Správanie, prejavy a stavy

príznak a choroba abúlia

Abúlia

Čo je to abúlia, aké sú jej príčiny a prejavy? Ako môžeme tento príznak diagnostikovať a liečiť? Abúlia je skôr psychiatrický termín, ktorý však používame aj v iných oboroch. Niektorí lekári chápu abúliu ako chorobu, ja by som ju opísal skôr ako príznak. V podstate znamená stratu vôle k činnostiam a stratu aktivity, úplnú pasivitu, …

Agresivita

Agresívne správanie a agresivita môže spôsobiť fyzickú alebo emocionálnu ujmu ostatným. Môže sa pohybovať od verbálneho zneužívania až po fyzické zneužívanie. To zahŕňa aj poškodenie osobného majetku. Agresivita porušuje spoločenské hranice, čo dokáže v značnej miere viesť až k problémom vo vašich vzťahoch. Príležitostné agresívne výbuchy sú bežné a dokonca normálne za správnych okolností. Ak …

Apatia

Apatia

Apatia je nedostatok záujmu, motivácie a citu, ktorý je spojený s ľahostajnosťou. Môže ovplyvniť vašu schopnosť udržať si prácu, osobné vzťahy a užívať si život naplno. Apatia sa vyznačuje aj únavou či smútkom. Každý z nás už niekedy zažil z času na čas apatiu. Ide o normálny stav, ale pri chronickom probléme sa stáva apatia nebezpečná, …

demencia

Demencia

Demencia je v rozvinutých krajinách jedným z najväčších problémov medicíny 21. storočia. Spôsobuje úmrtia podstatnej časti populácie vyššieho veku a jej terapia stojí veľké finančné prostriedky. Demenciu môžeme označiť za poruchu mozgovej funkcie, ktorá súvisí so zhoršením orientácie v priestore, s poruchami pamäti, poruchami správania, so znížením intelektu, stratou schopnosti a vôle vykonávať určité činnosti …

Depresia

Depresia

Depresia je porucha nálady, ktorá spôsobuje pretrvávajúci pocit smútku a stratu záujmu. V dnešnej dobe ide o bežnú chorobu, ktorá ovplyvňuje to, ako sa cítime, myslíme a správame, čo môže viesť k rôznym emocionálnym a fyzickým problémom. Preto mnoho ľudí môže mať problémy s vykonávaním každodenných činností, ba aj môžu pociťovať, že už ich život …

Dezorientácia časom a miestom

Dezorientácia časom a miestom

Dezorientácia časom a miestom je stav, kedy dotyčný nemá tušenie o svojej polohe a ani o presnom dátume. Za jej vznikom môže byť nielen úraz hlavy či priotrávenie sa nebezpečnými látkami (intoxikácia), ale aj ochorenia nervovej systému. Aj preto rozlišujeme krátkodobú (zapríčinená nadmerným príjmom alkoholu alebo úrazom hlavy) a dlhodobú dezorientáciu (spôsobená závažným ochorením). Tento stav …

halucinácie

Halucinácie

Halucinácie sú nepravé zmyslové vnemy, ktoré sa môžu zdať reálne, ale v skutočnosti vznikajú v centrálnom nervovom systéme jedinca. Považujeme ich teda za poruchy vnímania okolitej reality. Môžu súvisieť ako s neurologickými a psychiatrickými poruchami, tak s ďalšími stavmi, ktoré sa mozgu až tak úzko nedotýkajú (poruchy vnútorného prostredia organizmu). Poznáme nielen zrakové, ale aj …

Hyperaktivita

Hyperaktivita

Hyperaktivita je stav, ktorého charakteristickou vlastnosťou je nadmerne zvýšená aktivita. Nielenže ide o zvýšenú fyzickú aktivitu, ale aj psychickú prípadne kombináciu oboch typov. V dnešnej dobe sa tento príznak vyskytuje najmä u detí. Za tým môžu stáť rôzne psychické poruchy, ktorých prítomnosť zapríčiňuje aj neschopnosť sa sústrediť. Hyperaktivita sa môže vyskytnúť aj u dospelých, ktorá …

mihanie pred očami

Mihanie pred očami

Mihanie pred očami (odborne fosfény) znamenajú vnemy krátkych svetelných zábleskov v zornom poli. Ich občasný výskyt je relatívne bežný a nič vážne väčšinou neznamenajú. Trvajúci alebo často sa opakujúci pocit mihania však môže človeka výrazne obťažovať a vedie ho ísť na vyšetrenie ku lekárovi, ktorý môže diagnostikovať aj niektoré choroby. Aké sú príčiny mihania pred …

motanie hlavy

Motanie hlavy

Písať o motaní hlavy je nepríjemná úloha, pretože sa jedná o jeden z najvšeobecnejších príznakov, s ktorým sa ako lekári stretávame. Príčin motania hlavy môže byť celé množstvo, v zásade však ide vždy o to, že nie je niečo v poriadku s ústrojenstvom rovnováhy a pohybu, alebo s mozgom. Vzhľadom k tomu, ako je mozog …

nadmerná spavosť

Nadmerná spavosť

Nadmerná spavosť patrí medzi poruchy spánku, nazýva sa aj hypersomnia, prejavuje sa zvýšenou potrebou spánku. Je opakom nespavosti (insomnie). Človek s nadmernou potrebou spánku má skrátenú dobu bdelosti, ktorú by mal venovať aktívnemu životu (rodina, práca, vzdelanie). Hypersomnia je príznakom  niektorých ochorení nervovej sústavy, infekčných ochorení mozgu a tiež aj príznakom mnohých ochorení psychického typu. Môže …

Paranoidita

Paranoidita

Paranoidita je typom excentrickej poruchy osobnosti. Excentrická porucha osobnosti znamená, že správanie človeka sa môže zdať zvláštne alebo nezvyčajné pre ostatných. Jedinec s paranoidným osobnostným správaním je veľmi podozrievavý voči iným ľuďom. Nedôveruje druhým a verí, že iní mu chcú iba ublížiť. Medzi ďalšie znaky tejto poruchy patrí prehnaná žiarlivosť, presadzovanie vlastného ega, prehnané obavy …

poruchy koncentrácie

Poruchy koncentrácie

Poruchy koncentrácie môžu postihovať všetky vekové kategórie, mužov aj ženy a môžu prísť naozaj nečakane. Môže ísť o nedostatok spánku, únavu, nedostatok železa či porucha koncentrácie môže nastať po úraze. Avšak najčastejšou príčinou vzniku poruchy koncentrácie sa stávajú psychické ochorenie známe pod skratkami ADD a ADHD.  Poruchy koncentrácie sa vo väčšine prípadov objavujú v spojení …

Poruchy nálady

Poruchy nálady

Poruchy nálady sú charakteristické pre rôzne psychiatrické a duševné choroby. Poruchy nálady nazývame tiež aj ako zmeny nálady. Zväčša ide o striedanie depresie a eufórie. Na tvári človeka si môžeme všimnúť, akú má náladu a čo prežíva. Mnoho ľudí trpí častými zmenami nálady, kedy sme v rozpakoch, čo skutočne prežíva – či je šťastný alebo …

poruchy učenia

Poruchy učenia

Poruchy učenia môžu byť podmienené ochorením nervového systému alebo mozgu, čo sa môže prejavovať ako zhoršená schopnosť prijímať, spracovávať a uchovávať informácie. Inými slovami – narušená je schopnosť učenia. Tento problém sa stáva čoraz častejším a v dnešnej dobe už mnoho detí trpí touto poruchou. Poruchy učenia môžu byť príznakom vážnejšieho ochorenia, alebo sú samotným …

strata čuchu

Strata čuchu

Strata čuchu môže byť úplne banálnym, ale aj pomerne závažným príznakom, preto je nutné si o nej niečo povedať. V hľadaní príčin tohto stavu môžeme logicky vychádzať z anatomickej stavby čuchového ústrojenstva. Základným aparátom čuchu sú zmyslové bunky, ktoré sa nachádzajú v hornej časti nosovej sliznice. Odtiaľ sú potom drobnými nervovými vláknami informácie o čuchu …

strata pamäti

Strata pamäti

Strata pamäti (amnézia) je samozrejme pre dotyčného nepríjemná a ak je pretrvávajúca, môže ho úplne vyradiť zo spoločnosti. Vzhľadom na to, že pamäťové informácie sú uložené v mozgu, tak nás neprekvapí, že väčšina príčin porúch pamäti súvisí s jeho ochoreniami. Pamäť je jednou z dôležitých funkcií nášho mozgu, ide o uchovanie spomienok, ktoré sme prežili. …

strata reči

Strata reči

Strata reči sa odborne označuje ako afázia. Je nutné ju považovať za veľmi závažný príznak, ktorý zvyčajne súvisí s narušením funkcie niektorých mozgových centier. Afáziu nie je možné chápať ako stav, kedy človek nehovorí. Strata reči môže mať rôznu ťarchu a dôsledkom je buď narušenie kvality alebo kvantity reči (alebo oboch). Z odbornejšieho pohľadu na …

Zmeny osobnosti

Zmeny osobnosti

Zmeny osobnosti súvisia so psychikou človeka. Niektoré situácie alebo zážitky dokážu človeka zmeniť na nepoznanie. Niečo podobné môže byť aj v dôsledku psychiatrických a duševných ochorení, ako je napríklad mániodepresívna psychóza. Aké ďalšie ochorenia spôsobujú tento príznak sa dozviete v tomto článku. Príčiny zmeny osobnosti: 1. Psychické rozpoloženie Psychikou človeka označujeme jeho správanie a prežívanie. Rozdiel medzi …

zmeny správania

Zmeny správania

Zmeny správania môžu postihovať množstvo ľudí bez ohľadu na pohlavie či vek. Tieto nepríjemné stavy môžu byť dôsledkom vážnych psychických a duševných ochorení, ale niekedy sa môžu objaviť ako podnet na vonkajšie udalosti ako sú napríklad stresové situácie alebo nespavosť. Zmeny správania sa zväčša pozorujú dlhodobo a porovnávajú sa s predošlým správaním postihnutého. Zmeny správania …

Zníženie inteligenčných funkcií

Zníženie inteligenčných funkcií

Zníženie inteligenčných funkcií je príznak, ktorý sa objavuje s niektorými ochoreniami nervovej sústavy. O aké ochorenia sa jedná sa dozviete v tomto článku. Príčiny zníženia inteligenčných funkcií: 1. Mentálna retardácia Mentálna retardácia môže byť či už vrodené alebo získaná. Nás bude teraz zaujímať získaná. Tá vzniká v prvých rokoch života, kedy dochádza k pomalému a oneskorenému …

Back to top button