Úvod / Choroby / Otrava oxidom uhoľnatým

Otrava oxidom uhoľnatým

Otrava oxidom uhoľnatýmOxid uhoľnatý (chemicky CO) je jedovatý plyn, ktorý vzniká pri procese nedokonalého spaľovania organických hmôt obsahujúcich uhlík pri nedostatku kyslíka. V určitom množstve sa uvoľňuje vždy, ak niečo horí a v dnešnej dobe je relatívne významným zdrojom automobilová doprava. Nezanedbateľné množstvo oxidu uhoľnatého do seba pravidelne dostávajú fajčiari cigariet. Nesmieme si ho pliesť s oxidom uhličitým (chemicky CO2) - ten je síce nedýchateľný, ale nemôžeme sa ním vyslovene otráviť. Ako sa otrava oxidom uhoľnatým prejavuje, ako ju diagnostikovať a ako podať pri nej prvú pomoc?

Jedovatosť oxidu uhoľnatého spočíva v tom, že sa po vdýchnutí jeho molekuly dostanú z pľúc do krvi a v nej sa naviažu na molekuly hemoglobínu. Hemoglobín je zlúčenina v červených krvinkách, ktorá vie prenášať kyslík z pľúc do tkanív a oxid uhličitý z tkanív do pľúc. Akonáhle sa oxid uhoľnatý na hemoglobín naviaže, nastáva vážny problém - vzniknutá zlúčenina, karbonylhemoglobin, je veľmi stabilný a len neochotne sa rozpadá. Inak povedané, oxid uhoľnatý bráni tomu, aby sa na hemoglobín viazal kyslík. To má za následok narušenie zásobovania tkanív kyslíkom.

Otrava oxidom uhoľnatým - pejavy:


Príznaky náhlej otravy sú nepríjemné - objavuje sa nevoľnosť, zvracanie, motanie hlavy a únava. Otrávení sa sťažujú na trvalú tupú bolesť hlavy. Ich tvár máva kvôli prekrveniu červenkastú farbu, niekedy až do čerešňovej farby. V ťažších prípadoch sa môžu objaviť kŕče, porucha vedomia, zmätenosť, halucinácie, poruchy srdcového rytmu a nakoniec aj smrť.

Dlhodobé vystavovanie sa menej vysokým koncentráciám oxidu uhoľnatého sa nemusí prejavovať nijako, alebo má neurčité prejavy - človek sa potom jednoducho necíti úplne dobre, niekedy ho bolí hlava, niekedy mu môže byť zle a pod.

Diagnostika:

Ak máme dôvodné podozrenie na možnosť otravy oxidom uhoľnatým - napríklad u jedincov s prejavmi otravy, ktorí mohli byť vystavení vysokej koncentrácii CO (najmä. požiare) - môžeme vykonať vyšetrenie krvi a zistiť, na koľko percent hemoglobínu je oxid uhoľnatý naviazaný.

U zdravých ľudí je oxid uhoľnatý naviazaný asi na 5% molekúl hemoglobínu (všetci sme mu totiž v malej miere vystavení), u fajčiarov to bez akýchkoľvek príznakov môže byť až 10%. Vyššia koncentrácia už nie je normálna a nad 20-25% môžeme hovoriť o vážnej otrave oxidom uhoľnatým.

K tomuto vyšetreniu nie je v modernej dobe treba ani odoberať krv, informácie možno zistiť špeciálnym malým prístrojom, ktorého elektródy sa pripnú na prst postihnutého.

Prvá pomoc pri otrave oxidom uhoľnatým:

Otráveného je nutné rýchlo dostať zo zamoreného prostredia na vzduch, aby mal čo najväčší prísun kyslíka. Záchranca musí mať na pamäti, že aj on sám je v ohrození života a nesmie sa v prostredí s oxidom uhoľnatým zdržiavať dlhšie ako je nevyhnutne potrebné.

Liečba otravy:

Liečba by mala prebiehať na JIS alebo na ARO s pravidelným monitorovaním základných životných funkcií a vnútorného prostredia organizmu. Dostatočný prísun kyslíka (zvyčajne kyslíková masku) je základom liečby.

V indikovaných závažných prípadoch otravy oxidom uhoľnatým sa používajú hyperbarické komory. Hyperbarická komora je uzavretý priestor, v ktorom je kyslík pod väčším tlakom ako v normálnom vzduchu, vďaka tomu lepšie prechádza do krvi postihnutého a lepšie sa viaže na jeho hemoglobín.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *