Agresivita

AgresivitaAgresívne správanie a agresivita môže spôsobiť fyzickú alebo emocionálnu ujmu ostatným. Môže sa pohybovať od verbálneho zneužívania až po fyzické zneužívanie. To zahŕňa aj poškodenie osobného majetku.

Agresivita porušuje spoločenské hranice, čo dokáže v značnej miere viesť až k problémom vo vašich vzťahoch. Príležitostné agresívne výbuchy sú bežné a dokonca normálne za správnych okolností.

Ak máte agresívne správanie, môžete sa cítiť podráždeným a nepokojným. Možno sa budete cítiť aj impulzívne a nebude vedieť ovládať svoje správanie. Vtedy neviete, ktoré správanie je pre spoločnosť to správne a často je to práve to zlé.

V iných prípadoch sa agresívne správanie používa, aby ste sa pomstili alebo niekoho provokovali.

Je dôležité pochopiť príčiny vášho agresívneho správania. To vám môže pomôcť vyliečiť vašu agresivitu.

Agresivita a jej príčiny:


1. Duševné zdravie

Porucha koncentrácie pozornosti s hyperaktivitou (ADHD) je v detstve jednou z najčastejších psychiatrických porúch.

Trpí ňou až 7 percent detí školského veku, chlapci sú postihnutí častejšie ako dievčatá. Ide o poruchu správania sa, ktorá je charakteristická narušenou koncentráciou a pozornosti, porucha kontroly impulzov, kolísavé nálady a ťažkosti ako extrémny nepokoj či hyperaktivita, čo môže v konečnom dôsledku spôsobiť agresívne správanie.

Maniodepresívna psychóza (bipolárna porucha) je duševné ochorenie, ktorá môže mať vplyv na všetky oblasti života človeka, vrátane vzťahov.

Žiť s niekým, kto trpí touto poruchou, môže byť náročné, pretože má rýchle zmeny nálady – doba eufórie a depresie môže trvať niekoľko hodín, dní ba dokonca až týždňov.

Medzi príznaky patria zvýšenie energie, podráždenosť, ťažkosti sa sústrediť a netrpezlivosť, ale aj agresívne správanie.

Schizofrénia je psychiatrické ochorenie, ktorým trpí asi 1 percento dospelých ľudí. Choroba vzniká najčastejšie v období dospievania a ranej dospelosti. Je veľmi ťažké schizofréniu definovať, no veľmi často sa označuje za celkové narušenie myslenia a vnímania reality.

Schizofrénia je spojená so vznikom bludov halucinácií, ale aj s agresívnym správaním.

Posttraumatická stresová porucha (PTSD) sa rozvíja po určitej závažnej traumatickej udalosti. Tou môže byť napríklad vojnový konflikt, ťažká autonehoda alebo náhle úmrtie v rodine.

V podstate ide o čokoľvek, čo daný jednotlivec vyhodnotí ako extrémne negatívne a závažné. PTSD vzniká asi u jednej tretiny osôb, ktoré boli súčasťou nejakej takejto udalosti.

Príznakmi tejto poruchy sú vracajúce sa spomienky z traumy, desivé sny, podráždenosť, vymiznutie radosti, vyhýbanie sa všetkému, čo trauma pripomína, izolovanie sa – človek nechce vychádzať von, odmieta sa stretávať s inými ľuďmi, a preto môže byť v určitých situáciách agresívny.

Depresia je duševná porucha, pri ktorej sa človek cíti neustále smutný, beznádejný, odrádzaný a stráca záujem o aktivity. Tieto príznaky zasahujú do každodenného života, práce a priateľstva. Aj preto môže depresia spôsobiť agresivitu.

Frustrácia je psychický stav, kedy sa človek cíti nešťastne a bezmocne, pretože nedokáže dosiahnuť to, čo chce. To môže spôsobovať nepríjemné emócie, ako je agresivita, úzkosť, zlosť a celý rad ďalších.

Okrem týchto duševných porúch môžu aj ďalšie zapríčiniť agresivitu.

2. Rodinné vzťahy

Ak v rodine nefunguje všetko tak, ako má, môže to mať vplyv na budúcnosť vašich detí.

Výchova je preto veľmi dôležitá, pretože deti sa učia všetko od rodičoch. Preto keď rodič je agresívny voči deťom, tak aj ony budú v budúcnosti agresívne.

Čo sa týka výchovy, je potrebné odrádzať deti od agresie a to najmä tým, že ich v tom nebudeme podporovať, ale aj tým, že nebudú mať na to čas, napríklad pri rôznych rodinných aktivitách – deti sa nesmú proste nudiť.

3. Prostredie

Často aj prostredie, v ktorom žijeme, môže mať vplyv na našu psychiku. Ide najmä o spoločnosť, či už ide o prácu alebo školu, ktorá nás môže deptať.

Tu môžeme zaradiť aj šikanovanie, ktoré mení človeka od základov a môže vyvolať agresivitu nielen pri útočníkovi, ale aj pri jej obeti.

4. Sociálno-ekonomické problémy

Spoločnosť dokáže byť niekedy veľmi nepríjemná.

Keď sa to spojí s ekonomickými ťažkosťami, môže to spôsobiť priveľký tlak na osobnosť človeka a depresiu, čo môže mať za následok buď samovražedné sklony, alebo agresivitu v jeho živote.

5. Poškodenie mozgu

Poškodenie mozgu môže tiež obmedziť vašu schopnosť ovládať agresiu.

Mozog sa môže poškodiť pri mŕtvici, zranení hlavy alebo pri niektorých infekciách či chorobách.

Ako liečiť agresivitu

Ak chcete pracovať s agresívnym správaním, musíte zistiť základné príčiny. Pomôcť vám môže vyrozprávanie sa niekomu o skúsenostiach, kedy sa cítite agresívny.

V niektorých prípadoch sa môžete naučiť, ako sa vyhnúť frustrujúcim situáciám tým, že urobíte zmeny vo svojom životnom štýle.

Váš lekár môže odporučiť psychoterapiu na liečbu agresívneho správania. Napríklad kognitívna behaviorálna terapia vám môže pomôcť naučiť sa ovládať svoje správanie.

Môže vám pomôcť vytvoriť mechanizmy riadenia. Môže vám tiež pomôcť pochopiť dôsledky vašich krokov.

V niektorých prípadoch môže lekár predpísať lieky na liečbu vášho agresívneho správania. Napríklad môže predpisovať antiepileptické lieky, ako je fenytoín a karbamazepín.

Ak máte schizofréniu alebo bipolárnu poruchu, môže predpísať stabilizátory nálady. Môže vás tiež povzbudiť, aby ste užívali doplnky omega-3 mastných kyselín.

Váš plán liečby sa bude líšiť v závislosti od základných príčin vášho agresívneho správania.

Preto sa porozprávajte sa so svojím lekárom, aby ste sa dozvedeli viac o vašom stave a možnostiach liečby.

Kedy navštíviť lekára

Agresivita je normálna vec v živote, a preto nie je potrebné navštíviť psychológa. Keď sa však agresívne správanie dostáva až do osobného života, bolo by dobré ovládať svoj hnev.

U detí je agresivita úplne niečo iné ako u dospelých.

Ak dieťa trpí agresivitou, je potrebné zájsť za detským psychológom, pretože sa môže jeho agresia rozvíjať a po nejakom čase už môže byť neskoro.

Použité zdroje: základné zdroje textu

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.

Back to top button