Rakovina – všeobecne

RakovinaRakovina a nádorové ochorenia patria k tým najobávanejším ochoreniam. V rozvinutých štátoch, do ktorých možno zaradiť aj SR, sú spolu s chorobami srdca a ciev významnou príčinou úmrtí. Povedzme si pár základných a dôležitých faktoch o nádoroch, rakovine, jej príčinách, prejavoch a v malej miere aj o diagnostike, prevencii a liečbe.

Rakovina a rozdelenie nádorov:


Nádory možno deliť podľa mnohých hľadísk. Uvedieme len tie, ktoré považujeme za významné.

1. Delenie podľa zhubnosti

a) Nádory nezhubné = benígne

Pojem „nezhubnosť“ značí len to, že tento typ nádorov nie je schopný tvoriť metastázy. Nádory tohto typu rastú rôznou rýchlosťou a utláčajú okolité tkanivá.

Je ich veľké množstvo, ako príklad by sme uviedli hemangiómy, myxómy, leiomyómy, lipómy alebo papilómy. Keď sa na medicíne vyjadríme o nejakom nádore ako o benígnom, myslíme tým, že je pri skúšky neškodný.

U nádorov to však neplatí tak doslova – aj benígne nádory môžu byť niekedy životu nebezpečné a to vtedy, keď sme ohrození ich samotným rastom.

Napríklad „benígne“ nádory mozgu (napr. väčšina meningeómom) síce nemetastázujú, ale zvýšením tlaku v hlave môžu človeka zabiť vcelku spoľahlivo.

b) Nádory zhubné = malígne

Toto sú nádory, ktoré sa medzi laikmi nazývané rakovinou. Nádory radiace sa do tejto skupiny sú charakteristické tým, že v istej fáze ich vývoja sa z nich začnú odlamovať nádorové bunky a krvou či lymfou (miazgou) sa šíria po tele a usadzujú sa v rôznych orgánoch ako druhotné nádorové ložiská (tzv. metastázy).

Týchto nádorov je celý rad a patrí k nim napríklad rakovina hrubého čreva, rakovina pľúc, rakovina pankreasu, rakovina pažeráka, rakovina prostaty, rakovina močového mechúra, rakovina krčka maternice, rakovina žalúdka, rakovina obličiek, melanóm, rakovina penisu, rakovina jazyka, rakovina prsníka, rakovina kostí, rakovina vychádzajúca z buniek krvi (leukémia a lymfómy), sarkómy a mnoho, mnoho ďalších.

Zhubný nádor môže vzniknúť z akejkoľvek tkaniva v našom tele.

c) Nádory polozhoubné = semimalígne

Toto je už menej známa skupina nádorov. Zaraďujeme tu nádory, ktoré sa do okolia šíria agresívne a aktívne ničia okolité tkanivá (spoločný znak s malígnymi nádormi), ktoré však na druhú stranu netvoria metastázy (spoločný znak s nádormi benígnymi).

Klasickým príkladom je basaliom. Tento nádor sa často vyskytuje na tvári a neliečený by mohol tvár doslova rozožrať.

Akonáhle sa ale vyreže chirurgickým zákrokom, žiadne ďalšie riziko nehrozí (za predpokladu, že ho chirurg vyreže celý).

2. Delenie na nádory primárne a sekundárne

a) Primárne nádory

Sú to nádory, ktoré majú svoj pôvod v mieste nálezu.

b) Sekundárne nádory

Sú to nádory, ktoré majú iný pôvod ako v mieste, kde boli nájdené. Z toho vyplýva, že termín sekundárny nádor je to isté ako metastáza. Napr: Pacient má rakovinu žalúdka a metastázy v pečeni. Nádor žalúdka je primárny nádor a metastázy pečene sú nádory sekundárne.

Pozn: Nádory sa delia podľa mnohých ďalších hľadísk, napr. podľa presného typu tkaniva a buniek, z ktorých vychádzajú, to však už prenechajme osobám povolanejším.

Príčiny vzniku nádorov

Príčiny vzniku nádorov sú extrémne pestré. Klasicky sa delia na ovplyvniteľné a neovplyvniteľné.

Zaujímajú nás prirodzene obe varianty. Prvá nám umožní s problémom niečo robiť, druhá nám aspoň umožní vyhľadávať osoby s vysokým rizikom.

Uvedieme niektoré základné príčiny. Konkrétne príčiny nájdete v článkoch o jednotlivých nádoroch.

Neovplyvniteľné

1. Vek

Nádory sa môžu vyskytovať v akomkoľvek veku, typicky však ich výskyt rastie s narastajúcim vekom.

Na druhej strane existujú zvláštne formy nádorov, ktoré sa vyskytujú typicky u detí.

2. Genetika

Vo vzniku a rozvoji nádorov hrá genetika úlohu nepochybne. Niektoré nádorové ochorenia majú rodinný výskyt.

Ovplyvniteľné

1. Styk s rakovinotvornými činiteľmi

Tieto faktory sú chemické, fyzikálne a biologické.

a) Biologické Niektoré vírusy majú preukázateľne vplyv na vznik nádorov, napríklad HPV vírus na rakovinu krčka maternice a rakovinu penisu, alebo EBV vírus na vznik rakoviny nosohltana v Číne a v Afrike (u nás EBV vírus spôsobuje „len“ infekčnú mononukleózu).

b) Fyzikálne Klasickým fyzikálnym činiteľom vyvolávajúcim nádory je slnečné žiarenie. Dlhodobé nadmerné opaľovanie spôsobuje častejší výskyt melanómu a slnečné žiarenie má vplyv aj na vznik basaliomu.

c) Chemické Existuje veľa chemických zlúčenín používaných v priemyselnej výrobe aj inde, ktoré majú vzťah k vzniku nádorov (formaldehyd, ťažké kovy, organické zlúčeniny a najmä látky v cigaretovom dyme).

2. Nedostatok pohybu a nezdravá výživa

Tu patrí málo vlákniny v potrave, veľa tukov a bielkovín, málo vitamínov, a pod.

3. Poruchy imunity

Je to logické, imunitný systém bojuje s nádorovými bunkami a bráni vzniku nádorov. Preto znížená funkcia imunity vedie k častejšiemu vzniku nádorov.

Klasicky je to vidieť napríklad pri zlyhaní imunity u AIDS. Poruchy imunity možno často liečiť, nie je to však pravidlom.

4. Oxidačný stres

Škodlivé zlúčeniny kyslíka vznikajúce v našom tele poškodzujú bunky a môžu spôsobovať ich mutácie.

Vznik nádorov a rakovina

Rakovina a samotný vznik nádorov je zložitý proces. Naše telo je viacbunkový organizmus, na rozdiel od jednobunkových organizmov sme zložení z miliárd buniek.

Jednotlivé bunky získali isté špeciálne vlastnosti a zorganizovali sa do orgánov a tkanív. Každý takýto orgán a tkanivo konajú svoju vopred danú funkciu a vzájomne na sebe závisia: mozog je riadiace centrum (riadi procesy v našom tele, ale sám potrebuje dodávať živiny), pľúca a obličky vylučujú odpadové látky, pečeň slúži ako chemická továreň tela, kostra a svaly zabezpečujú stabilitu a pohyb, a tak podobne.

Toto všetko je umožnené dokonalou reguláciou života všetkých našich buniek. Jednou zo základných znakov života je rozmnožovanie, a platí to všeobecne aj pre bunky.

Ak vezmeme jednu baktériu (teda jednu bunku) a dáme ju do prostredia s dostatkom živín, bude sa množiť, kým tieto živiny nespotrebuje.

V našom tele sa toto jednotlivým bunkám nedovoľuje, nemôžu si rásť a množiť sa, ako sa im zapáči. Ak sa nejaká bunka týmto regulačným mechanizmom vymkne, môže sa začať množiť, ako sa jej zapáči. Takto vzniká nádor.

Je nutné poznamenať, že ono vyvrtnutie sa kontrole je spôsobené mutáciami v genetickej informácii danej bunky. Mutácií musí byť celá rada za sebou než vznikne nádor, vznik nádoru je teda väčšinou dlhodobý proces.

Akonáhle sa bunka vymkne kontrole a začne si robiť čo chce, zameria sa proti nej náš imunitný systém, ktorý ju začne vnímať ako hrozbu. Rakovina – čiže nádorové bunky sú prenasledované a nemilosrdne ničené.

Bohužiaľ majú mnoho trikov, ktorými sa chránia. Napríklad zmenia svoje povrchové štruktúry tak, že je ich naše imunitné bunky nerozpoznajú.

Niektoré typy nádorových buniek si dokonca vypestujú schopnosť, že útočiacim imunitným bunkám vydajú príkaz k samovražde. Tým sa samozrejme všetko komplikuje a v istých chvíľach prestane byť naše telo schopné množenie nádorových buniek udržať.

Hodnotenie zhubných nádorov

Nádory hodnotíme najčastejšie podľa troch ich vlastností označovaných anglickými slovíčkami typing [tajping], staging [stejdžing] a grading [grejding].

Typing

Udáva typ tkaniva, z ktorého nádor vychádza (napr. nádor vychádzajúci zo sliznice žalúdka z určitého typu jej buniek). Je určený na základe histologického vyšetrenia vzorky nádorovej hmoty.

Niekedy a nie zriedkavo, sa však stáva, že sú v tele nájdené metastázy a nikto nie je schopný zistiť, kde a aký pôvod nádor má.

Grading

Grading určuje vyzretosť nádoru. Čím vyšší má nádor grading, tým menej je podobný tkanivu, z ktorého vychádza, a tým je zhubnejší.

Grading sa opäť určí z histologického vyšetrenia vzorky nádoru.

Staging

Udáva rozšírenie nádorového procesu v tele. Pri klasických nádoroch (nie pri leukémií a lymfómoch) sa používa tzv. TNM klasifikácia.

TNM klasifikáciu dávame dohromady všetkými možnými vyšetreniami a mnohokrát sa uspokojivo určí až po operácii. TNM klasifikácia je pre každý nádor iná.

Písmeno „T“ znamená „Tumor“ a určuje rozsah primárneho nádoru (veľkosť, kam prerastá a pod.). Čím je rozsah nádoru väčší, tým vyššie číslo sa písmenu T priradí. Číslo 0 znamená neprítomnosť nádoru.

Písmeno „N“ znamená „Node“ a určuje, či a ako veľmi sú postihnuté metastázami miestne lymfatické uzliny. Čím vyššie číslo, tým mohutnejšie postihnutia uzlín. Číslo 0 znamená, že v uzlinách nebol nádor nájdený.

Písmeno „M“ určuje, či sú prítomné vzdialené metastázy v pečeni, pľúcach, mozgu, kostiach a pod. Hodnota M nadobúda hodnoty buď 0 (metastázy neprítomné) alebo 1 (metastázy prítomné).

Napríklad o nejakom nádore s TNM – T2N0M1 – môžeme povedať, že bol nájdený primárny nádor o istej veľkosti (T2), miestne uzliny nie sú nádorom zasiahnuté (N0), ale je niekde prítomná vzdialená metastáza alebo metastázy (M1).

Prejavy zhubných nádorov

Prejavy nádorových ochorení sú veľmi zákerné. Hoci zhubné nádory patria k život ohrozujúcim diagnózam, nemusia byť ich prejavy vôbec varovné, prípadne úplne chýbajú.

Práve chýbanie akýchkoľvek symptómov je typické pre veľké množstvo nádorov nezhubných a bohužiaľ najmä pre množstvo nádorov zhubných v ich počiatočných vývojových štádiách.

Prejavy by sme zjednodušene rozdelili na celkové a miestne.

1. Miestne prejavy

Miestne prejavy môžu vzniknúť pri všetkých typoch nádorov a sú spôsobené pôsobením nádoru (primárneho alebo sekundárneho) na okolité orgány a tkanivá.

Príznaky sú tu veľmi často nešpecifické. Klasickým príkladom je nález čerstvej krvi v stolici. Je to klasický príznak niektorých typov rakoviny hrubého čreva.

Lenže je to tiež klasický príznak hemoroidov a mnohých ďalších chorôb a stavov. Preto pri jednotlivých príznakoch musí lekár hodnotiť všetky ostatné rizikové faktory daného jedinca a v prípade najmenšieho podozrenia musí vykonať patričné vyšetrenie, ktoré nádorový proces v tom lepšom prípade vyvrátia, v tom horšom potvrdia.

Teraz uvedieme niektoré príznaky, na ktoré by si sami ľudia mali dať najväčší pozor:

Dlhšie trvajúci chrapot

Chrapot trvajúci dlhšie ako dva týždne je podozrivý. Je to ďalší klasický nešpecifický príznak, u nádoru je spôsobený nádorovou hmotou rastúcou v blízkosti hlasiviek.

Chraptí aj človek s infekciou dýchacích ciest, lenže tá nemá tak dlhé trvanie. Ak človek trpí chrapotom a neupravuje sa, je to veľmi dobrý dôvod k návšteve lekára.

Krv v moči

Krv v moči je podozrivá. Opäť je to neurčitý príznak, ale neoplatí sa ho podceňovať a bez otáľania by o ňom mal byť informovaný lekár.

Krv v stolici

Ako sme už napísali vyššie, tak môže byť prítomná u rakoviny hrubého čreva.

Striedanie hnačky a zápchy

Opäť to môže (a nemusí) byť príznak rakoviny hrubého čreva.

Vykašliavanie hlienu s krvou

Ak ste už dlho fajčiar a je vám nad 50 rokov, môže vám nepodcenenie tohto príznaku zachrániť život. Rakovina pľúc sa môže prejaviť práve takto.

Náhle vzniknutá žltačka

Toto je veľmi neblahý príznak. Keby som sa jedného dňa zobudil bez akýchkoľvek ďalších príznakov žltý, modlil by som sa, aby išlo o infekčnú žltačku akéhokoľvek typu, pretože náhle vzniknutou žltačkou sa prejavujú aj extrémne nebezpečné nádory utláčajúce žlčové cesty (nádory žlčníka, žlčových ciest a rakovina slinivky brušnej).

Zväčšené lymfatické uzliny

Vyskytujú sa aj u veľkého množstva infekcií a aj pri iných nenádorových ochoreniach.

Znepokojujúce sú v prípade, že sú nebolestivé, tvrdé a nepohyblivé voči okoliu.

2. Celkové prejavy

Celkové prejavy rakoviny sprevádzajú pokročilé formy zhubných nádorov, kedy je primárny nádor veľký a kedy nájdeme metastázy v iných orgánoch.

Sú výsledkom obrannej zápalovej reakcie nášho tela na nádorovú hmotu a zároveň tiež výsledkom oslabenie tela nádorom – nádor ničí telové tkanivá a spotrebováva na svoj rast živiny a energiu. K celkovým prejavom by sme zaradili napríklad tieto:

Zvýšená teplota

Jedná sa o zvýšenú teplotu nad 37 ° C, ktorá trvá niekoľko týždňov. Jej príčinou nemusí byť nádorové ochorenie, avšak je jej prítomnosť znepokojujúca a mala by byť nájdená jej príčina.

Strata na váhe

Ak človek počas niekoľkých mesiacov bez zmeny stravovacích návykov alebo bez zvýšenia fyzickej aktivity stratí okolo 10% svojej hmotnosti, je to veľmi varovné.

Strata na váhe je typický prejav prakticky všetkých typov rakoviny v pokročilejších formách. Vážny je i fakt, že pri strate hmotnosti dochádza k výraznej redukcii svalovej hmoty.

Nočné potenie

Tento príznak sa u nádorových procesov objavuje celkom často.

Nechutenstvo

Náhla strata chuti do jedla môže taktiež znamenať prítomnosť nádorového procesu v tele.

Podvýživa

Väčšinou sprevádza pokročilé nádorové procesy a je daná kombináciou nedostatočného príjmu potravy a zápalového procesu v tele, kedy organizmus bojuje s nádorom.

Únava

Pre nádorové procesy v pokročilom štádiu je únava a zoslabnutosť typická.

Diagnostika

Diagnostické možnosti sú veľmi pestré a líšia sa podľa predpokladaného typu nádoru.

Kožné nádory vidíme vlastným okom, niektoré nádory možno nájsť pohmatom (klasicky nádory brucha), nádory v oblasti krku a ústnej dutiny môže odhaliť vyšetrenie na ORL, a pod.

V zisťovaní nádorov má samozrejme veľký význam röntgen, ultrazvuk, CT vyšetrenie, endoskopické vyšetrenie a niektoré metódy nukleárnej medicíny (scintigrafia, pozitrónová emisná tomografia).

V diagnostike nám pomáhajú aj tzv. Tumor markery.

Pri existencii zhubného nádoru sa často pátra po jeho metastázach. Klasické a ľahko realizovateľné je ultrazvukové vyšetrenie brucha (najmä pečene), röntgen pľúc a röntgen chrbtice.

V prípade potreby je možné samozrejme doplniť CT vyšetrením akejkoľvek časti tela alebo metódami nukleárnej medicíny (už spomínaná pozitrónová emisná tomografia), ktoré však nemusia byť vždy po ruke.

Rakovina a prevencia

Prevencia záleží na type nádoru. Môžeme však povedať, že k všeobecným možnostiam prevencie patrí dostatok pohybu, duševná pohoda, vyhýbanie sa obezite, pitie len malého množstva alkoholu a zdravá výživa (veľa vitamínov a vlákniny).

Vitamíny majú efekt v boji s oxidačným stresom a mali by byť prijímané v dostatočnom množstve, najmä vitamíny C a E.

Liečba nádorov

O liečbe sa nebudeme príliš rozpisovať. Každý pacient dostáva individuálnu liečbu „na mieru“ podľa konkrétneho typu nádoru, rozsahu nádorového procesu a zdravotného stavu pacienta.

Používajú sa rôzne metódy, ktoré sa môžu vzájomne kombinovať a dopĺňať.

1. Chirurgia

Chirurgické výkony spočívajú jednoducho v odstránení nádoru z tela. Chirurgia je v drvivej väčšine jedinou možnosťou, ako nádorový proces vyliečiť.

2. Chemoterapia

Používajú sa špeciálne zlúčeniny nazývané chemoterapeutiká. Sú to viac či menej (ale skôr viac) toxické zlúčeniny, ktoré zabíjajú ako bunky nášho tela, tak aj nádorové bunky.

Nádorové bunky bývajú väčšinou k chemoterapii citlivejšie.

Poškodenie buniek nášho vlastného tela sa však prejaví ako klasické vedľajšie účinky chemoterapeutickej liečby – padanie vlasov, chudnutie, nevoľnosť, zvracanie, a pod. Hromadné odumieranie nádorových buniek môže navyše spôsobiť tzv. syndróm rozpadu nádoru.

3. Rádioterapia

Rádioterapia čiže ožarovanie sa vykonáva s podobným cieľom ako chemoterapia. Nádorové bunky sú totiž na ožiarenie oveľa citlivejšie ako bunky zdravé.

Špeciálnym podtypom ožarovania je tzv. brachyterapia, pri ktorej sa žiarič umiestni priamo do nádorového ložiska alebo aspoň do jeho tesnej blízkosti.

4. Biologická liečba

Je to špeciálna terapia používaná u niektorých nádoroch. Podávajú sa určité látky, ktoré nejako špecificky poškodzujú nádor.

Klasickým príkladom je liek Avastin blokujúci novotvorbu ciev nádorových tkanív. Bez ciev nemá nádor dostatočné zásobenie a to bráni jeho rastu.

5. Hormonálna liečba

Používa sa u niektorých nádorov citlivých na hormóny nášho tela, ako je napríklad rakovina prsníka a rakovina prostaty.

Zmeny v koncetrácií hormónov v našom tele sa niekedy môžu prejaviť spomalením tvorby nádoru alebo dokonca zastaviť rast nádoru.

6. Paliatívna liečba

Tu spadajú všetky formy liečby, ktoré si nekladú za cieľ pacienta vyliečiť, ale zlepšujú kvalitu života chorého.

Spadá tu napríklad spriechodnenie nádorom uzavretého pažeráka alebo čreva, spriechodnenie nádorom utlačeného žlčovodu a mnohé ďalšie.

Liečba bolesti tu spadá tiež a môžeme povedať, že máme k dispozícii lieky, ktoré prípadné bolesti chorého utlmia veľmi dobre.

Alternatívna liečba rakoviny

Nič proti alternatívnej liečbe, ale špeciálne u rakoviny radím spoľahnúť sa na našu účinnú západnú medicínu, ktorá má v liečbe nádorov preukázateľné výsledky.

Ľudia chcú nádej a ja nikoho za využitie prostriedkov alternatívnej medicíny kameňovať nechcem. Keď už sa však rozhodnete užívať alternatívne lieky a je vám nasadená chemoterapia, povedzte fakty o alternatívnej liečbe vášmu onkológovi.

Najrôznejšie prípravky alternatívnej medicíny môžu totiž meniť vlastnosti chemoterapeutík v zmysle ich zvýšenia či zníženia. Oboje je zlé.

Zníženie účinnosti chemoterapie vám berie šancu na vyliečenie, zvýšenie účinnosti vás môže zabiť. Nezabudnime, že u chemoterapeutík je hranica medzi jedom a liekom veľmi úzka. Nikto vám samozrejme vedecky neoverenú liečbu nemá právo zakázať, ale následky potom musíte pripočítať sami sebe.

Pár slov na záver

Na záver by som uviedol niekoľko otázok, ktoré by som ako pacient s preukázaným nádorom smeroval na svojho ošetrujúceho onkológa.

1. Aký má nádor typing, grading a staging?

Na túto otázku vie lekár odpovedať až po starostlivom vyšetrení mnohých vyšetrovacími metódami a niekedy až po operácii nádorového ložiska.

2. Aká je stredná doba prežitia u tohto typu rakoviny, prípadne u tohto typu rakoviny v tomto štádiu?

Odpoveď na túto otázku mi povie, aké približné šance mám. Je to len štatistická veličina, ale lepšie nedostanem. Otázky typu „Koľko času mám? Vyliečim sa? Prežijem to? „Sú chybne položené a lekár vám na ne neodpovie, pretože on sám to presne nevie.

Štatistické hodnoty vám však povedať môže. Ak vám lekár povie, že túto formu rakoviny prežíva do 5 rokov od jej nálezu 95% chorých, svoje šance tušíte. Ak vám povie, že túto formu rakoviny prežíva do 5 rokov od jej nálezu 5% chorých, taiež to pre vás má informačnú hodnotu.

3. Aké sú možnosti liečby? Aké sú vedľajšie účinky zvolenej liečby? Aká je všeobecná účinnosť tejto liečby na tento typ nádoru?

Informácie tohto typu sú dôležité pre zhodnotenie celkových šancí na prežitie, prípadne pre odhad toho, koľko času človek liečbou získa navyše.

Zdroj: https://www.stefajir.cz/rakovina

MUDr. Jiří Štefánek
Najnovšie články od MUDr. Jiří Štefánek (zobraziť všetky)

    Použité zdroje: základné zdroje textu

    Pridaj komentár

    Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

    Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.

    Back to top button