Fluidothorax (voda na pľúcach)

fluidothoraxVoda na pľúcach sa v lekárskej terminológii označuje ako fluidothorax. Nie je to choroba sama o sebe, ale len príznak mnohých ochorení. Než si o ňom povieme viac, je nutné v niekoľkých vetách zhrnúť anatomické pomery v hrudníku.

V hrudníku sa uprostred za hrudnou kosťou nachádza srdce, za ním prebieha priedušnica, pažerák a aorta. Na oboch stranách hrudníka sa nachádzajú pľúca.

Každá časť pľúc je uložená v tzv. Pleurálnej dutine, ktorú prakticky vypĺňa. Vnútro pleurálnej dutiny vystiela tenká blana, ktorá sa nazýva pleura.

V pleurálnej dutine zostáva okolo pľúc len málo voľného priestoru. V tomto priestore sa udržuje podtlak umožňujúci ľahšie rozpínanie pľúc pri nádychu.

Ak sa však v tomto priestore okolo pľúc objaví tekutina, hovoríme o „vode na pľúcach“ čiže o fluidothoraxe.

Pozn: Fluidothorax je všeobecný názov, ktorý sa ďalej konkretizuje podľa zisteného zloženia tekutiny. Ak obsahuje tekutina krv, hovoríme o hemothoraxu, ak obsahuje miazgu (lymfu), hovoríme o chylothoraxu, ak obsahuje baktérie a hnis, hovoríme o pyothoraxu.

Ak sa vyskytuje v tekutine veľa bielkovín, hovoríme o exsudátu. Ak obsahuje tekutina bielkovín málo, hovorí sa o transudátu.

Príčiny fluidothoraxu:


Príčin je pomere veľa, spomeniem len tie najčastejšie.

1. Zlyhanie srdca

Ak srdce prestáva plniť svoju funkciu srdcovej pumpy, dochádza v organizme k hromadeniu krvi v cievach pred srdcom, čo má za následok zvýšenie tlaku v týchto cievach.

Krvná tekutina sa potom môže pod tlakom filtrovať z ciev do okolia, a preto vznikajú opuchy, pľúcny edém a aj voda na pľúcach. Táto tekutina je chudobná na bielkoviny, nie sú v nej nádorové bunky ani baktérie.

2. Infekčné zápaly

Rozsiahlejšie zápaly pľúc a zápaly pleury sú sprevádzané tvorbou tekutiny v pleurálnej dutine.

Celkové príznaky zápalu pľúc (horúčka, kašeľ s vykašliavaním hlienov) môžu byť kvôli útlaku pľúc tekutinou doplnené výraznejšou dýchavičnosťou.

Tekutina obsahuje viac bielkovín, bielych krviniek a pri mikrobiálnom vyšetrení môžeme zistiť prítomnosť baktérií. Podobne sa prejavuje aj zápal pohrudnice.

3. Nádory

Rakovina pľúc a mezotelióm (nádor pleury) môžu tiež zapríčiniť fluidothorax. Nádorové bunky, ak sú v kontakte s pleurálnou dutinou, do nej môžu začať sekrétovať tekutinu.

Táto tekutina býva bohatá na bielkoviny a niekedy sa v nej môže vyskytovať krv. Pri cytologickom vyšetrení môžeme nájsť v tekutine nádorové bunky.

Cytológia však nie je úplne spoľahlivá, a preto negatívny nález nádor nevylučuje.

4. Ťažká podvýživa

Táto príčina nie je v našom štáte príliš častou príčinou vody na pľúcach.

V podstate ide o to, že pri podvýžive je v krvi málo bielkovín, ktoré krvnú tekutinu pomáhajú udržiavať v cievach (hrá v tom rolu tzv. onkotický tlak, ale to tu nebudem rozvádzať).

Ak je bielkovín v krvi málo, začne krvná tekutina unikať mimo cievy.

Vznikajú tak podkožné opuchy, nájdeme vodu v bruchu a vodu na pľúcach. Fotky opuchnutých detí v Afrike poznáme určite z TV všetci.

5. Choroby obličiek

Niektoré choroby obličiek so sebou nesú vysoké straty bielkovín močom. Nastáva podobný stav ako pri ťažkej podvýžive (viď. vyššie).

6. Azbestóza

Táto choroba je spôsobená kryštálikmi azbestu. Tieto extrémne ostré častice sa môžu po vdýchnutí cez pľúcne tkanivo dostať až do pleurálnej dutiny a tam dráždiť bunky pleury.

Dlhodobé dráždenie azbestom má vzťah k vzniku zhubného nádoru mezoteliomu.

7. Úraz hrudníka

Fluidothorax može byť spôsobený úrazom hrudníka, pri ktorom môže dôjsť ku krvácaniu do pleurálnej dutiny, alebo k úniku miazgy (lymfy) z roztrhnutého veľkého hrudného miazgovodu.

Pri krvácaní z ciev bude tekutina logicky obsahovať červené krvinky (hemothorax), pri poranení miazgovodu bude tekutina obsahovať miazgu obsahujúcu vyšší obsah cholesterolu (chylothorax).

Prejavy fluidothoraxu

Samotná prítomnosť tekutiny okolo pľúc sa nemusí prejavovať nijako a môže byť náhodným nálezom. Inak sa prejavuje celkom logicky – pľúca sú tekutinou stlačené a pri nádychu sa nemôže pľúcne tkanivo rozopínať.

Človek začne trpieť dýchavičnosťou a môže byť dráždený ku kašľu.

Ďalšie príznaky sa môžu vyskytovať podľa konkrétnej príčiny, viď. vyššie.

Diagnostika

Na prítomnosť tekutiny okolo pľúc sa dá usudzovať z fyzikálneho vyšetrenia – poklep nad tekutinou býva zatemnený a dýchanie pri počúvaní fonendoskopom je oslabené.

Diagnózu potvrdí röntgen pľúc, kde uvidíme hladinu tekutiny.

Najpresnejšie dostupné vyšetrenie je však ultrazvuk hrudníka, ktorý relatívne presne určí množstvo tekutiny a rádiológ nám navyše môže označiť vhodné miesta na jeho vypustenie.

Ak sa rozhodneme tekutinu odsať, tak získané vzorky nevyhadzujeme, ale posielame na cytologické, biochemické a mikrobiologické vyšetrenie.

Vďaka znalosti o chemickom, bunkovom a mikrobiálnom zložení vzorky môžeme ďalej odhadovať príčinu vzniku tekutiny.

Liečba fluidothoraxu

Zásadou liečby je liečenie príčiny, ktorá vodu na pľúcach spôsobila. Detaily nájdete v článkoch o zápalu pľúc, rakovine pľúc, mezoteliome pod.

Okrem liečby vyvolávajúcej príčiny sa odstraňuje tekutina, aby sa chorému uľavilo. Tekutinu odstraňujeme najlepšie tak, že pacienta pošleme na ultrazvuk hrudníka, kde nám na jeho chrbát označí body vhodné ku vpichu.

Do takto označených miest vbodneme ihlu napojenú na hadičku. Tekutinu potom touto hadičkou odsávame pomocou špeciálnej injekčnej striekačky alebo hadičku napojíme na podtlakový prístroj, ktorý tekutinu odsáva (drenáž).

Odsatie tekutiny má väčšinou dobrý efekt na klinický stav pacienta, ktorému sa uľaví a začne sa mu lepšie dýchať. Okrem toho získame vzorky tekutiny na vyšetrenie.

Ak sa tekutina na pľúcach u nádorových ochorení neustále vracia, môžeme ako paliatívne riešenie voliť tzv. talkáž.

Tento zákrok spočíva v injekčnej aplikácii talku do pohrudnicovej dutiny. Talok podráždi popľúcnicu a následný chemický zápal spôsobí jej zrast s pľúcami, čo zabráni plnenie dutiny tekutinou.

Zdroj: https://www.stefajir.cz/voda-na-plicich

MUDr. Jiří Štefánek
Najnovšie články od MUDr. Jiří Štefánek (zobraziť všetky)

  Použité zdroje: základné zdroje textu

  1 komentár

  Pridaj komentár

  Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

  Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.

  Back to top button