Úvod / Kategórie príznakov / Systémové príznaky

Systémové príznaky

príznak acidóza

Acidóza (prekyslenie organizmu)

príznak alkalóza

Alkalóza

bezvedomie

Bezvedomie

bolesť hlavy

Bolesť hlavy

bolesti brucha

Bolesti brucha

Bolesti brucha sú jedným z najzložitejších príznakov v medicíne. Spadajú síce najmä do okruhu záujmu chirurgov, avšak prejavuje sa nimi aj viacero interných chorôb. Každý aspoň trochu zodpovedný lekár má z bolesti brucha oprávnené obavy. Viacero zdanlivo vážnych prípadov sú úplné banality, z miernych ťažkostí sa naopak môže vyvinúť závažný stav vrátane tzv. náhlych brušných…

dehydratácia

Dehydratácia

Dehydratáciu v bežnom slova zmysle chápeme ako nadmernú stratu telesnej tekutiny a iónov. V internom lekárstve ide o veľmi častý problém, pretože ju veľmi často nachádzame u pacientov pokročilejšieho veku. Dehydratácia môže byť hlavnou príčinou ich prijatia do nemocnice, inokedy "len" sprevádza iné ochorenia, ktorých priebeh zvyčajne zhoršuje. (viac…)

hypoglykémia

Hypoglykémia – nízky cukor

Hypoglykémia je nízka hladina krvného cukru (glukózy). Je to relatívne častý príznak u liečených diabetikov, ale môže sa vyskytnúť aj v iných prípadoch. Ide o koncentráciu krvného cukru nižšiu ako 3.6 milimólov na liter, ale je nutné dodať, že rozdielni autori udávajú túto hladinu rozlične. Hypoglykémia, čo všetko ju spôsobuje, ako ju liečiť, diagnostikovať a…

nadmerné potenie

Nadmerné potenie

Nadmerné potenie (odborne hyperhidróza) môže byť príznakom mnohých chorobných stavov vrátane niektorých veľmi závažných. Tento článok je do určitej miery podobný problematike nočného potenia, ktoré má však určité špecifiká, a preto aj vlastný článok. (viac…)

nadmerný smäd

Nadmerný smäd

Nadmerný smäd (odborne polydipsia) môže byť úplne nevinným príznakom, ale môže byť sprievodným znakom mnohých chorôb. Pocit smädu u človeka je riadený z mozgu tak, že mozgové centrá monitorujú koncentráciu rozpustených látok v krvi. Zvýšenie koncentrácie rozpustených látok znamená nedostatok tekutiny a mozog nám nepríjemným pocitom smädu vydá signál o potrebe príjmu vody. (viac…)

návaly tepla

Návaly tepla

Návaly tepla sú subjektívne nepríjemné pocity vnemu tepla, ktoré sa zvyčajne šíri po hornej polovici tela do horných končatín a do tváre. Veľmi často sa vyskytujú u žien a sú hormonálne podmienené. Príčin tohto problému však môže byť oveľa viac. (viac…)

nechutenstvo

Nechutenstvo

Nechutenstvo (odborne anorexia) je všeobecným príznakom, ktorý sprevádza mnoho ďalších chorôb, a ktorý môže viesť k podvýžive. Najmä u starších ľudí, ktorí tvoria značnú časť interných pacientov, sa môže nechutenstvo objaviť aj u mnohých úplne banálnych chorôb. Je dôležité odlíšiť nechutenstvo od straty chuti ako zmyslu, ktorému sme venovali osobitný článok. (viac…)

nehmatateľný pulz

Nehmatateľný pulz

Nehmatateľný pulz je vždy nutné považovať za varovný príznak. Môže byť prítomný pri závažných stavoch spojených so zlyhávaním obehu a okrem toho tiež s ochoreniami tepien. (viac…)

nepravidelny tep

Nepravidelný tep

Pocit nepravidelného tepu zažije počas života prakticky každý z nás. Väčšinou sa síce jedná len o nadbytočné srdcové sťahy (extrasystoly), ale najmä u starších ľudí nesmieme nepravidelný tep srdca podceniť, pretože sa za ním môže skrývať porucha srdcového rytmu. (viac…)

Nespavosť

Nespavosť (insomnia)

nízka telesná teplota

Nízka telesná teplota (hypotermia)

Nízka telesná teplota nie je zďaleka tak častý problém ako zvýšená teplota. Odborne ju označujeme ako hypotermiu a udáva sa ako zníženie telesnej teplôt pod 35 ° C. Pochopiteľne je nutné brať do úvahy isté individuálne odchýlky, ale platí, že telesná teplota pod 33 ° C už vedie k poklesu telesného metabolizmu a ku klinickým…

nočné potenie

Nočné potenie

Nočné potenie je častý a zvyčajne úplne neškodný stav, ktorý súvisí s vyššou teplotou v miestnosti, kde sa spí. Môže sa však jednať aj o príznak vážnych chorôb. Čo všetko môže potenie v noci spôsobiť a ako tento stav diagnostikovať? Viac podrobnosti sa dozviete v nasledujúcom článku. (viac…)

Oslabená imunita

Oslabená imunita

Oslabená imunita je v dnešnej dobe pomerne obľúbený termín, ktorý je výrazne a zbytočne nadužívaný. Imunitný systém je veľmi zložitý mechanizmus tvorený vzájomne koordinovanou činnosťou obranných buniek (neutrofily, lymfocyty, makrofágy a mnohé ďalšie) a rôznych bielkovín (komplement, protilátky a i.), ktoré vedú k cielenému vyhľadávaniu, označovaniu a likvidácii látok a buniek telu cudzích a okrem…

podvýživa

Podvýživa

Podvýživa znamená stavy s nedostatkom živín a odborne sa (nie celkom presne) označuje ako malnutrícia. Celkovo je nutné povedať, že rozlišujeme podvýživu zo strany nedostatku základných živín (bielkoviny, tuky, cukry) a podvýživu zo strany tzv. mikronutrientov (nedostatok minerálov a nedostatok vitamínov). (viac…)

prejavy a príznaky rakoviny

Prejavy a príznaky rakoviny

Do tohto článku by som zaradila najčastejšie príznaky rakoviny a najbežnejších zhubných ochorení. Určitý problém je v tom, že neexistujú príznaky, ktoré by boli typické pre nádorové ochorenia. Nádory sa v drvivej väčšine prejavujú ako príznaky mnohých iných (často banálnych) chorôb. Pozor si teda musíme dávať na dobu ich trvania a na súčasný výskyt dvoch a viacerých…

strata chuti

Strata chuti

Tento článok sa bude zaoberať stratou chuti ako poruchou zmyslového vnímania (odborne ageusia). Ak vás zaujíma problematika straty chuti do jedla, potom si prečítajte článok o nechutenstve. Ľudská chuť dokáže pomocou zmyslových buniek na jazyku rozlíšiť chuťové vnemy sladké, slané, horké a kyslé. Okrem toho je nutné vziať do úvahy, že pre výslednú chuť jedál…

strata váhy

Strata váhy

V tomto článku budem písať o strate na váhe ako o prejave ochorenia. Nechcená strata váhy je veľmi závažný príznak, mal by viesť k návšteve lekára a pacient s týmto problémom by mal byť dôkladne vyšetrený. Za klinicky významnú sa strata váhy považuje: 1. Pokiaľ došlo k strate aspoň 10% z pôvodnej váhy za menej ako 6…

Studené ruky a nohy

Studené ruky a nohy

Studené ruky a nohy sú veľmi častou ťažkosťou a vyskytujú sa častejšie u žien. Zvyčajne ide iba o nepríjemnú záležitosť bez klinického významu, niekedy sa však vyskytujeú aj ako príznak liečiteľných chorôb a závažných stavov. Čo presnejšie tento pocit chladu spôsobuje a ako ho diagnostikovať? Všetko sa dozviete v tomto článku. (viac…)

trasenie rúk

Trasenie rúk

Tras sa latinský označuje ako tremor. Trasenie rúk sa vyskytuje pomerne často, obzvlášť u starších ľudí. Môže sa jednať o pomerne menej závažný symptóm, ale niekedy ide o prejav vážnych ochorení. Už z týchto dôvodov nie je radno dlho trvajúce trasenie podceňovať. Aké sú príčiny a príznaky tohto stavu? Viac sa dozviete v nasledujúcom článku.  (viac…)

Triaška

Triaška

úbytok svalovej hmoty

Úbytok svalovej hmoty

Úbytok svalovej hmoty (odborne svalová atrofia) je pomerne častým problémom, ktorý môže byť spôsobený celým množstvom rozličných chorôb. Veľakrát je príčinou nedostatočná svalová aktivita alebo metabolické zmeny, ktoré vedú k odbúravaniu svalovej hmoty. Viac o konkrétnych príčinách úbytku svalovej hmoty sa dočítate v nasledujúcom podrobnom článku. (viac…)

Únava

Únava

zimnica

Zimnica

Zimnica ako príznak označuje pocit veľmi nepríjemného chladu, kedy sa človek jednoducho nemôže zahriať. Okrem husej kože sa zvyčajne objavuje aj svalový tras , ktorý môže dosiahnuť podobu triašky celého tela. Zimnica prakticky vždy súvisí s infekčným ochorením a vysokou horúčkou. Nie je to pravidlom, ale zvyčajne sa jedná o bakteriálnu infekciu.  Viac o zimnici…

zimomravosť

Zimomravosť

Zimomravosť môžeme odbornejšie označiť ako nižšiu toleranciu chladu. V drvivej väčšine sa jedná skôr o subjektívne vnímanie, ktoré je skôr typické pre ženy. Na druhú stranu môže byť spojené aj s niektorými chorobnými stavmi, interní lekári skoro vždy pomýšľajú na choroby štítnej žľazy. Viac o zimomravosti a chorobami sňou spojenou sa dozviete v nasledujúcom článku…

zvýšená chuť do jedla

Zvýšená chuť do jedla

Zvýšenú chuť do jedla nemožno rozhodne vždy považovať za známku nejakej choroby, naopak mnohokrát ide o vítanú známku toho, že sa stav pacienta zlepšuje. Na druhú stranu je faktom, že aj nadmerná chuť do jedla môže súvisieť s niektorými chorobami. Zvýšená chuť do jedla a čo všetko ju spôsobuje sa dozviete v nasledujúcom článku. (viac…)

zvýšená teplota

Zvýšená teplota

Pojem zvýšená teplota je v skutočnosti veľmi zložitý a neurčitý. Najlepšie môže byť opísaná ako teplota, ktorá je u konkrétneho človeka vyššia, ako je jeho bežná teplota. Teplota nášho tela je riadená z mozgového centra a je individuálna. To znamená, že vyššia teplota u jedného človeka môže byť pre niekoho iného úplne normálna. Vzhľadom k…

zvýšenie telesnej hmotnosti

Zvýšenie telesnej hmotnosti

Tento článok je venovaný príčinám spôsobujúcim zvýšenie telesnej hmotnosti. Nejde o článok, ktorý by sa klasicky venoval obezite a jej terapii, skôr problematiku zvýšenej váhy pojíma z pohľadu diferenciálnej diagnostiky. Zvýšená váha totiž môže sprevádzať aj viacero ochorení a stáva sa tak ich hlavným, či vedľajším príznakom. (viac…)

Systémové príznaky