Hematológia

Choroby v odbore hematológia:Vyšetrenia v odbore hematológia:
akútna lymfatická leukémia

Akútna lymfatická leukémia (ALL)

Akútna lymfatická leukémia (ALL), niekedy tiež označovaná ako akútna lymfoblastická leukémia, je jednou zo 4 základných typov leukémie. Vyskytuje sa typicky u malých detí pod 5 rokmi veku a potom u starých ľudí. Hneď úvodom je vhodné poznamenať, že sa darí vyliečiť viac ako ¾ detí, u starých ľudí je účinnosť liečby ale už horšia.

Akútna myeloidná leukémia

Akútna myeloidná leukémia

Akútna myeloidná leukémia je jedným zo 4 základných typov leukémie. Je relatívne vzácna a vyskytuje sa skôr u starších dospelých, zvyčajne u ľudí nad 60 rokov veku. Podstata tejto nádorovej choroby spočíva v nezrelých krvotvorných bunkách, AML konkrétne vzniká z nezrelej formy bunky, ktorá dáva postupným dozrievaním vznik niektorým typom bielych krviniek.

Aplastická anémia

Aplastická anémia

Aplastická anémia by sa dala do slovenčiny preložiť ako “chudokrvnosť z nevyrobí”. Je to trochu nepresný názov pre stav, keď sa v kostnej dreni prestanú vyrábať krvné bunky. Nepresný je preto, že v drvivej väčšine nejde len o zástavu tvorby červených krviniek, ale aj bielych krviniek a krvných doštičiek. Kostná dreň pri aplastickej anémii neprodukuje nič. Aké …

autoimunitná hemolytická anémia

Autoimunitná hemolytická anémia

Autoimunitná hemolytická anémia (chudokrvnosť) alebo skrátene AIHA sa, ako už názov napovedá, patrí medzi autoimunitné choroby. Ide o stav, keď sa pôsobením protilátok začnú priamo v cievach rozpadať červené krvinky (tzv. hemolýza).

Babezióza

Babezióza

Babezióza je menej známe infekčné parazitárne ochorenie, ktoré sa môže prejavovať viacerými rozličnými príznakmi a je pomerne ťažké ho správne diagnostikovať. Preto si o ňom aspoň niečo málo povedzme. Čo toto ochorenie spôsobuje, ako sa prejavuje, ako ho diagnostikovať a môžeme ho nejako účinne liečiť? Viac podrobnosti sa dozviete v nasledujúcom článku.

Burkittov lymfóm

Burkittov lymfóm

Burkittov lymfóm [Bárkitov lymfóm] je v Slovenskej republike zriedkavé ochorenie, ktoré môžeme radiť medzi lymfómy, tj. nádorové ochorenia vychádzajúce z bielych krviniek známych ako lymfocyty.

Castlemanova choroba

Castlemanova choroba

Castlemanova [Káslmenova] choroba je veľmi zriedkavé a riedko diagnostikované ochorenie, ktoré býva nazývané tiež ako angiofolikulárna uzlinová hyperplázia. Ako názov napovedá, jedná sa o ochorenie lymfatických uzlín. Lymfatické uzliny, sú neoddeliteľnou súčasťou lymfatického systému a dochádza v nich k zachytávaniu cudzorodých látok a organizmov. Medzi najväčšie a najvýznamnejšie patria uzliny na krku, v podpazuší a …

Bio a Raw potraviny

Chronická lymfatická leukémia

Chronická lymfatická leukémia (CLL)

Chronická lymfatická leukémia (CLL) je jedným zo 4 základných typov leukémie. Najčastejšie postihuje dospelých jedincov, len výnimočne sa vyskytuje u detí. Teraz si povedzme hlavné informácie o príčinách, prejavoch, diagnostike a liečbe tejto choroby.

Chronická myeloidná leukémia

Chronická myeloidná leukémia (CML)

Chronická myeloidná leukémia (CML) je jednou zo štyroch základných leukémii a okrem toho ju radíme medzi tzv. myeloproliferatívne choroby. Vyskytuje sa skôr u mladších a starších dospelých, u detí je menej častá. Ide teda o nádorové ochorenie, ktoré vychádza z nezrelých krvných buniek. Bunkou, v ktorej dochádza k nádorovému zvratu je v tomto prípade bunka, z …

Dedičná sférocytóza

Dedičná sférocytóza

Dedičná sférocytóza je vrodené ochorenie, ktoré sa prejavuje zvýšeným rozpadom červených krviniek (erytrocytov). Teraz si povedzme nejaké zaujímavosti o sférocytoch a celkovo o tomto žiaľ neliečiteľnom ochorení.

DIC - diseminovaná intravaskulárna koagulopatia

DIC – diseminovaná intravaskulárna koagulopatia

DIC je skratka pre stav známy ako diseminovaná intravaskulárna koagulopatia. Názov možno s istou nepresnosťou preložiť ako “celotelová vnútrocievna porucha zrážanlivosti“. S DIC sa najčastejšie stretávajú lekári z oddelení ARO, u vážne chorých pacientov k tejto poruche dochádza relatívne často. (DIC, lat. dis-sēmināta – roze-setá) je získaný stav vyznačujúci sa patologicky zvýšenou koagulačnou aktivitou s tvorbou trombov v …

Esenciálna trombocytémia

Esenciálna trombocytopénia

Esenciálna trombocytopénia je tiež známa ako primárna trombocytóza. Ide o chorobu kostnej drene, ktorá patrí medzi tzv. Myeloproliferatívne choroby  v dôsledku ktorej dochádza k zvýšeniu počtu krvných doštičiek. Krvné doštičky (trombocyty) sa tvoria v kostnej dreni z buniek, ktoré sa označujú ako megakaryocyty. Samotné krvné doštičky sú však zjednodušene povedané obyčajné  úlomky týchto megakaryocytov, nemajú …

Familiárna hypercholesterolémia

Familiárna hypercholesterolémia

Familiárna hypercholesterolémia je vrodená dedičná choroba, ktorá sa prejavuje vysokú hladinu cholesterolu. Je relatívne častá, vyskytuje sa asi u 1 človeka z 500. Aké sú príčiny tohto ochorenia? Ako sa prejavuje a dá sa vôbec liečiť? Všetko potrebné sa dočítate z nasledujúceho článku.

Fanconiho anémia

Fanconiho anémia

Fanconiho anémia je geneticky podmienené vrodené ochorenie, ktoré sa prejavuje najmä poruchami krvotvorby a zvýšeným rizikom vzniku niektorých nádorov z krvných buniek. Choroba je našťastie veľmi vzácna. Aké sú hlavné príčiny tohto ochorenia? Ako sa táto choroba prejavuje a dá sa vôbec liečiť? Všetko potrebné sa dočítate z nasledujúceho článku.

Febrilná neutropénia

Febrilná neutropénia

Febrilná neutropénia je veľmi vážnym stavom s ktorým sa stretávame u pacientov užívajúcich niektoré silnejšie imunosupresíva. Febrilná neutropénia nesmie byť podceňovaná a mala by byť liečená  za hospitalizácie. Ako sa prejavuje táto choroba? Dá sa vôbec liečiť? Všetko potrebné sa dočítate z nasledujúceho článku.

Hemofília

Hemofília

Hemofília je označenie pre celú skupinu geneticky podmienených chorôb, ktoré sa prejavujú poruchou zrážanlivosti krvi v zmysle zvýšenej krvácavosti. Aké sú príčiny vzniku týchto chorôb, ako sa prejavujú, ako ich liečiť a diagnostikovať? Aká je prevencia proti tomu aby vznikli? Všetko potrebné sa dozviete v nasledujúcom článku.

hemolytická choroba novorodencov

Hemolytická choroba novorodenca

Hemolytická choroba novorodenca je známa tiež ako fetálna erytroblastóza. Ide sa o nebezpečnú formu novorodeneckej žltačky, ktorá súvisí s odlišnými krvnými skupinami matky a dieťaťa.

Henoch-Schönleinova purpura

Henoch-Schönleinova purpura

Henoch-Schönleinova purpura patrí do skupiny tzv. vaskulitíd. To znamená, že ide o ochorenie spočívajúce v zápalovom procese krvných ciev. Ochorenie je typické pre deti a dospievajúcich jedincov. Aké sú príčiny vzniku tejto choroby, ako sa prejavuje, ako ju liečiť a diagnostikovať?

hemocystinúria

Homocystinúria

Homocystinúria je názov relatívne zriedkavej vrodenej poruchy metabolizmu, ktorá je spojená s postihnutím množstva telesných sústav a orgánov. Ako presne sa táto porucha prejavuje, aké sú jej príčiny, ako ju diagnostikovať a liečiť? Všetky podrobnosti o tejto poruche sa dozviete z nasledujúceho článku.

Hyperhomocysteinémia

Hyperhomocysteinémia

Hyperhomocysteinémia je trochu krkolomne znejúci názov. Ide o stav, pri ktorom je v organizme zvýšená koncentrácia látky známe ako homocysteín. Zvýšená hladina homocysteínu potom so sebou prináša rôzne zdravotné riziká a komplikácie.

Hyperkalcémia

Hyperkalcémia (zvýšená koncentrácia vápnika)

Hyperkalcémia čiže zvýšená koncentrácia vápnika v krvi môže byť veľmi závažný stav s možnými komplikáciami. Pred výpočtom príčin tohto stavu je nutné si povedať niečo o vápniku a udržiavaní jeho koncentrácia v krvi.

Hyperkaliémia

Hyperkaliémia (vysoký draslík)

Hyperkaliémia označuje stav, keď je zvýšená hladina draslíka v krvi. Draselný ión (latinsky kálium) sa vo vysokých koncentráciách vyskytuje v bunkách a v krvi je ho pomerne malé množstvo, ktoré zodpovedá koncentrácii 3,8-5,3 mmol/liter. Každé laboratórium sa v hodnotách trochu líši, ale orientačne to platí. Ak sa zníži hladina draslíka po 3,8 mmol/liter, hovoríme o …

Hypokalcémia

Hypokalcémia (nízky vápnik)

Hypokalcémia čiže znížená koncentrácia vápnika v krvi môže byť veľmi závažný stav s možnými komplikáciami. Pred uvedením príčin tohto stavu je nutné spomenúť niekoľko informácií o význame vápnika a o udržiavanie jeho koncentrácii v krvi.

Hypokaliémia

Hypokaliémia (nízky draslík)

Hypokaliémia označuje stav, keď je znížená hladina draslíka v krvi. Draselný ión (latinsky kálium) sa vo vysokých koncentráciách vyskytuje v bunkách a v krvi je ho pomerne malé množstvo, ktoré zodpovedá koncentrácii 3,8-5,3 mmol/liter. Každé laboratórium sa v hodnotách trochu líši, ale orientačne to platí. Ak sa zníži hladina draslíka pod 3,8 mmol/liter, hovoríme o …

Hyponatrémia

Hyponatrémia (nízky sodík)

Hyponatrémia znamená nízku hladinu sodíka v krvi. Sodík je jedným z najdôležitejších iónov v našom organizme a v relatívne veľkých koncentráciách sa nachádza v krvnom sére. Bežná hladina sodíka v sére sa pohybuje približne medzi 135-145 milimólov na liter. Pokles pod toto rozmedzie označujeme ako hyponatrémia, naopak vyššie hodnoty sodíka označujeme ako hypernatrémia.

Idiopatická trombocytopenická purpura

Idiopatická trombocytopenická purpura

Idiopatická trombocytopenická purpura je veľmi zložito znejúca choroba, ktorá sa týka zníženého počtu krvných doštičiek (odborne trombocytopénia). Ochorenie má dve základné formy – akútnu a chronickú. Akútna sa vyskytuje najmä v detskom veku, chronická je skôr choroba dospelých.

Kliešťová encefalitída

Kliešťová encefalitída

Kliešťová encefalitída je vážne ochorenie, ktoré je do značnej miery spojené s Lymskou boreliózou. S tou sa tiež niekedy omylom zamieňa, hoci sa jedná o dve úplne odlišné ochorenia. Spoločným menovateľom týchto dvoch chorôb je kliešť obyčajný.

kosáčikovitá anémia

Kosáčikovitá anémia

Kosáčikovitá anémia je vrodená, geneticky podmienená choroba, ktorá je rozšírená najmä v Afrike a v Severnej Amerike, kam prišla s africkými černochmi. U nás sa takmer nevyskytuje.

kryoglobulinémie

Kryoglobulinémia

Čo to je kryoglobulinémia, ako túto chorobu liečiť, ako sa prejavuje a ako ju diagnostikovať? Ide o prítomnosť tzv. kryoglobulinov v krvi a ich komplikácie. A o čo presne sa vlastne jedná? Kryoglobuliny sú bielkoviny, ktoré sú pri normálnych teplotách (cca 37 ° C a viac) rozpustné, ale pri nízkej teplote sa začnú zhlukovať a stávajú sa …

Leidenská mutácia

Leidenská mutácia

Leidenská mutácia je porucha krvnej zrážanlivosti, ktorá medzi bežnými ľuďmi nie je ani zďaleka toľko známa ako napríklad hemofília. Napriek tomu je Leidenská mutácia veľmi častá a môže so sebou niesť niekoľko rizík, najmä pre mladé dievčatá. Povedzme si teda o nej niečo bližšie.

leukémia

Leukémia

Leukémia je označením pre skupinu chorôb, ktoré by sa dali opísať ako “rakovina krvi”. Termín vychádza z gréckeho slova leukos (biely) a koncovky -emie, ktorá znamená prítomnosť niečoho v krvi. Nádorový proces v tomto prípade postihuje biele krvinky (leukocyty). Tie sa v našom tele počas celého života tvoria v kostnej dreni a niektorých ďalších tkanivách. …

malária

Malária

Malária je jedno z najrozšírenejších infekčných ochorení na svete. V Slovenskej republike sa prakticky nevyskytuje, Slováci sa ňou však môžu nakaziť pri cestách do zahraničia a vo vzácnych prípadoch sa choroba vyskytne u ľudí žijúcich blízko veľkých letísk, čo bude vysvetlené neskôr. V afrických štátoch sa jedná o chorobu bežnú a nezriedka sa na ňu …

mastocytóza

Mastocytóza

Mastocytóza sa označuje ako ochorenie, ktoré je charakterizované excesívnym nahromadením mastocytov v rôznych orgánoch a telesných tkanivách. Mastocyt alebo heparinocyt je bunka, ktorá sa vyskytuje v ľudskom tele v rôznych tkanivách, ale najčastejšie v koži a v tráviacej sústave. Tieto bunky sú súčasťou imunitného systému (systému obranyschopnosti organizmu). Sú produkované kostnou dreňou a putujú do …

Methemoglobinémia

Methemoglobinémia

Methemoglobinémia je stav, ktorý súvisí s poruchou funkcie hemoglobínu. Môže sa objaviť u prakticky akéhokoľvek človeka, je však častý a nebezpečný najmä pre dojčatá, ktoré môže aj ohroziť na živote. Aké sú príčiny, prejavy, prevencia a liečba methemoglobinémie sa dozviete v nasledujúcom článku.

Mnohopočetný myelóm

Mnohopočetný myelóm

Mnohopočetný myelóm je zaujímavé nádorové ochorenie a niekoľko jednoduchých a zrozumiteľných informácií o ňom určite neuškodí. Nádorové ochorenia môžu vznikať zo všetkých buniek v tele. Rakovina žalúdka vzniká z buniek steny žalúdka, rakovina pečene vzniká z pečeňových buniek a tak by sme mohli pokračovať a opísať tým celú stránku. Mnohopočetný myelóm je nádor, ktorý má svoj …

Mycosis fungoides

Mycosis fungoides

Mycosis fungoides [mykózis fungojdés] je zdanlivé kožné ochorenie, ktoré však v skutočnosti veľmi zaujíma hematológov (lekárov zaoberajúcich sa chorobami krvi), pretože ide o najčastejšiu formu kožných lymfómov. Aké sú príčiny vzniku tohto ochorenia, ako sa prejavuje, ako ho liečiť a diagnostikovať? Všetky dôležité informácie o tejto choroba sa dočítate v tomto článku.

Myelofibróza

Myelofibróza

Myelofibróza je hematologické (krvné) ochorenie postihujúce kostnú dreň. Rozlišujeme tzv. Primárnu myelofibrózu, ktorá vzniká prvotne a sekundárnu myelofibrózu, ktorá vzniká v teréne iných ochorení ako je napr. Polycytemia vera. Primárna myelofibróza patrí medzi tzv. myeloproliferatívne choroby.

Myeloproliferatívne ochorenia

Myeloproliferatívne ochorenia

Myeloproliferatívne ochorenia sú skupinou hematologických (krvných) chorôb, ktoré majú jedno spoločné – dochádza pri nich k zvýšenej produkcii určitého typu buniek (alebo nebunečných elementov) v kostnej dreni. Môže ísť o zvýšenú produkciu červených krviniek, krvných doštičiek a niektorých typov bielych krviniek. Všetky tieto krvné elementy (nehovoríme bunky, pretože krvné doštičky nie sú bunkami, len úlomkami megakariocytov) …

Nedostatok antitrombínu III

Nedostatok antitrombínu III

Nedostatok antitrombínu III je vzácne (výskyt asi 1: 5000), geneticky podmienené ochorenie, ktoré zvyšuje zrážanlivosť krvi. Môže svojmu nositeľovi spôsobovať veľa komplikácií, a preto je dobré o ňom niečo vedieť. Aké sú príčiny a prejavy nedostatku antitrombínu III, ako tento stav diagnostikovať a liečiť? Všetko sa dozviete v tomto článku.

Nedostatok chlóru

Nedostatok chlóru

Chlór je pre náš organizmus nevyhnutný chemický prvok, ktorý sa podieľa na udržaní vnútorného prostredia a podieľa sa aj na správnom trávení. Za normálnych okolností nemáme s nedostatkom chlóru problémy, v dostatočnom množstve ho prijímame v soli (soľ je chemicky chlorid sodný – NaCl).

Nedostatok proteínu C

Nedostatok proteínu C

Nedostatok proteínu C je pomerne zriedkavé vrodené ochorenie, ktoré súvisí so zvýšeným zrážaním krvi. Teraz si povedzme hlavné informácie o príčinách, prejavoch, diagnostike a liečbe tohto nedostatku.

Nedostatok proteínu S

Nedostatok proteínu S

Nedostatok proteínu S je zriedkavé vrodené ochorenie, ktoré súvisí so zvýšeným zrážaním krvi. Problematika je značne podobná nedostatku proteínu C. Teraz si povedzme hlavné informácia o príčinách, prejavoch, diagnostike a liečbe tohto nedostatku.

Nedostatok vitamínu D

Nedostatok vitamínu D

Vitamín D je pomerne zaujímavá skupina zlúčenín, ktoré sa zaraďujú medzi látky rozpustné v tukoch. Zo skupiny majú význam najmä vitamín D2 (ergokalciferol) a D3 (cholekalciferol), ktoré prijímame v potrave. D2 sa nachádza v rastlinách (napr. huby) a D3 je živočíšneho pôvodu (rybí tuk, vajcia, mäso). Inak to s obsahom vitamínu D v potravinách moc …

Nedostatok vitamínu K

Nedostatok vitamínu K

Vitamín K patrí medzi vitamíny rozpustné v tukoch a je označením pre celú skupinu zlúčenín, ktoré majú veľký význam pre zrážanie krvi. Je to pomerne zvláštny vitamín, pretože ho nielen prijímame v potrave, ale vytvárajú ho aj baktérie našej črevnej mikroflóry. Z potravín sa vo veľkom množstve nachádza hlavne v zelenej zelenine (kel, kapusta, špenát, …

Nedostatok železa

Nedostatok železa – chudokrvnosť

Nedostatok železa je snáď najčastejšou príčinou vzniku anémie. Železo je nepostrádateľnou zložkou krvného farbiva, hemoglobínu. Keď nemáme železo, nebude sa vyrábať hemoglobín a máme problém. Hneď úvodom upozorňujeme, že všeobecný článok o chudokrvnosti čiže anémií nájdete tu.

nízky tlak

Nízky tlak (hypotenzia)

Nízky tlak (hypotenzia-zníženie tlaku krvi pod 105/65 mm Hg) môže byť spôsobený rôznymi príčinami – od pomalšej schopnosti krvného obehu prispôsobiť sa rýchlemu vstávaniu, cez nadužívanie liekov proti vysokému tlaku krvi až po veľmi závažné stavy ohrozujúce život. V dôsledku zníženého tlaku krvi je znížené aj prekrvenie mozgu, čo sa prejavuje závratmi, poruchami videnia alebo …

novorodenecká žltačka

Novorodenecká žltačka

Novorodenecká žltačka je pomerne častý jav, ktorý v podstate nemožno automaticky považovať za chorobu a mnohokrát aj bez liečby vymizne. Jej ťažké formy však môžu viesť k nevratnému poškodeniu mozgu a ich liečba je nutná.

Otrava olovom

Otrava olovom

Otrava olovom je závažný stav, ktorý môže vážne ohroziť zdravie a nezriedka môže spôsobiť aj smrť. Otravu olovom môžeme rozlíšiť na akútnu otravu (náhle zvýšená vysoká koncentrácia olova v organizme) a na chronickú (dlhodobo zvýšená koncentrácia olova v organizme). Najmä chronická otrava olovom má pre našu spoločnosť veľký význam, pretože naši predkovia sa týmto kovom …

Otrava oxidom uhoľnatým

Otrava oxidom uhoľnatým

Oxid uhoľnatý (chemicky CO) je jedovatý plyn, ktorý vzniká pri procese nedokonalého spaľovania organických hmôt obsahujúcich uhlík pri nedostatku kyslíka. V určitom množstve sa uvoľňuje vždy, ak niečo horí a v dnešnej dobe je relatívne významným zdrojom automobilová doprava. Nezanedbateľné množstvo oxidu uhoľnatého do seba pravidelne dostávajú fajčiari cigariet. Nesmieme si ho pliesť s oxidom …

Pľúcna embólia

Pľúcna embólia

Pľúcna embólia je relatívne častý a mnohokrát život ohrozujúci stav. Pre lekárov sa navyše jedná o veľmi nepríjemný problém, pretože má neurčité prejavy, nemožno ju až tak ľahko diagnostikovať a často sa na ňu nemyslí. Tento článok bude do značnej miery podobný článku trombóza žíl dolných končatín, pretože z nej pľúcna embólia veľmi často vychádza.

Polycytémia vera

Polycytémia vera

Polycytémia vera sa tiež označuje ako pravá polycytémia. Ide o krvné ochorenie, ktoré patrí medzi myeloproliferatívne ochorenia a ktoré svojho nositeľa ohrozuje zvýšeným počtom červených krviniek. Aké sú príčiny vzniku tohto ochorenia? Ako sa Polycytémia vera prejavuje a dá sa vôbec liečiť? Všetko potrebné sa dočítate z nasledujúceho článku.

Porfýria

Porfýria je menej známou skupinou metabolických chorôb. Tieto vrodené choroby sú pomerne vzácne, a preto sa na ne moc nepomýšľa. Porfýria úzko súvisia s poruchami metabolizmu krvného farbiva známeho ako hemoglobín. Hemoglobín sa nachádza v červených krvinkách a pomáha im prenášať dýchacie plyny. Hemoglobín má dve zložky – hom a globín. Hem je vytváraný množstvom …

rezistencia na antibiotka

Rezistencia na antibiotiká

Rezistencia na antibiotiká je poslednou dobou veľmi skloňovaný problém, ktorý začína byť stále hrozivejší. Antibiotiká sa právom radia k najvýznamnejším medicínskym objavom 20. storočia a ich použitie viedlo v civilizovaných štátoch k vymiznutiu množstva chorôb, či aspoň k výraznému zníženiu ich nebezpečnosti. Schopnosť baktérií vytvoriť si proti účinku antibiotík imunitu je z tohto dôvodu obávaný jav …

Šokové stavy

Šokové stavy

Keď v bežnom živote o niekom povieme, že bol v šoku, máme zvyčajne na mysli jeho duševné rozpoloženie vo zmysle prekvapenia a rozčúlenia. Šok v lekárskej terminológii znamená však niečo úplne iné. Čo všetko spôsobuje šokové stavy, aké existujú druhy a prejavy šoku a ako šokové stavy liečiť? Viac sa dozviete v nasledujúcom podrobnom článku.

takayasuova choroba

Takayasuova choroba

Takayasuova choroba sa tiež označuje ako Takayasuova arteritída. Ide o zápalové ochorenia krvných ciev, ktoré sú známe ako vaskulitídy. Patrí medzi vaskulitídy napadajúce veľké tepny, typickým miestom zápalu je oblúk aorty. Ochorenie je najčastejšie u žien v Ázii. Ako sa toto ochorenie prejavuje, ako ho liečiť a diagnostikovať? Viac informácií sa dozviete v nasledujúcom článku.

talasémia

Talasémia

Talasémia je skupina geneticky podmienených vrodených chorôb, ktoré sa najviac vyskytujú v Stredomorí. Nejedná sa teda o žiadnu nákazlivú chorobu. Vyskytuje sa v mnohých oblastiach sveta, v Európe sa talasémia najčastejšie nachádza v Stredomorí.

Trombotická trombocytopenická purpura

Trombotická trombocytopenická purpura

Trombotická trombocytopenická purpura (TTP) je vzácna choroba, ktorá sa týka zníženého počtu krvných doštičiek (odborne trombocytopénia). Aké sú prejavy tejto vzácnej choroby? Dá sa liečiť? Ak áno, aká liečba je potrebná? Všetko potrebné sa dočítate z nasledujúceho článku.

Von Willebrandova choroba

Von Willebrandova choroba

Von Willebrandova choroba je najčastejšou vrodenou poruchou zrážania krvi. Trpia ňou obe pohlavia a vyskytuje sa asi u jedného človeka z tisíc. To z nej robí oveľa bežnejšiu chorobu ako je napríklad veľmi známa hemofília. Aké sú príčiny vzniku tohto ochorenia? Ako sa Von Willebrandova choroba prejavuje a dá sa vôbec liečiť? Všetko potrebné sa dočítate …

Zápal Bartholiniho žľazy

Zápal Bartholiniho žľazy

Bartholiniho žľaza je párová žľaza, ktorá sa nachádza v oblasti vonkajších pohlavných orgánov ženy, po jednej žľaze na oboch stranách vedľa vstupu do pošvy. Žľazy produkujú malé množstvo hlienovitého sekrétu, ktorý zvlhčuje vonkajšiu časť vulvy. Ako sa zápal Bartholiniho žľazy prejavuje? Aké sú príčiny vzniku zápalu? Ako sa lieči? Všetko potrebné sa dočítate z nasledujúceho článku.

vyšetrenie astrup

Astrup

Astrup je vyšetrením tepnovej (či kapilárnej) krvi, ktoré nám umožňuje zistiť koncentrácie krvných plynov a stav acidobázickej rovnováhy organizmu.

vyšetrenie Coombsov test

Coombsov test

Coombsov [Kombsov] test je vyšetrenie, ktoré sa vykonáva v hematológii a medzi medikmi bolo vždy trochu neobľúbené pre jeho horšiu zapamätateľnosť. Všeobecne povedané je Coombsov test, vyšetrenie, ktoré má diagnostikovať prítomnosť protilátok proti červeným krvinkám, ktoré môžu spôsobovať rozpad červených krviniek (hemolýzu).

vyšetrenie hemokultúra

Hemokultúra

Čo je to vyšetrenie hemokultúra, aký je jeho princíp a význam? Aké sú výhody a nevýhody tohto vyšetrenia? Hemokultúra je dôležitým mikrobiologickým vyšetrením, ktoré vykonávame pri podozrení na vážnejšie infekčné ochorenia, pri ktorých sa baktérie dostávajú do krvi.

Natriuretické peptidy

Natriuretické peptidy

Čo sú to natriuretické peptidy, ako sa vyšetrujú, aké má toto vyšetrenie využitie a aké sú nevýhody tohto vyšetrenia? Stanovenie koncentrácie natriuretických peptidov je v dnešnej dobe už bežným biochemickým vyšetrením a pre lekára má veľký význam. Skôr ale ako si o tomto praktickom využití povieme, je nutné venovať natriuretickým peptidom aspoň zopár slov.

Novorodenecký laboratórny screening

Novorodenecký laboratórny screening

Čo je to novorodenecký laboratórny screening, aký je postup a význam tohto vyšetrenia? Čo všetko sa dá pomocou novorodeneckého skríningu zistiť? Novorodenecký laboratórny screening [skríning] je v SR na dobrej úrovni a znamená súbor vyšetrení, ktoré sú realizované všetkým novorodencom k včasnému vylúčeniu niektorých metabolických chorôb.

vyšetrenie sedimentácia

Sedimentácia

Čo je to vyšetrenie sedimentácie, aký je jeho princíp a význam. Ako sa pred týmto vyšetrením treba pripraviť a aké sú jeho výhody a nevýhody? Vyšetrenie tzv. sedimentácie (označované skratkou FW – Fahraeus–Westergren test) stále patrí medzi bežne používané vyšetrenie krvi. Nutné je však poznamenať, že nie je príliš špecifické a v dnešnej dobe je do značnej miery …

vyšetrenie sternálna punkcia

Sternálna punkcia

Čo je to sternálna punkcia, aký je princíp a význam tohto vyšetrenia? Ako sa pred vyšetrením treba pripraviť a aké sú jeho výhody a nevýhody? Sternálna punkcia je celkom časté vyšetrenie, ktoré vykonáva hematológ, tj. lekár špecializujúci sa na vyšetrovanie a liečbu krvných chorôb. Názov vychádza zo slova sternum – hrudná kosť a punkcia – vpich.

vyšetrenie trepanobiopsia

Trepanobiopsia

Čo je to trepanobiopsia, aký je jej princíp a význam? Ako sa pred týmto vyšetrením treba pripraviť a aké sú jeho výhody a nevýhody? Trepanobiopsia alebo po slovensky biopsia kostnej drene je vyšetrenie, ktoré sa najčastejšie vykonáva v hematológii (interný odbor zaoberajúci sa krvnými chorobami). Jedná sa o odber vzorky kostnej drene pomocou špeciálnej ihly.

vyšetrenie D-dimérov

Vyšetrenie D-dimérov

Čo je to vyšetrenie D-diméovu, aký je jeho princíp a využitie? Aké nevýhody má toto vyšetrenie? Vyšetrenie D-dimérov [dé-dimérov] je veľmi cennou metódou na vylúčenie akútnej hlbokej žilovej trombózy dolných končatín a pľúcnej embólie.

Pozrite si a využite aktuálne akcie a zľavy v lekárni Dr.Max z kategórie Chrípka a nádcha. Rôzne akcie až do výšky -20%.

Momentálne prebieha aj akcia kde pri kúpe 2 vybraných produktov dostane tretí zadarmo 2+1 zadarmo – len do vypredania zásob!

vyšetrenie kreatínkinázy

Vyšetrenie kreatínkinázy

Kreatínkináza je enzým, ktorý môžeme nájsť v rozličných tkanivách tela a zisťovanie jeho koncentrácie v krvi má význam v diagnostike viacerých chorôb (vyšetrenie kreatínkinázy). Kreatínkináza (CK) sa vyskytuje v cytoplazme niektorých buniek a svalových vlákien. Enzým má význam pre bunkový energetický metabolizmus, a preto jeho podtypy (tzv. izoenzýmy) nájdeme v tkanivách s vysokým energetickým obratom. …

vyšetrenie krvného obrazu

Vyšetrenie krvného obrazu

Vyšetrenie krvného obrazu je denným chlebom lekárov na väčšine oddelení aj v ambulanciách, špeciálny význam má predovšetkým pre hematológa. Z krvného obrazu môžeme zistiť veľké množstvo informácií, a preto je nutné o tomto vyšetrení niečo vedieť.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.