Chlamýdie

ChlamýdieChlamýdie sú mikroorganizmy, ktoré väčšina lekárov zaraďuje k baktériám. Chlamýdií je mnoho druhov, najznámejšie sú Chlamydia trachomatis, Chlamydia psittaci a Chlamydia pneumoniae. Chlamýdie sú v našej populácii rozšírené, spôsobujú množstvo ochorení a infekcie chlamýdiami so sebou môžu niesť veľa vážnych komplikácií.

Chlamýdie sú mikroskopické jednobunkové organizmy, ktoré sa voči nám správajú paraziticky. Potiaľto je podoba s ostatnými baktériami taká istá.

Chlamýdie sa však zaraďujú medzi tzv. Intracelulárne (vnútrobunkové) parazity. Znamená to, že na rozdiel od väčšiny ostatných baktérií chlamýdie vnikajú do našich buniek (ktoré sú oveľa väčšie ako chlamýdiova bunka) a v nich veselo parazitujú a množia sa.

Nákazou postihnuté bunky potom odumierajú. Práve tento spôsob života činí chlamýdie podobné vírusom.

Oproti tomu klasické bežné baktérie ako sú streptokoky a stafylokoky do buniek v našom tele nelezú a škodia im zvonku.

Chlamýdie sú výnimočné aj tým, že spôsobujú viacero rozličných chorôb s úplne odlišnými príznakmi odvodenými od napadnutej časti tela – oči, močopohlavný systém, pľúca a pod.

Chlamýdie a ich príčiny


Chlamýdiami sa človek najčastejšie nakazí nechráneným pohlavným stykom.

Vzhľadom k zamorenosti našej populácie chlamýdiami a faktu, že väčšina ľudí má za život viac sexuálnych partnerov (hocikto ich má viac aj za jeden týždeň), nie je nijako ťažké sa chlamýdiami nakaziť.

Smutným spôsobom nákazy je prestup na dieťa počas pôrodu. Vzhľadom na častú prítomnosti chlamýdií v pôrodných cestách sa dieťa nakazí, keď týmito cestami prichádza na svet.

Niektoré formy infekcie (oko, pľúca) sa môžu preniesť aj kvapôčkami alebo bežnými predmetmi dennej potreby (uteráky).

Pokiaľ ide v SR o výskyt pohlavne prenosných chorôb, tak na prvom mieste sú chlamýdie, ďaleko za nimi je kvapavka, potom syfilis a najmenej prípadov je (zatiaľ) u HIV infekcie.

Prejavy

Prejavy chlamýdiových infekcií sú ohromne pestré a ako sme už písali vyššie, záleží na telovom systéme, ktorý je chlamýdiami napadnutý. Rozlíšiť môžeme tieto jednotky:

1. Postihnutie oka

Celosvetovo sú jednou z najčastejších príčin slepoty chlamýdie. Ak chlamýdie napadnú tkanivo oka, môžu poškodiť a zhoršiť zrak.

Chorý môže aj oslepnúť. Určitým problémom je fakt, že nakazené oko je infekčné a infekcia môže byť prenesená do oka zdravého človeka

Chorý si napríklad do uteráka otrie tvár, potom ho použije niekto iný a nešťastie je na svete. Aj pľúcna forma chlamýdiovej infekcie môže tento stav spôsobiť. Chorý kašle a vykašliavané chlamýdie skončia v oku iného človeka. Prenos tejto infekcie je možný aj z matky na dieťa.

Chlamýdie v pôrodných cestách matky sa dostanú do oka plodu počas pôrodu.

Prejavy

Prejavom infekcie je najčastejšie zápal spojiviek, ktorý môže vyústiť v slepotu. Pri dlhodobom zápale spojiviek dôjde k podráždeniu viečka a to sa aj s riasami obráti dovnútra.

Riasy tak pri každom žmurknutí začnú dráždiť rohovku a zjazvia ju – vzniká tzv. trachóm a človek oslepne.

2. Pľúcne ochorenia

Pľúcnou infekciou sa môže človek nakaziť pri vdýchnutí kvapôčok s chlamýdiami vykašľanými iným človekom s nákazou pľúc.

Okrem toho sa opäť môže nakaziť dieťa od matky počas pôrodu a niekedy dochádza k nákaze od zvieraťa (napr. psitakóza spôsobená Chlamydiou psittaci).

V tomto prípade chlamýdie opovrhnú okom, ale cez dutinu ústnu sa dostanú do dýchacích ciest a odtiaľ do pľúc.

Prejavy

Choroba sa prejavuje ako tzv. Atypická pneumónia čiže atypický zápal pľúc.

Chorý človek má nepríjemný suchý kašeľ, môže mať bolesti na hrudníku a zvýšenú teplotu (skôr pod alebo okolo 38 ° C) – príliš zle sa však zvyčajne necíti.

Nález na röntgene býva oveľa závažnejší a nezodpovedá teda menšej ťarche príznakov.

U novorodenca, ktorý sa nakazil počas pôrodu od matky, môže byť pneumónia aj smrteľná.

3. Ochorenie močopohlavnej sústavy

Jedná sa o klasickú a najčastejšiu formu chlamýdiovej infekcie – trochu sa líši priebeh ochorenia u muža (a) a u ženy (b). K prenosu dochádza pohlavným stykom.

a) Infekcia u muža najčastejšie postihuje močovú trubicu, ktorej zápal sa označuje ako uretritída.

Prejavy

Choroba sa buď nijako neprejavuje, alebo chorý cíti pálenie v močovej trubici a bolesť pri močení. V tomto je choroba podobná prejavom kvapavky. Hnisavý výtok však u chlamýdii nebýva, ak sa výtok objaví, tak je skôr vodnatý.

Každý výtok z močovej trubice (bez ohľadu na jeho vzhľad) spojený s bolesťou a pálením pri močení je však veľmi dobrý dôvod pre návštevu lekára.

Komplikácie

Neliečená infekcia močovej trubice môže postúpiť z močových ciest na prostatu a tadiaľ cez semenovody až k nadsemenníkom a semenníkom.

Zápal nadsemenníkov aj zápal semenníkov sú veľmi bolestivé stavy a v niektorých prípadoch môže zostať muž neplodný.

b) U ženy je sliznica pošvy proti chlamýdiám veľmi odolná, a preto sa chlamýdie presunú vyššie – napadajú hrdlo maternice (cervicitída) a môžu sa dostať cez maternicu na vajcovody a vaječníky. Infekčný zápal vajíčkovodov a vaječníkov sa označuje ako hlboký panvový zápal (PID = Pelvic Inflammatory Disease).

Prejavy

U žien je situácia oveľa horšia ako u mužov. Chlamýdie sa u mnohých z nich nijako neprejavujú, to však neznamená, že svojou prítomnosťou nespôsobia časté komplikácie.

Prejaviť sa môžu neurčitým výtokom, bolesťou pri pohlavnom styku a krvácaním z maternice krčka. Prípadný ťažký hlboký panvový zápal sa prejavuje silnými bolesťami brucha v podbrušku a vysokou teplotou.

Komplikácie

Ochorenie chlamýdiami u žien môže viesť k neplodnosti (častejšie ako u mužov), k mimomaternicovému tehotenstvu, k potratom alebo predčasným pôrodom.

Je to vcelku pochopiteľné – opakované panvové zápaly zdevastujú vaječníky a vajíčkovody, ktorými za normálnych okolností prechádza vajíčko do maternice.

Postihnutie krčka maternice či maternice chlamýdiami zase môže viesť k predčasnému pôrodu či potratu.

Baktérie totiž môžu zjednodušene povedané vylučovať látky, ktoré spôsobia predčasné sťahy maternice a vylúčenie plodu.

Neplodnosť ako dôsledok infekcie chlamýdiami môže byť neliečiteľná.

4. Kĺbové postihnutia

Vina v tomto prípade leží na imunitnom systéme, ktorý v rámci boja s chlamýdiami kĺby pokazí.

U niektorých ľudí tvoria postihnutia kĺbov u infekcie chlamýdiami súčasť tzv. Reiterovho syndrómuartritída, uretritída (zápal močovej trubice), konjunktivitída (zápal spojiviek).

Prejavy

Postihnutie kĺbov sa prejaví ako neurčitá artritída – tj. bolestivé, opuchnuté kĺby.

5. Lymfogranuloma venereum

Toto je zvláštne pohlavne prenosná forma chlamýdiovej infekcie.

V SR sa prakticky nevyskytuje. Nie je však vzácna v Afrike či v Ázii.

Prejavy

Infekcia začína ako nebolestivý vriedok na vonkajších genitáliách žien a na penise u mužov, postupne sa chlamýdie dostanú do uzlín v slabinách, ktoré bolestivo zduria a môžu sa prevaliť navonok.

Vznikajú škaredé hnisajúce rany. Infekcia býva sprevádzaná celkovou únavou a horúčkou.

Diagnostika

Okrem zistenia príznakov typických pre jednotlivé ochorenia je kľúčové stanovenie prítomnosti chlamýdií.

U genitálnej formy sa robia stery z močovej trubice mužov a krčka maternice u žien. Zo sterov sa potom špeciálnymi laboratórnymi metódami preukazuje prítomnosť chlamýdií.

Všeobecne možno prítomnosť chlamýdií zistiť z krvi sérologickým vyšetrením (preukaz protilátok proti chlamýdiam v krvi).

Prevencia pred chlamýdiami

Prevenciou močopohlavnej infekcie je do istej miery chránený sex. Bohužiaľ je tu istý problém – chlamýdie sa u chorého veľmi často neprejavujú a po určitej dobe partnerského spolužitia sa chránený sex logicky príliš nenosí.

Nikto však nemôže zaručiť, že aj pri partnerskej vernosti nie je jeden z partnerov nakazený od predchádzajúcich sexuálnych partnerov.

Kvapavka je v tomto o niečo lepšia, jej prejavy bývajú výrazné a nepríjemné a nakazeného donútia dôjsť k lekárovi a začať ju antibiotikami.

Prevenciou vzniku akejkoľvek formy pľúcnej alebo očnej nákazy dieťaťa od matky za pôrodu je preventívne mikrobiologické vyšetrenie z krčku maternice a pri náleze chlamýdií podaním príslušných antibiotík matke.

Liečba chlamýdií

Chlamýdie sú baktérie, a preto proti nim pôsobia dobre niektoré antibiotiká. Veľmi účinné sú najmä antibiotiká zo skupiny makrolidov a tetracyklínov (u tehotných žien a u detí sa tetracyklíny podať nesmú).

Spôsob podávania antibiotík a ich dávkovanie už záleží na konkrétnom prípade (typ infekcie, závažnosť stavu) a spadá do kompetencie ošetrujúceho lekára.

Vzhľadom na to, že chlamýdie sa prenášajú často (aj keď nie vždy) sexuálne, je vhodné vyšetriť a prípadne začať liečiť aj druhého partnera!

Zdroj: https://www.stefajir.cz/chlamydie

MUDr. Jiří Štefánek
Najnovšie články od MUDr. Jiří Štefánek (zobraziť všetky)

    Použité zdroje: základné zdroje textu

    Back to top button