Urgentná medicína

Choroby v odbore urgentná medicína:Vyšetrenia v odbore urgentná medicína::
Akútny zápal slepého čreva

Akútny zápal slepého čreva (apendicitída)

Akútny zápal slepého čreva čiže akútna apendicitída je život ohrozujúci stav, ktorý vyžaduje neodkladnú hospitalizáciu a operačné riešenie. Akútny zápal slepého čreva patrí medzi klasické zápalové náhle príhody brušnej dutiny. Akútny zápal slepého čreva a jeho príčiny Príčinou tohto stavu je zápal červovitého prívesku slepého čreva – tzv. apendixu. V živote človeka k nemu môže dôjsť prakticky …

aneuryzma aorty

Aneuryzma aorty

Aneuryzma aorty je nebezpečný stav, ktorý chorého ohrozuje na živote. Jeho prejavy sú neurčité a prvým prejavom môže byť bohužiaľ až smrť dotyčného. Čo rozumieme pod názvom aneuryzma aorty? Ako sa prejavuje a následne lieči ? Všetko potrebné sa dozviete v nasledujúcom článku. Definícia Aneuryzma je vakovitá výduť tepny. Nie je to pravidlom, ale väčšinou máva …

Berylióza

Berylióza

Berylióza je ochorenie, ktoré vzniká pri vdýchnutí berýlia. Dlhodobé vystavovanie sa berýliu môže spôsobiť chronické ťažkosti a nezvratné zmeny pľúcneho tkaniva, preto si o berylióze povieme aspoň niekoľko slov. Berylióza a jej príčiny Berýlium je chemický prvok, s ktorým prichádzajú do kontaktu ľudia pri ťažbe surovín a ľudia v mnohých odvetviach priemyslu, ktorí pracujú v prašnom …

Bezpulzová elektrická aktivita

Bezpulzová elektrická aktivita

Bezpulzová elektrická aktivita sa označuje aj ako elektromechanická disociácia. Používa sa skratka PEA, ktorá vychádza z anglického názvu Pulseless Electrical Activity. PEA je označením pre stav, kedy je na EKG prítomná elektrická činnosť srdca, ale táto činnosť nie je sprevádzaná srdcovými sťahmi. Hoci sa teda srdcom šíria elektrické impulzy, nie je prítomná jeho pumpovacia schopnosť. Bezpulzová …

Chronické zlyhávanie obličiek

Chronické zlyhávanie obličiek

Tento článok pojednáva o chronickom (dlhodobom) zlyhávaní obličiek. Jedná sa o stav pomerne častý. Obličky sú relatívne citlivý orgán, môžu byť ľahko poškodené a raz poškodené obličky sa môžu vo svojej funkcii postupne zhoršovať. Vzhľadom k faktu, že obličky sú jedným z najdôležitejších orgánov tela – vylučujú splodiny, udržujú vnútorné prostredie organizmu, zúčastňuju sa tvorby …

dekompresná choroba

Dekompresná choroba

Dekompresná choroba je tiež bežne známa ako kesonová choroba a týka sa najmä potápačov. Ide o stav značne nebezpečný, ktorý môže postihnutého ľahko usmrtiť. Dekompresná choroba, čo všetko ju môže spôsobiť, ako sa prejavuje, aká je jej liečba a aká je prevencia proti tejto chorobe? Viac podrobnosti sa dozviete v nasledujúcom článku. Dekompresná choroba a jej …

Fibrilácia komôr

Fibrilácia komôr

Fibrilácia komôr je smrteľne nebezpečná porucha srdcového rytmu, ktorá vyžaduje neodkladné riešenie. Jej podstata je v tom, že steny srdcových komôr začnú s vysokou rýchlosťou kmitať. Toto kmitanie je však neefektívne, čo znamená, že obe komory srdca prestanú pumpovať krv do tela. Ako sa fibrilácia komôr prejavuje? Dá sa jej zabrániť a dá sa vôbec …

Hypertenzná kríza

Hypertenzná kríza

Hypertenzná kríza nie je definovaná jednotlivými autormi úplne rovnako, my si ju zjednodušene popíšme ako epizódu výrazne zvýšeného tlaku (cca nad 230 / 130mm ortuťového stĺpca), ktorá bezprostredne ohrozuje zdravie človeka vysokým rizikom rozvoja komplikácií. Okrem samotnej hodnoty krvného tlaku je dôležité aj to, ako rýchlo došlo k jeho zvýšeniu a na aké tlaky je …

maternicové polypy

Maternicové polypy

Maternicové  polypy sú relatívne častým problémom, ktorý spadá do gynekologickej problematiky. Maternice polypy sú výrastky spojené s vnútornou stenou maternice alebo vyčnievajúce do dutiny maternice. Premnoženie buniek v sliznici maternice (endometrium) vedie k vzniku maternicových polypov. Veľkosti maternicových polypov sú v rozmedzí od niekoľkých milimetrov – nie väčšie ako sezamové semienka – do niekoľkých centimetrov …

MRSA

MRSA

MRSA je slovo, po ktorého vyslovení lekári viditeľne znervóznia. Jedná sa o skratku Methicilin-Rezistentný Staphyloccocus Aureus a úzko súvisí s problematikou bakteriálnej rezistencie proti antibiotikám. Staphyloccocus aureus čiže zlatý stafylokok je baktéria patriaca do skupiny stafylokokov, ktorá je veľmi nepríjemná. Je to guľovitá baktéria zodpovedná za viacero infekčných ochorení, obzvlášť tých hnisavých. Táto baktéria s …

Multiformný glioblastóm

Multiformný glioblastóm

Multiformný glioblastóm čiže glioblastoma multiforme je jedným z mozgových nádorov. Všeobecne platí, že tieto nádory bývajú skôr nezhubné, ale môžu človeka ohroziť svojim rastom v blízkosti mozgu. Glioblastóm je iný – chová sa výrazne zhubne a prognóza pacientov s glioblastómom nebýva dobrá. Multiformný glioblastóm a jeho príčiny Presná príčina tejto formy rakoviny nie je známa. Častejšie …

Otrava durmanom

Otrava durmanom

Ako sa otrava durmanom prejavuje, ako ju diagnostikovať a liečiť? Všetko čo k tejto téme potrebujete vedieť sa dozviete v nasledujúcom článku. Durman obyčajný (latinsky Datura stramonium) je jedovatá rastlina, ktorá pochádza z Ameriky a odtiaľ sa rozšírila do celého sveta. Otrava môže byť veľmi nebezpečná, a preto je vhodné mať o durmane nejaké informácie. …

Otrava etylénglykolom

Otrava etylénglykolom

Otrava etylénglykolom je nebezpečná a môže viesť k vážnemu ohrozeniu zdravia, či dokonca k smrti. Vzhľadom na rozsiahle používanie etylénglykolu je vhodné o tejto problematike niečo málo vedieť. V tomto článku sa dozviete ako sa otrava prejavuje, aké sú jej príčiny, ako ju diagnostikovať a liečiť. Otrava etylénglykolom a jej príčiny Príčinou otravy je požitie látky …

Otrava kyanidom

Otrava kyanidom

Ako sa otrava kyanidom prejavuje, aké sú jej príčiny a ako ju liečiť? Všetko čo o tejto otrave chcete vedieť sa dozviete v tomto článku. Kyanid draselný (chemicky KCN) je prudko jedovatá zlúčenina, ktorá sa používa v priemysle, ale je aj neslávne známym prostriedkom páchania vrážd vrátane masového zabíjania Židov za 2. svetovej vojny. Otrava …

Otrava ľuľkovcom zlomocným

Otrava ľuľkovcom zlomocným

Ľuľkovec zlomocný má odborný názov Atropa Belladona. Belladona čo znamená „krásna pani“, čo je vraj historický názov z čias, kedy si výťažok z ľuľkovca kvapkali ženy do očí, aby sa im rozšírili zrenice, čo bolo považované za známku krásy. Historicky oveľa zaujímavejšie je však používanie preparátov z ľuľkovca ako silného a obávaného jedu. Ako sa …

Otrava metanolom

Otrava metanolom (metylalkoholom)

Otrava metanolom (metylalkoholom) je nebezpečná a môže viesť k vážnemu ohrozeniu zdravia, či dokonca k smrti. V SR nie je až tak častá ako napríklad vo východoeurópskych krajinách (typicky v Rusku), ale napriek tomu je dobré o nej niečo vedieť. Preto si povedzme hlavné informácie o príčinách, prejavoch, diagnostike a liečbe tejto otravy. Otrava metanolom …

Otrava muchotrávkou zelenou

Otrava muchotrávkou zelenou

Otravu muchotrávkou zelenou sme zaradili do sekcie o chorobách pre jej závažnosť. Otrava touto hubou totiž nezriedka končí smrťou (alebo aspoň ťažkými následkami) a v našom hubársky milujúcom národe občas k podobnej tragédii dôjde. Otrava muchotrávkou zelenou a jej príčiny Príčinou otravy je celý rad jedovatých alkaloidov, ktoré sa v muchotrávke zelenej nachádzajú. Najznámejšie z nich …

otrava nikotínom

Otrava nikotínom

Ako sa otrava nikotínom prejavuje, aké sú jej príčiny, ako ju diagnostikovať a liečiť? Zlúčenina nikotín je všeobecne známa, pretože sa nachádza v cigaretách a je významným dôvodom vzniku závislosti na tabakových výrobkoch. Určite by veľa ľudom nenapadlo, že nikotínom sa dá regulárne otráviť a to dokonca so smrteľnými následkami. Otrava nikotínom a jej príčiny Z …

Otrava olovom

Otrava olovom

Otrava olovom je závažný stav, ktorý môže vážne ohroziť zdravie a nezriedka môže spôsobiť aj smrť. Otravu olovom môžeme rozlíšiť na akútnu otravu (náhle zvýšená vysoká koncentrácia olova v organizme) a na chronickú (dlhodobo zvýšená koncentrácia olova v organizme). Najmä chronická otrava olovom má pre našu spoločnosť veľký význam, pretože naši predkovia sa týmto kovom …

Otrava organofosfátmi

Otrava organofosfátmi

Organofosfáty sú zlúčeniny, ktoré sa celkom bežne používajú v poľnohospodárstve (pesticídy a insekticídy) a priemyselnej výrobe, okrem toho však majú potenciál ako nebezpečné bojové látky (bojové prostriedky ako je sarin, tabun). Ako sa otrava organofosfátmi prejavuje, aké sú jej príčiny, ako ju diagnostikovať a liečiť? Všetko potrebné o tejto otrave sa dočítate v nasledujúcom článku. …

Otrava ortuťou

Otrava ortuťou

Ortuť je chemická zlúčenina latinsky označovaná ako Hydrargyrum, čo sa dá do slovenčiny preložiť ako „tekuté striebro„. A skutočne presne takto možno vzhľad ortuti popísať. Pre toxicitu ortuti je dôležitý fakt, že táto striebristá tekutina má tendenciu sa vyparovať. Ako sa otrava ortuťou prejavuje a ako ju liečiť? S ortuťou sa najčastejšie stretneme v teplomeroch …

Otrava oxidom uhoľnatým

Otrava oxidom uhoľnatým

Oxid uhoľnatý (chemicky CO) je jedovatý plyn, ktorý vzniká pri procese nedokonalého spaľovania organických hmôt obsahujúcich uhlík pri nedostatku kyslíka. V určitom množstve sa uvoľňuje vždy, ak niečo horí a v dnešnej dobe je relatívne významným zdrojom automobilová doprava. Nezanedbateľné množstvo oxidu uhoľnatého do seba pravidelne dostávajú fajčiari cigariet. Nesmieme si ho pliesť s oxidom …

Otrava paracetamolom

Otrava paracetamolom

Predávkovanie (či skôr lepšie povedané otrava) paracetamolom je veľmi nebezpečný stav, kvôli riziku ťažkého poškodenia pečene. Ako sa otrava paracetamolom prejavuje a ako ju liečiť? Paracetamol je zlúčenina, ktorá je podobná nesteroidným antireumatikám, má silný účinok na tlmenie horúčky (antipyretikum) a okrem toho tlmí bolesť. Otrava paracetamolom a jej príčiny Zlúčeninu paracetamol už iste užil prakticky …

Otrava selénom

Otrava selénom

Otrava selénom je menej častá situácia, ale môže k nej dôjsť. Selén je prvok, ktorý sa v našom tele vyskytuje len v stopovom množstve, ale napriek tomu je potrebný k správnej funkcii množstva enzýmov a metabolických procesov. Je to dôležitý antioxidant, to znamená, že v našom organizme pomáha odbúravať kyslíkové radikály vznikajúce pri metabolizme. Selén …

Otrava strychnínom

Otrava strychnínom

Strychnín je prudko jedovatá zlúčenina, ktorá sa ako alkaloid nachádza v jednej z rastlín. V minulosti išlo o relatívne často používaný jed, ktorý sa však často prezradil prudko horkou chuťou. Ako sa otrava strychnínom prejavuje, ako ju diagnostikovať a liečiť? Otrava strychnínom a jej príčiny K otrave dochádza po kontakte so zmieneným alkaloidom. Strychnínom sa človek …

Otrava tisom červeným

Otrava tisom červeným

Tis červený (Axus baccata) je ihličnatý ker, ktorý však môže dorásť až výšky vysokého ihličnatého stromu. Tis pomerne dobre vyzerá, a preto sa často využíva ako okrasná rastlina. Ako sa otrava tisom červeným prejavuje, ako ju diagnostikovať a liečiť? Všetko potrebné sa dozviete z nasledujúceho článku. Otrava tisom červeným a jej príčiny K otrave najčastejšie …

Otrava vranovcom štvrolistým

Otrava vranovcom štvrolistým

Vranovec štvorlistý (Paris quadrifolia) je drobná rastlina, ktorá rastie skôr v lesoch, pretože nemá rada priame slnko. Rastlina má podobu stonky, na konci ktorej vyrastajú štyri listy zvierajúce medzi sebou uhol cca deväťdesiat stupňov. Uprostred listov sa nachádza plod tmavo fialovej farby, ktorý môže dosahovať veľkosti veľkej čučoriedky. Rastlina kvitne a dáva rast plodu na …

Parafimóza

Parafimóza

Parafimózu možno označiť za jeden z urgentných stavov v urológii. Ide o nebezpečnú situáciu, keď sa užšia predkožka síce pretiahne cez žaluď, ale tam sa zasekne a nejde pretiahnuť späť. Teraz si povedzme hlavné informácie o príčinách, prejavoch, diagnostike a liečbe tejto situácie. Parafimóza a jej príčiny Najčastejšou príčinou je zúžená predkožka (fimóza), ktorá však …

Pneumotorax prvá pomoc

Pneumotorax

Termín pneumotorax vznikol spojením slova pneumos (vzduch) + slova thorax (hrudník). Ide teda o stav, kedy sa v hrudnej dutine objaví vzduch. Prečo je táto situácia tak vážna a čím nás ohrozuje si povieme v nasledujúcom článku. Najprv je nutné si povedať niekoľko slov o anatómii hrudníka a pľúc. Pľúca sú v hrudníku uložené v …

Popáleniny

Popáleniny

Popáleniny sa radia medzi závažné úrazy. Nejde len o klasické popálenie ohňom, možno k nim zaradiť aj obareniny, popáleniny chemikáliami a vážnejšie úrazy elektrickým prúdom. Aké stupne popálenín poznáme? Je liečba náročná a bolestivá? Všetko potrebné sa dočítate z nasledujúceho článku. Prejavy popálenín U popálenín rozlišujeme stupeň a rozsah. Rozsah uvádzame v percentách popálenej plochy, …

Pretrhnutie čreva

Pretrhnutie čreva

Pretrhnutie čreva alebo odborne perforácia je veľmi nebezpečný stav, ktorý môže viesť k smrti pacienta. Je obávaným rizikom endoskopických zákrokov a vyšetrenia čriev. Akútne pretrhnutie čreva možno považovať za náhlu brušnú príhodu. Pretrhnutie čreva a jeho príčiny Najčastejšou príčinou je pretrhnutie hrubého čreva pri kolonoskopii. Vyššie riziko je u starších ľudí s krehkejšou črevnou stenou, u …

Pretrhnutie pažeráka

Pretrhnutie pažeráka

Pretrhnutie pažeráka je život ohrozujúci stav, ktorý pomerne často končí smrťou. Je zvyčajne dôsledkom štrukturálneho poškodenie pažeráka, je obávanou komplikáciou endoskopických vyšetrení. Pretrhnutie pažeráka a jeho príčiny Rizikovými faktormi býva narušená stena pažeráka chorobným procesom. Patrí sem napríklad postihnutých pažeráka pri ťažkej refluxnej chorobe, u rakoviny pažeráka, po chirurgických operáciách pažeráka a samozrejme po poleptaní pažeráka kyselinami, …

Rakovina

Rakovina – všeobecne

Rakovina a nádorové ochorenia patria k tým najobávanejším ochoreniam. V rozvinutých štátoch, do ktorých možno zaradiť aj SR, sú spolu s chorobami srdca a ciev významnou príčinou úmrtí. Povedzme si pár základných a dôležitých faktoch o nádoroch, rakovine, jej príčinách, prejavoch a v malej miere aj o diagnostike, prevencii a liečbe. Rakovina a rozdelenie nádorov: …

Rakovina žlčníka

Rakovina žlčníka

Všeobecne o rakovine a jej formách, príčinách a liečbe si môžete prečítať v našom obsiahlejšom texte s názvom rakovina. Rakovina žlčníka je veľmi nebezpečná forma rakoviny vychádzajúca z buniek steny žlčníka. Žlčník je dutý orgán, ktorý funkčne a anatomicky súvisí s pečeňou. Žlčník je v podstate taký vak, v ktorom sa ukladá žlč tvorená v …

Šokové stavy

Šokové stavy

Keď v bežnom živote o niekom povieme, že bol v šoku, máme zvyčajne na mysli jeho duševné rozpoloženie vo zmysle prekvapenia a rozčúlenia. Šok v lekárskej terminológii znamená však niečo úplne iné. Čo všetko spôsobuje šokové stavy, aké existujú druhy a prejavy šoku a ako šokové stavy liečiť? Viac sa dozviete v nasledujúcom podrobnom článku. …

status epilepticus

Status epilepticus

Status epilepticus je označenie pre smrteľne nebezpečnú situáciu, kedy u epileptika trvá epileptický záchvat dlhšie ako 30 minút alebo ak sa začnú opakovať záchvaty rýchlo po sebe, bez toho, aby medzi nimi chorý nadobudol vedomie, a ak trvá táto situácia opäť dlhšie ako 30 minút. Príčiny situácie status epilepticus Séria záchvatov má rovnakú príčinu a …

Tetanus

Tetanus je dnes už v našom štáte veľmi zriedkavé ochorenie. Ešte pred niekoľkými desiatkami rokov sa však jednalo o relatívne častý a závažný stav, ktorý mohol ľahko skončiť smrťou postihnutého. Ochorenie patrí medzi klostridiálne infekcie. Dá sa toto ochorenie liečiť, aké sú jeho príčiny a prejavy a najdôležitejšie, ako sa vyhneme tejto chorobe? Všetko sa …

vdýchnutie cudzieho telesa

Vdýchnutie cudzieho telesa

Vdýchnutie cudzieho telesa – tekutiny, či tuhého telesa – je akútny stav, ktorý môže dotyčného pomerne rýchlo usmrtiť. Aké sú príčiny vdýchnutia cudzieho telesa. Ako sa tento stav prejavuje, ako ho diagnostikovať a liečiť? Príčiny vdýchnutia cudzieho telesa Tuhé telesá sa najčastejšie vdýchnu pri príjme potravy. Niekedy hrá úlohu nepozornosť, niekedy rozprávanie pri jedle, niekedy …

Zápal mediastína

Zápal mediastína (zápal medzihrudia)

Zápal mediastína (odborne mediastinitída) sa môže do slovenčiny preložiť ako zápal medzihrudia. Mediastínum je anatomický priestor uprostred hrudníka, ktorý je v dolnej časti ohraničený bránicou, spredu hrudnou kosťou, vzadu chrbticou a z oboch bokov pľúcami. V mediastíne nájdeme srdce, veľké cievy, niektoré nervy, pažerák a priedušnicu. Ak hovoríme o zápaloch mediastínu, musíme si ich rozlíšiť …

Zápal nechtového lôžka

Zápal nechtového lôžka

Zápal nechtového lôžka sa odborne označuje ako paronychia. S týmto bolestivým stavom ľudia najčastejšie navštevujú chirurgickú ambulanciu. Čo všetko môže tento zápal spôsobiť, ako sa prejavuje, ako ho diagnostikovať a liečiť? Viac podrobnosti sa dozviete v nasledujúcom článku. Zápal nechtového lôžka a jeho príčiny Zápal sa objavuje na okraji nechtu v mäkkom tkanive tvoriace nechtové lôžko. …

Peritonitída

Zápal pobrušnice (peritonitída)

Zápal pobrušnice sa odborne označuje ako peritonitída a radíme ju medzi stavy označované ako náhle príhody brušné. Jedná sa o smrteľne nebezpečný stav, ktorý je charakteristický prienikom baktérií do dutiny brušnej. Brušná dutina je vystlaná blanou, ktorá sa nazýva pobrušnica (latinsky peritoneum). Táto blana pokrýva steny dutiny brušnej a prechádza aj na všetky orgány, ktoré …

Zásah elektrickým prúdom

Zásah elektrickým prúdom

Zásah elektrickým prúdom a úrazy sním spojené  sa na internej ambulancii vyskytujú často a našťastie sa väčšinou jedná o nezávažné situácie. Samozrejme je nutné si uvedomiť, že ťažšie formy týchto zranení môžu byť smrteľné, alebo môžu viesť k doživotným následkom. Viac informácií o zasiahnutí elektrickým prúdom a najmä o liečbe sa dozviete z nasledujúceho článku.  …

Žlčníkové kamene a ich komplikácie

Žlčníkové kamene a ich komplikácie

Žlčníkové kamene sú častý zdroj ťažkostí, a to najmä u žien. Je známe, že kamene môžu spôsobiť bolestivý stav zvaný žlčníková kolika a majú vzťah aj k zápalom žlčníka. Menej známy je fakt, že dlhodobo neliečené žlčníkové kamene majú vzťah k rakovine žlčníka. Už z toho dôvodu je dobré o nich niečo vedieť. Žlčníkové kamene …

zlomenina spodiny lebečnej

Zlomenina lebečnej spodiny

Zlomenina lebečnej spodiny našťastie nie je častým typom úrazu, sprevádza však niektoré vážne úrazy hlavy. Ako presne sa táto zlomenina prejavuje, ako ju diagnostikovať a liečiť? Všetko potrebné o tomto úraze sa dočítate v nasledujúcom článku. Príčiny zlomeniny lebečnej spodiny Príčinou poranenia s názvom zlomenina lebečnej spodiny sú vážnejšie úrazy, ku ktorým dochádza napríklad pri …

vyšetrenie kreatínkinázy

Vyšetrenie kreatínkinázy

Kreatínkináza je enzým, ktorý môžeme nájsť v rozličných tkanivách tela a zisťovanie jeho koncentrácie v krvi má význam v diagnostike viacerých chorôb (vyšetrenie kreatínkinázy). Kreatínkináza (CK) sa vyskytuje v cytoplazme niektorých buniek a svalových vlákien. Enzým má význam pre bunkový energetický metabolizmus, a preto jeho podtypy (tzv. izoenzýmy) nájdeme v tkanivách s vysokým energetickým obratom. …

vyšetrenie krvného obrazu

Vyšetrenie krvného obrazu

Vyšetrenie krvného obrazu je denným chlebom lekárov na väčšine oddelení aj v ambulanciách, špeciálny význam má predovšetkým pre hematológa. Z krvného obrazu môžeme zistiť veľké množstvo informácií, a preto je nutné o tomto vyšetrení niečo vedieť. Vyšetrenie krvného obrazu a prevedenie jeho odberu Krvný obraz sa vyšetruje v hematologickom laboratóriu a vyšetrenie vyžaduje vzorku žilovej …

vyšetrenie pasáže pažeráka

Vyšetrenie pasáže pažeráka

Vyšetrenie pasáže pažeráka je rádiologické vyšetrenie, ktoré je stále pomerne hojne vykonávané a má význam v diagnostike niektorých chorôb pažeráka. Vyšetrenie pasáže pažeráka a jeho princíp Vyšetrovaný človek vypije kontrastnú látku a ako ju prehĺta, je opakovane röntgenovaný. Kontrastná látka je na röntgene vidieť a to nám umožní zhodnotiť prehĺtací akt a priechod kontrastnej látky pažerákom do …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.

Back to top button