Oči

príznak amaurosis fugax

Amaurosis fugax

bolesť oka

Bolesť oka

červené oči

Červené oči

Červené oči alebo začervenané očné bielka sú pomerne bežným problémom a väčšinou súvisia iba s únavou a podráždením očí. Na druhej strane môžu byť začervenané a červené oči príznakom mnohých ochorení. Problém môže byť jednostranný alebo obojstranný. (viac…)

dvojité videnie

Dvojité videnie

Dvojité videnie sa odborne označuje ako diplopia a môže byť spojené s celým množstvom rozlične závažných chorôb. Hneď v úvode je potrebné rozlíšiť dvojité videnie pri pohľade jedným okom (menej časté) alebo pri pohľade dvoma očami (častejšie). Čo všetko môže dvojité videnie spôsobiť a ako ho diagnostikovať? Viac sa dozviete v nasledujúcom článku. (viac…)

mihanie pred očami

Mihanie pred očami

Mihanie pred očami (odborne fosfény) znamenajú vnemy krátkych svetelných zábleskov v zornom poli. Ich občasný výskyt je relatívne bežný a nič vážne väčšinou neznamenajú. Trvajúci alebo často sa opakujúci pocit mihania však môže človeka výrazne obťažovať a vedie ho ísť na vyšetrenie ku lekárovi, ktorý môže diagnostikovať aj niektoré choroby. Aké sú príčiny mihania pred…

opuch očného viečka

Opuch očného viečka

Opuch očného viečka je väčšinou spôsobený rôznymi očnými chorobami, ale niekedy môže ísť aj o prejav zdanlivo nesúvisiacich  ochorení, napríklad chorobou obličiek alebo štítnej žľazy. Čo všetko môže opuchnutie viečka spôsobiť a ako tento stav diagnostikovať? Viac sa dozviete v nasledujúcom článku. (viac…)

Opuch papily zrakového nervu

Opuch papily zrakového nervu (kongestívna papila)

oslepnutie

Oslepnutie

Oslepnutie znamená pre človeka vymiznutie nášho hlavného orientačného zmyslu, ktorým získavame väčšinu informácií z okolitého prostredia. Ide preto o značný handicap, ktorý je v porovnaní so stratou ostatných zmyslov veľmi obávaný. (viac…)

rozšírené zrenice

Rozšírené zrenice

Rozšírené zrenice - mydriáza, je normálny proces. Šírka zrenice je ovládaná vzájomným pôsobením nervových systémov sympatika a parasympatika (sympatikus zrenicu rozširuje a parasympatikus ju zužuje), ktorí nie sú ovládaní našu vôľou. Za normálnych okolností sa šírka zreníc mení pri zmenách osvetlenia, budú ju však meniť aj všetky faktory, ktoré ovplyvňujú systém sympatika a parasympatika. Pre lepšie…

Vypuklé oči

Vypuklé oči

Vypuklé čiže vypúlené oči nemusia vôbec súvisieť s nejakou chorobou, na druhú stranu však tento príznak typicky sprevádza niektoré chorobné stavy. Čo všetko môže vypuklé oči spôsobiť? Viac podrobnosti sa dozviete v nasledujúcom článku. (viac…)

zúženie zreníc

Zúženie zreníc

Zúženie zreníc (odborne mióza) je normálny proces. Šírka zrenice je ovládaná vzájomným pôsobením nervového systému sympatiku a parasympatiku (sympatikus zrenicu rozširuje a parasympatikus ju zužuje), ktoré nie sú ovládané našou vôľou. Za normálnych okolností sa šírka zreníc mení pri zmenách osvetlenia, budú ju však meniť aj všetky faktory, ktoré ovplyvňujú systém sympatiku a parasympatiku. Aké…

Oči