Karbamazepín

Latinský názov: Carbamazepinum

Lieky s účinnou látkou karbamazepín:


Timonil Retard

Timonil Retard

Timonil Retard je liek, ktorý sa používa na liečbu niektorých neurologických ochorení, najmä epilepsie. Patrí do skupiny antiepileptiká a jeho účinnou látkou je karbamazepín. Princíp lieku Timonil Retard Karbamazepín pomerne komplexne pôsobí na mozog a nervové bunky, pomáha stabilizovať membrány neurónov a tým znižuje ich dráždivosť. Okrem toho ovplyvňuje aj mozgové neurotransmitery, čo sú zjednodušene povedané …

Back to top button