Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Imunosupresíva

Do ATC skupiny imunosupresíva patrí:


Advagraf

Advagraf

Advagraf je liek, ktorý sa neužíva v bežnej medicíne. Patrí totiž medzi silné imunosupresíva, čo sú lieky tlmiace imunitný systém. Účinnou látkou je zlúčenina takrolimus.

Arava

Arava

Arava je liek využívaný najmä v reumatológii, jeho účinnou látkou je zlúčenina leflunomid. Obsah článku:Princíp lieku AravaVyužitiePodávanieNevýhody Princíp lieku Arava Leflunomid účinkuje na imunitný systém a tlmí ho. Presnejšie povedané tlmí mitochondriálne enzýmy potrebné k syntéze DNA a RNA a tým je okrem iného narušené množenie bielych krviniek, ktoré sú nutné pre správny priebeh imunitných reakcií. …

Cellcept

Cellcept

Cellcept je liek, ktorý sa neužíva v bežnej medicíne, pretože tlmí imunitný systém. Patrí do skupiny imunopreparáty a jeho účinnou látkou je kyselina mykofenolová. Obsah článku:Princíp lieku CellceptVyužitiePodávanieNevýhody Princíp lieku Cellcept Tento liek patrí medzi tzv. imunosupresíva a jeho účinná látka účinkuje na molekulárnej úrovni a tlmí funkciu bunkovej aj nebunkovej imunity. Zlúčenina blokuje aktiváciu T-lymfocytov a množenie …

Ciqorin

Ciqorin

Ciqorin patrí do skupiny liečiv, ktoré označujeme ako imunosupresíva. Účinnou látkou je cyklosporín. Obsah článku:Ciqorin a jeho princípVyužitiePodávanieNevýhody Ciqorin a jeho princíp Imunosupresíva sa používajú na potlačenie obranných reakcií organizmu. Ak ste po transplantácii orgánu, kostnej drene alebo kmeňových buniek, úlohou Ciqorinu je tlmiť váš imunitný systém. Liek bráni odvrhnutiu transplantovaných orgánov tým, že potláča vznik …

Humira

Humira

Humira je liek, ktorý sa používa najmä v reumatológii a gastroenterológii. Jeho využitie nájdeme pri terapii ťažších foriem niektorých autoimunitných chorôb. Patrí do skupiny imunopreparáty a jeho účinnou zložkou je adalimumab. Obsah článku:Princíp lieku HumiraVyužitiePodávanieNevýhody Princíp lieku Humira Adalimumab spadá do problematiky biologickej terapie. Jedná sa o rekombinantúj monoklonálnu protilátku proti TNF-alfa (tumor nekrotizujúci faktor alfa). Protilátka …

Namaxir

Namaxir

Namaxir je liek, ktorý sa používa menej často ako ostatné lieky a to na liečbu niektorých autoimunitných chorôb. Patrí totiž do skupiny imunosupresíva (lieky tlmiace imunitný systém) a jeho účinnou látkou je metotrexát. Obsah článku:Princíp lieku NamarixVyužitiePodávanieNevýhody Princíp lieku Namarix Metotrexát funguje tak, že blokuje tvorbu nukleotidov, čo sú zložky bunkovej DNA. Týmto spôsobom je narušené …

Rapamune

Rapamune

Rapamune je liek, ktorý sa neužíva v bežnej medicíne. Patrí totiž medzi silné imunosupresíva, čo sú lieky tlmiace imunitný systém. Účinnou látkou je zlúčenina sirolimus. Obsah článku:PrincípVyužitiePodávanieNevýhody Princíp Sirolimus účinkuje na molekulárnej úrovni a tlmí funkciu bunkovej aj nebunkovej imunity. Zlúčenina blokuje aktiváciu T-lymfocytov a množenie B-lymfocytov a tiež tvorbu niektorých zlúčenín dôležitých pre funkciu …

Remicade

Remicade

Remicade [remikeid] patrí medzi lieky využívané predovšetkým v reumatológii a gastroenterológii. Jeho účinnou zložkou je zlúčenina infliximab. Obsah článku:Princíp lieku Remicade VyužitiePodávanieNevýhody Princíp lieku Remicade Infliximab spadá do problematiky biologickej terapie. Ide o chimerickú (časť je ľudská a časť z myší) monoklonálnu protilátku proti TNF-alfa faktoru (Tumor Nekrotizujúci Faktor Alfa). Protilátka sa viaže na TNF-alfa a …

Sandimmun Neoral

Sandimmun Neoral

Sandimmun Neoral je liek, ktorý sa používa na potlačenie obranných reakcií organizmu. Patrí do skupiny imunopreparáty a jeho účinnou látkou je cyklosporín. Obsah článku:Princíp lieku Sandimmun NeoralVyužitiePodávanieNevýhody Princíp lieku Sandimmun Neoral Cyklosporín funguje ako tzv. inhibítor (tlmič) kalcineurínu. Kalcineurín je veľmi zjednodušene povedané zlúčenina v našom organizme, ktorá aktivuje niektoré časti imunitného systému. Vďaka cyklosporínu je …

Simponi

Simponi

Simponi patrí medzi lieky využívané najmä v reumatológii a gastroenterológii. Jeho účinnou zložkou je zlúčenina golimumab. Obsah článku:Princíp lieku Simponi VyužitiePodávanieNevýhody Princíp lieku Simponi Účinok golimumabu spadá do problematiky biologickej terapie. Jedná sa o rekombinantnú monoklonálnu protilátku proti TNF-alfa (tumor nekrotizujúci faktor alfa). Protilátka sa viaže na TNF a vyradí jeho funkcie. Vzhľadom k faktu, …

Tacni

Tacni

Tacni je liek, ktorý sa nevyužíva v bežnej medicíne. Patrí totiž medzi silné imunosupresíva, čo sú lieky tlmiace imunitný systém. Účinnou látkou je zlúčenina takrolimus. Obsah článku:Tacni a jeho princípVyužitiePodávanieNevýhody Tacni a jeho princíp Takrolimus účinkuje na molekulárnej úrovni a tlmí funkciu bunkovej aj nebunkovej imunity. Zlúčenina blokuje aktiváciu T-lymfocytov a množenie B-lymfocytov a tiež tvorbu niektorých …

Tacrolimus

Tacrolimus

Tacrolimus je liek, ktorý sa nevyužíva v bežnej medicíne. Patrí totiž medzi silné imunosupresíva, čo sú lieky tlmiace imunitný systém. Účinnou látkou je rovnomenná zlúčenina takrolimus. Obsah článku:Tacrolimus a jeho princípVyužitiePodávanieNevýhody Tacrolimus a jeho princíp Tacrolimus účinkuje na molekulárnej úrovni a tlmí funkciu bunkovej aj nebunkovej imunity. Zlúčenina blokuje aktiváciu T-lymfocytov a množenie B-lymfocytov a tiež tvorbu niektorých zlúčenín dôležitých pre funkciu imunity ako sú lymfokíny …

Tysabri

Tysabri

Tysabri je liek, ktorý sa používa v neurológii na liečbu sklerózy multiplex. Patrí do skupiny imunopreparáty a jeho účinnou látkou je natalizumab. Obsah článku:Princíp lieku TysabriVyužitiePodávanieNevýhody Princíp lieku Tysabri Natalizumab je bielkovina podobná ľudským protilátkam. Presnejšie ide o protilátku proti alfa4-integrínu (receptor na povrchu bielych krviniek). Vďaka zablokovaniu spomínaného receptora strácajú biele krvinky schopnosť prenikať z …

Zinbryta

Zinbryta

Zinbryta je liek, ktorý sa používa v neurológii na liečbu sklerózy multiplex. Patrí do skupiny imunopreparáty a jeho účinnou zložkou je daklizumab. Obsah článku:Princíp lieku ZinbrytaVyužitiePodávanieNevýhody Princíp lieku Zinbryta Daklizumab je monoklonálna protilátka, ktorá sa cielene viaže na určité receptory T-lymfocytov (presnejšie povedané CD25 podjednotky IL-2 receptora) a tým narúša ich funkciu. Dôsledkom je oslabenie imunitného …

Back to top button