Bolesť na hrudi

bolesť na hrudiBolesť na hrudi je pomerne častým príznakom u mnohých ľudí a je tiež nezriedka dôvodom kontaktu pacienta s lekárom. Bolesť na hrudi môže mať veľa príčin a to od úplne banálnych až po život ohrozujúce. Pre ich rozlíšenie niekedy postačí cielené pýtanie sa postihnutého na vznik, charakter a trvanie bolesti, niekedy je nutné použiť doplňovacie vyšetrenie. Tento článok nepokrýva všetky príčiny, ale len tie najdôležitejšie a najvýznamnejšie. Aké teda môžu byť príčiny bolesti na hrudi?

Príčiny bolesti na hrudi:


1. Angína pectoris

Angina pectoris je významnou formou ischemickej choroby srdca. Bolesť je výsledkom zníženej dodávky kyslíka do srdcového svalu.

Typicky je spôsobená aterosklerózou koronárnych (čiže vencovitých) tepien, ktoré zásobujú krvou srdce.

Ak sa tepna aterosklerotickým procesom zúži, nepretečie ňou pri fyzickej námahe dosť krvi a tým ani dostatok kyslíka.

Srdcový sval nemá kyslík, a preto začne bolieť. Bolesť na hrudi vzniká klasicky pri námahe a donúti človeka odpočívať. Trvá krátko a maximálne do niekoľkých minút po ukončení fyzickej námahy zmizne.

Ak je celý proces neliečený, zužovanie pokračuje a príznaky sa zhoršujú (bolesť začne vznikať pri menšej námahe, alebo dokonca v pokoji).

V akejkoľvek fáze tohto procesu sa v aterosklerózou poškodenej tepne môže vytvoriť krvná zrazenina a koronárnu cievu môže úplne upchať.

V tom prípade vzniká infarkt myokardu. Bolesť na hrudi vzniká pri námahe a rýchlo odznieva v pokoji rozhodne je ale dôvodom k návšteve lekára!

2. Infarkt myokardu

Infarkt srdcového svalu vzniká pri náhlom uzávretí koronárnej tepny krvnou zrazeninou, ktorá s obľubou vzniká v mieste aterosklerózy.

Môže byť spôsobený dlhodobo neliečenou angínou pectoris, zvýšenou námahou a bolesťou na hrudi (zužovanie príslušnej cievy), ale môže vzniknúť aj bez akýchkoľvek predchádzajúcich príznakov.

Infarkt sa od anginy pectoris odlišuje najmä tým, že tu už došlo k odumretiu časti srdcovej svaloviny vplyvom nedostatku kyslíka. Veľký infarkt môže človeka na mieste usmrtiť, pretože srdce prestane fungovať ako pumpa.

Bolesť na hrudi pri infarkte je veľmi silná a je lokalizovaná priamo za hrudnou kosťou, býva pálivá, môže vystreľovať do ľavej končatiny, niekedy môže vystreľovať do brucha a byť spojená s vracaním a nevoľnosťou. Môže vzniknúť v pokoji aj pri námahe, od bolesti pri angine pectoris ju odlíšime tým, že v pokoji nemizne.

Postihnutý býva u infarktu vydesený a spotený. Väčšie infarkty, ktoré majú za následok zlyhanie srdca sú spojené s dýchavičnosťou. Kým angina pectoris je „iba“ dôvodom k návšteve lekára, podozrenie na infarkt je dôvodom k okamžitému zavolaniu rýchlej záchrannej služby, alebo transportu do nemocnice.

Liečba infarktu v SR je na svetovej špičke, ale ide o čas – liečiť sa musí do niekoľkých hodín od nástupu príznakov, tj. od vzniku bolesti.

3. Perikarditída

Perikarditída je zápalom osrdcovníka. Osrdcovník je blana, ktorá obaľuje srdce a ak dôjde v tejto blane z akéhokoľvek dôvodu k zápalu (infekcia, lupus erythematosus, reumatická horúčka, nádorové ochorenie, a mnohé ďalšie), vzniká bolesť na hrudi.

Bolesť nebýva prudká ako pri infarkte, ale celkovo nemusí byť vždy jednoduché perikarditídu od infarktu odlíšiť. Napomôcť môže vyšetrenie EKG alebo ECHO (ultrazvuk srdca).

4. Pleuritída

Zápal pohrudnice sa môže prejavovať bolesťou na hrudi.

Typický je pleurálny charakter bolesti – bolesť súvisí s dýchaním a zhoršuje sa pri nádychu.

5. Myokarditída

Pri zápaloch srdcového svalu akejkoľvek príčiny (pozri. daný článok) sa objavuje bolesť na hrudi.

Okrem toho môžu byť prítomné poruchy srdcového rytmu a príznaky srdcového zlyhávania.

6. Refluxná choroba

Tu je dôvodom bolesti návrat žalúdočného obsahu do pažeráka. Za normálnych okolností je pažerák od žalúdka oddelený svalovým zvieračom, ktorý prepustí potravu z pažeráka do žalúdka, ale nie späť.

Ak zvierač nefunguje správne, môže sa kyslý obsah žalúdka vracať do pažeráka a poškodzovať jeho stenu. To môže byť spojené s pálením záhy a s náhlou bolesťou na hrudi.

Bolesť vzniká často po jedle, rýchlo na ňu pomáhajú antacidá (zásadité látky znižujúce kyslosť žalúdočného obsahu).

Bolesť na hrudi je niekedy „len“ nepríjemná, niekedy však môže byť tak prudká, že pripomína infarkt myokardu.

V prípade podozrenia na infarkt je vhodné zavolať ihneď lekársku pomoc, ktorá infarkt vylúči. Stále lepšie je pri ťažkej bolesti na hrudi zavolať lekára zbytočne, než prepásť vznikajúci infarkt. Viac o diagnóze a liečbe pálenia záhy nájdete v článku, ktorý je priamo venovaný danej problematike.

Treba dodať, že od týchto ľudí sa potom často dozvieme o príznakoch nepríjemného suchého nočného kašľa, ktorý ich budí. Je to preto, že v spánku počas ležania môže žalúdočný obsah zatiecť pažerákom až do nosohltana a odtiaľ potom stečie do dýchacích ciest, ktoré podráždi.

7. Pľúcna embólia

Ide o stav, keď sa v niektorej žile v tele (typicky žily stehenných tepien) vytvorí krvná zrazenina, odlomí sa a s prúdom krvi sa dostane až do pľúc, kde upchá nejakú pľúcnu cievu a naruší tým pľúcne funkcie a prietok krvi pľúcnym riečiskom.

Veľká zrazenina, ktorá upchá veľkú pľúcnú cievu, môže spôsobiť náhlu smrť. Menšie uzávery pľúcneho riečiska sa môžu prejavovať bolesťou na hrudi spojenú so suchým kašľom a dýchavičnosťou. Podrobnosti viď. článok o pľúcnej embólii.

Ak má chorý príznaky trombózy dolných končatín (opuch, sfialovenie končatiny) a zrazu ho začne bolieť na hrudi, je podozrenie na pľúcnu embóliu veľmi silné.

8. Zápaly dýchacích ciest

Zápaly prakticky všetkých dýchacích ciest sa môžu prejaviť bolesťou na hrudi.

Bolesť na hrudi býva častá u zápalov pľúc, kedy postihnutý okrem bolesti na hrudi máva zvýšenú teplotu a kašeľ (suchý, alebo s vykašliavaním hlienu).

Diagnózu potvrdí röntgen pľúc a ďalšie vyšetrenia. Cenné je vyšetrenie krvi, ktoré nám ukáže, že v tele je zápalový proces.

9. Bolesti od chrbtice

Hrudná chrbtica a jej nervy sú asi najčastejšou príčinou bolestí na hrudi. Typické pre tieto bolesti a pre bolesti medzi lopatkami je, že sú bodavé a často vystreľujú z chrbta dopredu na hruď.

Nebývajú nebezpečné, ale nie sú pre chorého príliš príjemné. Sám som to zažil – bolesť je veľmi ostrá a pichavá, môže sa zhoršiť pri nádychu, ale čoskoro odznieva.

Istým problémom môže byť, že labilný jedinci kvôli občasnému pichnutiu na hrudi opakovane navštevujú lekára, ktorý ich samozrejme zakaždým musí vyšetriť.

10. Pneumotorax

Pneumotorax je stav, keď sa do pohrudničnej dutiny dostane vzduch. Pohrudničné dutiny máme dve, okolo každého pľúca je jedna.

Tieto dutiny sú vystlané blanou zvanú pohrudnica (pleura) a je v nich vákuum, teda podtlak. Práve tento podtlak umožňuje rozpínanie pľúc pri nádychu.

Relatívne častý je tzv. spontánny pneumotorax. Typicky vzniká u inak úplne zdravých mladých mužov, kedy u nich z nejakej nie celkom jasnej príčiny dôjde k prasknutiu časti pľúca a vzduch z pľúca sa „vyleje“ do pohrudničnej dutiny. Tam tlačí na pľúca, ktoré sa pri nádychu nemôžu roztiahnuť. Tento stav je spojený s náhlou bolesťou na hrudi.

Pri rozsiahlom pneumotoraxe býva prítomná aj dýchavičnosť. Stav sa spozná pri počúvaní fonendoskopom, kedy nad veľkým pneumotoraxom nepočujeme dýchanie (pľúca sú zmrštené), konečnú diagnózu nám umožní röntgen pľúc.

Menší pneumotorax necháme tak a čakáme, až sa vzduch vstrebe. U veľkého pneumotoraxu je nutné nabodnúť pohrudničnú dutinu a vzduch odtiaľ odsať.

11. Disekcia aorty

Jedná sa o roztrhnutie steny hrudnej aorty prúdom krvi. Je to stav súvisiaci s extrémne silnou bolesťou na hrudi, ktorá sa prakticky nedá odlíšiť od infarktu.

Známky infarktu myokardu na EKG ani v laboratórnom vyšetrení krvi však nenájdeme. Nutný je okamžitý prevoz do nemocnice a príslušná liečba (pozri. daný článok), napriek tomu veľa postihnutých zomrie.

Pokiaľ pri disekcii dôjde k roztrhnutiu steny aorty „skrz na skrz“ tak vyliatiu krvi mimo tepnu, je smrť prakticky okamžitá.

12. Prenesená bolesť z brucha

Niektoré bolestivé brušné ochorenia sa niekedy môžu prejaviť bolesťou šíriacou sa až na hruď. Je to napríklad akútny zápal slinivky brušnej, alebo žlčníková kolika. Podrobnosti nájdete v článkoch venovaných týmto chorobám.

13. Pásový opar

Jedná sa o infekčné ochorenie spôsobené vírusom varicella-zoster. Napadnuté sú nervy vedúce z kože a podkožia.

Napadnutá môže byť prakticky akákoľvek časť tela vrátane hlavy a tváre, pomerne typickou lokalitou býva hrudník.

V takom prípade sa v prvých štádiách objavujú rôzne závažne palive bolesti na hrudi. Nebýva síce lokalizovaná za hrudnou kosťou, ako je tomu u infarktu, aj tak si ju ale nie je ťažké s infarktovou bolesťou pomýliť.

Vykonané vyšetrenie (EKG, laboratórne vyšetrenia kardioenzymov) však infarkt nepreukážu. Za niekoľko dní po objavení sa bolesti, dôjde v danej oblasti k výsevu pľuzgierikov.

Potom už stanovenie diagnózy nespôsobuje žiadne väčšie ťažkostí. Viac v článku o pásovom opare. Bolesť môže avšak pretrvávať aj mesiace po vymiznutí vyrážky.

14. Zlomené rebrá

Zvyčajne k nim dochádza pri úrazoch hrudníka.

Bolesť na hrudi je väčšinou veľmi nepríjemná a zhoršuje sa pri nádychu.

Záver

Bolesť na hrudi je obtiažnejší príznak, ktorý so sebou nesie dve riziká.

Po prvé je tu nebezpečenstvo ľahko hysterických pacientov so sklonmi k hypochondrii a sebapozorovaniu (najmä mladí ľudia a ženy), ktorí opakovane navštevujú lekára so sťažnosťami, že ich na hrudníku pichlo.

Lekár ich opakovane vyšetruje, stále nič nenachádza a stráca čas, ktorý by mohol venovať iným pacientom.

Druhým, oveľa horším rizikom, je možné podcenenie závažného stavu ako lekárom, tak aj pacientom. Môže sa to ľahko stať aj tým najlepším lekárom, a vzhľadom na zložitosť tejto problematiky sa nie je čomu diviť.

Zdroj: https://www.stefajir.cz/bolest-na-hrudi

MUDr. Jiří Štefánek
Najnovšie články od MUDr. Jiří Štefánek (zobraziť všetky)

    Použité zdroje: základné zdroje textu

    Pridaj komentár

    Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

    Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.

    Back to top button