Úvod / Príznaky / Echolalia

Echolalia

EcholaliaEcholalia je odborný výraz, ktorý znamená špecifickú poruchu reči. Termín sa používa hlavne v neurológii a psychiatrii a často súvisí s poruchami mozgu. Podstatou echolalie je bezohľadné opakovanie slov, ktoré hovorí iná osoba. Viac o príčinách, prejavoch, diagnostike a liečbe tejto poruchy sa dočítate v nasledujúcich riadkoch.

Príčiny echolalie


Echolalia môže byť normálna v detstve, keď sa vyskytuje počas vývoja rečových centier uložených v mozgu. Z neuropsychiatrických porúch dochádza v niektorých formách schizofrénie, autizmu, niektorých foriem Tourettovho syndrómu a pri Alzheimerovej chorobe.

Prejavy

echolalia (papagáj)Osoba, ktorá prejavuje známky choroby, opakuje zvuky, slová alebo vety, ktoré hovoria iní ľudia v okolí. Je to neúmyselný čin nekontrolovaný vôľou, dotknutá osoba nemusí pochopiť slová (alebo vety) vôbec.

Diagnóza

Echolalia sa môže určiť na základe týchto prejavov a ak sa zistí, je vhodné doplniť neurologické a psychiatrické vyšetrenia. Niektoré zobrazovacie metódy mozgového tkaniva (CT scan, magnetická rezonancia) môžu byť súčasťou vyšetrovacieho postupu.

Liečba

Echolaliu ako príznak neliečime, k jeho vyzmiznutiu  môže dôjsť v rámci úspešnej terapie vyvolávajúceho ochorenia, ak je takáto liečba vôbec možná.

Echolalia
5 (99.2%) 25 hlasov

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *