Rádiológia

Choroby v odbore rádiológia:Vyšetrenia v odbore rádiológia:
akromegália

Akromegália

Akromegália je vzácna hormonálna porucha, ktorá so sebou nesie celé množstvo rozličných komplikácií. Pacienta s akromegáliou možno s istou pozornosťou a skúsenosťami spoznať už na prvý pohľad a aj preto sú informácie o akromegálii dôležité. Akromegália súvisí s funkciou hypofýzy. Hypofýza je tkanivo spojené krátkou stopkou s mozgom a produkuje veľké množstvo hormónov. Nás v …

Akútna myeloidná leukémia

Akútna myeloidná leukémia

Akútna myeloidná leukémia je jedným zo 4 základných typov leukémie. Je relatívne vzácna a vyskytuje sa skôr u starších dospelých, zvyčajne u ľudí nad 60 rokov veku. Podstata tejto nádorovej choroby spočíva v nezrelých krvotvorných bunkách, AML konkrétne vzniká z nezrelej formy bunky, ktorá dáva postupným dozrievaním vznik niektorým typom bielych krviniek. Akútna myeloidná leukémia …

Astrocytómy

Astrocytómy

Astrocytómy patria medzi mozgové nádory, presnejšie povedané ich radíme medzi gliómy. Gliómy sú nádory, ktoré vznikajú nie z nervových buniek (neurónov), ale z tzv. gliových buniek. V prípade astrocytómu ide o subtyp gliových buniek, ktorý označujeme ako astrocyt. Astrocyty majú v mozgu veľa rôznych funkcií, napríklad majú za úlohu vyživovať neuróny a podporovať prenosy signálov …

Časté röntgenovanie

Časté röntgenovanie

Radiačné žiarenie na naše telá v malých dávkach pôsobia každý deň. Môžu sa však vyskytnúť situácie, keď sme vystavení oveľa vyšším dávkam žiarenia, než je bežné. Jadrové havárie sú veľmi zriedkavé (pochopiteľne s výnimkou Japonska a Ukrajiny), jadrová vojna v dnešnej dobe snáď tiež bezprostredne nehrozí. Vystavovanie sa abnormálne vysokým dávkam žiarenia je v našej …

Choriokarcinóm

Choriokarcinóm

Choriokarcinóm je zhubný nádor, ktorý patrí medzi tzv. zárodočné tumory. Vzniká z buniek trofoblastu, čo je vrstva buniek na povrchu ľudského zárodku. Teraz si povedzme hlavné informácie o príčinách, prejavoch, diagnostike a liečbe tejto choroby. Choriokarcinóm a jeho príčiny Príčina vzniku nie je podobne ako u iných nádorov väčšinou jasná, ide zrejme o kombináciu genetických …

Chronická lymfatická leukémia

Chronická lymfatická leukémia (CLL)

Chronická lymfatická leukémia (CLL) je jedným zo 4 základných typov leukémie. Najčastejšie postihuje dospelých jedincov, len výnimočne sa vyskytuje u detí. Teraz si povedzme hlavné informácie o príčinách, prejavoch, diagnostike a liečbe tejto choroby. Chronická lymfatická leukémia a jej príčiny CLL vychádza z nádorovo zmeneného lymfocytu typu B, ktorý za normálnych okolností produkuje obranné protilátky. V …

Chronická myeloidná leukémia

Chronická myeloidná leukémia (CML)

Chronická myeloidná leukémia (CML) je jednou zo štyroch základných leukémii a okrem toho ju radíme medzi tzv. myeloproliferatívne choroby. Vyskytuje sa skôr u mladších a starších dospelých, u detí je menej častá. Ide teda o nádorové ochorenie, ktoré vychádza z nezrelých krvných buniek. Bunkou, v ktorej dochádza k nádorovému zvratu je v tomto prípade bunka, z …

Forestierova choroba

Forestierova choroba

Forestierova choroba patrí medzi vzácnejšie choroby, napriek tomu sa s ňou sem-tam stretávame. Odborný termín pre toto ortopedické ochorenie znie dosť zložito – difúzna idiopatická hyperostóza skeletu. To môžeme do slovenčiny preložiť ako „celkové nadmerné zmnoženie kostnej hmoty nejasnej príčiny“. Ako sa táto choroba prejavuje a aké sú jej príčiny? Ako ju liečiť a diagnostikovať? …

Hyperkaliémia

Hyperkaliémia (vysoký draslík)

Hyperkaliémia označuje stav, keď je zvýšená hladina draslíka v krvi. Draselný ión (latinsky kálium) sa vo vysokých koncentráciách vyskytuje v bunkách a v krvi je ho pomerne malé množstvo, ktoré zodpovedá koncentrácii 3,8-5,3 mmol/liter. Každé laboratórium sa v hodnotách trochu líši, ale orientačne to platí. Ak sa zníži hladina draslíka po 3,8 mmol/liter, hovoríme o …

klatskinov tumor

Klatskinov tumor

Klatskinov tumor [klackinov] je označenie pre určitú formu rakoviny žlčových ciest. Pojem je skôr anatomický – priebeh, diagnostika a liečba sa príliš nelíši od iných tumorov vychádzajúcich zo žlčového stromu. O Klatskinovom tumore hovoríme vtedy, ak nádor žlčových ciest rastie v mieste, kde sa pod pečeňou spája pravý a ľavý žlčovod do jedného spoločného žlčovodu. …

Krvácanie do mozgu

Krvácanie do mozgu

Hoci je tento článok označený ako krvácanie do mozgu, presnejšie by sme mali hovoriť o krvácaní do hlavy. Nie všetky krvácania totiž musia postihovať priamo mozgové tkanivo, čo však neznamená, že by boli menej nebezpečné. Skôr ako si povieme o jednotlivých typoch krvácania, je vhodné vedieť niektoré základné informácie o mozgu, jeho obaloch a krvnom …

metastázy

Metastázy

Metastázy sú ložiská zhubných nádorov, ktoré však so svojimi primárnymi ložiskami nie sú v priamom kontakte. Sú teda dôsledkom šírenia nádoru po tele chorého. Nádor sa začína metastaticky šíriť až potom, čo dosiahne určitej veľkosti (počtu nádorových buniek). Nájsť ho pokiaľ možno pred týmto okamihom by bolo pochopiteľne ideálne, ale nie vždy je to možné. …

Multiformný glioblastóm

Multiformný glioblastóm

Multiformný glioblastóm čiže glioblastoma multiforme je jedným z mozgových nádorov. Všeobecne platí, že tieto nádory bývajú skôr nezhubné, ale môžu človeka ohroziť svojim rastom v blízkosti mozgu. Glioblastóm je iný – chová sa výrazne zhubne a prognóza pacientov s glioblastómom nebýva dobrá. Multiformný glioblastóm a jeho príčiny Presná príčina tejto formy rakoviny nie je známa. Častejšie …

Mycosis fungoides

Mycosis fungoides

Mycosis fungoides [mykózis fungojdés] je zdanlivé kožné ochorenie, ktoré však v skutočnosti veľmi zaujíma hematológov (lekárov zaoberajúcich sa chorobami krvi), pretože ide o najčastejšiu formu kožných lymfómov. Aké sú príčiny vzniku tohto ochorenia, ako sa prejavuje, ako ho liečiť a diagnostikovať? Všetky dôležité informácie o tejto choroba sa dočítate v tomto článku. Mycosis fungoides a jej príčiny …

Neurinóm akustiku

Neurinóm akustiku (Vestibulárny schwannom)

Neurinóm akustiku je nezhubný nádor, ktorý vychádza z 8. hlavového nervu. Správnejšie sa označuje ako tzv. Vestibulárny schwannom [švanom], čo je síce presnejšie, ale z laického pohľadu úplne nepodstatné. Jeho výskyt je relatívne vzácny, odhaduje sa asi 1 človek na 100 tisíc ľudí za 1 rok. To však znamená, že v SR každým rokom ochorie …

Neuroblastóm

Neuroblastóm

Neuroblastóm patrí medzi zhubné nádorové ochorenia a je typický pre detský vek. Ide ostatne o jeden z najčastejších nádorov dojčenského veku. Nádor vychádza z nervových buniek sympatického nervového systému, ktoré sa vyskytujú na mnohých miestach tela. Typickými miestami vzniku neuroblastómu sú nadobličky a nervového tkaniva trupu, krku a panvy. Neuroblastóm a jeho príčiny Príčiny vzniku …

Neurofibromatóza

Neurofibromatóza

Ako neurofibromatózu označujeme niekoľko vrodených geneticky podmienených chorôb, medzi najznámejšie patria neurofibromatóza 1. a 2. typu. Všeobecne povedané súvisia tieto choroby s častejším vznikom rôznych nezhubných a zhubných nádorov v rôznych orgánoch a tkanivách. Čo presne tieto choroby spôsobuje, ako ich diagnostikovať, ako sa prejavujú a ako ich liečiť? Všetko toto sa dozviete v nasledujúcom …

Rakovina

Rakovina – všeobecne

Rakovina a nádorové ochorenia patria k tým najobávanejším ochoreniam. V rozvinutých štátoch, do ktorých možno zaradiť aj SR, sú spolu s chorobami srdca a ciev významnou príčinou úmrtí. Povedzme si pár základných a dôležitých faktoch o nádoroch, rakovine, jej príčinách, prejavoch a v malej miere aj o diagnostike, prevencii a liečbe. Rakovina a rozdelenie nádorov: …

Rakovina análneho otvoru

Rakovina análneho otvoru

Rakovina análneho otvoru je označenie pre viac nádorových procesov, ktoré sa môžu objaviť v análnej oblasti. Väčšinou ide o pomerne nebezpečné nádory, našťastie sa však často začnú prejavovať zavčas. Dodajme, že rakovinu análneho otvoru odlišujeme od rakoviny hrubého čreva. Rakovina análneho otvoru je napokon oproti rakovine hrubého čreva veľmi vzácna. Najčastejším typom nádorov v análnej oblasti …

Rakovina hrtana

Rakovina hrtana

Rakovina hrtana je nádorové ochorenie postihujúce ako už názov napovedá, stenu hrtana. Hrtan je anatomicky časť dýchacích ciest, ktorá sa nachádza za nosohltanom. Z nosohltana ústi jeden vchod práve do hrtana a jeden do pažeráka. Vchod do hrtana je chránený záklopkou hrtanovou čiže epiglottisom. Tá bráni, aby došlo k vdýchnutiu potravy alebo tekutiny do dýchacích …

Rakovina hrubého čreva

Rakovina hrubého čreva

Toto nádorové ochorenie sa tiež označuje ako kolorektálny karcinóm. Bohužiaľ v úmrtnosti na toto ochorenie je Slovenská republika na jednom z prvých miest na svete, aj keď vďaka skríningovým programom by sa mala situácia pomaly začať zlepšovať. Rakovina hrubého čreva a jej príčiny Istá časť prípadov tohto ochorenia je podmienená geneticky. To znamená, že riziko …

Rakovina jazyka

Rakovina jazyka

Rakovina jazyka je menej časté nádorové ochorenie. Jej nebezpečnosť závisí do značnej miery na tom, v akej časti jazyka vznikne a ako rýchlo sa na ňu príde. Aj na túto formu rakoviny sa umiera, prípadne ju človek niekedy prežije len po rozsiahlom chirurgickom výkone. Z hľadiska lokalizácie a prognózy choroby obvykle delíme zhubné nádory jazyka …

Rakovina kostí

Rakovina kostí

Rakovina kostí je odborné označenie pre celú skupinu zhubných nádorov, ktoré vychádzajú z kosti a chrupavky. Vzhľadom k tomu, že sa jedná o nádory vychádzajúce zo spojivového tkaniva, označujeme ich ako sarkómy. Môžeme teda hovoriť o osteosarkóme (z kostného tkaniva), chondrosarkóme (z chrupavky), Ewingovom sarkóme [Jújingov] (vzácny a ťažko zaraditeľný nádor rastúci z kostnej drene) …

Rakovina krčka maternice

Rakovina krčka maternice

Rakovina krčka maternice stále patrí medzi časté a nebezpečné zhubné nádory u žien. Spôsobuje smrť niekoľkých stoviek slovenských žien za rok. Pri tejto rakoviny je veľmi dôležitý fakt, že pri správnej prevencii jej nebezpečnosť značne klesá. Je myslím najprv nutné definovať si anatomicky miesto, kde sa rakovina krčka maternice vyskytuje. Čo je presne krčok maternice? …

Rakovina močového mechúra

Rakovina močového mechúra

Rakovina močového mechúra je nádorové ochorenie, ktorého frekvencia zvoľna narastá. Častejšie postihuje mužov ani ženám sa však nevyhýba. Každoročne je rakovina močového mechúra objavená v Slovenskej republike u viac ako 1 tisíc ľudí. Močový mechúr (vasica urinaria) je dutý orgán. Anatomicky sa nachádza v panve a je to rezervoár, v ktorom sa hromadí moč. Do močového …

Rakovina močovodu

Rakovina močovodu

Rakovina močovodu patrí medzi menej časté formy nádorového ochorenia. Močovod je párový trubicovitý orgán obsahujúci vo svojej stene hladkú svalovinu, ktorý spája obličkovú panvičku s močovým mechúrom a z danej obličky umožňuje odtok moču. Teraz si povedzme niečo o hlavných prejavoch, príčinách diagnostike a napokon o liečbe rakoviny močovodu. Rakovina močovodu a jej príčiny Príčiny vzniku …

Rakovina mozgu

Rakovina mozgu

Rakovina mozgu a mozgové nádory môžu byť nebezpečné a nejedná sa až o tak veľkú raritu, ako by sa mohlo zdať. Zničujúca diagnóza nádoru na mozgu môže vydesiť aj tých najodvážnejších. Poznať príznaky môže zmeniť beh tragických udalostí. Príznaky rastúceho nádoru sa môžu vyvíjať pomaly a bez povšimnutia, alebo sú spojené aj s inými problémami. …

Rakovina nosohltana

Rakovina nosohltana (nazofaryngálny karcinóm)

Rakovina nosohltana (odborne nazofaryngálny karcinóm) je v SR menej časté ochorenie, celosvetovo je však významnejšie a rozšírenejšie, než by sa mohlo zdať. Ochorenie nemá príliš dobrú prognózu a je vhodné o ňom vedieť. niečo viac. Rakovina nosohltana a jej príčiny Príčiny vzniku tumoru nie sú celkom jasné. Zrejme sa na ňom podieľajú určité genetické predpoklady a …

Rakovina obličky

Rakovina obličky (Grawitzov nádor)

Rakovina obličky je označenie pre zhubný nádor obličiek. Tento nádor vychádza z obličkových tubúl, čo sú kanáliky, ktorými v obličkách preteká prefiltrovaná tekutina. Ďalšími synonymami pre rakovinu obličiek je karcinóm obličky alebo Grawitzov [gravicov] nádor. Rakovina obličky a aké sú jej príznaky a príčiny? Ako túto chorobu diagnostikovať a liečiť? Viac podrobnosti sa dozviete v …

Rakovina pažeráka

Rakovina pažeráka

Rakovina pažeráka tvorí asi jednu pätinu nádorov tráviacej trubice. Vyskytuje sa častejšie u mužov (klasicky muži medzi 40-50. Rokom života) a je veľmi nebezpečnou formou rakoviny. Teraz si povedzme o rizikách vzniku rakoviny, prejavoch a ďalších faktoroch spojených s rakovinou pažeráka. Rakoviny pažeráka a jej príčiny Rizík je viac. Veľmi nebezpečné je fajčenie, nadmerné pitie …

Rakovina pečene

Rakovina pečene

V našej krajine nie je rakovina pečene až tak časté nádorové ochorenie. Jeho výskyt však narastá a z hľadiska celosvetového výskytu tento nádor nie je nijak vzácny. Pokiaľ nie je toto ochorenie zachytené včas, má veľmi závažnú prognózu. Rakovina pečene a jej príčiny Najčastejšou príčinou vzniku rakoviny pečene je cirhóza a jej rizikové faktory (alkoholizmus, chronické …

Rakovina penisu

Rakovina penisu

Rakovina penisu je v SR relatívne vzácny zhubný nádor. V niektorých častiach sveta (Ázia, Afrika …) ide však o veľmi častú formu nádorových ochorení. Výskyt tejto rakoviny v poslednej dobe stúpa a trocha informácií o nej preto určite neuškodí. Rakovina penisu aké sú jej príčiny a prejavy, ako ju diagnostikovať a lieči? Aká je prevencia …

Rakovina pier

Rakovina pier

Rakovina pier je vzácnejšia forma nádorových ochorení, našťastie je väčšinou relatívne skoro nájdená a vďaka tomu sa dá pomerne úspešne liečiť. Teraz si povedzme niečo o základých príčinách, prejavoch, diagnostike a liečbe tejto rakoviny. Rakovina pier a jej príčiny Najdôležitejším faktorom pre vznik rakoviny pier je dlhodobé pôsobenie slnečného UV žiarenia a aj z toho …

Rakovina pľúc

Rakovina pľúc

Rakovina pľúc je v našom štáte jednou z najčastejších foriem rakoviny. Ako je aj pre iné nádory typické, býva nachádzaná až v pokročilých štádiách, kedy je liečba už obtiažna. Vyskytuje sa častejšie u mužov, ale neustále vzrastá aj jej početnosť u žien. Všeobecne o rakovine a jej formách, príčinách a liečbe si môžete prečítať v obsiahlejším …

Rakovina pošvy

Rakovina pošvy

Rakovina pošvy je relatívne menej častým typom nádorového ochorenia. Podobne ako iné zhubné nádory je aj táto nebezpečná a môže chorú usmrtiť. Existuje viac typov pošvových nádorov, môžu vznikať buď z vnútornej ochrannej výstelky pošvovej steny alebo zo žliazok, ktoré sa v stene nachádzajú. Teraz si povedzme niečo o základých príčinách, prejavoch, diagnostike a liečbe. …

Rakovina prostaty

Rakovina prostaty

Rakovina prostaty je veľmi závažnou a u mužov veľmi častou formou nádorových ochorení. Jej výskyt v poslednej dobe neustále stúpa, a tak je určite vhodné si o tomto type rakoviny niečo povedať. Nádorový proces, ako už vyplýva z názvu, vychádza z buniek prostaty čiže predstojnej žľazy. Prostata je žľaza nachádzajúca sa u mužov v oblasti …

Rakovina semenníkov

Rakovina semenníkov

Rakovina semenníkov (čiže lepšie povedané nádory semenníkov) je označenie pre celú veľkú skupinu zhubných nádorov, ktoré vznikajú v semenníkoch. Jedná sa o menej časté nádory, ktoré však môžu bez liečby život chorého ohroziť rovnako dobre ako akýkoľvek iný nádor a navyše je ich s trochou snahy možné včas rozpoznať a úspešne vyliečiť. Najčastejšie vznikajú nádory …

Rakovina slinivky brušnej

Rakovina slinivky brušnej (pankreasu)

Rakovina pankreasu čiže karcinóm pankreasu je jednou z najhorších typov rakoviny. Jej prežitie aj u liečených ľudí je veľmi nízke. Rok po vyslovení diagnózy prežíva približne 5% chorých, päť rokov po vyslovení diagnózy prežíva už len cca 1-2% chorých. To znamená, že zo 100 ľudí s nájdeným nádorom bude päť rokov žiť v priemere len …

Rakovina štítnej žľazy

Rakovina štítnej žľazy

Rakovina štítnej žľazy ako sa prejavuje a aká je proti nej prevencia? Zhubné nádory štítnej žľazy patria k menej častým formám rakoviny. Možno ich navyše relatívne dobre liečiť a nemávajú až tak vysokú úmrtnosť. Rovnako ako u iných foriem rakoviny je tu však dôležitý včasný nález nádoru. Aby sme sa v rôznych formách rakoviny štítnej …

Rakovina úst

Rakovina úst

Rakovina úst (presnejšie rakovina ústnej dutiny) je nebezpečným ochorením, ktorého frekvencia v dnešnej dobe pozvoľna narastá. Ak je včas zistená, môže byť v mnohých prípadoch relatívne jednoducho vyliečená, v opačnom prípade môžu byť jej dôsledky tragické. Nádory v dutine ústnej môžu vzniknúť prakticky kdekoľvek na sliznici vrátane povrchu mandlí a ďasien, úplne špeciálne problematiku predstavujú …

Rakovina vajcovodu

Rakovina vajcovodu

Rakovina vajcovodu je nebezpečné ale našťastie relatívne vzácne nádorové ochorenie postihujúce ženy. Vajcovod je párový gynekologický trubicovitý orgán, ktorý je v úzkom anatomickom vzťahu s maternicou a vaječníkmi. Vajcovody majú za úlohu zachytiť zrelé vajíčko uvoľnené z vaječníka a umožniť jeho transport do maternice. Rakovina vajcovodu a jej príčiny Presná príčina vzniku tohto nádoru nie …

Rakovina vaječníkov

Rakovina vaječníkov

Rakovina vaječníkov je relatívne časté a nebezpečné nádorové ochorenie. V SR je ročne zistené okolo 1-2 tisíc nových prípadov a mnohokrát sa už jedná o pokročilé formy choroby. Vaječník (ovárium) je párová pohlavná žľaza ženy. Dozrievajú v ňom vajíčka a produkujú sa tu ženské pohlavné hormóny. Oba vaječníky sú uložené v dutine brušnej v panvovej …

Rakovina vulvy

Rakovina vulvy

Ako rakovinu vulvy označujeme gynekologické zhubné nádory, ktoré vychádzajú z tkaniva pyskov a okolia pošvového otvoru. Sú relatívne vzácne, tvoria len asi 5% všetkých gynekologických nádorov. Väčšinou sa jedná o nádory vychádzajúce z krycích buniek pokožky, vzácnejšie sa môže jednať o melanóm (podobne ako inde na koži) a iné nádory. Teraz si povedzme základné informácie …

Rakovina žalúdka

Rakovina žalúdka

Rakovina žalúdka je relatívne časté nádorové ochorenie, ktoré má oproti väčšine ostatných nádorov jednu zvláštnosť – celkový počet výskytu nádorových ochorení rastie, množstvo prípadov rakoviny žalúdka postupne klesá. Najvyšší výskyt tejto rakoviny na svete je v Japonsku, ale dôvod nie je celkom zrejmý. Rakovina žalúdka a jej príčiny Možných príčin existuje veľmi veľa. Istú úlohu …

Rakovina žlčníka

Rakovina žlčníka

Všeobecne o rakovine a jej formách, príčinách a liečbe si môžete prečítať v našom obsiahlejšom texte s názvom rakovina. Rakovina žlčníka je veľmi nebezpečná forma rakoviny vychádzajúca z buniek steny žlčníka. Žlčník je dutý orgán, ktorý funkčne a anatomicky súvisí s pečeňou. Žlčník je v podstate taký vak, v ktorom sa ukladá žlč tvorená v …

Rakovina žlčových ciest

Rakovina žlčových ciest

Rakovina žlčových ciest je veľmi nebezpečné nádorové ochorenie, ktoré nemá príliš dobrú prognózu. Ako je z názvu zrejmé, nádorová hmota v tomto prípade vychádza zo steny žlčovodov. Rakovina môže vzniknúť z malých žlčových kanálikov, ktoré sa nachádzajú vo vnútri pečene, alebo z veľkých žlčovodov mimo tkanivo pečene. Rakovina žlčových ciest a jej príčiny Pri vzniku …

Sarkómy

Sarkómy

Sarkómy alebo sarkóm je označenie pre celú skupinu našťastie relatívne vzácnych zhubných nádorov, ktoré majú svoj pôvod v spojivových tkanivách – sarkómov sú desiatky a majú názov podľa tkaniva, z ktorého vznikli. Poznáme tak napríklad fibrosarkómu (vzniká z väziva), chondrosarkom * (vzniká z chrupavky), osteosarkóm * (vzniká z kosti), hemangiosarkóm (vzniká z krvných ciev), liposarkóm …

Zvýšená funkcia štítnej žľazy

Zvýšená funkcia štítnej žľazy (hypertyreóza)

Zvýšená funkcia štítnej žľazy sa prejavuje zvýšenými účinkami jej hormónov. Aké sú všetky možné príčiny, ktoré spôsobujú zvýšenú funkciu štítnej žľazy, ako sa táto zvýšená funkcia prejavuje a ako ju liečiť? Viac podrobnosti sa dozviete v nasledujúcom článku. Účinky hormónov štítnej žľazy U plodu a u novorodenca majú hormóny štítnej žľazy vplyv na správny vývoj …

vyšetrenie CT angiografia

CT angiografia

CT angiografia je rádiologické vyšetrenie, ktoré v sebe do určitej miery kombinuje prvky CT vyšetrenia a angiografie. V internej medicíne ho využívame veľmi často, cennou vyšetrovacej metódou je však aj v iných medicínskych odboroch. Čo je to CT angiografia, aké je princíp a príprava na toto vyšetrenie? Prečo sa toto vyšetrenie používa a aké sú jeho nevýhody? …

vyšetrenie CT enteroklýza

CT enteroklýza

CT enteroklýza (správne CT enterografia) je moderné rádiologické vyšetrenie tenkého čreva, ktoré kombinuje enteroklýzu s CT vyšetrením. Je veľmi prínosné v diagnostike viacerých chorôb. Ako sa pripraviť pre CT enteroklýzou, aký je princíp, význam tohto vyšetrenia a aké má výhody a nevýhody? Princíp CT enterografie Samotné vyšetrenie začne vypitím tekutiny s kontrastnou látkou. Je to pomerne veľké …

CT vyšetrenie

CT vyšetrenie

CT je veľmi často využívanou vyšetrovacou metódou. Ide o skratku anglických slov Computed Tomografy (počítačová tomografia), väčšina ľudí vrátane lekárov ho však nenazve inak ako cétéčko. Čo je to CT vyšetrenie, aký je jeho princíp a význam? Ako sa treba pripraviť pred vyšetrením, a aké sú jeho výhody a nevýhody? Princíp CT vyšetrenia Princípom vyšetrenia sú staré dobré …

vyšetrenie denzitometria

Denzitometria

Ako denzitometria sa v medicíne označujú metódy, ktoré majú merať hustotu kostného tkaniva. Denzitometrické prístroja sú bežnou výbavou osteologických centier. Čo to presne denzitometria je, aký je jej princíp, ako sa na toto vyšetrenie pripraviť a aké sú jeho výhody a nevýhody? Princíp denzitometrie Denzitometrický prístroj dokáže merať hustotu kosti, ktorá sa označuje anglickou skratkou BMD (Bone …

vyšetrenie enteroklýza

Enteroklýza

Enteroklýza je rádiologické vyšetrenie, ktoré umožňuje zobraziť tenké črevo pacienta. Tenké črevo je bežne veľmi zle vyšetriteľné – endoskopickými metódami možno pomerne ľahko vyšetriť hrdlo a žalúdok (gastroskopia) a hrubé črevo (kolonoskopia). Endoskopické vyšetrenie tenkého čreva (najmä enteroskopia) sa vykonáva len na niektorých špecializovaných gastroenterologických pracoviskách v republike a je relatívne náročné. Enteroklýza preto predstavuje …

vyšetrenie fistulografia

Fistulografia

Fistulografia je diagnostický zákrok, ktorý sa väčšinou vykonáva na oddelení rádiológie. Aký je princíp a význam tohto vyšetrenia, aké sú jeho výhody a nevýhody a ako sa pred týmto vyšetrením treba pripraviť? Toto všetko sa dočítate v nasledujúcom článku. Vyšetrenie nebýva nijako výrazne zaťažujúce a môže priniesť dôležité informácie. Kedy sa fistulografia vykonáva Základným predpokladom …

vyšetrenie irigografia

Irigografia

Čo je to irigografia, aká je jej princíp a význam? Ako sa pred samotným vyšetrením treba pripraviť a aké sú jeho výhody a nevýhody? Irigografia je rádiologické vyšetrenie hrubého čreva. Nie je až tak často využívané, pretože ho vo väčšine prípadov spoľahlivo nahrádza endoskopické vyšetrenie – kolonoskopia. Tá má tie výhody, že lekár vnútro hrubého čreva vidí na …

vyšetrenie magnetická rezonancia

Magnetická rezonancia

Čo je to magnetická rezonancia, aký je princíp a význam tohto vyšetrenia? Ako sa pred vyšetrením treba pripraviť a aké sú jeho výhody a nevýhody? Magnetická rezonancia je moderná zobrazovacia metóda, ktorá sa stáva zaujímavou alternatívou CT vyšetrenia. Princíp magnetickej rezonancie Vyšetrenie je zdanlivo podobné CT vyšetreniu. Pacient si ľahne, vojde do tunela vo vnútra prístroja. Prístroj potom …

vyšetrenie mamografia

Mamografia

Čo je to mamografia, aký je princíp a význam tohto vyšetrenia? Ako sa pred vyšetrením treba pripraviť a aké sú riziká a nevýhody tohto vyšetrenia? Mamografia je vyšetrením, ktoré má rozhodujúci význam v boji proti rakovine prsníka. Táto forma nádorového ochorenia je v Slovenskej republike veľmi častá, ročne je novo zistená u niekoľkých tisícok žien a nanešťastie to …

vyšetrenie MRCP

MRCP

Čo je to MRCP vyšetrenie, aký je jeho princíp a aké sú dôvody pre toto vyšetrenie? Ako sa pred ním treba pripraviť a aké sú jeho výhody a nevýhody? MRCP je skratkou pre anglický názov Magnetic Resonance CholangioPancreatography. Ide o rádiologickú vyšetrovaciu metódu využívajúcu princíp magnetickej rezonancie, v diagnostike žlčových ciest a vývodu brušnej slinivky. Jedná sa …

vyšetrenie perkutánna transhepatálna cholangiografia (PTC)

Perkutánna transhepatálna cholangiografia (PTC)

Perkutánna transhepatálna cholangiografia (PTC) je zložito znejúci názov, ktorý označuje pomerne dôležité, však menej často vykonávané vyšetrenie, ktoré sa týka pacientov s chorobami žlčových ciest. Perkutánna transhepatálna cholangiografia a jej indikácia Perkutánna transhepatálna cholangiografia sa vykonáva najčastejšie v situáciách, kedy je prítomná porucha odtoku žlče žlčovodom, a pritom nemožno prekážku odstrániť „zvnútra“ pomocou ERCP. Veľmi …

vyšetrenie röntgen brucha

Röntgen brucha

Čo je to röntgen brucha, aké je jeho využitie a ako sa pred týmto vyšetrením treba pripraviť? Obyčajný röntgen brucha je veľmi cenným a bežne dostupným vyšetrením. Skúsený lekár z neho môže zistiť množstvo informácií, najčastejšie ho však vykonávame najmä na vylúčenie vážnych náhlych brušných príhod. Čo nám teda röntgen brucha môže ukázať? Využitie röntgenu brucha …

vyšetrenie röntgen pľúc

Röntgen pľúc

Čo je to röntgen pľúc, aký je jeho princíp a dôvod na toto vyšetrenie? Aké ma röntgen pľúc výhody a nevýhody? Röntgen pľúc, presnejšie povedané röntgen hrudníka, je vyšetrenie s dlhou históriou, ktoré má v modernej medicíne stále nezastupiteľnú úlohu. Dokáže totiž napomôcť v diagnostike mnohých chorôb. Princíp röntgenu pľúc Vyšetrenie sa robí na rádiologickom pracovisku ideálne …

vyšetrenie ultrazvuk

Ultrazvuk

Čo je to ultrazvuk (sonografia), aký je princíp a význam tohto vyšetrenia? Ako sa pred ultrazvukom treba pripraviť a aké sú jeho výhody a nevýhody? Ultrazvukový prístroj sa z hľadiska vyšetrovania zaraďuje k najväčším úspechom modernej medicíny. Jedná sa o jednoduché neinvazívne vyšetrenie, ktoré pacienta nezaťažuje škodlivým röntgenovým žiarením. Princíp ultrazvuku Princípom vyšetrenia je založený na použití prístroja, …

vyšetrenie virtuálna kolonoskopia

Virtuálna kolonoskopia

Čo je to virtuálna kolonoskopia, aký je jej princíp a využitie? Ako sa pred vyšetrením treba pripraviť a aké sú jeho výhody a nevýhody? Virtuálna kolonoskopia je menej často využívaná vyšetrovacia metóda, ktorá slúži na diagnostiku ochorení hrubého čreva. Pri opise a hodnotení virtuálnej kolonoskopie sa nevyhneme viacerým porovnaniam s klasickou kolonoskopiou. Princíp virtuálnej kolonoskopie Vyšetrenie prebieha na …

vyšetrenie vylučovacia urografia

Vylučovacia urografia

Čo je to vylučovacia urografia, aký je jej princíp a význam? Ako sa pred vyšetrením treba pripraviť a aké sú jeho výhody a nevýhody? Vylučovacia urografia je označenie pre röntgenové vyšetrenie močových ciest. Na väčšine pracovísk sa nevykonáva až tak často a mnohokrát sa nahradzuje inými zobrazovacími metódami, táto vyšetrovacia metóda svoje opodstatnenie však ale určite má. Princíp …

vyšetrenie obličiek

Vyšetrenie obličiek

Čo je to vyšetrenie obličiek? Ako sa obličky vyšetrujú a čo týmito vyšetreniami môžeme zistiť? Obličky sú jedným z najdôležitejších orgánov v tele. Okrem vylučovania odpadových látok z tela majú veľký vplyv na krvný tlak a udržiavanie vnútorného prostredia v organizme vrátane kostného metabolizmu. Z tohto dôvodu sú choroby obličiek často veľmi závažné, a preto každé …

vyšetrenie pasáže pažeráka

Vyšetrenie pasáže pažeráka

Vyšetrenie pasáže pažeráka je rádiologické vyšetrenie, ktoré je stále pomerne hojne vykonávané a má význam v diagnostike niektorých chorôb pažeráka. Vyšetrenie pasáže pažeráka a jeho princíp Vyšetrovaný človek vypije kontrastnú látku a ako ju prehĺta, je opakovane röntgenovaný. Kontrastná látka je na röntgene vidieť a to nám umožní zhodnotiť prehĺtací akt a priechod kontrastnej látky pažerákom do …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.

Back to top button