Úvod / Kategórie príznakov / Správanie, prejavy a stavy

Správanie, prejavy a stavy

príznak a choroba abúlia

Abúlia

demencia

Demencia

Demencia je v rozvinutých krajinách jedným z najväčších problémov medicíny 21. storočia. Spôsobuje úmrtia podstatnej časti populácie vyššieho veku a jej terapia stojí veľké finančné prostriedky. Demenciu môžeme označiť za poruchu mozgovej funkcie, ktorá súvisí so zhoršením orientácie v priestore, s poruchami pamäti, poruchami správania, so znížením intelektu, stratou schopnosti a vôle vykonávať určité činnosti…

halucinácie

Halucinácie

Halucinácie sú nepravé zmyslové vnemy, ktoré sa môžu zdať reálne, ale v skutočnosti vznikajú v centrálnom nervovom systéme jedinca. Považujeme ich teda za poruchy vnímania okolitej reality. Môžu súvisieť ako s neurologickými a psychiatrickými poruchami, tak s ďalšími stavmi, ktoré sa mozgu až tak úzko nedotýkajú (poruchy vnútorného prostredia organizmu). Poznáme nielen zrakové, ale aj…

mihanie pred očami

Mihanie pred očami

Mihanie pred očami (odborne fosfény) znamenajú vnemy krátkych svetelných zábleskov v zornom poli. Ich občasný výskyt je relatívne bežný a nič vážne väčšinou neznamenajú. Trvajúci alebo často sa opakujúci pocit mihania však môže človeka výrazne obťažovať a vedie ho ísť na vyšetrenie ku lekárovi, ktorý môže diagnostikovať aj niektoré choroby. Aké sú príčiny mihania pred…

motanie hlavy

Motanie hlavy

Písať o motaní hlavy je nepríjemná úloha, pretože sa jedná o jeden z najvšeobecnejších príznakov, s ktorým sa ako lekári stretávame. Príčin motania hlavy môže byť celé množstvo, v zásade však ide vždy o to, že nie je niečo v poriadku s ústrojenstvom rovnováhy a pohybu, alebo s mozgom. Vzhľadom k tomu, ako je mozog…

strata čuchu

Strata čuchu

Strata čuchu môže byť úplne banálnym, ale aj pomerne závažným príznakom, preto je nutné si o nej niečo povedať. V hľadaní príčin tohto stavu môžeme logicky vychádzať z anatomickej stavby čuchového ústrojenstva. Základným aparátom čuchu sú zmyslové bunky, ktoré sa nachádzajú v hornej časti nosovej sliznice. Odtiaľ sú potom drobnými nervovými vláknami informácie o čuchu…

strata pamäti

Strata pamäti

Strata pamäti (amnézia) je samozrejme pre dotyčného nepríjemná a ak je pretrvávajúca, môže ho úplne vyradiť zo spoločnosti. Vzhľadom na to, že pamäťové informácie sú uložené v mozgu, tak nás neprekvapí, že väčšina príčin porúch pamäti súvisí s jeho ochoreniami. Pamäť je jednou z dôležitých funkcií nášho mozgu, ide o uchovanie spomienok, ktoré sme prežili.…

strata reči

Strata reči

Strata reči sa odborne označuje ako afázia. Je nutné ju považovať za veľmi závažný príznak, ktorý zvyčajne súvisí s narušením funkcie niektorých mozgových centier. Afáziu nie je možné chápať ako stav, kedy človek nehovorí. Strata reči môže mať rôznu ťarchu a dôsledkom je buď narušenie kvality alebo kvantity reči (alebo oboch). Z odbornejšieho pohľadu na…

Správanie, prejavy a stavy