Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Imunopreparáty

Imunopreparáty sú lieky, ktoré sa používajú na zvýšenie imunity v organizme.

Medzi lieky v indikačnej skupine imunopreparáty patrí:


Accofil

Accofil

Accofil je špeciálny liek, ktorý je využívaný najmä v onkológii a hematológii. Účinnou zložkou preparátu je zlúčenina filgrastím. Obsah článku:PrincípVyužitiePodávanieNevýhody Princíp Filgrastim je synteticky vyrábaný (pomocou technológie rekombinantnej DNA) faktor stimulujúci kolónie granulocytov. To znamená, že táto zlúčenina stimuluje niektoré typy bielych krviniek (granulocyty) k množeniu a spôsobuje zvýšenie ich počtov. Využitie Preparát  je podávaný …

Advagraf

Advagraf

Advagraf je liek, ktorý sa neužíva v bežnej medicíne. Patrí totiž medzi silné imunosupresíva, čo sú lieky tlmiace imunitný systém. Účinnou látkou je zlúčenina takrolimus.

Cellcept

Cellcept

Cellcept je liek, ktorý sa neužíva v bežnej medicíne, pretože tlmí imunitný systém. Patrí do skupiny imunopreparáty a jeho účinnou látkou je kyselina mykofenolová. Obsah článku:Princíp lieku CellceptVyužitiePodávanieNevýhody Princíp lieku Cellcept Tento liek patrí medzi tzv. imunosupresíva a jeho účinná látka účinkuje na molekulárnej úrovni a tlmí funkciu bunkovej aj nebunkovej imunity. Zlúčenina blokuje aktiváciu T-lymfocytov a množenie …

Ciqorin

Ciqorin

Ciqorin patrí do skupiny liečiv, ktoré označujeme ako imunosupresíva. Účinnou látkou je cyklosporín. Obsah článku:Ciqorin a jeho princípVyužitiePodávanieNevýhody Ciqorin a jeho princíp Imunosupresíva sa používajú na potlačenie obranných reakcií organizmu. Ak ste po transplantácii orgánu, kostnej drene alebo kmeňových buniek, úlohou Ciqorinu je tlmiť váš imunitný systém. Liek bráni odvrhnutiu transplantovaných orgánov tým, že potláča vznik …

Gardasil

Gardasil

Gardasil nie je liek v pravom slova zmysle, ide o vakcínu určenú proti niektorým kmeňom HPV vírusov. Účinnou zložkou sú čistené, vírusu podobné častice zodpovedajúce HPV vírusu 6, 11, 16 a 18. Obsah článku:PrincípVyužitiePodávanieNevýhody Princíp Neinfekčné častice boli synteticky vyrobené modernou technológiou využívajúcou rekombinácie DNA. Jednoducho povedané sú tieto látky stavbou podobné HPV vírusu kmeňa …

Hizentra

Hizentra

Hizentra patrí medzi menej známe lieky, ktoré sa používajú u chorých s poruchami imunity. Účinnou zložkou prípravku je ľudský imunoglobulín. Obsah článku:PrincípVyužitiePodávanieNevýhody Princíp Ľudský imunoglobulín v prípravku obsahuje široké spektrum protilátok zameraných proti viacerým rozličným infekčných mikroorganizmom. Aplikované protilátky potom v ľudskom tele pomáhajú chrániť organizmus proti infekciám. Využitie Hizentra sa podáva u niektorých vrodených …

Humira

Humira

Humira je liek, ktorý sa používa najmä v reumatológii a gastroenterológii. Jeho využitie nájdeme pri terapii ťažších foriem niektorých autoimunitných chorôb. Patrí do skupiny imunopreparáty a jeho účinnou zložkou je adalimumab. Obsah článku:Princíp lieku HumiraVyužitiePodávanieNevýhody Princíp lieku Humira Adalimumab spadá do problematiky biologickej terapie. Jedná sa o rekombinantúj monoklonálnu protilátku proti TNF-alfa (tumor nekrotizujúci faktor alfa). Protilátka …

Luivac

Luivac

Luivac je zaujímavý preparát, ktorý sa podáva pacientom trpiacich opakovanými infekciami. Účinnou zložkou lieku je lyzát z celej rady baktérií…

Mabthera

Mabthera

Mabthera patrí medzi lieky využívané predovšetkým v hematológii, jeho účinnou zložkou je zlúčenina rituximab. Obsah článku:Princíp lieku Mabthera VyužitiePodávanieNevýhody Princíp lieku Mabthera Rituximab spadá do problematiky biologickej terapie. Jedná sa o monoklonálnu protilátku zameranú proti receptoru CD 20, ktorý sa nachádza na povrchu nádorových buniek väčšiny lymfómov skupiny B. Po nadviazaní rituximabu na receptor dochádza …

Rapamune

Rapamune

Rapamune je liek, ktorý sa neužíva v bežnej medicíne. Patrí totiž medzi silné imunosupresíva, čo sú lieky tlmiace imunitný systém. Účinnou látkou je zlúčenina sirolimus. Obsah článku:PrincípVyužitiePodávanieNevýhody Princíp Sirolimus účinkuje na molekulárnej úrovni a tlmí funkciu bunkovej aj nebunkovej imunity. Zlúčenina blokuje aktiváciu T-lymfocytov a množenie B-lymfocytov a tiež tvorbu niektorých zlúčenín dôležitých pre funkciu …

Ratiograstim

Ratiograstim

Ratiograstim je liek, ktorý je využívaný najmä v onkológii a hematológii. Najviac sa liek používa na liečbu leukopénie – nedostatok bielych krviniek. Patrí do skupiny imunopreparáty a jeho účinnou zložkou je filgrastim. Obsah článku:Princíp lieku RatiograstimVyužitiePodávanieNevýhody Princíp lieku Ratiograstim Filgrastím je biotechnologickým spôsobom vyrobená bielkovina v baktérii nazývanej Escherichia coli. Patrí do skupiny bielkovín nazývaných cytokíny a je veľmi podobná prírodnej …

Remicade

Remicade

Remicade [remikeid] patrí medzi lieky využívané predovšetkým v reumatológii a gastroenterológii. Jeho účinnou zložkou je zlúčenina infliximab. Obsah článku:Princíp lieku Remicade VyužitiePodávanieNevýhody Princíp lieku Remicade Infliximab spadá do problematiky biologickej terapie. Ide o chimerickú (časť je ľudská a časť z myší) monoklonálnu protilátku proti TNF-alfa faktoru (Tumor Nekrotizujúci Faktor Alfa). Protilátka sa viaže na TNF-alfa a …

Rotarix

Rotarix

Rotarix patrí medzi známe vakcíny a používa sa na prevenciu vzniku rotavírusovej infekcie. Radí sa do skupiny imunopreparáty a jeho účinnou zložkou sú oslabené živé rotavírusy. Obsah článku:Princíp lieku RotarixVyužitiePodávanieNevýhody Princíp lieku Rotarix Keď jedinec dostane očkovaciu látku, imunitný systém (prirodzená obrana tela) si vytvorí protilátky proti najčastejšie sa vyskytujúcim typom rotavírusu. Tieto protilátky chránia …

Sandimmun Neoral

Sandimmun Neoral

Sandimmun Neoral je liek, ktorý sa používa na potlačenie obranných reakcií organizmu. Patrí do skupiny imunopreparáty a jeho účinnou látkou je cyklosporín. Obsah článku:Princíp lieku Sandimmun NeoralVyužitiePodávanieNevýhody Princíp lieku Sandimmun Neoral Cyklosporín funguje ako tzv. inhibítor (tlmič) kalcineurínu. Kalcineurín je veľmi zjednodušene povedané zlúčenina v našom organizme, ktorá aktivuje niektoré časti imunitného systému. Vďaka cyklosporínu je …

Subcuvia

Subcuvia

Subcuvia je menej známy liek, ktorý sa používa na liečbu porúch imunity. Patrí do skupiny imunopreparáty a jeho účinnou zložkou je imunoglobulín ľudský normálny. Obsah článku:Princíp lieku SubcuviaVyužitiePodávanieNevýhody Princíp lieku Subcuvia Subcuvia obsahujú protilátky, ktoré sa prirodzene nachádzajú v krvi. Protilátky sú bielkoviny, ktoré pomáhajú organizmu prekonať infekciu tým, že neutralizujú baktérie, vírusy a iné cudzorodé mikroorganizmy. …

Tacni

Tacni

Tacni je liek, ktorý sa nevyužíva v bežnej medicíne. Patrí totiž medzi silné imunosupresíva, čo sú lieky tlmiace imunitný systém. Účinnou látkou je zlúčenina takrolimus. Obsah článku:Tacni a jeho princípVyužitiePodávanieNevýhody Tacni a jeho princíp Takrolimus účinkuje na molekulárnej úrovni a tlmí funkciu bunkovej aj nebunkovej imunity. Zlúčenina blokuje aktiváciu T-lymfocytov a množenie B-lymfocytov a tiež tvorbu niektorých …

Tacrolimus

Tacrolimus

Tacrolimus je liek, ktorý sa nevyužíva v bežnej medicíne. Patrí totiž medzi silné imunosupresíva, čo sú lieky tlmiace imunitný systém. Účinnou látkou je rovnomenná zlúčenina takrolimus. Obsah článku:Tacrolimus a jeho princípVyužitiePodávanieNevýhody Tacrolimus a jeho princíp Tacrolimus účinkuje na molekulárnej úrovni a tlmí funkciu bunkovej aj nebunkovej imunity. Zlúčenina blokuje aktiváciu T-lymfocytov a množenie B-lymfocytov a tiež tvorbu niektorých zlúčenín dôležitých pre funkciu imunity ako sú lymfokíny …

Tysabri

Tysabri

Tysabri je liek, ktorý sa používa v neurológii na liečbu sklerózy multiplex. Patrí do skupiny imunopreparáty a jeho účinnou látkou je natalizumab. Obsah článku:Princíp lieku TysabriVyužitiePodávanieNevýhody Princíp lieku Tysabri Natalizumab je bielkovina podobná ľudským protilátkam. Presnejšie ide o protilátku proti alfa4-integrínu (receptor na povrchu bielych krviniek). Vďaka zablokovaniu spomínaného receptora strácajú biele krvinky schopnosť prenikať z …

Uro-Vaxom

Uro-Vaxom

Uro-Vaxom je liek, ktorý sa používa na posilnenie imunitného systému pri opakovaných infekciách močových ciest. Patrí do skupiny imunopreparáty a jeho účinnou látkou je lyzát Escherichia coli. Obsah článku:Princíp lieku Uro-VaxomVyužitiePodávanieNevýhody Princíp lieku Uro-Vaxom Lyzát z baktérie Escherichia coli funguje ako imunomodulátor. Baktérie v lyzátu sú rozložené a zneškodnené, ale kontaktom s ich povrchovými štruktúrami (antigény) …

Vacteta

Vacteta

Vacteta nie je liek, jedná sa o vakcínu proti tetanu a jej účinnou zložkou je tetanový anatoxín. Obsah článku:PrincípVyužitiePodávanieNevýhody Princíp Tetanový anatoxín je deaktivovaný toxín, ktorý umožní vytvorenie imunitnej reakcie, ale pritom človeka neohrozuje. Využitie Vacteta slúži na aktívnu imunizáciu proti tetanu. Využíva sa ako u detí v rámci povinného očkovania, tak prípadného nárazového preočkovania pri …

Zarzio

Zarzio

Zarzio je špeciálny liek, ktorý je využívaný najmä v onkológii a hematológii. Účinnou zložkou preparátu je zlúčenina filgrastím. Obsah článku:Zarzio a jeho princípVyužitiePodávanieNevýhody Zarzio a jeho princíp Filgrastim je synteticky vyrábaný (pomocou technológie rekombinantnej DNA) faktor stimulujúci kolónie granulocytov. To znamená, že táto zlúčenina stimuluje niektoré typy bielych krviniek (granulocyty) k množeniu a spôsobuje zvýšenie …

Zinbryta

Zinbryta

Zinbryta je liek, ktorý sa používa v neurológii na liečbu sklerózy multiplex. Patrí do skupiny imunopreparáty a jeho účinnou zložkou je daklizumab. Obsah článku:Princíp lieku ZinbrytaVyužitiePodávanieNevýhody Princíp lieku Zinbryta Daklizumab je monoklonálna protilátka, ktorá sa cielene viaže na určité receptory T-lymfocytov (presnejšie povedané CD25 podjednotky IL-2 receptora) a tým narúša ich funkciu. Dôsledkom je oslabenie imunitného …

Back to top button