Hypolipidemiká

Do ATC skupiny hypolipidemiká patrí:


Atoris

Atoris

Atoris je liek, ktorý patrí do skupiny statíny, teda medzi lieky na vysoký cholesterol. Účinnou látkou preparátu je zlúčenina atorvastatín. Princíp lieku Atoris Atoris zabraňuje vzniku cholesterolu v pečeni, a tak reguluje množstvo tukov v krvi. Tým, že sa vytvára menej cholesterolu v pečeni, jeho obsah v pečeňových bunkách sa zníži. Výsledkom toho je, že …

Coltowan

Coltowan je menej často predpisovaný liek zo skupiny liekov na zníženie cholesterolu. Pomerne málo často sa predpisuje samotný, častejšie ho vídame v medikácii v kombinácii s liekom zo skupiny statínov.

Delipid

Delipid

Delipid je novší liek radiaci sa do skupiny statínov, tj. medzi lieky na vysoký cholesterol. Zrejme prakticky nenájdeme interne liečeného pacienta, ktorý…

Larus

Larus

Larus je liek, ktorý radíme medzi statíny. Statíny sú lieky na vysoký cholesterol. Patrí do skupiny hypolipidemiká a jeho účinnou zložkou je atorvastatín. Princíp lieku Larus Atorvastatín pomáha blokovať tvorbu cholesterolu v ľudskom tele tým, že znižuje jeho hladinu v krvi a bráni procesu aterosklerózy. Využitie Larus je najviac podávaný na liečbu vysokého cholesterolu. Okrem toho jeho využitie nájdeme aj na liečbu pacientov s ischemickou chorobou srdca vrátane angíny pectoris a …

Lescol

Lescol [Leskol] je liek radiacej sa do skupiny statínov, tj. Medzi lieky na vysoký cholesterol. Zrejme prakticky nenájdeme interne liečeného pacienta, ktorý by niektorý zo statínov dlhodobo neužíval.

Lojuxta

Lojuxta je liek využívaný v určitých situáciách spojených s vysokými hladinami cholesterolu. Účinnou zložkou preparátu je zlúčenina lomitapid.

Medostatin

Medostatin

Medostatin je liek patriaci do skupiny statínov, tj. medzi lieky na vysoký cholesterol. Zrejme prakticky nenájdeme interne liečeného pacienta, ktorý by niektorý zo statínov dlhodobo neužíval. Princíp Účinnou látkou preparátu je zlúčenina lovastatín. Pomáha blokovať enzymatickou tvorbu cholesterolu, tým znižuje jeho hladinu v krvi a bráni procesu aterosklerózy. Využitie Použitie je veľmi široké. Medostatin podávame nielen …

Orvatez

Orvatez

Orvatez je kombinovaný liek, ktorý sa používa najmä na liečbu vysokého cholesterolu, ale čiastočne aj na liečbu rôznych srdcových ochorení. Patrí do skupiny hypolipidemiká a jeho účinné látky sú ezetimib a atorvastatín. Princíp lieku Orvatez V tomto preparáte sa kombinuje efekt oboch účinných látok. Ezetimib znižuje vstrebávanie cholesterolu z čreva a atorvastatín znižuje jeho výrobu v organizme. Liek preto účinne znižuje …

Pharmastatin

Pharmastatin

Pharmastatin je liek, ktorý sa používa na liečbu vysokého cholesterolu. Patrí do skupiny hypolipidemiká a jeho účinnou zložkou je atorvastatín. Princíp lieku Pharmastatin Atorvastatín pomáha blokovať tvorbu cholesterolu v ľudskom tele tým, že znižuje jeho hladinu v krvi a bráni procesu aterosklerózy. Využitie Pharmastatin je najviac podávaný na liečbu vysokého cholesterolu. Ak sa nelieči vysoký cholesterol, môžu sa v stenách ciev usadzovať tuky a spôsobiť ich zúženie. Tieto zúžené …

Pharmtina

Pharmtina

Pharmtina je liek, ktorý sa používa na liečbu vysokého cholesterolu. Patrí do skupiny hypolipidemiká a jeho účinnou zložkou je atorvastatín. Princíp lieku Pharmtina Atorvastatín pomáha blokovať tvorbu cholesterolu v ľudskom tele tým, že znižuje jeho hladinu v krvi a bráni procesu aterosklerózy. Využitie Pharmtina je najviac podávaný na liečbu vysokého cholesterolu. Ak sa nelieči vysoký cholesterol, môžu sa v stenách ciev usadzovať tuky a spôsobiť ich zúženie. Tieto …

Roclarin

Roclarin

Roclarin je liek, ktorý sa používa na liečbu vysokého cholesterolu. Patrí do skupiny hypolipidemiká a jeho účinnou látkou je rosuvastatín. Princíp lieku Roclarin Rosuvastatín je tzv. statín. Pomáha blokovať tvorbu cholesterolu, tým znižuje jeho hladinu v krvi a bráni procesu aterosklerózy. V krvi sa nachádzajú rôzne typy cholesterolu – “zlý” cholesterol (LDL-C) a “dobrý” cholesterol (HDL-C). Tento liek redukuje množstvo …

Rosucard

Rosucard

Rosucard je pomerne nový liek radiaci sa do skupiny statínov, t.j medzi lieky na vysoký cholesterol. Pravdepodobne prakticky nenájdeme interne liečeného pacienta, ktorý by dlhodobo neužíval niektorý liek zo statínov. Princíp Účinnou látkou preparátu je zlúčenina rosuvastatín. Pomáha blokovať tvorbu cholesterolu, tým znižuje jeho hladinu v krvi a zabraňuje procesu aterosklerózy. Využitie Použitie je veľmi široké. …

Simgal

Simgal

Simgal je liek radiaci sa do skupiny statínov, tj. medzi lieky na vysoký cholesterol. Zrejme prakticky nenájdeme interne liečeného pacienta, ktorý by niektorý zo statínov dlhodobo neužíval. Princíp lieku Simgal Účinnou látkou preparátu je zlúčenina simvastatín. Pomáha blokovať tvorbu cholesterolu, tým znižuje jeho hladinu v krvi a bráni procesu aterosklerózy. Využitie Použitie je veľmi široké. …

Simvacard

Simvacard

Simvacard je liek radiaci sa do skupiny statínov, tj. medzi lieky na vysoký cholesterol. Zrejme prakticky nenájdeme interne liečeného pacienta, ktorý by niektorý zo statínov dlhodobo neužíval. Princíp Účinnou látkou preparátu je zlúčenina simvastatín. Pomáha blokovať tvorbu cholesterolu, tým znižuje jeho hladinu v krvi a bráni procesu aterosklerózy. Využitie Použitie je veľmi široké. Liek podávame …

Simvastatin

Simvastatin je liek radiaci sa do skupiny statínov, tj. medzi lieky na vysoký cholesterol. Zrejme prakticky nenájdeme interne liečeného pacienta, ktorý by niektorý zo statínov dlhodobo neužíval. Princíp lieku Simvastatin Účinnou látkou preparátu je zlúčenina rovnakého názvu – simvastatín. Pomáha blokovať tvorbu cholesterolu, tým znižuje jeho hladinu v krvi a bráni procesu aterosklerózy. Použitie Použitie …

Starcrest

Starcrest

Starcrest je novší liek radiaci sa do skupiny statíny. To sú lieky na vysoký cholesterol. Patrí do skupiny hypolipidemiká a jeho účinnou zložkou rosuvastatín. Princíp lieku Starcrest Rosuvastatín pomáha blokovať tvorbu cholesterolu, tým znižuje jeho hladinu v krvi a bráni procesu aterosklerózy. V krvi sa nachádzajú rôzne typy cholesterolu – „zlý“ cholesterol (LDL-C) a „dobrý“ …

Stavra

Stavra

Stavra je liek, ktorý radíme medzi statíny. Statíny sú lieky na vysoký cholesterol. Patrí do skupiny hypolipidemiká a jeho účinnou zložkou je atorvastatín. Princíp lieku Stavra Atorvastatín pomáha blokovať tvorbu cholesterolu v ľudskom tele tým, že znižuje jeho hladinu v krvi a bráni procesu aterosklerózy. Využitie Tento preparát je najviac podávaný na liečbu vysokého cholesterolu. Okrem …

Suprelip

Suprelip

Suprelip je liek, ktorý sa používa na zníženie hladiny tukov v krvi. Patrí do skupiny hypolipidemiká a jeho účinnou látkou je fenofibrát. Princíp lieku Suprelip Liek je tzv. fibrát – liek na zvýšené tuky a cholesterol. Účinná látka fenofibrát pôsobí na metabolizmus tukov, pomáha znižovať ich hladinu v tele a okrem toho ľahko napomáha k zvýšeniu …

Tezzimi

Tezzimi

Tezzimi je liek, ktorý sa používa na liečbu vysokého cholesterolu. Patrí do skupiny hypolipidemiká a jeho účinnou látkou je ezetimib. Princíp lieku Tezzimi Ezetimib dokáže blokovať vstrebávanie cholesterolu v bunkách tenkého čreva a tým jeho prestup z tráviaceho traktu do organizmu. Liek teda znižuje hladiny celkového cholesterolu, „zlého“ cholesterolu (LDL cholesterol) a tukových látok nazývaných triglyceridy v …

Tintaros

Tintaros

Tintaros je liek, ktorý sa používa na liečbu vysokého cholesterolu. Patrí do skupiny hypolipidemiká a jeho účinnou látkou je rosuvastatín. Princíp lieku Tintaros Rosuvastatín je tzv. statín. Pomáha blokovať tvorbu cholesterolu, tým znižuje jeho hladinu v krvi a bráni procesu aterosklerózy. V krvi sa nachádzajú rôzne typy cholesterolu – “zlý” cholesterol (LDL-C) a “dobrý” cholesterol (HDL-C). Tento liek redukuje množstvo “zlého” cholesterolu a zvyšuje množstvo “dobrého” cholesterolu. Využitie Tintaros …

Torvacard

Torvacard

Torvacard je liek, ktorý sa používa na liečbu vysokého cholesterolu. Patrí do skupiny hypolipidemiká a jeho účinnou zložkou je atorvastatín. Princíp lieku Torvacard Atorvastatín pomáha blokovať tvorbu cholesterolu v ľudskom tele tým, že znižuje jeho hladinu v krvi a bráni procesu aterosklerózy. Využitie Torvacard je najviac podávaný na liečbu vysokého cholesterolu. Okrem toho jeho využitie nájdeme aj na liečbu pacientov s ischemickou chorobou srdca vrátane anginy pectoris a stavov po infarktoch a mozgových príhodách. Taktiež …

Torvazin

Torvazin

Torvazin je liek, ktorý sa používa na liečbu vysokého cholesterolu. Patrí do skupiny hypolipidemiká a jeho účinnou zložkou je atorvastatín. Princíp lieku Torvazin Atorvastatín pomáha blokovať tvorbu cholesterolu v ľudskom tele tým, že znižuje jeho hladinu v krvi a bráni procesu aterosklerózy. Využitie Torvazin je najviac podávaný na liečbu vysokého cholesterolu. Okrem toho jeho využitie nájdeme aj na liečbu pacientov s ischemickou chorobou srdca vrátane anginy pectoris a stavov po infarktoch a mozgových príhodách. Taktiež je prospešný …

Viazet

Viazet

Viazet je kombinovaný preparát patriaci do skupiny hypolipidemiká, ktorý obsahuje účinnú látku ezetimib a rosuvastatín (patrí medzi statíny). Viazet môžeme zaradiť medzi lieky na zníženie cholesterolu. Princíp lieku Viazet V tomto preparáte sa kombinuje efekt oboch účinných látok. Ezetimib znižuje vstrebávanie cholesterolu z čreva a rosuvavastatín znižuje jeho výrobu v organizme. Liek preto účinne znižuje hladinu cholesterolu …

Zahron

Zahron

Zahron je novší liek radiaci sa do skupiny statínov, tj. medzi lieky na vysoký cholesterol. Zrejme prakticky nenájdeme interne liečeného pacienta, ktorý by niektorý zo statínov dlhodobo neužíval.

Zaranta

Zaranta

Zaranta je novší liek radiaci sa do skupiny statínov, tj. medzi lieky na vysoký cholesterol. Zrejme prakticky nenájdeme interne liečeného pacienta, ktorý by niektorý zo statínov dlhodobo neužíval.

Zocor

Zocor

Zocor je liek radiaci sa medzi statíny, ktorých využitie nájdeme na liečbu vysokého cholesterolu. Tento typ lieku užíva väčšina interne liečených pacientov. Patrí medzi hypolipidemiká a jeho účinnou zložkou je simvastatín. Princíp lieku Zocor Zocor je liek, ktorý znižuje hladinu celkového cholesterolu, „zlého“ cholesterolu (LDL cholesterolu) a mastných látok nazývaných triglyceridy v krvi. Zároveň pomáha zvyšovať hladiny „dobrého“ cholesterolu (HDL cholesterolu). Využitie …

Back to top button