Úvod / Choroby / Zápal pľúc (pneumónia)

Zápal pľúc (pneumónia)

Zápal pľúcZápal pľúc čiže pneumónia je postihnutie pľúcneho tkaniva zápalovým procesom. Pľúcne tkanivo je veľmi dôležité pre výmenu krvných plynov s okolím a jeho poškodenie zápalom môže mať závažné dôsledky. S pneumóniou je to trochu zložité, pretože sa podľa pôvodcov aj prejavov môže rozdeľovať do niekoľkých skupín.

Chceli by sme zdôrazniť význam slova "zápal". Slovo zápal nie je to isté ako slovo "infekcia". Zápal vzniká v našom tele ako všeobecná obranná reakcia imunitného systému. Zápalom reaguje náš organizmus na infekciu, ale aj na všetky ostatné neinfekčné narušenia jeho celistvosti. Zápalom reagujeme na popálenie, zápalom reagujeme na kontakt s agresívnou chemikáliou a pod.

Zápal pľúc delíme na infekčný a neinfekčný:


1. Infekčná pneumónia

Tieto zápaly pľúc môžu byť spôsobené prakticky akýmikoľvek mikroorganizmami - baktériami, vírusmi a hubami. Opakované infekčné zápaly pľúc sa môžu vyskytovať u porúch imunity, u vrodených chýb pľúc, u bronchiektázie, cystickej fibrózy a iných stavov.

2. Neinfekčná pneumónia

Tieto zápaly pľúc sú klasicky spôsobené najrôznejšími tekutými aj plynnými chemikáliami, ktoré sa dostanú do dýchacích ciest. Ich účinok na pľúcne tkanivo je devastujúci a spôsobuje ťažký zápal bez prítomnosti infekcie. Môže ho spôsobiť napríklad zatečenie omylom vypitého benzínu do pľúc, vdýchnutie chemických plynov pri priemyselných nehodách a môže ho spôsobiť aj zatečenie žalúdočného obsahu do pľúc (tzv. Mendelsonnov syndróm). K tomuto poslednému dochádza klasicky u refluxnej choroby.

U tohto stavu sa žalúdočné tekutiny obsahujúce agresívnu kyselinu chlorovodíkovú dostávajú do pažeráka a poškodzujú ho. Keď pacient v noci spí, tak tieto šťavy v ľahu zatekajú do dýchacích ciest a dráždia pľúcne tkanivo.

Neinfekčné zápaly, ktoré poškodia pľúcne tkanivo, ho potom prirodzene robia vnímavejším k najrôznejším mikroorganizmom a môžu potom ľahko prejsť v infekčné pneumónie.

Ďalej sa budeme zmieňovať len o infekčných zápaloch pľúc, pretože sú najčastejšie a najdôležitejšie.

Infekčné pneumónia

1. Bakteriálne infekčná pneumónia

Príčiny:

Tento častý typ zápalu pľúc je spôsobený baktériami ako sú streptokoky (pneumokok), hemofily, pseudomonády, stafylokoky a mnohé ďalšie. Baktérie sa do pľúc najčastejšie dostávajú cez dutinu ústnu a horné cesty dýchacie. Pseudomonády typicky spôsobujú pneumóniu u ľudí s cystickou fibrózou a u ľudí v nemocničnom prostredí.

Prejavy:

Prejavy bývajú skôr ťažšie - vysoká teplota (nad 38 ° C), vlhký kašeľ s vykašliavaním hlienov alebo hnisu, môže sa objavovať dýchavičnosť.

Liečba:

Používajú sa antibiotiká, najmä aminopenicilíny a cefalosporíny. Ich dávkovanie a spôsob podávania závisí na ťarche a stave chorého. Rovnako tak je to so spôsobom liečenia - mladý inak zdravý človek s ľahkými prejavmi sa môže liečiť doma a dochádzať ambulantne, starý človek s ťažkými prejavmi musí ležať v nemocnici.

Ako zvláštne podtypy by sme zdôraznili zápal pľúc spôsobený intracelulárnymi baktériami ako sú chlamýdie, mykoplazmy a legionely. Tieto zvláštne mikroorganizmy spôsobujú zápaly pľúc, ktoré sa svojimi prejavmi podobajú vírusovým pneumóniám. Tieto zápaly pľúc sa liečia trochu inými antibiotikami. Chlamýdie, legionely a mykoplazmy sú citlivé na erytromycín a tetracyklíny.

2. Vírusové infekčné pneumónie

Príčiny:

Tento typ zápalu pľúc spôsobujú vírusy ako napríklad vírus chrípky, cytomegalovírus a niekedy aj herpesvírus (ten, čo normálne robí opary).

Prejavy:

Prejavy bývajú väčšinou menej závažné než ako je tomu u typickej pneumónie. Človek má skôr nepríjemný dráždivý suchý kašeľ, môže byť dýchavičný, býva prítomná bolesť na hrudníku, teplota býva zvýšená, ale nie toľko (do 38 ° C). Niektoré však majú prejavy veľmi ťažké a môžu človeka aj rýchlo usmrtiť.

Liečba:

Proti vírusovým infekciám nie je zďaleka tak dobrá obrana ako proti bakteriálnym. Všeobecne sa okrem symptomatickej liečby používajú antivirotiká - u chrípkového zápalu pľúc možno použiť antivirotikum amantadín, proti cytomegalovírusu sa užíva ganciklovir.

3. Mykotické infekčné pneumónie

Príčiny:

Príčinou týchto zápalov pľúc sú huby. U zdravých ľudí nejde o časté typy pneumónie, objavujú sa skôr u ľudí s poškodenou imunitou. To je dôvod, prečo sú typické u chorých s AIDS a u ľudí užívajúcich imunosupresíva. Významné sú u týchto pacientov aspergilové infekcie a huba s názvom Pneumocystis carinii. Pneumocystická pneumónia býva veľmi závažná a nie je u nej vzácne úmrtie.

Prejavy:

Bývajú podobné vírusovým zápalom pľúc - suchý kašeľ, dýchavičnosť, bolesť na hrudníku a pod.

Liečba:

Používajú sa antimykotiká, čo sú zlúčeniny pôsobiace proti hubám.

Zápal pľúc a jeho diagnostika:

U chorého zistíme príznaky a podľa ich podoby môžeme už usudzovať buď na bakteriálnu, vírusovú, či inú príčinu. Z krvi zistíme pomocou zvýšenej sedimentácie a CRP vyšetrenia, že v tele je zápal.

Vírusové infekcie odlíšime tak, že u nich vzostup sedimentácie a CRP nebýva tak vysoký ako u bakteriálnych infekcií. Ďalej nám pomôže röntgen pľúc, či CT vyšetrenie, na ktorých vidíme známky postihnutia pľúcneho tkaniva.

Niekedy môžeme v mikrobiologickom laboratóriu zistiť prítomnosť baktérií vo vzorke krvi (tzv. Hemokultúry). Špeciálnymi metódami možno dokázať zo vzorky krvi aj chlamýdie a vírusy. U húb, máme na mysli najmä pneumocystis, možno použiť vyšetrenie vykašlaného spúta. 

Ak zápal pľúc nereaguje na antibiotiká a trvajú diagnostické nejasnosti je možné vykonať bronchoskópiu a získať vzorky z dýchacích ciest pomocou bronchoalveolárnej laváže.

Zápal pľúc a jeho prevencia:

Najčastejšie sú bakteriálne zápaly pľúc, ktoré veľmi často nasadnú u starých ľudí na sliznice oslabené predchádzajúcou vírusovou chrípkou. Prevenciou bakteriálneho zápalu pľúc potom je v podstate včasné očkovanie proti chrípke alebo aspoň jej dôsledná liečba (kľud na lôžku, neprechádzať ju, dostatok tekutín, ovocie a zelenina, vitamíny a pod.).

Záver:

Okrem vyššie uvedenej prevencie je dôležité zdôrazniť, že horúčka spojená s kašľom, dýchavičnosťou, bolesťami na hrudi, alebo zmätenosťou je obzvlášť u starých ľudí dôvodom navštíviť lekára, ktorý určí ďalší postup.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *