Oči

príznak amaurosis fugax

Amaurosis fugax

Čo je to Amaurosis fugax, aké sú jeho príčiny a prejavy? Ako tento príznak diagnostikovať a ako ho môžeme liečiť? Amaurosis fugax označenie pre krátkodobú stratu zraku na jedno oko. Hoci netrvá príliš dlho (sekundy, maximálne minúty), môže ísť o príznak veľmi závažných stavov, a preto sa oplatí ho nepodceňovať a po jeho prebehnutí navštíviť lekára.

bolesť oka

Bolesť oka

Bolesť oka je príznak, ktorý môže byť veľmi obťažujúci a obvykle vedie k návšteve očného lekára. Bolesť oka môže byť vyvolaná množstvom rôznych očných ochorení a môže byť sprevádzaná ďalšími príznakmi ako sú začervenanie oka, rozmazané videnie, dvojité videnie, a pod.

červené oči

Červené oči

Červené oči alebo začervenané očné bielka sú pomerne bežným problémom a väčšinou súvisia iba s únavou a podráždením očí. Na druhej strane môžu byť začervenané a červené oči príznakom mnohých ochorení. Problém môže byť jednostranný alebo obojstranný.

Citlivosť na svetlo

Citlivosť na svetlo (fotofóbia)

Citlivosť na svetlo je stav, v ktorom jasné svetlá rania vaše oči. Nazýva sa to tiež aj fotofóbia. Je to bežný príznak, ktorý je spojený s niekoľkými rôznymi stavmi, od malých podráždení až po vážne zdravotné ťažkosti. S miernymi prípadmi sa stretávame v jasne osvetlenej miestnosti alebo vonku. V závažnejších prípadoch spôsobuje tento stav značné …

dvojité videnie

Dvojité videnie

Dvojité videnie sa odborne označuje ako diplopia a môže byť spojené s celým množstvom rozlične závažných chorôb. Hneď v úvode je potrebné rozlíšiť dvojité videnie pri pohľade jedným okom (menej časté) alebo pri pohľade dvoma očami (častejšie). Čo všetko môže dvojité videnie spôsobiť a ako ho diagnostikovať? Viac sa dozviete v nasledujúcom článku.

Hnisavý výtok z oka

Hnisavý výtok z oka

Hnisavý výtok z oka je príznak, ktorý sa objavuje spolu so zápalom oka, ako je napríklad zápal sietnice, zápal dúhovky, zápal rohovky či zápaly iných štruktúr oka. Tento príznak väčšinou nebude ojedinelý a často sa vyskytuje spolu s bolesťou oka a začervenaním oka. Nielen o ďalších zápaloch oka si budeme hovoriť v tomto článku, ale aj o …

mihanie pred očami

Mihanie pred očami

Mihanie pred očami (odborne fosfény) znamenajú vnemy krátkych svetelných zábleskov v zornom poli. Ich občasný výskyt je relatívne bežný a nič vážne väčšinou neznamenajú. Trvajúci alebo často sa opakujúci pocit mihania však môže človeka výrazne obťažovať a vedie ho ísť na vyšetrenie ku lekárovi, ktorý môže diagnostikovať aj niektoré choroby. Aké sú príčiny mihania pred …

opuch očného viečka

Opuch očného viečka

Opuch očného viečka je väčšinou spôsobený rôznymi očnými chorobami, ale niekedy môže ísť aj o prejav zdanlivo nesúvisiacich  ochorení, napríklad chorobou obličiek alebo štítnej žľazy. Čo všetko môže opuchnutie viečka spôsobiť a ako tento stav diagnostikovať? Viac sa dozviete v nasledujúcom článku.

Opuch papily zrakového nervu

Opuch papily zrakového nervu (kongestívna papila)

Papila zrakového nervu je miesto na sietnici oka, kde začína zrakový nerv, ktorý odtiaľto smeruje smerom mozgu. Opuch papily zrakového nervu (edém papily zrakového nervu) sa tiež označuje ako kongestívna papila *. Ide o príznak, ktorého význam nemožno podceňovať a má dôležité dôsledky v ďalšom vyšetrovaní a terapií. Poďme si o tomto stave niečo povedať.

oslepnutie

Oslepnutie

Oslepnutie znamená pre človeka vymiznutie nášho hlavného orientačného zmyslu, ktorým získavame väčšinu informácií z okolitého prostredia. Ide preto o značný handicap, ktorý je v porovnaní so stratou ostatných zmyslov veľmi obávaný.

Oslepnutie na jedno oko

Oslepnutie na jedno oko

Oslepnutie na jedno oko sa najčastejšie spája s poruchou cievy alebo zrakového nervu v danom oku. To môže byť dôsledkom nejakého ochorenia, no niekedy aj úrazu. Oslepnutie môže byť dočasné, ale aj trvalé.

Padanie viečok

Padanie viečok (ptóza)

Padanie viečok, odborne ptóza, nie je v skutočnosti choroba. Ide o stav, kedy očné viečka klesajú, čo môže v konečnom dôsledku ovplyvniť videnie. Niekedy klesajú obe alebo len jedno viečko. Tento príznak sa môže vyskytnúť náhle, avšak jeho vymiznutie už nemusí byť tak rýchle. Niektorí ľudia majú tento stav už od narodenia, ale skôr sa …

Podráždenie oka

Podráždenie oka

Podráždenie oka je charakterizované ako začervenanie oka, ktoré môže mať tendenciu svrbieť a bolieť. Krátkodobé podráždenie oka neznamená hneď vážny stav, no ak sa už objavuje dlhšie, je dobré vedieť viac ohľadom tohto príznaku.

rozšírené zrenice

Rozšírené zrenice

Rozšírené zrenice – mydriáza, je normálny proces. Šírka zrenice je ovládaná vzájomným pôsobením nervových systémov sympatika a parasympatika (sympatikus zrenicu rozširuje a parasympatikus ju zužuje), ktorí nie sú ovládaní našu vôľou. Za normálnych okolností sa šírka zreníc mení pri zmenách osvetlenia, budú ju však meniť aj všetky faktory, ktoré ovplyvňujú systém sympatika a parasympatika. Pre lepšie …

Výpadok zorného poľa

Výpadok zorného poľa

Výpadok zorného poľa je príznak, pod ktorým môžeme rozumieť poruchu zraku, kedy nevidíme časť obrazu. K tomuto stavu dochádza pri niektorých ochoreniach, najmä však očí a nervovej sústavy. V tomto článku sa budeme venovať práve tejto problematike.

Vypuklé oči

Vypuklé oči

Vypuklé čiže vypúlené oči nemusia vôbec súvisieť s nejakou chorobou, na druhú stranu však tento príznak typicky sprevádza niektoré chorobné stavy. Čo všetko môže vypuklé oči spôsobiť? Viac podrobnosti sa dozviete v nasledujúcom článku.

Začervenanie očných spojiviek

Začervenanie očných spojiviek

Začervenanie očných spojiviek je najčastejšie dôsledkom ich zápalu. Niekedy však môže byť prítomné aj pri ochoreniach, ktoré sa netýkajú priamo očí. V tomto článku si povieme, o aké ochorenia ide a v čom spočíva ich liečba.

Zastreté videnie

Zastreté videnie

Zastreté videnie, tiež aj zahmlené, rozmazané alebo neostré, je pomerne častým príznakom. Najčastejšie súvisí s poruchou priamo v oku (či už v dúhovke, rohovke sietnici alebo zrakovom nerve), no niekedy ide aj o poruchu v mozgu, kedy je postihnuté centrum zraku. Samozrejme, aj rôzne úrazy či mechanické poškodenia oka vyvolávajú tento príznak. 

zhoršenie zraku

Zhoršenie zraku

Poruchami zraku trpí čoraz viac ľudí, predovšetkým sa zhoršenie zraku týka detí a ľudí po 40tom veku života. Poruchy zraku môžu byť vrodené, trvalé, dočasné ale aj získané počas života. Príčinou zhoršenia zraku môže byť vek, zápal, ale môže ísť aj o príznak vážnejšieho ochorenia. 

Žlté bielka očí

Žlté bielka očí

Zožltnutie očí a žlté bielka očí sa vyskytujú, ak máte žltačku. Žltačka sa objaví, keď zložky nesúce kyslík v krvi, nazývané hemoglobín, sa rozpadnú na bilirubín a vaše telo nevylučuje bilirubín. Bilirubín sa má premiestňovať z pečene do žlčových ciest a vaše telo by ho malo uvoľniť do stolice. Ak nedôjde k žiadnej časti tohto …

Znížené slzenie

Znížené slzenie

Znížené slzenie vzniká vtedy, keď vaše oči nevytvárajú dostatok sĺz alebo nie ste schopní udržať si normálnu vrstvu sĺz. V dôsledku toho vaše oči nemôžu odstrániť prach a iné dráždivé látky. To môže viesť k príznakom, ako sú bodanie, pálenie, bolesť a začervenanie očí. Suché oči nie sú zriedkavou poruchou, pretože na ich vznik postačí zmena …

Pozrite si a využite aktuálne akcie a zľavy v lekárni Dr.Max z kategórie výživové doplnky, alebo si kúpte prípravok na dezinfekciu rúk. Akcie až do výšky -20% alebo 2+1 zadarmo!
zúženie zreníc

Zúženie zreníc

Zúženie zreníc (odborne mióza) je normálny proces. Šírka zrenice je ovládaná vzájomným pôsobením nervového systému sympatiku a parasympatiku (sympatikus zrenicu rozširuje a parasympatikus ju zužuje), ktoré nie sú ovládané našou vôľou. Za normálnych okolností sa šírka zreníc mení pri zmenách osvetlenia, budú ju však meniť aj všetky faktory, ktoré ovplyvňujú systém sympatiku a parasympatiku. Aké …

Zvýšené slzenie

Zvýšené slzenie

Zvýšené slzenie (odborne hyperlakrimácia; opakom je hypolakrimácia) je najčastejšie dôsledkom nielen podráždenia oka, ale aj alergickej reakcie či ochorenia oka. Okrem toho sa príznak objavuje aj pri chorobách, ktoré priamo nesúvisia s očami. Tento článok bude venovaný príčinám, diagnostike a liečbe zvýšeného slzenia.