Chemoterapeutiká (vrátane tuberkulostatík)

Chemoterapeutiká sú lieky používané prevažne proti infekčným mikroorganizmom a protiinváznym organizmom, a to tak vo vonkajšom prostredí, ako aj v organizme hostiteľa.

Medzi lieky v indikačnej skupine chemoterapeutiká (vrátane tuberkulostatík) patrí:


Biseptol

Biseptol

Biseptol je kombinované antibiotikum zo skupiny sulfónamidov. Jeho účinnými látkami sú zlúčeniny trimetoprim a sulfametoxazol. Princíp lieku Biseptol Trimetoprim a sulfametoxazol majú trochu odlišný mechanizmus účinku, ale výsledok je podobný. Blokujú bakteriálne enzýmy, ktoré sú nutné pre tvorbu kyseliny listovej. Kyselina listová je pre baktérie dôležitý rastový faktor. Využitie Najväčšie využitie má Biseptol v liečbe infekcie …

Ciprolon

Ciprolon

Ciprolon je antibiotikum patriace do skupiny fluorochinolónov. Účinná látka je ciprofloxacín. Princíp Liek pôsobí iba na špecifické kmene baktrérií. Účinok spočíva v usmrtení baktérií, ktoré tieto infekcie spôsobujú. Využitie Ciprolon sa používa na liečbu bakteriálnych infekcií. Najčastejšie ide o infekcie dýchacích a močových ciest, semenníkov, pohlavných orgánov u žien, infekcie gastrointestinálneho systému a vnútrobrušné infekcie. Účinný je aj …

Cymevene

Cymevene

Cymevene je liek viazaný na predpis z radu antivirotík obsahujúci účinnú látku známu ako ganciklovir. Tento liek sa používa u pacientov trpiacich cytomegalovírusovými infekciami. Princíp V CMV infikovaných bunkách sa ganciklovir najskôr fosforyluje vírusovou proteínkinázou na ganciklovir monofosfát. Účinkom niekoľkých bunkových kináz dochádza k ďalšej fosforylácii, čo vedie ku vzniku ganciklovir trifosfátu, ktorý následne pomaly intracelulárne …

Daklinza

Daklinza

Daklinza je liek, ktorý sa využíva v hepatológii. Jeho účinnou zložkou je zlúčenina daklatasvir. Princíp Daklatasvir je látka, ktorá dokáže vírusu hepatitídy C zablokovať multifunkčný proteín 5A. Tento proteín je dôležitý pre tvorbu vírusovej RNA aj vlastnú tvorbu vírusových častíc a jeho blokovanie narúša schopnosť vírusov sa množiť. Využitie Daklinza sa podáva pacientom s niektorými …

Deltyba

Deltyba

Deltyba je liek, ktorý patrí medzi lieky proti tuberkulóze (antituberkulotiká). Jeho účinnou zložkou je zlúčenina delamanid. Delamanid komplexne pôsobí…

Doxorubicín

Doxorubicín

Doxorubicín je liek patriaci do skupiny cytostatík, ktoré sa používajú v onkológii na liečbu nádorových ochorení. Účinnou látkou lieku je rovnomenná zlúčenina doxorubicín. Princíp Doxorubicín patrí do skupiny antracyklínov. Svojim účinkom spôsobuje zlomy DNA a navyše poškodzuje bunky vytváraním toxických kyslíkových radikálov. Najviac postihnuté sú rýchlo sa deliace nádorové bunky. Využitie Doxorubicín sa podáva pacientom …

Efloran

Efloran

Efloran je liek, ktorý patrí medzi antibiotiká zo skupiny nitroimidazolov. Účinnou látkou preparátu je rovnomenná zlúčenina metronidazol.

Emtriva

Emtriva

Emtriva je liek, ktorý patrí medzi antivírusovej preparáty (antivirotiká) a jeho účinnou zložkou je zlúčenina emtricitabín Princíp lieku Emtriva Emtricitabín dokáže zablokovať enzým HIV vírusu, ktorý sa označuje ako reverzná transkriptáza. Reverzná transkriptáza je nutná pre množenie vírusových častíc a jej zablokovanie to vo vysokej miere obmedzí. Emtricitabín účinkuje najmä proti podtypu HIV vírusu známeho …

Epivir

Epivir

Epivir je druh lieku, ktorého účinnou zložkou je zlúčenina lamivudín slúžiaca proti liečbe infekcie HIV. Princíp lieku Epivir Lamivudín sa po vstrebaní do organizmu dostáva do buniek a premieňa sa v nich na lamivudín-trifosfát. Táto látka dokáže blokovať vírusový enzým známy ako reverzná transkriptáza. Vďaka tomu dochádza k tlmeniu vnútrobunkového množenia niektorých vírusov, napríklad vírusu HIV …

Genvoya

Genvoya je liek, ktorý patrí medzi kombinované antivírové preparáty (antivirotiká) a jeho účinnou zložkou sú zlúčeniny tenofovir, elvitegravir, kobicistat a emtricitabín.

Harvoni

Harvoni

Harvoni je liek obsahujúci liečivá ledipasvir a sofosbuvir v jednej tablete. Podáva sa na liečbu chronickej (dlhodobej) infekcie vírusom hepatitídy C u dospelých vo veku 18 rokov a starších. Tento liek sa niekedy užíva s iným liekom, ktorý sa nazýva ribavirín. Je veľmi dôležité, aby ste si prečítali aj písomné informácie pre používateľa ostatných liekov, …

Herpesin

Herpesin je liek, ktorý patrí medzi antivitorika, veľmi dobre účinkuje proti herpesvírusom. Jeho účinnou látkou je zlúčenina aciklovir (tiež často označovaný ako acyklovir). Princíp lieku Herpesin Aciklovir sa dostáva od buniek tela napadnutých vírusom a v nich začne blokovať tvorbu vírusovej DNA, čím pomáha zastaviť šírenie vírusovej infekcie. Najsilnejší účinok je proti herpesvírusom, ale slabší …

Invirase

Invirase

Invirase je liek s antivírusovým účinkom ktorý obsahuje liečivo sachinavir (sakvinavir). Patrí do triedy liekov nazývaných inhibítory proteáz. Používa sa pri liečbe infekcií vyvolaných vírusom ľudskej imunodeficiencie (HIV). Tento liek sa používa u dospelých HIV-1-infikovaných pacientov. Invirase sa používa v kombinácii s ritonavirom (Norvirom) a inými antiretrovírusovými liekmi. Princíp lieku Invirase Sakvinavir v bunkách napadnutých …

Iviverz

Iviverz je liek využívaný v infekčnom lekárstve, patrí medzi antivirotiká a jeho účinnou zložkou sú zlúčeniny abakavir a lamivudín. Princíp lieku Iviverz Abakavir a lamivudín blokujú enzým reverzná transkriptáza, ktorý je nutný pre množenie vírusových častíc HIV vírusov. Použitie Tento liek je podávaný pacientom s niektorými formami HIV infekcie. Liek býva súčasťou komplexných terapeutických režimov …

Kaletra

Kaletra

Kaletra je kombinovaný liek, ktorý sa podáva pacientom s niektorými formami HIV infekcie. Patrí do skupiny chemoterapeutiká a jeho účinnými zložkami sú lopinavir a ritonavir. Princíp lieku Kaletra Lopinavir blokuje enzýmy (proteázy) HIV vírusu a to spôsobuje vznik nezrelých a neinfekčných vírusových častíc. Ritonavir má pomocný efekt, blokuje rozklad lopinaviru v organizme a tým výrazne zlepšuje …

Lamivudín

Lamivudín

Lamivudín je liek, ktorý sa predtým veľmi často používal v hepatológii. Jeho účinnou zložkou je rovnomenná zlúčenina lamivudín. Princíp lieku Lamivudín Liek sa po vstrebaní do organizmu dostáva do buniek a premieňa sa v nich na lamivudín-trifosfát. Táto látka dokáže blokovať vírusový enzým známy ako reverznú transkriptázu. Vďaka tomu dochádza k tlmeniu vnútrobunkového množenia niektorých …

Medociprin

Medociprin

Medociprin patrí medzi používané antibiotiká zo skupiny fluorochinolóny a jeho účinnou látkou je zlúčenina ciprofloxacín. Princíp Ciprofloxacín blokuje niektoré enzýmy, ktoré sú potrebné na tvorbu a opravu bakteriálnej DNA. Vďaka tomu je narušená schopnosť baktérií sa množiť. Využitie Liek môžeme využiť v liečbe bakteriálnych infekcií tráviaceho traktu (napr. infekčný zápal žlčníka a zápaly žlčových ciest). Užiť …

Moxifloxacín

Moxifloxacín patrí medzi antibiotiká zo skupiny fluorochinolóny a jeho účinnou látkou je rovnomenná zlúčenina moxifloxacín. Princíp Moxifloxacín blokuje niektoré enzýmy, ktoré sú potrebné na tvorbu a opravu bakteriálnej DNA. Vďaka tomu je narušená schopnosť baktérií sa množiť. Využitie Tento liek účinkuje proti rôznym baktériam, a preto je využiteľný u závažnejších akútnych zápalov priedušiek, u zápalov …

Nidrazid

Nidrazid

Nidrazid je liek, ktorý patrí medzi lieky proti tuberkulóze (antituberkulotiká). Jeho účinnou zložkou je zlúčenina izoniazid.

Ofloxin

Ofloxin

Ofloxin patrí medzi používané antibiotiká zo skupiny fluorochinolónov a jeho účinnou látkou je zlúčenina ofloxacín. Ofloxin a jeho princíp Ofloxin blokuje niektoré enzýmy, ktoré sú potrebné na tvorbu a opravu bakteriálnej DNA. Vďaka tomu je narušená schopnosť baktérií množiť sa. Využitie Ofloxin sa využíva v liečbe infekcií dýchacích ciest, infekcií močových ciest, u mužov na liečbu …

Salazopyrin EN

Salazopyrin EN

Salazopyrin EN je liek, ktorý sa používa najmä na liečbu autoimunitných chorôb. Patrí do skupiny chemoterapeutiká a jeho účinnou látkou je sulfasalazín. Princíp liek Salazopyrin EN Sulfasalazín je derivátom kyseliny acetylsalicylovej, ktorá sa nachádza napríklad v aspirínu. Sulfasalazín sa relatívne zle vstrebáva tráviacim traktom, a preto účinkuje hlavne v čreve. Sulfasalazín sa v tele rozpadá …

Sustiva

Sustiva

Sustiva je liek, ktorý sa používa na liečbu niektorých foriem infekcie HIV. Patrí do skupiny chemoterapeutiká a jeho účinnou zložkou je zlúčenina efavirenz. Princíp lieku Sustiva Tento liek je tzv. nenukleozidový inhibítor reverznej transkriptázy. Efavirenz dokáže zablokovať enzým HIV vírusu, ktorý sa označuje ako reverzná transkriptáza. Reverzná transkriptáza je nutná pre množenie vírusových častíc a jej …

Taroflox

Taroflox patrí medzi používané antibiotiká zo skupiny fluorochinolónov a jeho účinnou látkou je zlúčenina ofloxacín. Princíp lieku Taroflox Ofloxacín blokuje niektoré enzýmy, ktoré sú potrebné pre tvorbu a opravu bakteriálnej DNA. Vďaka tomu je narušená schopnosť baktérií sa množiť. Využitie Tento liek sa využíva v liečbe infekcií dýchacích ciest, infekcií močových ciest, u mužov na …

Tenofovir

Tenofovir

Tenofovir je liek, ktorý sa používa na liečbu infekcií HIV alebo HBV. Patrí do skupiny chemoterapeutiká a jeho účinnou látkou je tenofovir dizoproxil. Princíp lieku Tenofovir Tenofovir je tzv. nukleotidový inhibítor reverznej transkriptázy a účinkuje zasahovaním do normálnej činnosti enzýmov (u HIV reverznej transkriptázy, u hepatitídy B (žltačka B) polymerázy DNA), ktoré sú nevyhnutné na to, aby …

Tivicay

Tivicay

Tivicay je liek, ktorý patrí medzi antivírusové preparáty (antivirotiká) a jeho účinnou zložkou je zlúčenina dolutegravir. Dolutegravir…

Valcyte

Valcyte

Valcyte je liek, ktorý patrí medzi antivirotiká, tj. lieky určené na liečbu vírusových infekcií. Účinnou zložkou preparátu je zlúčenina valganciklovir (valgancikloviru). Princíp Valganciklovir sa v organizme premení na ganciklovir, ktorý je silne účinný proti cytomegalovírusom a bráni ich množeniu. Využitie Valcyte sa využíva u cytomegalovírusových infekcií. Cytomegalovírus je extrémne rozšírený vírus, ktorým je premorená podstatná …

Valdamin

Valdamin

Valdamin je liek, ktorý patrí medzi antivirotiká, tj.lieky určené na liečbu vírusových infekcií. Účinnou zložkou preparátu je zlúčenina valganciklovir. Princíp Valganciklovir sa v organizme premení na ganciklovir, ktorý je silne účinný proti cytomegalovírusom a bráni ich množeniu. Využitie Valdamin sa využíva u cytomegalovírusových infekcií. Cytomegalovírus je extrémne rozšírený vírus, ktorým je premorená podstatná časť populácie. …

Valganciclovir

Valganciclovir

Valganciclovir je liek, ktorý patrí medzi antivirotiká, tj. lieky určené na liečbu vírusových infekcií. Účinnou zložkou preparátu je rovnomenná zlúčenina valganciklovir. Princíp Valganciklovir sa v organizme premení na ganciklovir, ktorý je silne účinný proti cytomegalovírusom a bráni ich množeniu. Využitie Valganciclovir sa využíva u cytomegalovírusových infekcií. Cytomegalovírus je extrémne rozšírený vírus, ktorým je premorená podstatná …

Valtrex

Valtrex

Valtrex je liek určený na liečbu vírusových infekcií. Patrí do skupiny chemoterapeutiká a jeho účinnou zložkou je valaciklovir. Princíp lieku Valtrex Valaciklovir je zlúčenina, ktorá sa v organizme metabolizuje na účinné zložky. Tieto látky potom u niektorých vírusov blokujú enzým DNA polymeráza, ktorý je nevyhnutný pre množenie vírusových častíc. Využitie Jeho účinok spočíva v usmrcovaní …

Virgan

Virgan

Virgan je liek, ktorý sa používa na liečbu niektorých povrchových vírusových infekcií oka. Patrí do skupiny chemoterapeutiká a jeho účinnou látkou je ganciklovir. Princíp lieku Virgan Ganciklovir blokuje množenie niektorých typov vírusov ako sú herpesvírusy a cytomegalovírusy. Využitie Virgan sa podáva pacientom s vírusovými zápalmi rohovky, ak sú ich potvrdeným pôvodcom herpesvírusy. Podávanie Virgan sa vyrába ako …

Zanocin

Zanocin patrí medzi používané antibiotiká zo skupiny fluorochinolóny a jeho účinnou látkou je zlúčenina ofloxacín. Ofloxacín blokuje niektoré enzýmy…

Back to top button