Cytostatiká

Do ATC skupiny cytostatiká patrí:


5-Fluorouracil

5-Fluorouracil

5-Fluorouracil je liek, ktorý sa používa v onkológii na liečbu niektorých zhubných nádorov. Patrí do skupiny cytostatiká a jeho účinnou zložkou je fluórouracil (5-FU). Princíp lieku 5-Fluorouracil Fluórouracil (5-FU) patrí medzi dlho používané cytostatiká. Metabolity tejto zlúčeniny sa zabudovávajú do molekúl DNA a narúšajú jej syntézu. Dôsledkom je narušenie schopnosti buniek sa deliť, pričom najviac postihnuté …

Abraxane

Abraxane

Abraxane je liek patriaci do skupiny cytostatík, ktoré sa používajú v onkológii na liečbu nádorových ochorení. Účinnou zložkou lieku je zlúčenina paklitaxel (paclitaxel). Princíp Paklitaxel patrí medzi cytostatiká zo skupiny taxánov. Ovplyvňuje a narúša prestavbu mikrotubulov, čo sú drobné organely v bunkách, ktoré sa za normálnych okolností neustále dynamicky prestavujú, a ktoré majú dôležitú funkciu …

Adriblastina CS

Adriblastina CS

Adriblastina CS je liek patriaci do skupiny cytostatík, ktoré sa používajú v onkológii na liečbu nádorových ochorení. Účinnou látkou lieku je zlúčenina doxorubicín.

Afinitor

Afinitor je liek, ktorý sa neužíva v bežnej medicíne. Patrí totiž medzi silná imunosupresíva, čo sú lieky tlmiace imunitný systém. Účinnou látkou je zlúčenina everolimus. Everolimus účinkuje na molekulárnej úrovni a tlmí bunkové delenie. Výsledkom je znížená aktivita imunitného systému a účinok proti niektorý…

Anzatax

Anzatax je liek patriaci do skupiny cytostatík, ktoré sa používajú v onkológii na liečbu nádorových ochorení. Účinnou zložkou lieku je zlúčenina paklitaxel (paclitaxel). Princíp lieku Anzatax Paklitaxel patrí medzi cytostatiká zo skupiny taxánov. Ovplyvňuje a narúša prestavbu mikrotubulov, čo sú drobné organely v bunkách, ktoré sa za normálnych okolností neustále dynamicky prestavujú, a ktoré majú …

Bicacel

Bicacel patrí medzi tzv. antiandrogény a jeho účinnou látkou je zlúčenina bikalutamid. Princíp lieku Bicacel Bikalutamid je antiandrogén, viaže sa na receptory pre androgény (mužské pohlavné hormóny) a blokuje ich efekt. To má veľký význam u rakoviny prostaty, kde mužské pohlavné hormóny zrýchľujú množenie nádorových buniek. Antiandrogény blokujú práve tento účinok. Použitie Bicacel sa podáva …

Bicaluplex

Bicaluplex patrí medzi tzv. antiandrogény a jeho účinnou látkou je zlúčenina bikalutamid. Princíp lieku Bicaluplex Bikalutamid je antiandrogén, viaže sa na receptory pre androgény (mužské pohlavné hormóny) a blokuje ich efekt. To má veľký význam u rakoviny prostaty, kde mužské pohlavné hormóny zrýchľujú množenie nádorových buniek. Antiandrogény blokujú práve tento účinok. Použitie Bicaluplex sa podáva …

Bicamal

Bicamal patrí medzi tzv. antiandrogény a jeho účinnou látkou je zlúčenina bikalutamid. Bikalutamid je antiandrogén, viaže sa na receptory pre androgény (mužské pohlavné hormóny) a blokuje ich efekt. To má veľký význam u rakoviny prostaty, kde mužské pohlavné hormóny zrýchľujú množenie nádorových buniek.

Bicasil

Bicasil patrí medzi tzv. antiandrogény a jeho účinnou látkou je zlúčenina bikalutamid. Bikalutamid je antiandrogén, viaže sa na receptory pre androgény (mužské pohlavné hormóny) a blokuje ich efekt. To má veľký význam u rakoviny prostaty, kde mužské pohlavné hormóny zrýchľujú množenie nádorových buniek.

Brevitax

Brevitax je liek patriaci do skupiny cytostatík, ktoré sa používajú v onkológii na liečbu nádorových ochorení. Účinnou zložkou lieku je zlúčenina paklitaxel (paclitaxel). Princíp lieku Brevitax Paklitaxel patrí medzi cytostatiká zo skupiny taxánov. Ovplyvňuje a narúša prestavbu mikrotubulov, čo sú drobné organely v bunkách, ktoré sa za normálnych okolností neustále dynamicky prestavujú, a ktoré majú …

Campto

Campto

Campto je liek patriaci do skupiny cytostatík, ktoré sa používajú v onkológii na liečbu nádorových ochorení. Účinnou látkou lieku je zlúčenina irinotekán. Princíp Irinotekán poškodzuje rýchlo sa deliace nádorové bunky vďaka zablokovaniu enzýmu DNA topoizomeráza I. Dochádza k narušeniu bunkového delenia a vyššiemu odumieraniu buniek. Využitie Campto sa podáva pacientom s niektorými zhubnými nádormi, ako …

Canri

Canri je liek patriaci do skupiny cytostatík, ktoré sa používajú v onkológii na liečbu nádorových ochorení. Účinnou látkou lieku je zlúčenina irinotekán.

Carbomedac

Carbomedac

Carbomedac je liek patriaci do skupiny cytostatík, ktoré sa používajú v onkológii na liečbu nádorových ochorení. Účinnou látkou lieku je zlúčenina…

Carboplatin

Carboplatin

Carboplatin je liek patriaci do skupiny cytostatík, ktoré sa používajú v onkológii na liečbu nádorových ochorení. Účinnou látkou lieku je zlúčenina…

Ciambra

Ciambra je liek používaný pri niektorých nádorových ochorení a jeho účinnou zložkou je zlúčenina pemetrexed. Pemetrexed patrí medzi cytostatiká. Ide o antimetabolit chemicky podobný kyseline listovej, ktorý je schopný narušiť činnosť určitých enzýmov nutný pre delenie buniek. Účinná látka pôsobí silnejši…

Cisplatin

Cisplatin

Cisplatin patrí do skupiny liekov nazývaných cytostatiká a účinnou látkou je cisplatina. Princíp Cytostatiká sú látky, ktoré sa používajú na liečbu nádorových ochorení a hemoblastóz. Ich účinkom je zastavenie rastu nádorových buniek. Keďže tento proces je nešpecifický, postihuje aj zdravé bunky. Rôzne typy nádorov sú odlišne citlivé na chemoterapiu. Využitie Využíva sa na liečbu pokročilého …

Cisplatina

Cisplatina

Cisplatina patrí do skupiny liekov nazývaných cytostatiká a účinnou látkou je cisplatina. Princíp Cytostatiká sú látky, ktoré sa používajú na liečbu nádorových ochorení a hemoblastóz. Ich účinkom je zastavenie rastu nádorových buniek. Keďže tento proces je nešpecifický, postihuje aj zdravé bunky. Rôzne typy nádorov sú odlišne citlivé na chemoterapiu. Využitie Cisplatina je protirakovinový liek a používa sa na paliatívnu liečbu metastatických nádorov semenníkov a vaječníkov a pokročilého …

Citegin

Citegin

Citegin je cytotoxický liek (liek na liečbu rakoviny) a účinnou látkou je gemcitabín. Používa sa v onkológii k liečbe nádorových ochorení. Princíp lieku Citegin Cytotoxické lieky zabíjajú deliace sa bunky, vrátane rakovinových (karcinogénnych) buniek. Gemcitabín je zlúčenina, ktorá sa chemicky podobá zložkám DNA. Blokuje enzým ribonukleotidreduktázu a tým narušuje tvorbu DNA. Okrem toho sa viaže …

Cyramza

Cyramza

Cyramza je liek určený na liečenie rakoviny a obsahuje liečivo ramucirumab, ktoré je monoklonálnou protilátkou. Tento liek patrí do skupiny cytostatík. Princíp Ramucirumab je špeciálna bielkovina, ktorá vie rozpoznať a naviazať sa na inú bielkovinu, ktorá sa nachádza v krvných cievach a volá sa „VEGF 2 receptor“. Tento receptor je potrebný pri tvorbe nových krvných ciev. …

Decapeptyl

Decapeptyl

Decapeptyl je preparát využívaný najmä u žien v problematike asistovanej reprodukcie a u mužov v terapii rakoviny prostaty. Účinnou zložkou lieku je…

Depocyte

Depocyte je liek využívaný v hematológii k terapii niektorých krvných zhubných ochorení. Účinná látka preparátu je zlúčenina cytarabín. Cytarabín je analóg (látka chemicky podobná) nukleotidu cytidínu, ktorý je zložkou DNA. Po podaní tlmí syntézu DNA a tým je narušené delenie buniek. Vyššia účinnosť má liek na…

Doxorubicín

Doxorubicín

Doxorubicín je liek patriaci do skupiny cytostatík, ktoré sa používajú v onkológii na liečbu nádorových ochorení. Účinnou látkou lieku je rovnomenná zlúčenina doxorubicín. Princíp Doxorubicín patrí do skupiny antracyklínov. Svojim účinkom spôsobuje zlomy DNA a navyše poškodzuje bunky vytváraním toxických kyslíkových radikálov. Najviac postihnuté sú rýchlo sa deliace nádorové bunky. Využitie Doxorubicín sa podáva pacientom …

Ecansya

Ecansya

Ecansya je liek, ktorý je využívaný v onkológii. Jeho využitie nájdeme na liečbu rakoviny hrubého čreva, konečníka, žalúdka alebo prsníka. Patrí do skupiny cytostatiká (lieky zastavujúce rast nádorových buniek) a jeho účinnou zložkou je kapecitabín.  Princíp lieku Ecansya Kapecitabín po vstupe do organizmu prechádza niekoľkostupňovou premenou, ktorej výsledkom je zlúčenina 5-fluóruracil. 5-fluóruracil je vlastná účinná látka, ktorá zabíja bunky. …

Eloxatin

Eloxatin

Eloxatin je liek patriaci do skupiny cytostatík, ktoré sa používajú v onkológii na liečbu nádorových ochorení. Účinnou látkou lieku je oxaliplatina.

Estracyt

Estracyt je liek, ktorý sa užíva pri niektorých formách rakoviny prostaty a jeho účinnou látkou je zlúčenina estramustín-fosfát. Estramustín-fosfát je zaujímavá zlúčenina, ktorá čiastočne pôsobí na hormonálny systém a znižuje hladinu mužského pohlavného hormónu testosterónu, ktorý je pri rakovine prostaty do…

Firmagon

Firmagon

Firmagon je liek, ktorý sa užíva pri niektorých formách rakoviny prostaty a jeho účinnou látkou je zlúčenina degarelix. Princíp Degarelix je veľmi zaujímavá zlúčenina, ktorá čiastočne pôsobí na mozog (hypofýzu) a bráni uvoľňovaniu folikulostimulačného a luteinizačného hormónu, čo u muža spôsobí pokles tvorby testosterónu v semenníkoch. Dôležitý je fakt, že testosterón je u mužov zodpovedný …

Halaven

Halaven

Halaven je liek patriaci do skupiny cytostatík, ktoré sa používajú v onkológii na liečbu nádorových ochorení. Účinnou zložkou lieku je zlúčenina eribulin mesylát. Princíp Eribulin mesylát patrí medzi cytostatiká. Ovplyvňuje a narušuje rast mikrotubulov, čo sú drobné organely v bunkách, ktoré sa za normálnych okolností neustále dynamicky prestavujú, a ktoré majú dôležitú funkciu pri delení …

Holoxan

Holoxan

Holoxan je liek patriaci do skupiny cytostatík, ktoré sa používajú v onkológii na liečbu nádorových ochorení. Účinnou látkou lieku je zlúčenina ifosfamid. Princíp Ifosfamid patrí medzi alkylačné cytostatiká, viaže sa na DNA buniek, narúša jej štruktúru a tým zasahuje do bunkového delenia. Viac postihnuté sú rýchlo sa množiace nádorové bunky. Využitie Holoxan sa podáva pacientom …

Hycamtin

Hycamtin

Hycamtin je liek, ktorý sa používa v onkológii na liečbu nádorových ochorení. Patrí do skupiny cytostatiká a jeho účinnou látkou je topotekán. Princíp lieku Hycamtin Topotekán je zlúčenina, ktorá tlmí funkciu bunkového enzýmu známeho ako DNA topoizomeráza I. Tento enzým je dôležitý pre bunkové delenie a jeho vyradenia spôsobuje vznik zlomov DNA molekuly a bunkovú …

Imatinib

Imatinib

Imatinib patrí medzi lieky používané v hematológii a hematoonkológii. Jeho účinnou zložkou je rovnomenná zlúčenina imatinib. Princíp Imatinib patrí medzi inhibítory tyrozínkinázy, čo sú enzýmy prenášajúce v bunkách informácie, ktoré sú okrem iného dôležité pre delenie a množenie buniek. Pôsobí na viacerých tyrozínkináz, medzi nimi aj na bcr-abl tyrozínkinázy, ktorá je dôležitá pre rozvoj chronickej …

Inlyta

Inlyta patrí medzi lieky používané v onkológii pri liečbe zhubných ochorení. Jeho účinnou zložkou je zlúčenina axitinib. Princíp lieku Inlyta Axitinib patrí medzi inhibítory tyrozínkinázy, čo sú enzýmy prenášajúce v bunkách informácie, ktoré sú okrem iného dôležité pre delenie a množenie buniek. Axitinib blokuje najmä receptory pre vaskulárne endoteliálne faktory, čím narúša tvorbu ciev vyživujúcich …

Irinotecan

Irinotecan

Irinotecan je liek, ktorý sa používa v onkológii na liečbu nádorových ochorení, najmä hrubého čreva. Patrí do skupiny cytostatiká (lieky proti rakovine) a jeho účinnou látkou je irinotekán. Princíp lieku Irinotecan Irinotekán poškodzuje rýchlo sa deliace nádorové bunky vďaka zablokovaniu enzýmu DNA topoizomeráza I. Dochádza k narušeniu bunkového delenia a vyššiemu odumieranie buniek. Využitie Irinotecan sa využíva …

Jakavi

Jakavi

Jakavi je liek používaný predovšetkým v hematológii a jeho účinnou zložkou je zlúčenina ruxolitinib. Princíp Ruxolitinib blokuje niektoré vnútrobunkové enzýmy, ktorým hovoríme AKO kinázy. Tieto enzýmy prenášajú informácie v bunkách a sú zodpovedné za viacero metabolických pochodov v bunkách, vrátane ich množenia. Mutácie AKO enzýmov sú zodpovedné za niekoľko chorôb vrátane nádorových ochorení. Využitie Liek …

Javlor

Javlor

Javlor je liek využívaný u nádorových ochorení a jeho účinnou zložkou je zlúčenina vinflunín. Princíp Vinflunín je syntetický analóg alkaloidov. Jedná sa o cytostatikum, ktoré sa v bunkách viaže na tubulín a narúša stav mikrotubulov, ktoré sú dôležité pre správne bunkové delenie. Dôsledkom je narušené množenie buniek, viac postihnuté bývajú často sa deliace bunky – …

Latib

Latib

Latib patrí medzi lieky používané v hematológii a hematoonkológie. Jeho účinnou zložkou je zlúčenina imatinib. Imatinib patrí medzi inhibítory…

Letrozol

Letrozol je liek, ktorý sa zvyčajne predpisuje onkológmi. Jeho účinnou zložkou je rovnomenná zlúčenina letrozol. Princíp lieku Letrozol Letrozol funguje ako inhibítor enzýmov známych ako aromatázy, ktoré v ľudskom tele pomáhajú vytvárať ženské pohlavné hormóny (estrogény). Preto po podaní letrozolu u ženy klesne koncentrácie estrogénov. Použitie Tento liek sa podáva pri niektorých formách rakoviny prsníka. Bolo …

Mabthera

Mabthera

Mabthera patrí medzi lieky využívané predovšetkým v hematológii, jeho účinnou zložkou je zlúčenina rituximab. Princíp lieku Mabthera Rituximab spadá do problematiky biologickej terapie. Jedná sa o monoklonálnu protilátku zameranú proti receptoru CD 20, ktorý sa nachádza na povrchu nádorových buniek väčšiny lymfómov skupiny B. Po nadviazaní rituximabu na receptor dochádza k likvidácii nádorových buniek. Využitie …

Mekinist

Mekinist

Mekinist liek predpisovaný u niektorých nádorových ochorení a jeho účinnou zložkou je zlúčenina trametinib. Princíp Trametinib blokuje niektoré tyrozínkinázy, čo sú enzýmy zodpovedné za prenos informácií v bunkách. Presnejšie povedané sú trametinibom ovplyvnené tyrozínkinázy MEK 1 a MEK 2, čo vedie k narušeniu množenia buniek melanómu. Využitie Mekinist je samostatne, alebo v kombinácii s inými …

Myocet

Myocet

Myocet je liek patriaci do skupiny cytostatík, ktoré sa používajú v onkológii na liečbu nádorových ochorení. Účinnou látkou lieku je doxorubicín. Princíp Doxorubicín patrí do skupiny antracyklínov. Svojim účinkom spôsobuje zlomy DNA a navyše poškodzuje bunky vytváraním toxických kyslíkových radikálov. V preparáte je doxorubicín v špeciálnej forme (obalený lipozómami), čo znižuje jeho toxické vedľajšie účinky. …

Odomzo

Odomzo

Odomzo je menej často užívaný liek, ktorý sa môže užívať v onkológii. Účinnou zložkou preparátu je zlúčenina sonidegib. Odomzo a jeho princíp Sonidegib je látka, ktorá je schopná blokovať určité signálne dráhy v bunkách, ktoré ovplyvňujú vývoj a množenie buniek. Vďaka tomuto efektu zlúčenina pôsobí proti niektorým nádorom kože a skúma sa jej vplyv na …

Ofev

Ofev

Ofev je liek používaný pri niektorých pľúcnych ochoreniach. Jeho účinnou zložkou je zlúčenina nintedanib. Ofev a jeho princíp Nintedanib blokuje bunkové receptory pre cievne, fibroblastové a epitelové rastové faktory. To narúša množenie a prežitie buniek tvoriacich výstelku ciev a niektorých väzivových buniek. Využitie Ofev sa využíva v terapii pacientov s niektorými formami pľúcnej fibrózy, čo …

Paclitaxel

Paclitaxel

Paclitaxel je liek patriaci do skupiny cytostatík, ktoré sa používajú v onkológii na liečbu nádorových ochorení. Účinnou zložkou lieku je rovnomenná zlúčenina paklitaxel (paclitaxel). Paclitaxel a jeho princíp Paklitaxel patrí medzi cytostatiká zo skupiny taxánov. Ovplyvňuje a narúša prestavbu mikrotubulov, čo sú drobné organely v bunkách, ktoré sa za normálnych okolností neustále dynamicky prestavujú, a …

Platidiam

Platidiam

Platidiam je liek patriaci do skupiny cytostatík, ktoré sa používajú v onkológii na liečbu nádorových ochorení. Účinnou látkou lieku je zlúčenina cisplatina. Platidiam a jeho princíp Cisplatina je látka odvodená od platiny, viaže sa na DNA buniek, narúša jej štruktúru (vytvára pevné väzby medzi reťazcami DNA), tým zasahuje do bunkového delenia a spôsobuje odumieranie buniek. Viac …

Qvidadotax

Qvidadotax je liek patriaci do skupiny cytostatík, ktoré sa používajú v onkológii na liečbu nádorových ochorení. Účinnou látkou lieku je zlúčenina docetaxel. Princíp lieku Qvidadotax Docetaxel patrí medzi cytostatiká zo skupiny taxánov. Ovplyvňuje a narúša prestavbu mikrotubulov, čo sú drobné organely v bunkách, ktoré sa za normálnych okolností neustále dynamicky prestavujú, a ktoré majú dôležitú …

Sutent

Sutent

Sutent je liek, ktorý sa používa v onkológii na liečbu rakoviny. Patrí do skupiny cytostatiká a jeho účinnou zložkou je sunitinib. Princíp lieku Sutent Sunitinib patrí medzi inhibítory tyrozínkinázy, čo sú enzýmy prenášajúce v bunkách informácie, ktoré sú okrem iného dôležité pre delenie a množenie buniek. Sunitinib pôsobí na tyrozínkinázy vrátane receptorov pre doštičkový rastový faktor, …

Tagrisso

Tagrisso

Tagrisso je menej bežne užívaný liek, ktorý sa využíva v terapii niektorých pľúcnych nádorov. Účinnou látkou je zlúčenina osimertinib (presnejšie osimertinib-mesilát).

Tarceva

Tarceva

Tarceva je liek, ktorý sa používa na liečbu rakoviny pľúc. Patrí do skupiny cytostatiká a jeho účinnou látkou je erlotinib. Princíp lieku Tarceva Erlotinib bráni účinku proteínu, ktorý sa nazýva receptor epidermálneho rastového faktora. Tento proteín sa podieľa na raste a šírení rakovinových buniek. Blokácia zjednodušene povedané narúša delenie a množenie týchto nádorových buniek. Využitie Tarceva …

Tasigna

Tasigna patrí medzi lieky používané v hematológii a hematoonkológií. Jeho účinnou zložkou je zlúčenina nilotinib. Princíp Nilotinib patrí medzi inhibítory tyrozínkinázy, čo sú enzýmy prenášajúce v bunkách informácie, ktoré sú okrem iného dôležité pre delenie a množenie buniek. Nilotinib cielene pôsobí na bcr-abl tyrozínkinázy, ktorá vzniká v nádorových bunkách následkom vyvolávajúcej genetickej mutácie. Využitie Tento …

Tyverb

Tyverb

Tyverb je liek, ktorý sa používa v onkológii na liečbu niektorých druhov rakoviny prsníka. Patrí do skupiny cytostatiká a jeho účinnou látkou je lapatinib. Princíp lieku Tyverb Lapatinib je liek, ktorý patrí do biologickej terapie. Zlúčenina blokuje tzv. tyrozínkinázy (enzýmy zúčastňujúce sa prenosu informácií v bunkách), ktoré majú súvislosť s receptorom epidermálneho rastového faktora (EGFR) …

Vargatef

Vargatef

Vargatef je liek, ktorý sa používa na liečbu niektorých foriem rakoviny pľúc. Patrí do skupiny cytostatiká a jeho účinnou látkou je nintedanib. Princíp lieku Vargatef  Nintedanib blokuje aktivitu skupiny proteínov, ktoré sa zapájajú do tvorby nových krvných ciev, ktoré rakovinové bunky potrebujú na to, aby prostredníctvom nich mohli prijímať živiny a kyslík. Blokovaním aktivity týchto proteínov …

Velcade

Velcade je liek zo skupiny cytostatík, ktoré sa používajú v onkológii na liečbu nádorových ochorení. Účinnou látkou lieku je zlúčenina bortezomib. Princíp Bortezomib tlmí v bunkách aktivitu proteazómu, čo je enzýmový komplex, ktorý ovplyvňuje priebeh bunkového cyklu a riadenú likvidáciu (apoptózu) buniek. Výsledkom je protinádorové pôsobenie zlúčeniny. Využitie Velcade sa využíva u pacientov s niektorými …

Xagrid

Xagrid

Xagrid patrí medzi lieky používané pri niektorých hematologických chorobách a jeho účinnou zložkou je zlúčenina anagrelid. Princíp Anagrelid pôsobí na kostnú dreň, presnejšie povedané na bunky známe ako megakaryocyty, z ktorých sa vytvárajú krvné doštičky. Anagrelid spomaľuje zrenie megakaryocytov a zmenšuje ich veľkosť. Dôsledkom je znížená tvorba krvných doštičiek. Využitie Xagrid sa využíva v liečbe …

Xalvobin

Xalvobin

Xalvobin je liek, ktorý je predpisovaný onkológmi. Jedná sa o cytostatikum, čo v tomto prípade znamená preparát zabíjajúci nádorové bunky. Účinnou zložkou lieku je zlúčenina kapecitabín (kapecitabín). Princíp lieku Xalvobin Kapecitabín po vstupe do organizmu prechádza niekoľkostupňovou premenou, ktorej výsledkom je zlúčenina 5-fluóruracil. 5-fluóruracil je vlastná účinná látka, ktorá zabíja bunky. Bolo zistené, že vyššie …

Xeloda

Xeloda

Xeloda je liek, ktorý je predpisovaný onkológmi. Jedná sa o cytostatikum, čo v tomto prípade znamená preparát zabíjajúci nádorové bunky. Účinnou zložkou lieku je zlúčenina kapecitabín (kapecitabín). Princíp lieku Xeloda Kapecitabín po vstupe do organizmu prechádza niekoľkostupňovou premenou, ktorej výsledkom je zlúčenina 5-fluóruracil. 5-fluóruracil je vlastná účinná látka, ktorá zabíja bunky. Bolo zistené, že vyššia …

Zaltrap

Zaltrap

Zaltrap patrí medzi lieky využívané v onkológii a jeho účinnou zložkou je zlúčenina aflibercept. Aflibercept je zlúčenina vyrábaná…

Zavedos

Zavedos je liečivo užívané najmä v hematológii a hematoonkológii. Jeho účinnou zložkou je zlúčenina idarubicín. Zavedos a jeho princíp Idarubicín patrí do skupiny cytostatík. Zjednodušene povedané pôsobí na DNA a narúša množenie buniek, vďaka čomu tlmí rast a šírenie nádorov. Využitie U dospelej populácie sa Zavedos používa na liečbu akútnej nelymfocytovej leukémie (ANLL). Idarubicín je schopný …

Zenbrest

Zenbrest

Zenbrest je liek, ktorý sa používa v onkológii na liečbu rakoviny prsníka. Patrí do skupiny cytostatiká a jeho účinnou zložkou je anastrozol. Princíp lieku Zenbrest Anastrozol funguje ako inhibítor enzýmov nazývaných aromatázy, ktoré v ľudskom tele pomáhajú vytvárať ženské pohlavné hormóny (estrogény). Preto po podaní anastrozolu u ženy klesne koncentrácie estrogénov. Využitie Zenbrest sa používa na …

Back to top button