Systémové príznaky

príznak acidóza

Acidóza (prekyslenie organizmu)

Acidóza by sa dala do slovenčiny preložiť ako „prekyslenie organizmu„. Ľudské telo je dynamický a neustále sa meniace systém, v ktorom sa musí udržiavať veľké množstvo stabilných parametrov a medzi nimi aj určitá kyslosť, ktorú hodnotíme pomocou jednotiek pH. Správne pH je dôležité pre zdarný priebeh metabolických reakcií a funkcie enzýmov. Za normálnych okolností je …

príznak alkalóza

Alkalóza

V organizme sa vyskytuje veľké množstvo kyslých a zásaditých látok a naše telo udržuje určité stabilné pH, ktoré vyjadruje rovnováhu medzi týmito kyselinami a zásadami (odborne ide o tzv. acidobázickú rovnováhu). Toto pH síce nemá stále rovnakú hodnotu a neustále sa mení, avšak odchýlky sú v zdravom organizme minimálne. Bežne udržiavané pH je približne medzi …

bezvedomie

Bezvedomie

Čo je to bezvedomie, aké môžu byť príčiny bezvedomia? Ako bezvedomiu predchádzať a ako tento stav diagnostikovať a vyšetrovať? Ak hovoríme o príčinách bezvedomia, púšťame sa do extrémne širokej problematiky. Zareagovať stratou vedomia totiž môže organizmus na viacero rozličných situácií. Všeobecne ide o to, že z nejakého dôvodu dôjde k dočasnému alebo trvalému výpadku mozgových …

bolesť hlavy

Bolesť hlavy

Bolesť hlavy (čiže odborne cefalea) je jedným z najčastejších problémov. V drvivej väčšine prípadov sa jedná o síce nepríjemný, ale inak vcelku neškodný problém, niekedy sa však môže jednať o príznak vážneho, či život ohrozujúceho ochorenia. Nie je jednoducho možné vymenovať všetky stavy, u ktorých sa bolesť hlavy vyskytuje, budeme sa venovať aspoň tým najčastejším …

bolesti brucha

Bolesti brucha

Bolesti brucha sú jedným z najzložitejších príznakov v medicíne. Spadajú síce najmä do okruhu záujmu chirurgov, avšak prejavuje sa nimi aj viacero interných chorôb. Každý aspoň trochu zodpovedný lekár má z bolesti brucha oprávnené obavy. Viacero zdanlivo vážnych prípadov sú úplné banality, z miernych ťažkostí sa naopak môže vyvinúť závažný stav vrátane tzv. náhlych brušných …

Časté infekcie

Časté infekcie

Časté infekcie sú typické pri oslabenom alebo nedostatočne vyvinutom imunitnom systéme. Oslabený je v prípade starších ľuďoch a nedostatočne vyvinutý u detí. Zdravý dospelý človek by nemal trpieť častými infekciami. Avšak pri sezónnych ochoreniach, najmä pri chrípke, je charakteristická oslabená imunita aj u dospelých jedincoch, pričom sa objavuje mnoho ďalších príznakov, ktoré sú typické pre …

dehydratácia

Dehydratácia

Dehydratáciu v bežnom slova zmysle chápeme ako nadmernú stratu telesnej tekutiny a iónov. V internom lekárstve ide o veľmi častý problém, pretože ju veľmi často nachádzame u pacientov pokročilejšieho veku. Dehydratácia môže byť hlavnou príčinou ich prijatia do nemocnice, inokedy „len“ sprevádza iné ochorenia, ktorých priebeh zvyčajne zhoršuje. Príčiny dehydratácie: Dehydratácia je typická pre pokročilý …

hypoglykémia

Hypoglykémia – nízky cukor

Hypoglykémia je nízka hladina krvného cukru (glukózy). Je to relatívne častý príznak u liečených diabetikov, ale môže sa vyskytnúť aj v iných prípadoch. Ide o koncentráciu krvného cukru nižšiu ako 3.6 milimólov na liter, ale je nutné dodať, že rozdielni autori udávajú túto hladinu rozlične. Hypoglykémia, čo všetko ju spôsobuje, ako ju liečiť, diagnostikovať a …

malátnosť

Malátnosť

Malátnosť môžeme definovať ako dlhotrvajúci útlm organizmu, ktorý je často spätý s únavou, zníženou výkonnosťou, poruchou sústredenia alebo nespavosťou. Tento stav organizmu môže nastať po dlhotrvajúcej fyzickej či psychickej záťaži alebo dehydratácii. Spozornieť by sme mali ak malátnosť pretrváva už dlhšiu dobu, pretože môže ísť o príznak vážnejšieho ochorenia – endokrinnej, nervovej, respiračnej alebo kardiovaskulárnej …

nadmerné potenie

Nadmerné potenie

Nadmerné potenie (odborne hyperhidróza) môže byť príznakom mnohých chorobných stavov vrátane niektorých veľmi závažných. Tento článok je do určitej miery podobný problematike nočného potenia, ktoré má však určité špecifiká, a preto aj vlastný článok. Príčiny nadmerného potenia: 1. Obezita Nadváha a obezita zvyšuje tendenciu k poteniu, najmä pri pohybe. Riešenie je v tomto prípade jednoduché …

nadmerný smäd

Nadmerný smäd

Nadmerný smäd (odborne polydipsia) môže byť úplne nevinným príznakom, ale môže byť sprievodným znakom mnohých chorôb. Pocit smädu u človeka je riadený z mozgu tak, že mozgové centrá monitorujú koncentráciu rozpustených látok v krvi. Zvýšenie koncentrácie rozpustených látok znamená nedostatok tekutiny a mozog nám nepríjemným pocitom smädu vydá signál o potrebe príjmu vody. Nadmerný smäd …

Nadváha

Nadváha a obezita je komplexná porucha zahŕňajúca nadmerné množstvo telesného tuku. Obezita nie je len kozmetický problém. Zvyšuje riziko ochorení a zdravotných problémov ako sú srdcové choroby, cukrovka a vysoký krvný tlak. Mať nadváhu alebo byť mimoriadne obézny znamená, že máte pravdepodobne zdravotné problémy súvisiace s vašou hmotnosťou. Dobrou správou je, že aj mierna strata …

návaly tepla

Návaly tepla

Návaly tepla sú subjektívne nepríjemné pocity vnemu tepla, ktoré sa zvyčajne šíri po hornej polovici tela do horných končatín a do tváre. Veľmi často sa vyskytujú u žien a sú hormonálne podmienené. Príčin tohto problému však môže byť oveľa viac.   Príčiny návalov tepla: 1. Menopauza Návaly sú typické pre ženy prechádzajúce menopauzou. Po skončení …

nechutenstvo

Nechutenstvo

Nechutenstvo (odborne anorexia) je všeobecným príznakom, ktorý sprevádza mnoho ďalších chorôb, a ktorý môže viesť k podvýžive. Najmä u starších ľudí, ktorí tvoria značnú časť interných pacientov, sa môže nechutenstvo objaviť aj u mnohých úplne banálnych chorôb. Je dôležité odlíšiť nechutenstvo od straty chuti ako zmyslu, ktorému sme venovali osobitný článok. Príčiny nechutenstva: 1. Infekčné …

nehmatateľný pulz

Nehmatateľný pulz

Nehmatateľný pulz je vždy nutné považovať za varovný príznak. Môže byť prítomný pri závažných stavoch spojených so zlyhávaním obehu a okrem toho tiež s ochoreniami tepien. Pulz, ktorý meriame, vzniká na základe srdcových sťahov vypudzujúcich krv z ľavej komory do tepien v organizme. Pulz môžeme teoreticky hmatať na každej tepne, ktorá je dostatočne blízko povrchu …

nepravidelny tep

Nepravidelný tep

Pocit nepravidelného tepu zažije počas života prakticky každý z nás. Väčšinou sa síce jedná len o nadbytočné srdcové sťahy (extrasystoly), ale najmä u starších ľudí nesmieme nepravidelný tep srdca podceniť, pretože sa za ním môže skrývať porucha srdcového rytmu. Nepravidelný tep a jeho príčiny: 1. Extrasystoly Extrasystoly sú nadbytočné srdcové sťahy mimo pravidelný rytmus. Ak …

Nespavosť

Nespavosť (insomnia)

Nespavosť (insomnia) je v dnešnej dobe pomerne rozšírený problém, ktorý trápi množstvo ľudí. Môžeme ju definovať ako poruchu spánku spojenú s jeho nedostatkom. Táto porucha spánku býva zvyčajne podmienená životným štýlom a psychikou, menej často môže byť príznakom iných ochorení. Nespavosť a jej príčiny: 1. Životný štýl a psychické faktory Životný štýl spojený s nadmerným stresom, preťažením …

nízka telesná teplota

Nízka telesná teplota (hypotermia)

Nízka telesná teplota nie je zďaleka tak častý problém ako zvýšená teplota. Odborne ju označujeme ako hypotermiu a udáva sa ako zníženie telesnej teplôt pod 35 ° C. Pochopiteľne je nutné brať do úvahy isté individuálne odchýlky, ale platí, že telesná teplota pod 33 ° C už vedie k poklesu telesného metabolizmu a ku klinickým …

nočné potenie

Nočné potenie

Nočné potenie je častý a zvyčajne úplne neškodný stav, ktorý súvisí s vyššou teplotou v miestnosti, kde sa spí. Môže sa však jednať aj o príznak vážnych chorôb. Čo všetko môže potenie v noci spôsobiť a ako tento stav diagnostikovať? Viac podrobnosti sa dozviete v nasledujúcom článku. Príčiny nočného potenia: 1. Banálne príčiny   Do tejto …

Oslabená imunita

Oslabená imunita

Oslabená imunita je v dnešnej dobe pomerne obľúbený termín, ktorý je výrazne a zbytočne nadužívaný. Imunitný systém je veľmi zložitý mechanizmus tvorený vzájomne koordinovanou činnosťou obranných buniek (neutrofily, lymfocyty, makrofágy a mnohé ďalšie) a rôznych bielkovín (komplement, protilátky a i.), ktoré vedú k cielenému vyhľadávaniu, označovaniu a likvidácii látok a buniek telu cudzích a okrem …

podvýživa

Podvýživa

Podvýživa znamená stavy s nedostatkom živín a odborne sa (nie celkom presne) označuje ako malnutrícia. Celkovo je nutné povedať, že rozlišujeme podvýživu zo strany nedostatku základných živín (bielkoviny, tuky, cukry) a podvýživu zo strany tzv. mikronutrientov (nedostatok minerálov a nedostatok vitamínov).  Podvýživa a jej príčiny: 1. Nedostatočný príjem potravy Nedostatočný príjem potravy sa týka najmä …

prejavy a príznaky rakoviny

Prejavy a príznaky rakoviny

Do tohto článku by som zaradila najčastejšie príznaky rakoviny a najbežnejších zhubných ochorení. Určitý problém je v tom, že neexistujú príznaky, ktoré by boli typické pre nádorové ochorenia. Nádory sa v drvivej väčšine prejavujú ako príznaky mnohých iných (často banálnych) chorôb. Pozor si teda musíme dávať na dobu ich trvania a na súčasný výskyt dvoch a viacerých …

strata chuti

Strata chuti

Tento článok sa bude zaoberať stratou chuti ako poruchou zmyslového vnímania (odborne ageusia). Ak vás zaujíma problematika straty chuti do jedla, potom si prečítajte článok o nechutenstve. Ľudská chuť dokáže pomocou zmyslových buniek na jazyku rozlíšiť chuťové vnemy sladké, slané, horké a kyslé. Okrem toho je nutné vziať do úvahy, že pre výslednú chuť jedál …

strata váhy

Strata váhy

V tomto článku budem písať o strate na váhe ako o prejave ochorenia. Nechcená strata váhy je veľmi závažný príznak, mal by viesť k návšteve lekára a pacient s týmto problémom by mal byť dôkladne vyšetrený. Za klinicky významnú sa strata váhy považuje: 1. Pokiaľ došlo k strate aspoň 10% z pôvodnej váhy za menej ako 6 …

Studené ruky a nohy

Studené ruky a nohy

Studené ruky a nohy sú veľmi častou ťažkosťou a vyskytujú sa častejšie u žien. Zvyčajne ide iba o nepríjemnú záležitosť bez klinického významu, niekedy sa však vyskytujeú aj ako príznak liečiteľných chorôb a závažných stavov. Čo presnejšie tento pocit chladu spôsobuje a ako ho diagnostikovať? Všetko sa dozviete v tomto článku. Studené ruky a nohy a ich …

trasenie rúk

Trasenie rúk

Tras sa latinský označuje ako tremor. Trasenie rúk sa vyskytuje pomerne často, obzvlášť u starších ľudí. Môže sa jednať o pomerne menej závažný symptóm, ale niekedy ide o prejav vážnych ochorení. Už z týchto dôvodov nie je radno dlho trvajúce trasenie podceňovať. Aké sú príčiny a príznaky tohto stavu? Viac sa dozviete v nasledujúcom článku.  Príčiny …

Triaška

Triaška

Triaška je nepríjemný príznak, ktorý sprevádza najmä horúčkovité ochorenia. Triašku už počas života zažil skoro každý z nás, jedná sa o vôľou nekontrolovateľný silný tras vyvolaný rýchlymi sťahmi priečne pruhovanej svaloviny. Rýchle sťahy svalov vyrábajú energiu a pri triaške sa uvoľňuje tepelná energia. Z toho dôvodu býva triaška reflexnou odpoveďou organizmu na zníženie telesnej teploty, …

úbytok svalovej hmoty

Úbytok svalovej hmoty

Úbytok svalovej hmoty (odborne svalová atrofia) je pomerne častým problémom, ktorý môže byť spôsobený celým množstvom rozličných chorôb. Veľakrát je príčinou nedostatočná svalová aktivita alebo metabolické zmeny, ktoré vedú k odbúravaniu svalovej hmoty. Viac o konkrétnych príčinách úbytku svalovej hmoty sa dočítate v nasledujúcom podrobnom článku. Príčiny úbytku svalovej hmoty: 1. Svalová neaktivita Nedostatočné využívanie …

Únava

Únava

Únavu ako príznak nemáme príliš v obľube, pretože ju môže spôsobovať prakticky akékoľvek ochorenie, a jej diferenciálná diagnostika je veľmi široká. Povedzme si o stavoch, ktoré s únavou môžu súvisieť niečo viac. Únava a jej príčiny: 1. Fyzická námaha Únava je úplne bežná po fyzickej aktivite. V tomto prípade nejde o príznak žiadnej choroby, ale …

zimnica

Zimnica

Zimnica ako príznak označuje pocit veľmi nepríjemného chladu, kedy sa človek jednoducho nemôže zahriať. Okrem husej kože sa zvyčajne objavuje aj svalový tras , ktorý môže dosiahnuť podobu triašky celého tela. Zimnica prakticky vždy súvisí s infekčným ochorením a vysokou horúčkou. Nie je to pravidlom, ale zvyčajne sa jedná o bakteriálnu infekciu.  Viac o zimnici …

zimomravosť

Zimomravosť

Zimomravosť môžeme odbornejšie označiť ako nižšiu toleranciu chladu. V drvivej väčšine sa jedná skôr o subjektívne vnímanie, ktoré je skôr typické pre ženy. Na druhú stranu môže byť spojené aj s niektorými chorobnými stavmi, interní lekári skoro vždy pomýšľajú na choroby štítnej žľazy. Viac o zimomravosti a chorobami sňou spojenou sa dozviete v nasledujúcom článku …

zvýšená chuť do jedla

Zvýšená chuť do jedla

Zvýšenú chuť do jedla nemožno rozhodne vždy považovať za známku nejakej choroby, naopak mnohokrát ide o vítanú známku toho, že sa stav pacienta zlepšuje. Na druhú stranu je faktom, že aj nadmerná chuť do jedla môže súvisieť s niektorými chorobami. Zvýšená chuť do jedla a čo všetko ju spôsobuje sa dozviete v nasledujúcom článku. Príčiny …

zvýšená teplota

Zvýšená teplota

Pojem zvýšená teplota je v skutočnosti veľmi zložitý a neurčitý. Najlepšie môže byť opísaná ako teplota, ktorá je u konkrétneho človeka vyššia, ako je jeho bežná teplota. Teplota nášho tela je riadená z mozgového centra a je individuálna. To znamená, že vyššia teplota u jedného človeka môže byť pre niekoho iného úplne normálna. Vzhľadom k …

zvýšenie telesnej hmotnosti

Zvýšenie telesnej hmotnosti

Tento článok je venovaný príčinám spôsobujúcim zvýšenie telesnej hmotnosti. Nejde o článok, ktorý by sa klasicky venoval obezite a jej terapii, skôr problematiku zvýšenej váhy pojíma z pohľadu diferenciálnej diagnostiky. Zvýšená váha totiž môže sprevádzať aj viacero ochorení a stáva sa tak ich hlavným, či vedľajším príznakom. Príčiny spôsobujúce zvýšenie telesnej hmotnosti: 1. Nadmerný príjem …

Back to top button