Úvod / Choroby / Polyarteritis nodosa

Polyarteritis nodosa

Polyarteritis nodosaPolyarteritis nodosa je vaskulitída (zápalové ochorenie krvných ciev), ktorá postihuje tepny stredného a malého rozsahu.

Aké sú príčiny vzniku tohto ochorenia? Ako sa prejavuje Polyarteritis nodosa a dá sa vôbec liečiť? Všetko potrebné sa dočítate z nasledujúceho článku.

Príčiny choroby polyarteritis nodosa 


Nie je celkom jasné, prečo choroba vzniká. Polyarteritis nodosa je dôsledkom napadnutia cievnych stien naším vlastným imunitným systémom, k čomu u niektorých ľudí dochádza zrejme na podklade genetického predpokladu v kombinácii s určitým vonkajším faktorom (zrejme vírusová infekcia). Asi tretina jedincov s polyarteritis nodosa má aktívnu žltačku typu B.

Prejavy:

Postihnuté tepny sa môžu zápalom miestami zužovať a miestami sa na nich naopak vytvárajú aneuryzmy, čo dáva niektorým cievam charakteristický vzhľad ruženca. Okrem toho sa zvyšuje riziko miestneho vzniku krvných zrazenín, ktoré môžu postihnuté tepny upchávať. Dôsledky ochorenia potom súvisia s narušením transportu kyslíka a živín tepnovou krvou do jednotlivých orgánov.

Na koži môžu vznikať petéchie v rámci krvácania z malých ciev, je zvýšené riziko vzniku kožných vyrážok a povrchových vredov. Postihnutie ciev vyživujúcich nervy môže vyvolať rozvoj polyneuropatie a jej symptómov.

Mozog je ohrozený vyšším rizikom mozgovej mŕtvice, srdcový sval môže byť postihnutý zápalom (myokarditída), alebo nedostatkom kyslíka pri zápale srdcových tepien (riziko infarktu myokardu).

Veľmi vážne môže byť postihnutie obličkových tepien, ktoré môže spôsobiť rozvoj vysokého tlaku a chronického zlyhávania obličiek. Tráviaci trakt býva postihnutý tvorbou slizničných vredov a krvácaním s nálezom krvi v stolici.

Okrem týchto ťažkostí bývajú prítomné celkové prejavy zápalového procesu ako je zvýšená teplota, nechutenstvo, nočné potenie, váhový úbytok a bolesti svalov a kĺbov.

Diagnostika:

Diagnostika je relatívne zložitá a závisí od prítomnosti a počtu určitých klinických kritérií vyplývajúcich z vyššie spomenutých prejavov. V krvných nábaroch býva zvýšená sedimentácia a CRP, sérologicky môžeme v krvi niekedy preukázať prítomnosť určitých autoprotilátok (tzv. ANCA protilátky). Ak je vykonaná angiografia postihnutých tepien, potom môžeme vidieť  spomínaný tvar ruženca, kedy sa striedavo opakuje-  zúženie a vakovité rozšírenie.

Ak sa podarí získať vzorku niektorého postihnutého tkaniva, potom v ňom histologické vyšetrenie môže preukázať zápalové postihnutie cievnych stien.

Liečba:

Podobne ako u inej vaskulitídy, aj tu terapia spočíva v podávaní imunosupresív, čo sú lieky tlmiace imunitný systém. Dobrým príkladom týchto medikamentov sú kortikoidy, v skutočnosti je však imunosupresív vicero. Bez liečby bývala choroba často smrteľná, na druhú stranu majú lieky veľmi dobrý efekt a výrazne zlepšujú prognózu chorých.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *