byť len náhodným nálezom. Jeho vzťah k rakovine žlčníka však podceňovať nemožno. Aké sú príčiny vzniku tohto nenápadného ochorenia? Dá sa vôbec liečiť a ako sa prejavuje? Všetko potrebné sa dočítate z nasledujúceho článku.

Portálna hypertenzia

Portálna hypertenzia

Portálna hypertenzia označuje závažný stav, kedy je zvýšený tlak vo vrátnicovej (portálnej) žile. Portálna žila je veľmi dôležitá – nachádza sa v dutine brušnej a vzniká sútokom žil odvádzajúcich krv zo sleziny a z čriev. Krv z portálnej žily vteká do pečene, kde sa vrátnicová žila rozpadá na malé žilky. V pečeni je krv zbavená …

Prasknutý žalúdočný vred

Prasknutý žalúdočný vred

Prasknutý žalúdočný vred (presnejšie povedané vred žalúdka alebo dvanástnika) je nebezpečná komplikácia vredovej choroby žalúdka a dvanástnika. Bez rýchlej liečby je toto ochorenie  zvyčajne smrteľné. Aké sú príčiny vzniku tohto ochorenia? Ako sa prasknutý žalúdočný vred prejavuje a ako sa dá liečiť? Všetko potrebné sa dočítate z nasledujúceho článku.

Pretrhnutie čreva

Pretrhnutie čreva

Pretrhnutie čreva alebo odborne perforácia je veľmi nebezpečný stav, ktorý môže viesť k smrti pacienta. Je obávaným rizikom endoskopických zákrokov a vyšetrenia čriev. Akútne pretrhnutie čreva možno považovať za náhlu brušnú príhodu.

Pretrhnutie pažeráka

Pretrhnutie pažeráka

Pretrhnutie pažeráka je život ohrozujúci stav, ktorý pomerne často končí smrťou. Je zvyčajne dôsledkom štrukturálneho poškodenie pažeráka, je obávanou komplikáciou endoskopických vyšetrení.

primárna sklerozujúca cholangitída

Primárna sklerozujúca cholangitída

Primárna sklerozujúca cholangitída (skratka PSC) je ochorenie žlčových ciest, ktoré má zdanlivo množstvo podobností s primárnou biliárnou cirhózou (PBC). Napriek tomu sa však v mnohých ohľadoch líšia, a preto ide o dve rôzne ochorenia. Aké sú príčiny tohto ochorenia? Ako sa prejavuje a dá sa vôbec liečiť? Všetko potrebné sa dočítate z nasledujúceho článku.

Pseudomembranózna kolitída

Pseudomembranózna kolitída

Pseudomembranózna kolitída je závažné infekčné ochorenie hrubého čreva, ktoré úzko súvisi s užívaním niektorých antibiotík. Bez správnej liečby môže táto choroba chorého ľahko usmrtiť. Pozn: Ochorenie patrí medzi klostridiálne infekcie. Aké sú príčiny tohto infekčného ochorenia? Ako sa prejavuje a dá sa vôbec liečiť? Všetko potrebné sa dočítate z nasledujúceho článku.

Radiačná kolitída

Radiačná kolitída znamená zápalové poškodenie hrubého čreva vplyvom jeho ožiarenia. Jej zvláštnym podtypom je radiačná proktitída, kedy ide o zápal sliznice konečníka. Ako sa radiačná kolitída prejavuje? Dá sa liečiť? Všetko sa dozviete v článku nižšie.

Rakovina análneho otvoru

Rakovina análneho otvoru

Rakovina análneho otvoru je označenie pre viac nádorových procesov, ktoré sa môžu objaviť v análnej oblasti. Väčšinou ide o pomerne nebezpečné nádory, našťastie sa však často začnú prejavovať zavčas. Dodajme, že rakovinu análneho otvoru odlišujeme od rakoviny hrubého čreva. Rakovina análneho otvoru je napokon oproti rakovine hrubého čreva veľmi vzácna.

Rakovina hrubého čreva

Rakovina hrubého čreva

Toto nádorové ochorenie sa tiež označuje ako kolorektálny karcinóm. Bohužiaľ v úmrtnosti na toto ochorenie je Slovenská republika na jednom z prvých miest na svete, aj keď vďaka skríningovým programom by sa mala situácia pomaly začať zlepšovať.

Rakovina pažeráka

Rakovina pažeráka

Rakovina pažeráka tvorí asi jednu pätinu nádorov tráviacej trubice. Vyskytuje sa častejšie u mužov (klasicky muži medzi 40-50. Rokom života) a je veľmi nebezpečnou formou rakoviny. Teraz si povedzme o rizikách vzniku rakoviny, prejavoch a ďalších faktoroch spojených s rakovinou pažeráka.

Rakovina slinivky brušnej

Rakovina slinivky brušnej (pankreasu)

Rakovina pankreasu čiže karcinóm pankreasu je jednou z najhorších typov rakoviny. Jej prežitie aj u liečených ľudí je veľmi nízke. Rok po vyslovení diagnózy prežíva približne 5% chorých, päť rokov po vyslovení diagnózy prežíva už len cca 1-2% chorých. To znamená, že zo 100 ľudí s nájdeným nádorom bude päť rokov žiť v priemere len …

Rakovina žalúdka

Rakovina žalúdka

Rakovina žalúdka je relatívne časté nádorové ochorenie, ktoré má oproti väčšine ostatných nádorov jednu zvláštnosť – celkový počet výskytu nádorových ochorení rastie, množstvo prípadov rakoviny žalúdka postupne klesá. Najvyšší výskyt tejto rakoviny na svete je v Japonsku, ale dôvod nie je celkom zrejmý. Všeobecne o rakovine a jej formách, príčinách a liečbe si môžete prečítať …

Rakovina žlčníka

Rakovina žlčníka

Všeobecne o rakovine a jej formách, príčinách a liečbe si môžete prečítať v našom obsiahlejšom texte s názvom rakovina. Rakovina žlčníka je veľmi nebezpečná forma rakoviny vychádzajúca z buniek steny žlčníka. Žlčník je dutý orgán, ktorý funkčne a anatomicky súvisí s pečeňou. Žlčník je v podstate taký vak, v ktorom sa ukladá žlč tvorená v …

Rakovina žlčových ciest

Rakovina žlčových ciest

Rakovina žlčových ciest je veľmi nebezpečné nádorové ochorenie, ktoré nemá príliš dobrú prognózu. Ako je z názvu zrejmé, nádorová hmota v tomto prípade vychádza zo steny žlčovodov. Rakovina môže vzniknúť z malých žlčových kanálikov, ktoré sa nachádzajú vo vnútri pečene, alebo z veľkých žlčovodov mimo tkanivo pečene.

Refluxná choroba pažeráka

Refluxná choroba pažeráka

Refluxná choroba pažeráka je ochorenie, ktoré je veľmi časté. Je nepríjemné jednak v tom, že tiaž ťažkostí nemusí byť úmerná klinickému nálezu, a na druhej strane môže byť rozvojom možných komplikácií. Refluxná choroba pažeráka, aké sú jej príčiny a prejavy, ako ju liečiť a diagnostikovať? Viac podrobnosti sa dozviete v nasledujúcom článku.

Rektálny prolaps

Rektálny prolaps

Rektálny prolaps je odborne nazývaný ako prolaps konečníka a ide o veľmi nepríjemnú situáciu, ktorá spôsobuje postihnutému viacero rozličných ťažkostí. Aké sú príčiny vzniku tohto ochorenia? Ako sa prejavuje a dá sa vôbec liečiť? Všetko potrebné sa dočítate z nasledujúceho článku.

Schatzkiho prstenec

Schatzkiho prstenec

Schatzkiho prstenec (šackiho) je označenie pre zúženie pažeráka, ktoré môže spôsobiť ťažkosti pri prehĺtaní. Zúženie dutiny pažeráka je spôsobené prítomnosťou sliznicového prstenca, ktorý sa väčšinou nachádza v jeho dolnej časti, kde pažerák prechádza do žalúdka. Čo všetko môže túto chorobu spôsobiť, ako sa prejavuje, ako ju diagnostikovať a môžeme ju nejako účinne liečiť? Viac podrobnosti sa dozviete …

Škrkavky

Škrkavky (askarióza)

Škrkavky sú červovité parazity. Najznámejším zástupcom je škrkavka detská (Ascaris lumbricoides), ktorá parazituje u ľudí a ochorenia týmto parazitom označujeme názvom askarióza. Okrem toho existujú škrkavky napadajúce domáce zvieratá – vyskytujú sa najmä u psov a mačiek, nakaziť sa nimi však môže aj človek. Ochorenie škrkavkou psiou (Toxocara canis) či škrkavkou mačacou (Toxocara catis) sa …

Toxický megakolón

Toxický megakolón

Toxický megakolón je obávanou komplikáciou chorôb čriev a ohrozuje pacienta akútne na živote svojimi komplikáciami. Poďme si o tomto stave povedať niečo bližšie. Ide v zásade o narušenie pohyblivosti hrubého čreva a o jeho dilatáciu (rozšírenie). Viac o príčinách a prejavoch tohto akútneho stavu sa dočítate z nasledujúceho článku.

Ulcerózna kolitída

Ulcerózna kolitída

Ulcerózna kolitída je vzácnym autoimunitným typom zápalu tráviacej trubice podobne ako Crohnova choroba. Prečo ju zaraďujeme  zvlášť? Je to preto, že od Crohnovej choroby sa v niektorých vlastnostiach významne odlišuje. Prvý a zásadný rozdiel je, že ulcerózna kolitída postihuje iba hrubé črevo. Najčastejšie začína v oblasti konečníka a postupuje smerom k tenkému črevu. Tenké črevo …

Úplavica

Úplavica

Úplavica je infekčné ochorenie čriev, ktoré sa u nás už moc nevyskytuje. Predtým však bolo relatívne bežným ochorením, ktoré sa často objavovalo počas vojnových období vo vojenských kolektívoch a v zajateckých táboroch. Ako sa prenášala táto choroba? Aké boli jej prejavy a dá sa liečiť? Všetko potrebné sa dočítate z nasledujúceho článku.

Whippleova choroba

Whippleova choroba (niekedy označovaná aj ako Whippleho choroba) je zriedkavé infekčné ochorenie, ktoré je vyvolané baktériou Tropheryma Whipplei [Troferima Vipleí]. Drvivá väčšina postihnutých touto chorobou sú muži, ročne ochorie asi jeden človek z milióna. Ako sa táto choroba prejavuje, ako ju liečiť a diagnostikovať? Viac sa dozviete v nasledujúcom článku.

Žalúdočné vredy

Žalúdočné vredy

Žalúdočné vredy – presnejšie sa nazývajú gastroduodenálne vredy, nachádzajú sa totiž ako v žalúdku (gaster), ako aj v dvanástniku (duodenum). Vred je v podstate hlboká erózia v sliznici tráviacej trubice. V našej populácii sa vyskytuje relatívne často, počas života ním ochorie každý desiaty človek. Pred prebraním rizikových faktorov je dobré si uvedomiť, že v žalúdku …

Peritonitída

Zápal pobrušnice (peritonitída)

Zápal pobrušnice sa odborne označuje ako peritonitída a radíme ju medzi stavy označované ako náhle príhody brušné. Jedná sa o smrteľne nebezpečný stav, ktorý je charakteristický prienikom baktérií do dutiny brušnej. Brušná dutina je vystlaná blanou, ktorá sa nazýva pobrušnica (latinsky peritoneum). Táto blana pokrýva steny dutiny brušnej a prechádza aj na všetky orgány, ktoré …

zápal žalúdka

Zápal žalúdka

V bežnom živote hovoríme o zápale žalúdka vtedy, keď zjeme niečo zlé a máme potom krátkodobé tráviace ťažkosti ako sú nevoľnosť a zvracanie. V skutočnosti je to oveľa zložitejšie – zápalové zmeny žalúdočnej sliznice môžu mať niekoľko príčin a aj dôsledky môžu byť rôzne – od banálnej niekoľkodňovej nevoľnosti až po chronické tráviace ťažkosti, chudokrvnosť, …

zápal žlčníka

Zápal žlčníka

Zápal žlčníka (latinsky cholecystitída) je ochorenie, s ktorým sa lekári pomerne často stretávajú. Pacienti s touto chorobou ležia aj na interných oddeleniach, ale vzhľadom k tomu, že definitívna liečba je operačná, patrí zápal žlčníka najmä do oblasti chirurgie.

Zápal žlčových ciest

Zápal žlčových ciest

Zápal žlčových ciest (cholangitída, cholangoitída) je nebezpečné infekčné ochorenie, ktoré môže chorého ohroziť na živote. Aké sú príčiny vzniku tohto ochorenia? Ako sa prejavuje a ako sa dá liečiť? Všetko potrebné sa dočítate z nasledujúceho článku.

zápaly pažeraka

Zápaly pažeráka

Zápaly pažeráka (odborne ezofagitídy) sú pestrou skupinou chorôb, ktoré sa odlišujú vyvolávajúcou príčinou. Niektoré zápaly pažeráka môžu byť prakticky bezpríznakové, iné majú ťažké prejavy a môžu postihnutého ohroziť na živote.

Zenkerov divertikul

Zenkerov divertikul

Zenkerov divertikul je označenie pre relatívne vzácnu abnormalitu hornej časti tráviaceho traktu. Ide o vakovité výrastky, ktoré vznikajú v zadnej časti steny hltanu. Svojho nositeľa obťažujú a pri lekárskom vyšetrení môžu spôsobiť aj vážne ohrozenie života.

Žlčníkové kamene a ich komplikácie

Žlčníkové kamene a ich komplikácie

Žlčníkové kamene sú častý zdroj ťažkostí, a to najmä u žien. Je známe, že kamene môžu spôsobiť bolestivý stav zvaný žlčníková kolika a majú vzťah aj k zápalom žlčníka. Menej známy je fakt, že dlhodobo neliečené žlčníkové kamene majú vzťah k rakovine žlčníka. Už z toho dôvodu je dobré o nich niečo vedieť.

Žlčníkové polypy

Žlčníkové polypy

Žlčníkové polypy sú relatívne častým náhodným nálezom u mnohých pacientov. Zvyčajne sú neškodné, ale niekedy môžu byť aj smrteľne nebezpečné. Už z toho dôvodu je nutné si o nich niečo bližšie povedať. Ako sa žlčníkové polypy prejavujú, aké sú príčiny ich vzniku ako ich liečiť a diagnostikovať? To všetko sa dozviete v tomto článku. Dodávame …

Zúženie čreva

Zúženie čreva

Zúženie čreva je stav, ktorý sprevádza viacero chorôb tráviacej sústavy. Samo o sebe je možné takéto zúženie zaradiť medzi chorobné stavy, môže totiž človeku znepríjemniť každodenný život a svojimi komplikáciami ho aj pripraviť o život. Aké sú príčiny zúženia čreva, ako sa toto zúženie prejavuje, ako ho liečiť a diagnostikovať? Všetko potrebné čo o tomto …

vyšetrenie chromoendoskopia

Chromoendoskopia

Chromoendoskopia je v internom lekárstve pomocná metóda, ktorá sa využíva v odbore gastroenterológia. Čo je to chromoendoskopia, aký je princíp tohto vyšetrenia? Ako sa na vyšetrenie pripraviť a aké sú jeho nevýhody?

vyšetrenie Enteroskopia

Enteroskopia

Enteroskopia je zaujímavým a moderným spôsobom, ako vyšetriť tenké črevo a okrem samotnej diagnostiky toto vyšetrenie dovoľuje aj preliečenie niektorých chorobných stavov. Čo je to enteroskopia, aký je princíp a využitie tejto vyšetrovacej metódy? Ako sa pred samotným vyšetrením treba pripraviť, a aké má toto vyšetrenie výhody a nevýhody?

vyšetrenie ERCP

ERCP

Čo je to ERCP, aký je princíp a význam tohto vyšetrenia? Ako sa pred týmto vyšetrením treba pripraviť, a aké sú jeho výhody a nevýhody? ERCP je skratka pre vyšetrenie nazývané Endoskopická Retrográdna CholangioPankreatikografia.

vyšetrenie EUS – endosonografia

EUS – endosonografia

Endoskopická sonografia sa nazýva skrátene ako endosono (skratka EUS). Čo je to endosonografia, aký je princíp tohto vyšetrenia? Ako sa treba pred vyšetrením pripraviť a aké sú nevýhody tohto vyšetrenia?

vyšetrenie gastroskopia

Gastroskopia

Čo je to gastroskopia, aký je princíp tohto vyšetrenia, ako sa pred vyšetrením treba pripraviť a aké sú jeho výhody a nevýhody? Gastroskopia sa radí medzi endoskopické vyšetrenie tráviacej trubice, pri ktorej sa dá zvnútra prehliadnuť žalúdok a pažerák. Je to bežné vyšetrenie, ktoré so sebou nesie len malé riziká a má pritom veľký prínos v diagnostike …

kalprotektin v stolici

Kalprotektin v stolici

Čo je to kalprotektin v stolici, aký je princíp a využitie tohto vyšetrenia, a aké sú jeho výhody a nevýhody? Fekálny kalprotektin čiže kalprotektin v stolici je moderné a lekárom mimo gastroenterológiu len málo známe vyšetrenie. Jeho význam však postupne narastá a zdá sa, že ovplyvní vyšetrovacie a terapeutické postupy neinfekčných črevných zápalov. Už len z toho dôvodu je vhodné …

vyšetrenie kapsulová endoskopia

Kapsulová endoskopia

Čo je to kapsulová endoskopia, aký je jej princíp a využitie? Aké sú výhody a nevýhody tejto vyšetrovacej metódy a ako sa pred samotným vyšetrením treba pripraviť? Kapsulová endoskopia je moderná vyšetrovacia metóda, ktorá má využitie v diagnostike chorôb tráviaceho traktu.

vyšetrenie kolonoskopia

Kolonoskopia

Čo je to kolonoskopia, aký je princíp a význam tohto vyšetrenia? Ako sa pred vyšetrením treba pripraviť a aké sú jeho výhody a nevýhody? Kolonoskopia sa zaraďuje medzi endoskopické metódy vyšetrenia tráviaceho traktu. Ide v podstate o určitú obdobu gastroskopie. Na rozdiel od nej sa ale pri kolonoskopii endoskopický prístroj zasúva do konečníka a vyšetruje sa ním hrubé …

Okultné krvácanie – test

Okultné krvácanie – test

Čo je to okultné krvácanie, ako ho zistiť a ako konkrétne postupovať pri tomto test? Okultné krvácanie znamená také krvácanie do tráviaceho traktu, kedy nie sme schopní krv v stolici nájsť voľným okom. Príčiny okultného krvácania môžu byť rôzne a nájdete ich v článku o krvi v stolici.

vyšetrenie pažeráková manometria

Pažeráková manometria

Čo je to pažeráková manometria, aký je princíp a využitie tohto vyšetrenia? Ako sa pred samotným vyšetrením treba pripraviť a aké má toto vyšetrenie nevýhody? Pažeráková manometria je vyšetrenie, ktoré sa vykonáva v gastroenterológii. Vyšetrenie je pre pacienta relatívne nezaťažujúce, ale nie je bežne dostupné.

vyšetrenie pažeráková pH-metria

Pažeráková pH-metria

Vyšetrenie známe ako pažeráková pH-metria je uskutočňované na gastroenterologických pracoviskách a jedná sa v dnešnej dobe o pomerne časté funkčné vyšetrenie hornej časti tráviaceho traktu.

vyšetrenie perkutánna transhepatálna cholangiografia (PTC)

Perkutánna transhepatálna cholangiografia (PTC)

Perkutánna transhepatálna cholangiografia (PTC) je zložito znejúci názov, ktorý označuje pomerne dôležité, však menej často vykonávané vyšetrenie, ktoré sa týka pacientov s chorobami žlčových ciest.

vyšetrenie virtuálna kolonoskopia

Virtuálna kolonoskopia

Čo je to virtuálna kolonoskopia, aký je jej princíp a využitie? Ako sa pred vyšetrením treba pripraviť a aké sú jeho výhody a nevýhody? Virtuálna kolonoskopia je menej často využívaná vyšetrovacia metóda, ktorá slúži na diagnostiku ochorení hrubého čreva. Pri opise a hodnotení virtuálnej kolonoskopie sa nevyhneme viacerým porovnaniam s klasickou kolonoskopiou.

vyšetrenie amylázy

Vyšetrenie amylázy

Vyšetrenie amylázy sa pomerne často vykonáva na interných a chirurgických oddeleniach. Vyšetrenie máva význam najmä pri hľadaní príčin bolestí brucha, jeho výsledky je však potrebné správne interpretovať.

vyšetrenie konečníka

Vyšetrenie konečníka

Čo je to vyšetrenie konečníka, ako toto vyšetrenie prebieha, čo všetko sa pri ňom hodnotí a aké môžu byť výsledky vyšetrenia? Vyšetrenie konečníka prstom čiže vyšetrenie per rectum je v súčasnej dobe bežne vykonávaným vyšetrením a jeho význam stále stúpa. Predtým sa vykonávalo skôr len v prípadoch, keď sa pacient sťažoval na problémy s tráviacim ústrojenstvom, dnes …

vyšetrenie pasáže pažeráka

Vyšetrenie pasáže pažeráka

Vyšetrenie pasáže pažeráka je rádiologické vyšetrenie, ktoré je stále pomerne hojne vykonávané a má význam v diagnostike niektorých chorôb pažeráka.

vyšetrenie stolice

Vyšetrenie stolice

Čo je to vyšetrenie stolice, ako toto vyšetrenie prebieha a čo všetko sa pri ňom vyšetruje? Aké ma vyšetrenie stolice výhody a nevýhody? Vyšetrenie stolice je v medicíne veľmi dôležité. Je to napokon celkom logické – stolica predstavuje významný odpadový produkt nášho metabolizmu a môže nás informovať o stave tráviaceho traktu. V dnešnej dobe existuje viacero rôznych …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.