Úvod / Kategórie príznakov / Nervový systém

Nervový systém

ataxia

Ataxia

Ataxia je odborné označenie pre súbor symptómov, ktorý znamená poruchu správnej koordinácie vôľou kontrolovaných pohybov. Viac informácií o príčinách, prejavoch, diagnostike a liečbe tohto súboru symptómov sa dozviete v nasledujúcich riadkoch. (viac…)

príznak aura

Aura

Čo je to aura, aké sú príčiny a prejavy aury? Ako tento stav diagnostikovať a ako ho môžeme liečiť? Aura v lekárskom zmysle je ťažko opísateľný príznak, ktorý predchádza akútnym prejavom niektorých ochorení, ktoré postihujú centrálny nervový systém. (viac…)

bolesti svalov

Bolesti svalov

Bolesti svalov (odborne myalgia) sú veľmi častým príznakom. Zvyčajne ani človeka nevedú k lekárovi, pretože sa jedná o úplne prirodzenú reakciu na namáhanie či preťaženie svalovej sústavy. Okrem toho sa môžu bolesti svalov vyskytovať aj u niektorých vážnych chorôb alebo ako vedľajší účinok niektorých užívaných liekov. (viac…)

brnenie jazyka

Brnenie jazyka

Brnenie jazyka patrí medzi menej časté príznaky, ktoré väčšinou súvisia s poruchami inervácie jazyka, ktoré nájdeme napríklad pri narušení jazykových nervov, pri poruchách vnútorného prostredia a nedostatku určitých vitamínov. Čo všetko môže brnenie jazyka spôsobiť? Viac sa dozviete v nasledujúcom článku. (viac…)

brnenie nôh a rúk

Brnenie nôh a rúk

Brnenie nôh a rúk je pomerne častý príznak mnohých chorobných stavov. Zvyčajne ide len o dôsledok utlačenia nervov (v spánku, pri sedení), ktoré rýchlo prejde, ale niekedy môžu byť príčinou aj vážnejšie choroby. Dlhodobé či vracajúce sa pocity brnenia sú potom pre chorého veľmi nepríjemné. Čo všetko môže spôsobiť brnenie nôh a rúk a ako…

Chorea

Chorea

Chorea znamená prítomnosť mimovoľných pohybov častí tela. Môže sprevádzať niektoré chorobné stavy vrátane viacerých veľmi závažných. Aké môžu byť rozličné príčiny týchto mimovoľných pohybov, ako sa prejavujú, ako ich diagnostikovať a ako liečiť? Viac sa dozviete v nasledujúcom podrobnom článku. (viac…)

Chvostekov príznak

Chvostekov príznak

Echolalia

Echolalia

Echolalia je odborný výraz, ktorý znamená špecifickú poruchu reči. Termín sa používa hlavne v neurológii a psychiatrii a často súvisí s poruchami mozgu. Podstatou echolalie je bezohľadné opakovanie slov, ktoré hovorí iná osoba. Viac o príčinách, prejavoch, diagnostike a liečbe tejto poruchy sa dočítate v nasledujúcich riadkoch. (viac…)

Hydrofobia

Hydrofóbia

Hydrofóbia je termín známy najmä z fyziky, kde sa vzťahuje na povrchy (alebo molekuly), ktoré nereagujú s vodou. Len málo ľudí vie, že hydrofóbia bola lekárskym výrazom, ktorý označil súbor symptómov typických pre neliečenú besnotu. Viac informácií o príčinách, prejavoch, diagnostike a liečbe tohto stavu sa dočítate v nasledujúcich riadkoch. (viac…)

mentálna retardácia

Mentálna retardácia

Mentálna retardácia znamená telesné aj mentálne postihnutie, ktoré je buď vrodené (častejšia situácia) alebo vznikne v prvých rokoch života dieťaťa (menej častá situácia). Mentálna retardácia sa prejavuje oneskorením vývoja postihnutého jedinca a najmä viac či menej zníženým intelektom. Ťažké prípady mentálnej retardácie môžu dotknutého bez zodpovedajúcej pomoci prakticky vylúčiť z bežnej spoločnosti a klasického vzdelávacieho…

Opistotonus

Opistotonus

Opistotonus je stav, ktorý môže sprevádzať choroby svalovej a nervovej sústavy. Má podobu abnormálne silného stiahnutia a zatuhnutia kostrového svalstva.  (viac…)

ovisnutý kútik úst

Ovisnutý kútik úst

Ovisnutý kútik úst je nutné považovať za veľmi závažný príznak a ihneď je potrebné vyhľadať odbornú lekársku pomoc, ideálne neurológa. Čo všetko môže spôsobiť ovisnutie kútika? Viac podrobnosti sa dozviete v nasledujúcom článku. (viac…)

Nervový systém