Karbamazepín

Latinský názov: Carbamazepinum

Lieky s účinnou látkou karbamazepín:

Timonil Retard

Timonil Retard

Timonil Retard je liek, ktorý sa používa na liečbu niektorých neurologických ochorení, najmä epilepsie. Patrí do skupiny antiepileptiká a jeho účinnou látkou je karbamazepín.