Strata reči

strata rečiStrata reči sa odborne označuje ako afázia. Je nutné ju považovať za veľmi závažný príznak, ktorý zvyčajne súvisí s narušením funkcie niektorých mozgových centier. Afáziu nie je možné chápať ako stav, kedy človek nehovorí. Strata reči môže mať rôznu ťarchu a dôsledkom je buď narušenie kvality alebo kvantity reči (alebo oboch). Z odbornejšieho pohľadu na vec rozlišujeme tzv. motorickú afáziu a senzorickú afáziu.

Motorická afázia súvisí s poruchou tvorby reči. Reč je pomalá, postihnutému sa zle hovorí, zle vyslovuje, ťažko hľadá slová, nemôže nájsť správne slová na opis jednotlivých predmetov a situácií, nedokáže slová uspokojivo poskladať do viet. Intonácia a melodickosť viet je narušená. Postihnutý si je svojej poruchy väčšinou vedomý a to spôsobuje depresívne ladenie. Motorickej afázii sa tiež hovorí Brocova afázia.

Druhým základným typom afázie je tzv. Wernickeova afázia. V tomto prípade je reč postihnutého síce plynulá, ale rozvíja sa úplná strata kvality reči. Slová bývajú nezmyselné a ani vety nedávajú žiaden zmysel. Pre reč chorého existuje pojem “slovný šalát”. Chorý si svojej poruchy nemusí byť vôbec vedomý a z jeho pohľadu nepochopiteľné nechápanie jeho reči ostatnými ho môže hnevať a frustrovať.

Tretí dôležitý typ afázie možno označiť ako globálnu afáziu, ktorá je akousi kombináciou oboch predchádzajúcich. Postihnutý prakticky stráca schopnosť pochopiť a tvoriť rečové vzorce, zachované môžu byť len určité základné frázy. Globálna afázia väčšinou znamená ťažké poškodenie mozgových rečových centier.

Príčiny straty reči:


1. Mozgová mŕtvica

Mozgové príhody sú asi najčastejšími príčinami poruchy reči. Vyskytnúť sa môžu obidva typy afázie, ale Brocova je zrejme častejšia. Za veľmi varovné je nutné považovať aj krátku poruchu reči s neschopnosťou vystúpiť, alebo opakovanie jedného a toho istého slova, ktorá sa rýchlo zlepší. Môže sa jednať o tzv. prechodný ischemický záchvat, ktorý môže byť za krátky čas nasledovaný rozsiahlou mozgovou mŕtvicou.

2. Mozgové nádory

Mozgové nádory, ktoré svojim rastom poškodia niektorú z rečových oblastí môžu okrem iného spôsobiť aj poruchy a stratu reči.

3. Infekčné procesy

Infekcie mozgového tkaniva a ťažko prebiehajúce zápaly mozgových blán môžu narušiť reč. Ide často o závažné stavy, ktoré nezriedka končia smrťou chorého, alebo zanechajú trvalé následky.

4. Demencia

Viacero chorôb spôsobujúcich demenciu môže svojim priebehom narušiť aj schopnosť tvoriť a chápať reč. V tomto prípade býva afázia spojená s narušením intelektu.

5. Epilepsia

Niektoré formy epilepsie sa môžu prejavovať nielen všeobecne známymi poruchami vedomia a silnými kŕčmi, ale vyskytuje sa u nich aj príznak strata reči. V skutočnosti sú symptómy záchvatov dosť pestré a zahŕňajú aj záchvatové poruchy reči.

6. Psychiatrické príčiny

Človek môže prestať hovoriť aj z dôvodov rýdzo psychiatrických. Viacero rozličných psychiatrických ochorení sa prejavuje stratou reči, niekedy môže ísť o súčasť posttraumatickej stresovej reakcie. Existuje psychiatrický stav známy ako selektívny mutizmus, kedy strata reči sprevádza len určité konkrétne situácie.

Diagnostika

Pacient s poruchou reči musí byť vyšetrený neurológom a prípadne je mu nutné urobiť vyšetrenie mozgu niektorou zo zobrazovacích metód (CT vyšetrenie, magnetická rezonancia). Pomocným vyšetrením je EEG, ktoré môže pomôcť v diagnostike epilepsie a niektorých foriem demencie. Ďalší postup závisí od výsledkov týchto vyšetrení.

Zdroj: https://www.stefajir.cz/ztrata-reci

Najnovšie články od MUDr. Jiří Štefánek (zobraziť všetky)

    Použité zdroje: základné zdroje textu

    Pridaj komentár

    Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

    Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.