Antiepileptiká, antikonvulzíva

Antiepileptiká sú lieky, ktoré svojim tlmiacim účinkom účinkom na motorickú oblasť mozgovej kôry a hlbšie časti znižujú sklon k epileptickým záchvatom. Antikonvulzíva zároveň aj zabraňujú tvorbe kŕčov. Antiepileptiká neliečia príčinu choroby, zvyšujú iba prah vzniku kŕčov.

Medzi lieky v indikačnej skupine antiepileptiká, antikonvulzíva patrí:


Absenor

Absenor

Absenor je liek patriaci do skupiny antiepileptík, jeho účinnou látkou je zlúčenina nátriumvalproát. Princíp Valproát sodný je po požití premenený v tráviacom trakte na kyselinu valproovú. Tá sa vstrebáva do organizmu a v mozgu zvyšuje tvorbu (a znižuje odbúravanie) kyseliny gama-aminomaslovej (GABA). Kyselina gama-aminomaslová je významným neurotransmiterom, čo je označenie pre zlúčeniny prenášajúce vzruchy medzi …

Brieka

Brieka je liek patriaci do skupiny antiepileptík, jeho účinnou látkou je zlúčenina pregabalín. Princíp lieku Brieka Pregabalín je analogická (obdobná) látka gamaaminomaslovým (GABA). GABA je tzv. neurotransmiter, čo je označenie pre látku na vysielanie signálov medzi nervovými bunkami v mozgu. Pregabalín posilňuje účinok tlmivého neuroransmiteru GABA a naopak tlmí účinky neurotransmiterov ako je glutamát a …

Convulex

Convulex

Convulex je liek, ktorý sa používa na liečbu epilepsie. Patrí do skupiny antiepileptiká, antikonvulzíva a jeho účinnou látkou je kyselina valproová. Princíp lieku Convulex Kyselina valproová sa vstrebáva do organizmu a v mozgu zvyšuje tvorbu a znižuje odbúravanie kyseliny gama-aminomaslovej (GABA). Kyselina gama-aminomaslová je významným neurotransmiterom, čo je označenie pre zlúčeniny prenášajúce vzruchy medzi nervovými bunkami. Posilnenie aktivity GABA …

Dretacen

Dretacen

Dretacen je liek, ktorý sa používa na liečbu záchvatov u chorých s epilepsiou. Patrí do skupiny antiepileptiká a jeho účinnou látkou je levetiracetam. Princíp lieku Dretacen Levetiracetam účinkuje na centrálny nervový systém a posilňuje funkciu kyseliny gama-aminomaslovej (GABA). Kyselina gama-aminomaslová je významným neurotransmiterom, čo je označenie pre zlúčeniny prenášajúce vzruchy medzi nervovými bunkami. Okrem posilnenia GABA …

Fycompa

Fycompa je liek patriaci do skupiny antiepileptík, jeho účinnou látkou je zlúčenina perampanel. Princíp lieku Fycompa Perampanel účinkuje na centrálny nervový systém, ktorý účinkuje na určité receptory v mozgu, presnejšie povedané ide o glutamátovej AMPA receptor. Účinok zlúčeniny stabilizuje centrálny nervový systém a znižuje riziko vzniku záchvatov. Použitie Tento liek sa využíva najmä na liečbu …

Gabagamma

Gabagamma

Gabagamma je liek patriaci do skupiny antiepileptík, jeho účinnou látkou je zlúčenina gabapentín. Princíp Gabapentín je látka rozpustná v tukoch, je chemicky podobná kyseline gama-aminomaslovej (GABA). Kyselina gama-aminomaslová je významným neurotransmiterom, čo je označenie pre zlúčeniny prenášajúci vzruchy medzi nervovými bunkami. Presný mechanizmus efektu gabapentínu nie je jasný, ale svojím vplyvom na centrálny nervový systém …

Gabanox

Gabanox

Gabanox je liek patriaci do skupiny antiepileptík, jeho účinnou látkou je zlúčenina gabapentín. Princíp Gabapentín je látka rozpustná v tukoch, je chemicky podobná kyseline gama-aminomaslovej (GABA). Kyselina gama-aminomaslová je významným neurotransmiterom, čo je označenie pre zlúčeniny prenášajúci vzruchy medzi nervovými bunkami. Presný mechanizmus efektu gabapentínu nie je jasný, ale svojím vplyvom na centrálny nervový systém …

Gabapentin

Gabapentin

Gabapentin je liek patriaci do skupiny antiepileptík, jeho účinnou látkou je rovnomenná zlúčenina gabapentín. Princíp Gabapentín je látka rozpustná v tukoch, je chemicky podobná kyseline gama-aminomaslovej (GABA). Kyselina gama-aminomaslová je významným neurotransmiterom, čo je označenie pre zlúčeniny prenášajúci vzruchy medzi nervovými bunkami. Presný mechanizmus efektu gabapentínu nie je jasný, ale svojím vplyvom na centrálny nervový …

Gabator

Gabator

Gabator je liek patriaci do skupiny antiepileptík, jeho účinnou látkou je zlúčenina gabapentín. Princíp Gabapentín je látka rozpustná v tukoch, je chemicky podobná kyseline gama-aminomaslovej (GABA). Kyselina gama-aminomaslová je významným neurotransmiterom, čo je označenie pre zlúčeniny prenášajúci vzruchy medzi nervovými bunkami. Presný mechanizmus efektu gabapentínu nie je jasný, ale svojím vplyvom na centrálny nervový systém …

Gabitril

Gabitril

Gabitril je liek patriaci do skupiny antiepileptík a jeho účinnou zložkou je zlúčenina tiagabín. Princíp Tiagabín je látka, ktorá v mozgu zvyšuje hladinu kyseliny gama-aminomaslovej (GABA) vďaka útlmu jej spätného vychytávania. Kyselina gama-aminomaslová je významným neurotransmiterom, čo je označenie pre zlúčeniny prenášajúci vzruchy medzi nervovými bunkami. Svojim efektom vedie tiagabín k stabilizácii centrálneho nervového systému …

Inovelon

Inovelon je liek patriaci do skupiny moderných antiepileptík a jeho účinnou látkou je zlúčenina rufinamid. Princíp lieku Inovelon Rufinamid je látka, ktorá v centrálnom nervovom systéme ovplyvňuje sodíkové kanály na povrchu nervových buniek. Dôsledkom je stabilizácia bunkových membrán a zníženie rizika vzniku záchvatov. Použitie Tento liek sa využíva najmä na liečbu niektorých foriem epilepsie ako …

Kartesada

Kartesada

Kartesada je liek patriaci do skupiny antiepileptík, jeho účinnou látkou je zlúčenina pregabalín. Princíp Pregabalín je aktívnou látkou v liečive Kartesada,  má spazmolytické a antiepileptické účinky, z časti utlmuje centrálny nervový systém, v mozgu má účinok na tzv. GABA neuroreceptory, na tie sa viaže aj alkohol a diazepam. Využitie Kartesada patrí do skupiny liekov, ktoré …

Lacosamide

Lacosamide

Lacosamide je liek patriaci do skupiny antiepileptík. Jeho účinnou látkou je rovnomenná zlúčenina lakosamid (lakosamid). Princíp Lakosamid pôsobí na mozog a nervové bunky, pomáha stabilizovať membrány neurónov a tým znižuje ich dráždivosť (napríklad pomocou vplyvu na sodíkové kanály). Využitie Tento liek sa využíva predovšetkým na liečbu niektorých foriem epilepsie ako prevencia opakovanie epileptických záchvatov. Zvyčajne nie …

Lamictal

Lamictal

Lamictal [Lamiktal] je liek patriaci do skupiny antiepileptík, jeho účinnou látkou je zlúčenina lamotrigín. Princíp lieku Lamictal Lamotrigín ovplyvňuje sodíkové kanály na membránach nervových buniek (neurónov) a tým ovplyvňuje prenos vzruchov v mozgu. Dochádza k stabilizácii bunkových membrán a zníženiu rizika vzniku epileptických záchvatov. Využitie Lamictal sa využíva najmä na liečbu niektorých foriem epilepsie ako …

Lamotrigín

Lamotrigín

Lamotrigín je liek patriaci do skupiny antiepileptík. Jeho účinnou látkou je rovnomenná zlúčenina lamotrigín. Princíp lieku Lamotrigín Lamotrigín ovplyvňuje sodíkové kanály na membránach nervových buniek (neurónov) a tým ovplyvňuje prenos vzruchov v mozgu. Dochádza k stabilizácii bunkových membrán a zníženiu rizika vzniku epileptických záchvatov. Využitie Lamotrigín sa využíva najmä na liečbu niektorých foriem epilepsie ako …

Lamotrix

Lamotrix

Lamotrix je liek patriaci do skupiny antiepileptík. Jeho účinnou látkou je zlúčenina lamotrigín. Princíp lieku Lamotrix Lamotrigín ovplyvňuje sodíkové kanály na membránach nervových buniek (neurónov) a tým ovplyvňuje prenos vzruchov v mozgu. Dochádza k stabilizácii bunkových membrán a zníženiu rizika vzniku epileptických záchvatov. Využitie Lamotrix sa využíva najmä na liečbu niektorých foriem epilepsie ako prevencia …

Linefor

Linefor

Linefor je liek patriaci do skupiny antiepileptík, jeho účinnou látkou je zlúčenina pregabalín. Liek Linefor a jeho princíp Pregabalín je analogická (obdobná) látka s kyselinou gama-aminomaslovou(GABA). GABA je tzv. neurotransmiter, čo je označenie pre látku na vysielanie signálov medzi nervovými bunkami v mozgu. Pregabalín posilňuje účinok tlmivého neuroransmiteru GABA a naopak tlmí účinky neurotransmiterov ako …

Lyrica

Lyrica [Lirika] je liek patriaci do skupiny antiepileptík, jeho účinnou látkou je zlúčenina pregabalín. Pregabalín je analogická (obdobná) látka…

Medotrigin

Medotrigin

Medotrigin je liek patriaci do skupiny antiepileptík, jeho účinnou látkou je zlúčenina lamotrigín. Princíp Lamotrigín ovplyvňuje sodíkové kanály na membránach nervových buniek (neurónov) a tým ovplyvňuje prenos vzruchov v mozgu. Dochádza k stabilizácii bunkových membrán a zníženie rizika vzniku epileptických záchvatov. Využitie Medotrigin sa využíva najmä na liečbu niektorých foriem epilepsie ako prevencia opakovaných epileptických …

Prabegin

Prabegin

Prabegin je liek patriaci do skupiny antiepileptík, jeho účinnou látkou je rovnomenná zlúčenina pregabalín. Princíp Pregabalín je analogická (obdobná) látka gamaaminomaslovým (GABA). GABA je tzv. neurotransmiter, čo je označenie pre látku, určenú na vysielanie signálov medzi nervovými bunkami v mozgu. Pregabalín posilňuje účinok tlmivého neuroransmiteru GABA a naopak tlmí účinky neurotransmiterov ako je glutamát a …

Rabakir

Rabakir

Rabakir je liek patriaci do skupiny antiepileptík a jeho účinnou látkou je zlúčenina pregabalín. Antiepileptiká sú, ako už názov napovedá, skupinou liekov užívaných na terapiu epilepsie, presnejšie povedané na zabránenie vzniku epileptických záchvatov. Ide o pomerne široké spektrum liečiv, mnohé antiepileptiká sa vďaka svojim ďalším účinkom radia aj do iných liekových skupín. Rabakir a jeho princíp …

Sabril

Sabril

Sabril je liek, ktorý sa používa v neurológii na liečbu epilepsie. Patrí do skupiny antiepileptiká a jeho účinnou zložkou je vigabatrin. Princíp lieku Sabril Vigabatrin zvyšuje v mozgu hladinu kyseliny gama-aminomaslovej (GABA). GABA je tzv. neurotransmiter, čo je označenie pre látku na vysielanie signálov medzi nervovými bunkami v mozgu. Vigabatrín posilní účinok GABA a tým …

Talopam

Talopam

Talopam je liek patriaci do skupiny antiepileptík a jeho účinnou látkou je zlúčenina topiramát.

Timonil Retard

Timonil Retard

Timonil Retard je liek, ktorý sa používa na liečbu niektorých neurologických ochorení, najmä epilepsie. Patrí do skupiny antiepileptiká a jeho účinnou látkou je karbamazepín. Princíp lieku Timonil Retard Karbamazepín pomerne komplexne pôsobí na mozog a nervové bunky, pomáha stabilizovať membrány neurónov a tým znižuje ich dráždivosť. Okrem toho ovplyvňuje aj mozgové neurotransmitery, čo sú zjednodušene povedané …

Valproát

Valproát

Valproát je liek patriaci do skupiny antiepileptík, jeho účinnou látkou je zlúčenina nátriumvalproát. Princíp Valproát sodný je po požití premenený v tráviacom trakte na kyselinu valproovú. Tá sa vstrebáva do organizmu a v mozgu zvyšuje tvorbu (a znižuje odbúravanie) kyseliny gama-aminomaslovej (GABA). Kyselina gama-aminomaslová je významným neurotransmiterom, čo je označenie pre zlúčeniny prenášajúce vzruchy medzi …

Back to top button