Angiológia

Choroby v odbore angiológia:Vyšetrenia v odbore angiológia:
aneuryzma aorty

Aneuryzma aorty

Aneuryzma aorty je nebezpečný stav, ktorý chorého ohrozuje na živote. Jeho prejavy sú neurčité a prvým prejavom môže byť bohužiaľ až smrť dotyčného. Čo rozumieme pod názvom aneuryzma aorty? Ako sa prejavuje a následne lieči ? Všetko potrebné sa dozviete v nasledujúcom článku. Definícia Aneuryzma je vakovitá výduť tepny. Nie je to pravidlom, ale väčšinou máva …

Ateroskleróza

Ateroskleróza

Ateroskleróza je zložitý dej, ktorý sa dá pri veľkom zjednodušení opísať ako poškodzovanie ciev spojené s postupným ukladaním tuku do ich stien. Na vzniku tukových aterosklerotických plátov sa významne podieľa aj imunitný systém. Tento proces prebieha dlhodobo u všetkých ľudí s väčšou alebo menšou závažnosťou a je spojený s mnohými komplikáciami. Hlavným dôsledkom je postupné …

Bakerova cysta

Bakerova cysta

Bakerova [Beikrova] cysta je pomerne časté ortopedické ochorenie, s ktorým sa však pomerne často stretávajú aj cievni lekári. Je to preto, že niektoré príznaky tohto stavu sú podobné prejavom chorôb žilového systému dolných končatín. Bakerova cysta a jej príčiny Bakerova cysta je útvar ohraničený membránou, ktorý sa vytvára v podkolennej oblasti. Podstatou vzniku je chronický zápal, …

Brušná angína

Brušná angína

Laik si asi povie, ako by asi angína na mandliach mohla súvisieť s bruchom? Názov brušná angína (odborne abdominálna angína) v skutočnosti nie je odvodený od zápalu mandlí, ale od slova angina pectoris, pri ktorej dochádza k bolestiam na hrudi vplyvom nedostatočného okysličenia srdcového svalu pri aterosklerózou zúžených srdcových tepnách. Brušná angína a jej príčiny …

Bürgerova choroba

Bürgerova choroba

Bürgerova choroba sa odborne označuje ako thromboangiitis obliterans [trombangitis obliteranc]. Jedná sa o vzácne a závažné postihnutie krvných ciev a nervov nie celkom jasnej príčiny. Choroba sa zvyčajne objavuje u mladých mužov vo veku pod 40 rokov. Bürgerova choroba a jej príčiny Mechanizmus vzniku choroby nie je známy, ale je isté, že extrémne dôležitý faktor hrá v …

Choroby žíl dolných končatín

Choroby žíl dolných končatín

Choroby žíl dolných končatín sú veľmi komplexná problematika. Patrí medzi ne viacero ochorení, ktoré spolu do značnej miery súvisia. Než uvedieme zoznam týchto chorobných stavov, je nutné si niečo povedať o anatómii žilového systému dolných končatín. Jeho znalosť (hoci len orientačné) je pre pochopenie žilových chorôb veľmi užitočná (chorôb žíl dolných končatín). Anatómia žilového systému …

Erysipelas

Erysipelas (ruža)

Erysipelas alebo ľudovo povedané „ruža“ je nepríjemné infekčné ochorenie kože a podkožia s celkovými prejavmi. Na ružu sa síce neumiera, avšak je niekedy nutná hospitalizácia chorého na infekčnom oddelení. Čo to vlastne erysipelas je? Dá sa liečiť? Všetko potrebné sa dočítate z nasledujúceho článku. Príčiny ochorenia ruža Príčinou ochorenia je infekcia baktériami zo skupiny streptokokov. …

Fibromuskulárna dysplázia

Fibromuskulárna dysplázia

Fibromuskulárna dysplázia je vrodené geneticky podmienené ochorenie, ktoré vedie k postihnutiu cievnych stien a môže vyvolať ich zúženie. To potom spôsobuje zhoršený prietok krvi cievami a ďalšie komplikácie podľa daného typu zúženej cievy. Aké sú príčiny tohto ochorenia, ako sa prejavuje, ako ho liečiť a diagnostikovať? Všetko čo o tomto ochorení potrebujete vedieť sa dozviete …

Hypertenzná kríza

Hypertenzná kríza

Hypertenzná kríza nie je definovaná jednotlivými autormi úplne rovnako, my si ju zjednodušene popíšme ako epizódu výrazne zvýšeného tlaku (cca nad 230 / 130mm ortuťového stĺpca), ktorá bezprostredne ohrozuje zdravie človeka vysokým rizikom rozvoja komplikácií. Okrem samotnej hodnoty krvného tlaku je dôležité aj to, ako rýchlo došlo k jeho zvýšeniu a na aké tlaky je …

Hypertrofická kardiomyopatia

Hypertrofická kardiomyopatia (HCM)

Hypertrofická kardiomyopatia je ochorenie srdca, ktoré sa radí do skupiny tzv. kardiomyopatií. Môže byť nebezpečná, svojho nositeľa môže ohroziť narušením pumpovacej funkcie srdca, alebo vyvolať nebezpečné poruchy rytmu. Hypertrofická kardiomyopatia a jej príčiny Príčina vzniku choroby nie je celkom jasne vysvetlená, svoju úlohu hrá dedičnosť a istý genetický predpoklad a potom tiež zmeny v prekrvení srdcového …

Infarkt myokardu

Infarkt myokardu

Infarkt myokardu patrí medzi akútne formy ischemickej choroby srdca. Je veľmi obávaný a dal by sa opísať ako poškodenie buniek srdcovej svaloviny náhlym nedostatkom kyslíka. Kyslík a živiny dostáva srdcový svalovina vďaka 2 koronárnym tepnám, ktoré odstupujú zo začiatku aorty. Vytvorenie uzáveru v toku jednej z týchto tepien alebo jej vetiev potom vedie k ťažkej ischémii …

ICHDK

Ischemická choroba dolných končatín (ICHDK)

Ischemická choroba dolných končatín skrátene ICHDK je ochorenie relatívne časté a potenciálne nebezpečné. Mnoho postihnutých ho dlho podceňuje, pritom si však neuvedomujú, že neliečená choroba môže vcelku zbytočne viesť až k amputácii dolnej končatiny. ICHDK a jej príčiny Ischemická choroba dolných končatín je strašne podobná angine pectoris. To, čo sa u anginy pectoris deje v cievach …

Ischemická choroba srdca

Ischemická choroba srdca (ICHS)

Ischemická choroba srdca (ICHS) je veľmi rozšírenou diagnózou u pacientov sledovaných a liečených internistami. Na druhú stranu je to značne nepríjemná diagnóza, ktorá sa mylne píše do chorobopisu mnohých chorým, bez toho, aby pre jej určenie boli podklady. Čo teda ICHS je a aké má formy? Ischemická choroba srdca je spôsobená nedostatočným prekrvením srdcového svalu. …

kawasakiho choroba

Kawasakiho choroba

Kawasakiho choroba je zriedkavé ochorenie, ktoré sa radí medzi vaskulitídy. Vaskulitídy sú zápalové ochorenia krvných ciev spôsobené abnormálnou reakciou imunitného systému. Kawasakiho choroba sa vyskytuje najčastejšie u detí mladších ako 5 rokov. Výskyt choroby je celosvetový, avšak najčastejší je v Japonsku. V Slovenskej republike možno našťastie hovoriť o vyložene raritnej chorobe. Príčiny Kawasakiho choroby Presná …

Koarktácia aorty

Koarktácia aorty

Koarktácia aorty je vrodená porucha, pri ktorej je prítomné významné zúženie v mieste jej oblúku. Vada má rôzne stupne závažnosti danej presnou polohou a tesnosťou tohto zúženie. Ako sa táto porucha prejavuje, ako ju môžeme diagnostikovať a liečiť? Viac sa dozviete v nasledujúcom článku. Príčiny koarktácie aorty Príčiny nie sú jasné, zrejme ide o kombináciu …

kritická končatinová ischémia

Kritická končatinová ischémia

Kritická končatinová ischémia je závažná pokročilá forma ischemickej choroby dolných končatín. Napriek názvu nejde o akútny stav. Na druhú stranu ide o situáciu, ktorá môže bez adekvátneho lekárskeho zásahu časom skončiť ohrozením životnosti danej končatiny a niekedy aj amputáciou. Príčiny kritickej končatinovej ischémie Príčinou je zúženie tepien v postihnutej dolnej končatine procesom aterosklerózy. To vyvoláva …

Krvácanie do mozgu

Krvácanie do mozgu

Hoci je tento článok označený ako krvácanie do mozgu, presnejšie by sme mali hovoriť o krvácaní do hlavy. Nie všetky krvácania totiž musia postihovať priamo mozgové tkanivo, čo však neznamená, že by boli menej nebezpečné. Skôr ako si povieme o jednotlivých typoch krvácania, je vhodné vedieť niektoré základné informácie o mozgu, jeho obaloch a krvnom …

Mozgová mŕtvica

Mozgová mŕtvica (cievna mozgová príhoda-CMP)

Mozgová mŕtvica (odborne iktus) by sa dala definovať ako náhle vzniknutá porucha funkcie mozgu, ktorá je spôsobená poškodením mozgových buniek. Rozlišujeme ischemickú a krvácavú CMP. Ischemická mozgová mŕtvica Príčiny Táto cievna mozgová príhoda je spôsobená poškodením mozgových buniek nedostatkom kyslíka (tzn. poškodenie ischémiou). Tvorí asi 80% mozgových mŕtvic. Mechanizmus je v podstate podobný infarktu myokardu. V …

Pľúcna embólia

Pľúcna embólia

Pľúcna embólia je relatívne častý a mnohokrát život ohrozujúci stav. Pre lekárov sa navyše jedná o veľmi nepríjemný problém, pretože má neurčité prejavy, nemožno ju až tak ľahko diagnostikovať a často sa na ňu nemyslí. Tento článok bude do značnej miery podobný článku trombóza žíl dolných končatín, pretože z nej pľúcna embólia veľmi často vychádza. …

Polyarteritis nodosa

Polyarteritis nodosa

Polyarteritis nodosa je vaskulitída (zápalové ochorenie krvných ciev), ktorá postihuje tepny stredného a malého rozsahu. Aké sú príčiny vzniku tohto ochorenia? Ako sa prejavuje Polyarteritis nodosa a dá sa vôbec liečiť? Všetko potrebné sa dočítate z nasledujúceho článku. Príčiny choroby polyarteritis nodosa Nie je celkom jasné, prečo choroba vzniká. Polyarteritis nodosa je dôsledkom napadnutia cievnych stien naším …

Poranenie sleziny

Poranenie sleziny

Poranenie sleziny môže byť veľmi zákerným úrazom, ktorý napriek svojej relatívnej nenápadnosti môže ohroziť chorého na živote. Slezina je bohato prekrvený a relatívne krehký orgán uložený vo väzivovom púzdre v dutine brušnej v ľavom medzirebrí. Okrem svojho puzdra je tak proti vonkajším silám čiastočne chránená aj bránicou a kosťami hrudného koša – najmä rebrami. Aké …

Rendu osler Weberova choroba

Rendu-Osler-Weber choroba

Rendu-Osler-Weber choroba (morbus Rendu Osler Weber) je zriedkavé vrodené genetické ochorenie, ktoré sa tiež odborne označuje zložitým názvom hereditárna hemoragická teleangiektázia. Tento zložitý pojem tiež popisuje podstatu ochorenia, do slovenčiny ho môžme preložiť ako „vrodené krvácavé rozšírenie ciev“. Ako možno diagnostikovať túto genetickú chorobu a ako ju prípadne liečiť? Všetko potrebné sa dozviete z nasledujúceho …

Sklerodermia

Sklerodermia

Sklerodermia je jednou z niekoľkých systémových autoimunitných chorôb, ktoré poškodzujú viacero orgánov a tkanív tela. Choroba sa vyskytuje oveľa častejšie u žien ako u mužov. Aké sú príčiny tejto choroby, ako sa prejavuje a aké je jej liečba? Viac informácií sa dozviete v nasledujúcom článku. Sklerodermia a jej príčiny Presná príčina choroby nie je známa, v …

Šokové stavy

Šokové stavy

Keď v bežnom živote o niekom povieme, že bol v šoku, máme zvyčajne na mysli jeho duševné rozpoloženie vo zmysle prekvapenia a rozčúlenia. Šok v lekárskej terminológii znamená však niečo úplne iné. Čo všetko spôsobuje šokové stavy, aké existujú druhy a prejavy šoku a ako šokové stavy liečiť? Viac sa dozviete v nasledujúcom podrobnom článku. …

Trombóza portálnej žily

Trombóza portálnej žily

Trombóza portálnej žily znamená zúženie alebo úplný uzáver vrátnicovej (portálnej) žily krvnou zrazeninou (trombom). Portálna žila je veľmi dôležitá cieva, ktorá privádza krv z čriev a sleziny do pečene. To umožňuje pečeni vychytávať z krvi živiny a toxické splodiny vstrebané v črevách. Živiny sú ďalej spracovávané a toxíny sú v pečeni deaktivované. Aké sú prejavy …

Trombóza žil dolných končatín

Trombóza žil dolných končatín

Trombóza žil dolných končatín (flebotrombóza) je veľmi častý problém mnohých žien. Je to ochorenie nepríjemné ako svojimi prejavmi, tak aj svojimi komplikáciami z ktorých životu nebezpečná je najmä obávaná pľúcna embólia. Aké sú hlavné príčiny tohto ochorenia? Aká je prevencia a liečba? Všetko dôležité sa dozviete z tohto článku. Príčiny trombózy žil dolných končatín Trombóza žil …

uzáver tepny

Uzáver tepny

Uzáver tepny je akútny stav, ktorý ohrozuje niektoré tkanivá či orgány, v niektorých prípadoch dokonca aj život postihnutého. Tepny vedú do tkanív kyslík a živiny. Uzáver tepny ochudobní tkanivo o tieto životne dôležité zlúčeniny. Význam má najmä prerušenie dodávky kyslíka, bez ktorého tkanivá nie sú schopné prežívať ani z krátkodobého pohľadu. Nedostatok kyslíka sa odborne …

vaskulitída

Vaskulitída

Vaskulitídy sú veľmi rozsiahlou a zložitou skupinou chorôb, ktoré tu preberiem iba extrémne zjednodušene.    Vaskulitída znamená zápalové postihnutie ciev, väčšinou sa jedná o tepny. V drvivej väčšine je príčinou autoimúnný zápal, tj. neinfekčný zápalový proces vyvolaný naším vlastným imunitným systémom. Z historického hľadiska poznáme aj infekčné vaskulitídy, príkladom je aortitída (zápal aorty) u pokročilých …

Vredy predkolenia

Vredy predkolenia

Vredy predkolenia sú dôležitou témou. Ide o relatívne časté a nepríjemné ochorenie, ktoré prináša chorému nemalé problémy. Čo všetko ich môže spôsobiť, ako sa prejavujú ako ich diagnostikovať a môžeme vredy predkolenia nejako účinne liečiť? Viac sa dozviete v nasledujúcom článku. Vredy predkolenia a ich príčiny Vredy predkolenia vznikajú na podklade tepnových a žilových porúch, či …

vysoký cholesterol

Vysoký cholesterol

Vysoký cholesterol je v našej populácii pomerne rozšírené ochorenie. Cholesterol sám o sebe je životne dôležitá zlúčenina, ktorú naše telo nutne potrebuje k stavbe bunkových membrán a tvorbe hormónov. Vo vysokých koncentráciách má však aj nebezpečné vlastnosti, pretože napomáha v rozvoji aterosklerózy. Tento proces možno jednoducho opísať ako poškodzovanie a zužovanie ciev cholesterolom s rizikom …

vysoký tlak

Vysoký tlak

Vysoký tlak je v našej populácii veľmi častý a podieľa sa na vzniku mnohých ochorení. Istý krvný tlak je dôležitý, pretože umožňuje prietok krvi cievami a umožňuje teda zásobovanie orgánov v tele. Na druhú stranu vysoký tlak vedie k poškodzovaniu stien ciev a zhoršuje preto aterosklerózu. WHO teraz udáva ako hranicu normálneho tlaku až hodnotu …

vzduchová embólia

Vzduchová embólia

Vzduchová embólia je nebezpečný stav, ktorý môže spôsobiť náhlu smrť a je mimo iného obávanou komplikáciou niektorých lekárskych zákrokov vrátane chirurgických výkonov. Príčiny vzduchovej embólie „Klasická“ nevzduchová embólia znamená, že sa niekde v cievnom systéme (alebo v srdci) vytvorila krvná zrazenina, ktorá bola prúdom krvi odnesená do niektorej cievy a tú upchala. Vzduchová embólia vznikne …

Wegenerova granulomatóza

Wegenerova granulomatóza

Wegenerova granulomatóza je autoimunitné ochorenie, ktoré sa radí medzi tzv. vaskulitídy (zápalové ochorenie ciev). Je spojené s poškodením dýchacích ciest a obličiek. Choroba je relatívne vzácna, v SR sa ročne objaví len u niekoľkých desiatok ľudí. Aké sú príčiny vzniku tohto ochorenia? Ako sa Wegenerova granulomatóza prejavuje a ako sa dá liečiť? Všetko potrebné sa …

zápal žíl

Zápal žíl

Zápal žíl je relatívne časté ochorenie. Môže vzniknúť prakticky kdekoľvek, ale najčastejšie sa vyskytuje na dolných končatinách. U pacientov v nemocniciach sa však toto ochorenie vyskytuje relatívne často aj na končatinách horných. Vzhľadom k tomu, že zápal žíl sa najviac týka žilového systému dolných končatín, je nutné si o jeho stavbe niečo povedať. Z dolných …

Žilová nedostatočnosť

Žilová nedostatočnosť

Žilová nedostatočnosť (alebo chronická žilová nedostatočnosť) je označenie pre situáciu, keď žily dolných končatín nie sú schopné plniť správne svoju funkciu – odvádzať krv z dolných končatín. Ako sa táto situácia prejavuje, ako ju liečiť a aká je pred ňou prevencia? Anatómia žilového systému K pochopeniu žilovej nedostatočnosti je nutné v niekoľkých vetách spomenúť anatómiu …

žilové varixy

Žilové varixy

Žilové varixy čiže kŕčové žily sú označením pre rozšírenie povrchových žíl dolných končatín. Jedná sa síce predovšetkým o kozmetický problém, za ich vznikom môže stať aj ochorenie závažnejšie a rovnako tak aj žilové varixy môžu mať vážne komplikácie. K pochopeniu príčin vzniku varixov je nutné v niekoľkých vetách spomenúť anatómiu žilového systému dolných končatín. Z …

Zúženie krčných tepien

Zúženie krčných tepien

Mozog je bohato prekrvený orgán, v ktorom sa nachádza hustá sieť drobných tepienok. Celkovo je však krv k mozgu privádzaná iba dvoma pármi tepien – dvoma relatívne povrchovo uloženými vnútornými krčnými tepnami (krkavice či karotídy) a dvoma hlboko uloženými vertebrálnymi tepnami, ktoré vstupujú na mozgu pozdĺž chrbtice. Zúženie krčných tepien aké sú príčiny tohto stavu, …

Zúženie obličkových tepien

Zúženie obličkových tepien

Zúženie obličkových tepien je pomerne nepríjemný stav. Po prvé totiž ovplyvní prietok krvi obličkou a za druhé vyvolá pomerne zle liečiteľné zvýšenie krvného tlaku. Prečo k tomu dochádza a ako tento problém riešime si povieme nižšie. Zúženie obličkových tepien a jeho príčiny Každá z oboch obličiek je za normálnych okolností zásobená jednou obličkovou tepnou, ktorá odstupuje …

vyšetrenie Angiografia

Angiografia

Angiografia je jedným zo základných vyšetrení v cievnom lekárstve. Názov vychádza zo slov angio- (cieva) a – grafia (zobrazenie). Čo je to angiografia, aký je princíp a využitie tejto vyšetrovacej metódy? Aké má angiografia výhody, nevýhody a čo sa ňou vyšetruje? Princíp angiografie Vyšetrenie sa vykonáva v ľahu pri miestnom znecitlivení. Pacient leží v špeciálnej miestnosti na …

vyšetrenie členkový tlak

Členkový tlak

Čo je to členkový tlak, ako sa vyšetruje a aký význam má toto vyšetrenie? Ako sa pred meraním treba pripraviť a aké sú nevýhody a výhody takéhoto vyšetrenia? Meranie členkového tlaku je veľmi dôležitou a pritom jednoduchou metódou vyšetrovania v cievnom lekárstve. Princíp merania členkového tlaku Vyšetrenie spočíva v zmeraní tlaku na hornej a dolnej končatine pomocou tlakovej …

vyšetrenie CT angiografia

CT angiografia

CT angiografia je rádiologické vyšetrenie, ktoré v sebe do určitej miery kombinuje prvky CT vyšetrenia a angiografie. V internej medicíne ho využívame veľmi často, cennou vyšetrovacej metódou je však aj v iných medicínskych odboroch. Čo je to CT angiografia, aké je princíp a príprava na toto vyšetrenie? Prečo sa toto vyšetrenie používa a aké sú jeho nevýhody? …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.

Back to top button