Antikoagulanciá (fibrinolytiká, antifibrinolytiká)

Antikoagulanciá, fibrinolytiká a antifibrinolytiká sú lieky, ktoré znižujú zrážanlivosť krvi.

Medzi lieky v indikačnej skupine antikoagulanciá (fibrinolytiká, antifibrinolytiká) patrí:


Advate

Advate

Advate patrí medzi lieky využívané v hematológii, jeho účinnou zložkou je ľudský koagulačný faktor VIII.

Anopyrin

Anopyrin

Anopyrin je jeden z liekov na riedenie krvi. Radí sa medzi lieky známe ako antiagregačné lieky, ktoré ovplyvňujú krvné doštičky. Účinnou zlúčeninou preparátu je kyselina acetylsalicylová. Princíp lieku Anopyrin Kyselina acetylsalicylová tlmí funkciu niektorých enzýmov. V malých dávkach narúša funkciu krvných doštičiek vytvárať krvnú zrazeninu a tým pôsobí proti zrážaniu krvi. Vo vyšších dávkach môže …

Cardioral

Cardioral

Cardioral je jeden z liekov na riedenie krvi. Radí sa medzi lieky známe ako antiagregačné lieky, ktoré ovplyvňujú krvné doštičky. Účinnou zlúčeninou…

Clexane

Clexane

Clexane je liek, ktorý sa používa na liečbu krvných zrazenín. Patrí do skupiny antikoagulanciá a jeho účinnou látkou je enoxaparín. Princíp lieku Clexane Clexane je tzv. nízkomolekulárny heparín, čo je jeden z bežne používaných liekov na riedenie krvi. Účinná látka enoxaparín pomáha blokovať zrážanlivé procesy v krvi, presnejšie povedané dochádza k zablokovaniu funkcie zrážacieho faktora Xa, ktorý je …

Dicynone

Dicynone

Dicynone je liek, ktorý sa používa pri určitých situáciách spojených s nadmerným krvácaním. Účinnou zložkou prípravku je zlúčenina etamsylát. Princíp Etamsylát zvyšuje schopnosť krvných doštičiek vytvárať krvné zrazeniny a trochu mení aj vlastnosti krvných ciev. Celkovým efektom je znížená tendencia ku krvácaniu a zastavenie krvácania z malých krvných ciev a vlásočníc. Využitie Dicynone možno využiť na …

Efient

Efient

Efient je moderný liek zo skupiny „liekov na riedenie krvi“, odbornejšie povedané ide o protizrážanlivý liek ovplyvňujúci krvné doštičky. Jeho účinnou…

Egitromb

Egitromb je liek na lekársky predpis, ktorý sa používa ako prevencia výskytu krvných zrazenín (trombus), ktoré sa formujú v skôrnatených cievach (artériách), čo je proces známy ako aterotrombóza. Tento proces môže viesť k aterotrombotickým príhodám (ako je mŕtvica, srdcová príhoda alebo smrť). Princíp lieku Egitromb Egitromb obsahuje klopidogrel a patrí do skupiny liekov nazývaných antiagregačné lieky. …

Exacyl

Exacyl je liek, ktorý nie je predpisovaný až tak často, ide o liek pôsobiaci proti krvácaniu. Jeho účinnou zložkou je syntetická zlúčenina známa ako kyselina tranexamová. Princíp lieku Exacyl Tranexamová kyselina blokuje účinok plazmínu na fibrín. Fibrín je základom krvných zrazenín a zlúčenina plazmín ho rozpúšťa, čo v organizme bráni nadbytočnému zrážaniu. Zablokovaním účinku plazmínu …

Gerasa

Gerasa je jeden z liekov na riedenie krvi. Radí sa medzi lieky známe ako antiagregačné lieky, ktoré ovplyvňujú krvné doštičky. Účinnou zlúčeninou preparátu je kyselina acetylsalicylová.

Grepid

Grepid

Grepid je liek, ktorý sa používa na riedenie krvi a pomerne často ho nachádzame v medikácii pacientov s chorým srdcom. Patrí do skupiny antikoagulanciá a jeho účinnou látkou je klopidogrel. Princíp lieku Grepid Klopidogrel účinkuje na úrovni metabolizmu krvných doštičiek. Narušuje receptory na ich povrchu a tým znižuje ich schopnosť sa zhlukovať a vytvárať krvnú zrazeninu. Využitie …

Haemoctin SDH

Haemoctin SDH

Haemoctin SDH patrí medzi lieky využívané v hematológii, jeho účinnou zložkou je ľudský koagulačný faktor VIII. Princíp Účinná látka je koncentrát ľudského koagulačného faktora VIII, ktorý je dôležitou súčasťou koagulačnej kaskády. Látka sa získava z krvnej plazmy darcov. Využitie Haemoctin SDH sa podáva na prevenciu aj liečbu krvácania súvisiaceho s hemofíliou typu A, čo je geneticky …

Ibustrin

Ibustrin

Ibustrin je liek používaný pri niektorých ochoreniach súvisiacich so zrážanlivosťou krvi. Účinnou látkou prípravku je zlúčenina indobufen. Princíp lieku Ibustrin Indobufen patrí medzi antiagregačné lieky. Svojim účinkom narušuje funkciu enzýmu známeho ako doštičková cyklooxygenáza. Zablokovanie tohto enzýmu tlmí tvorbu tromboxánu A2 a dochádza k zníženému zhlukovaniu doštičiek. Konečným dôsledkom je obmedzená schopnosť doštičiek vytvárať krvné …

Kardegic

Kardegic [Kardedžik] je jeden z liekov na riedenie krvi. Radí sa medzi lieky známe ako antiagregačné lieky, ktoré ovplyvňujú krvné doštičky. Účinnou zlúčeninou preparátu je derivát kyseliny acetylsalicylovej. Princíp lieku Kardegic Kyselina acetylsalicylová tlmí funkciu niektorých enzýmov. V malých dávkach narúša funkciu krvných doštičiek vytvárať krvnú zrazeninu a tým pôsobí proti zrážaniu krvi. Vo vyšších …

Lixiana

Lixiana

Lixiana patrí do skupiny liekov, ktoré sa nazývajú antikoagulanciá. Obsahuje liečivo edoxaban tosilát.  Princíp Pomáha zabrániť tvorbe zrazenín. Funguje tak, že blokuje aktivitu Xa faktora, ktorý je dôležitou súčasťou mechanizmu zrážania krvi. Využitie U dospelých sa používa na prevenciu krvných zrazenín v mozgu (cievna mozgová príhoda) a iných cievach v tele, ak majú nevalvulárnu fibriláciu predsiení (forma …

Mononine

Mononine

Mononine patrí medzi lieky využívané v hematológii a jeho účinnou zložkou je ľudský koncentrovaný koagulačný faktor IX. Ľudský koagulovateľný faktor IX…

Octanine F

Octanine F patrí medzi lieky využívané v hematológii a jeho účinnou zložkou je ľudský koncentrovaný koagulačný faktor IX. Princíp lieku Octanine F Ľudský koagulovateľný faktor IX je dôležitou súčasťou koagulačné kaskády, tj. je dôležitý pre správne zrážanie krvi. Látka sa vyrába pomocou rekombinantnej DNA technológie. Použitie Octanine F sa podáva na prevenciu aj liečbu krvácania …

Pamba

Pamba

Pamba je liek, ktorého účinok spočíva v zastavení krvácania. Patrí do skupiny antikoagulanciá a jeho účinnou látkou je kyselina aminometylbenzoová. Princíp lieku Pamba Kyselina aminometylbenzoová blokuje účinok plazmínu na fibrín. Fibrín je základom krvných zrazenín a zlúčenina plazmín ho rozpúšťa, čo v organizme bráni nadbytočnému zrážaniu. Zablokovaním účinku plazmínu dochádza k stabilizácii fibrínu a tým sa …

Platarex

Platarex

Platarex sa radí medzi lieky na riedenie krvi a pomerne často ho nachádzame v medikácii pacientov s chorým srdcom. Jeho účinnou látkou je zlúčenina clopidogrel [klopidogrel]. Platarex a jeho princíp Clopidogrel účinkuje na úrovni metabolizmu krvných doštičiek. Narušuje receptory na ich povrchu a tým znižuje ich schopnosť zhlukovať sa a vytvárať krvnú zrazeninu. Využitie Platarex …

Platel

Platel

Platel sa radí medzi lieky na riedenie krvi a pomerne často ho nachádzame v medikácii pacientov s chorým srdcom. Jeho účinnou látkou je zlúčenina clopidogrel [klopidogrel]. Platel a jeho princíp Clopidogrel účinkuje na úrovni metabolizmu krvných doštičiek. Narušuje receptory na ich povrchu a tým znižuje ich schopnosť zhlukovať sa a vytvárať krvnú zrazeninu. Využitie Tento liek sa užíva samotný alebo v kombinácii s inými liekmi na riedenie krvi. …

Plavix

Plavix

Plavix sa radí medzi lieky na riedenie krvi a pomerne často ho nachádzame v medikácii pacientov s chorým srdcom. Jeho účinnou látkou je zlúčenina clopidogrel [klopidogrel]. Plavix a jeho princíp Clopidogrel účinkuje na úrovni metabolizmu krvných doštičiek. Narušuje receptory na ich povrchu a tým znižuje ich schopnosť zhlukovať sa a vytvárať krvnú zrazeninu. Využitie Plavix sa užíva samotný alebo v kombinácii s inými liekmi na riedenie krvi. Spolu …

Remodulin

Remodulin je menej často podávaný liek, ktorý je určený niektorým kardiologickým pacientom. Účinnou zložkou prípravku je zlúčenina treprostinil. Princíp lieku Remodulin Treprostinil je synteticky vyrábaným derivátom prostacyklínu. Po aplikácii zlúčeniny dochádza k uvoľneniu svaloviny v pľúcnych tepnách, čo spôsobí zníženie krvného tlaku v pľúcnom riečisku. Okrem toho treprostinil znižuje zhlukovanie krvných doštičiek. Použitie Remodulin je …

Respreeza

Respreeza

Respreeza je menej často užívaný liek, ktorý sa podáva niektorým pacientom s nedostatkom alfa-1-antitrypsínu. Patrí do skupiny antikoagulanciá a jeho účinnou zložkou je vysoko čistený ľudský alfa-1-antitrypsínu získaný z krvnej plazmy darcov. Princíp lieku Respreeza Ľudský alfa-1-antitrypsín je bežnou zložkou krvi a vyskytuje sa v pľúcach. Jeho hlavnou funkciou je chrániť tkanivo pľúc znižovaním pôsobenia enzýmu …

Stadapyrin

Stadapyrin

Stadapyrin je liek, ktorý sa používa na riedenie krvi. Patrí do skupiny antikoagulanciá a jeho účinnou zložkou je kyselina acetylsalicylová. Princíp lieku Stadapyrin Kyselina acetylsalicylová tlmí funkciu niektorých enzýmov. V malých dávkach narúša funkciu krvných doštičiek vytvárať krvnú zrazeninu a tým pôsobí proti zrážaniu krvi. Vo vyšších dávkach môže znižovať horúčku a pôsobiť proti bolesti. Využitie V dávkach, v ktorých liek väčšinou podávame, sa prejavujú prakticky …

Tagren

Tagren

Tagren je liek, ktorý sa používa na riedenie krvi. Patrí do skupiny antikoagulanciá a jeho účinnou zložkou je tiklopidín. Princíp lieku Tagren Tiklopidín patrí medzi tzv. antiagregačné lieky, účinkuje totiž na úrovni metabolizmu krvných doštičiek. Narušuje receptory krvných doštičiek umiestnené na ich povrchu a tým znižuje ich schopnosť sa zhlukovať a vytvárať krvnú zrazeninu. Využitie Tagren sa používa na predchádzanie (prevenciu) …

Teclop

Teclop

Teclop sa radí medzi lieky na riedenie krvi a pomerne často ho nachádzame v liečbe pacientov s chorým srdcom. Patrí do skupiny antikoagulanciá a jeho účinnou látkou je zlúčenina klopidogrel. Princíp lieku Teclop Klopidogrel účinkuje na úrovni metabolizmu krvných doštičiek. Narušuje receptory na ich povrchu a tým znižuje ich schopnosť sa zhlukovať a vytvárať krvnú zrazeninu. Využitie …

Vasopirin

Vasopirin

Vasopirin je liek, ktorý sa používa na riedenie krvi. Patrí do skupiny antikoagulanciá a jeho účinnou zložkou je kyselina acetylsalicylová. Princíp lieku Vasopirin Kyselina acetylsalicylová tlmí funkciu niektorých enzýmov. V malých dávkach narúša funkciu krvných doštičiek vytvárať krvnú zrazeninu a tým pôsobí proti zrážaniu krvi. Vo vyšších dávkach môže znižovať horúčku a pôsobiť proti bolesti. Využitie V dávkach, v ktorých liek väčšinou podávame, sa prejavujú prakticky iba jeho …

Veletri

Veletri je menej často podávaný liek, ktorý je určený niektorým kardiologickým pacientom. Účinnou zložkou prípravku je zlúčenina epoprostenol. Princíp lieku Veletri Epoprostenol patrí medzi prostaglandíny, v našom tele je produkovaný bunkami výstelkami ciev (endotelovými bunkami). Epoprostenol znižuje tendenciu krvných doštičiek k zrážaniu a navyše pomáha rozširovať krvné cievy, čo vedie k znižovaniu krvného tlaku. Využitie …

Warfarin

Warfarin

Tablety Warfarin sú perorálne antikoagulanciá a používajú sa na prevenciu pred trombózou (krvné zrazeniny) alebo na liečbu trombózy a tromboembolických komplikácií. Tento liek zabraňuje tvorbe krvných zrazenín. Jeho účinnou zložkou je rovnomenná zlúčenina warfarín.

Xarelto

Xarelto

Xarelto je relatívne nový liek, ktorý bude zaujímať čoraz dôležitejšie miesto v internej medicíne. Text o ňom píšem skôr pre svoju potrebu, aby som si o tejto novinke trochu utriedil informácie. Účinnou látkou tohto lieku je rivaroxaban, čo je priamy inhibítor koagulačného faktora Xa. Svojim pôsobením teda rivaroxaban blokuje koagulačné kaskádu, a tým dosahuje efektu obmedzenia …

Zylagren

Zylagren sa radí medzi lieky na riedenie krvi a pomerne často ho nachádzame v medikácii pacientov s chorým srdcom. Jeho účinnou látkou je zlúčenina clopidogrel [klopidogrel]. Princíp lieku Zylagren Clopidogrel účinkuje na úrovni metabolizmu krvných doštičiek. Narušuje receptory na ich povrchu a tým znižuje ich schopnosť sa zhlukovať a vytvárať krvnú zrazeninu. Využitie Tento liek …

Zyllt

Zyllt sa radí medzi lieky na riedenie krvi a pomerne často ho nachádzame v medikácii pacientov s chorým srdcom. Jeho účinnou látkou je zlúčenina clopidogrel [klopidogrel]. Princíp lieku Zyllt Clopidogrel účinkuje na úrovni metabolizmu krvných doštičiek. Narušuje receptory na ich povrchu a tým znižuje ich schopnosť sa zhlukovať a vytvárať krvnú zrazeninu. Využitie Tento liek …

Back to top button