Vyliec.sk > Kategórie príznakov > Nervový systém

Nervový systém

ataxia

Ataxia

Ataxia je odborné označenie pre súbor symptómov, ktorý znamená poruchu správnej koordinácie vôľou kontrolovaných pohybov. Viac informácií o príčinách, prejavoch, diagnostike a liečbe tohto súboru symptómov sa dozviete v nasledujúcich riadkoch.

príznak aura

Aura

Čo je to aura, aké sú príčiny a prejavy aury? Ako tento stav diagnostikovať a ako ho môžeme liečiť? Aura v lekárskom zmysle je ťažko opísateľný príznak, ktorý predchádza akútnym prejavom niektorých ochorení, ktoré postihujú centrálny nervový systém.

bolesti svalov

Bolesti svalov

Bolesti svalov (odborne myalgia) sú veľmi častým príznakom. Zvyčajne ani človeka nevedú k lekárovi, pretože sa jedná o úplne prirodzenú reakciu na namáhanie či preťaženie svalovej sústavy. Okrem toho sa môžu bolesti svalov vyskytovať aj u niektorých vážnych chorôb alebo ako vedľajší účinok niektorých užívaných liekov.

brnenie jazyka

Brnenie jazyka

Brnenie jazyka patrí medzi menej časté príznaky, ktoré väčšinou súvisia s poruchami inervácie jazyka, ktoré nájdeme napríklad pri narušení jazykových nervov, pri poruchách vnútorného prostredia a nedostatku určitých vitamínov. Čo všetko môže brnenie jazyka spôsobiť? Viac sa dozviete v nasledujúcom článku.

Pozrite si a využite aktuálne špeciálne akcie Dr.Max – až do výšky – 40%!
brnenie nôh a rúk

Brnenie nôh a rúk

Brnenie nôh a rúk je pomerne častý príznak mnohých chorobných stavov. Zvyčajne ide len o dôsledok utlačenia nervov (v spánku, pri sedení), ktoré rýchlo prejde, ale niekedy môžu byť príčinou aj vážnejšie choroby. Dlhodobé či vracajúce sa pocity brnenia sú potom pre chorého veľmi nepríjemné. Čo všetko môže spôsobiť brnenie nôh a rúk a ako …

Chorea

Chorea

Chorea znamená prítomnosť mimovoľných pohybov častí tela. Môže sprevádzať niektoré chorobné stavy vrátane viacerých veľmi závažných. Aké môžu byť rozličné príčiny týchto mimovoľných pohybov, ako sa prejavujú, ako ich diagnostikovať a ako liečiť? Viac sa dozviete v nasledujúcom podrobnom článku.

Chvostekov príznak

Chvostekov príznak

Chvostekov príznak je symptóm pomenovaný po českom lekárovi Františkovi Chvostekovi, ktorý žil a bol pracovne činný v 19. storočí.

Echolalia

Echolalia

Echolalia je odborný výraz, ktorý znamená špecifickú poruchu reči. Termín sa používa hlavne v neurológii a psychiatrii a často súvisí s poruchami mozgu. Podstatou echolalie je bezohľadné opakovanie slov, ktoré hovorí iná osoba. Viac o príčinách, prejavoch, diagnostike a liečbe tejto poruchy sa dočítate v nasledujúcich riadkoch.

Hydrofobia

Hydrofóbia

Hydrofóbia je termín známy najmä z fyziky, kde sa vzťahuje na povrchy (alebo molekuly), ktoré nereagujú s vodou. Len málo ľudí vie, že hydrofóbia bola lekárskym výrazom, ktorý označil súbor symptómov typických pre neliečenú besnotu. Viac informácií o príčinách, prejavoch, diagnostike a liečbe tohto stavu sa dočítate v nasledujúcich riadkoch.

Krátkodobá strata vedomia

Krátkodobá strata vedomia

Krátkodobá strata vedomia sa nemusí hneď javiť ako nebezpečný stav. Môže sa totiž vyskytnúť u každého človek, aj keď je jeho zdravotný stav výborný. Zriedkavo môže byť strata vedomia dôsledkom vplyvom vonkajších činiteľov a okolia, ktoré človek nedokáže zmeniť. Keď však strata vedomia ohrozuje človeka častejšie, je potrebné zaujímať sa o svoj zdravotný stav. Preto …

Kŕče mimického svalstva

Kŕče mimického svalstva

Kŕče mimického svalstva sú príznakom, ktorý sa vyskytuje pri rôznych ochoreniach, napríklad tetanus. Niekedy za kŕče môžeme považovať aj strnulosť, stuhnutosť či mravčenie svalov. V takomto prípade môže ísť aj o nedostatok horčíka. Mimické svaly sú tie svaly, ktoré sa pripájajú sa na kožu tváre. Pri ich kontrakcii dodávajú tvári výraz (tzv. mimika). Medzi takéto svaly …

mentálna retardácia

Mentálna retardácia

Mentálna retardácia znamená telesné aj mentálne postihnutie, ktoré je buď vrodené (častejšia situácia) alebo vznikne v prvých rokoch života dieťaťa (menej častá situácia). Mentálna retardácia sa prejavuje oneskorením vývoja postihnutého jedinca a najmä viac či menej zníženým intelektom. Ťažké prípady mentálnej retardácie môžu dotknutého bez zodpovedajúcej pomoci prakticky vylúčiť z bežnej spoločnosti a klasického vzdelávacieho …

Neschopnosť racionálneho uvažovania

Neschopnosť racionálneho uvažovania

Neschopnosť racionálneho uvažovania je často príznakom ochorenia nervovej sústavy. Pri takejto poruche nie je človek schopný vykonávať správne rozhodnutia, kvôli ktorým trpí nielen on, ale aj okolie. Preto sa to spája aj s ďalšími príznakmi, ako je zmätenosť či poruchy krátkodobej pamäti.

Opistotonus

Opistotonus

Opistotonus je stav, ktorý môže sprevádzať choroby svalovej a nervovej sústavy. Má podobu abnormálne silného stiahnutia a zatuhnutia kostrového svalstva. 

ovisnutý kútik úst

Ovisnutý kútik úst

Ovisnutý kútik úst je nutné považovať za veľmi závažný príznak a ihneď je potrebné vyhľadať odbornú lekársku pomoc, ideálne neurológa. Čo všetko môže spôsobiť ovisnutie kútika? Viac podrobnosti sa dozviete v nasledujúcom článku.

poruchy pamäte

Poruchy pamäte

Poruchy pamäte postihujú všetky vekové kategórie – od malých detí, dospelých až po starších ľudí. Poruchy pamäte môžu byť krátkodobé, dlhodobé, čiastočné alebo úplné. Poruchy pamäte sa môžu týkať dlhodobej alebo krátkodobej pamäte. Úplná strata pamäti sa nazýva amnézia. Poruchy pamäte sú často vyvolané úrazom hlavy ako je napríklad otras mozgu. Niekedy ide o dlhodobejší …

poruchy vedomia

Poruchy vedomia

Vedomie je stav, v ktorom prebiehajú psychické funkcie – emócie, myšlienky, vnímanie okolia. Vedomie je to čím sme, definuje nás ako individuálne osobnosti a toto všetko je výsledkom práce centrálnej nervovej sústavy. Problém nastáva, pokiaľ dôjde ku poruche, čo vedomie vážne narúša. Poruchy vedomia môžu byť dlhodobé alebo krátkodobé, ale taktiež ich môžeme rozdeliť ako …

točenie hlavy

Točenie hlavy

Točenie hlavy je nepríjemný pocit, s ktorým sa môžeme často stretávať ako s príznakom ochorení najmä nervovej sústavy. Tento stav a pocit vzniká na základe nedostatočného prístupu kyslíku do mozgu. Tento nepríjmený stav môže byť spojený taktiež s nevoľnosťou alebo zvracaním. Točenie hlavy sa odborne nazýva aj ako vertigo a môže byť spôsobené nedostatočným prístupom …

úzkosť

Úzkosť

Skúsenosť s občasnou úzkosťou je bežnou súčasťou života. Ľudia s úzkostnými poruchami majú však často intenzívne, nadmerné a pretrvávajúce obavy a obavy z každodenných situácií. Často sa úzkostné poruchy týkajú opakovaných epizód náhleho pocitu intenzívnej úzkosti a strachu alebo teroru, ktoré dosiahnu vrchol v priebehu niekoľkých minút (záchvaty paniky).

Vypadávanie predmetov z rúk

Vypadávanie predmetov z rúk

Vypadávanie predmetov z rúk nemusí hneď znamenať nebezpečný stav. Keď sa vyskytuje len raz za čas bez ďalšieho príznaku, vyšetrenie od lekára nie je nutné. Avšak nájdu sa prípady, kedy sa vypadávanie predmetov z rúk nezaobíde bez bolesti ruky či poruchy pohybu ruky. Vtedy sa jedná o rôzne ochorenia.