Antidiabetiká

Do ATC skupiny antidiabetiká patrí:


Abasaglar

Abasaglar

Abasaglar je liek, ktorý patrí do skupiny inzulínov. Účinnou látkou je synteticky vyrábaný inzulínový analóg inzulín glargín s pomalým pôsobením a výrazne predĺženým polčasom účinku.

Diareg

Diareg sa radí medzi základné lieky na cukrovku, ktoré sa odborne označujú ako perorálne antidiabetiká (PAD). Účinnou látkou preparátu je zlúčenina metformín. Princíp lieku Diareg Metformín má viac mechanizmov účinku. Zvyšuje citlivosť tkanív na inzulín (tj. znižuje rezistenciu voči inzulínu), tým zlepší využitie krvného cukru a spôsobí jeho pokles. Okrem toho znižuje tvorbu cukrov v …

Dibetix

Dibetix je liek zo skupiny perorálnych antidiabetík, čo sú lieky určené na terapiu cukrovky. Presnejšie povedané patrí liek do podskupiny tzv. glinidy a jeho účinnou zložkou je zlúčenina repaglinid. Princíp lieku Dibetix Repaglinid pôsobí stimulačne na bunky pankreasu a zvyšuje tvorbu a uvoľňovanie inzulínu. Účinok nastupuje zvyčajne do 30 minút od podania a vedie k …

Ebymect

Ebymect

Ebymect patrí medzi kombinované preparáty používané na liečbu cukrovky, ktoré sa odborne označujú ako perorálne antidiabetiká (PAD). Účinnou látkou preparátu sú zlúčeniny metformín a dapagliflozín. Princíp lieku Ebymect Metformín má viac mechanizmov účinku. Zvyšuje citlivosť tkanív na inzulín (tj. znižuje rezistenciu voči inzulínu), tým zlepší využitie krvného cukru a spôsobí jeho pokles. Okrem toho znižuje …

Efficib

Efficib

Efficib je kombinovaný preparát užívaný v liečbe cukrovky, radí sa medzi tzv. perorálne antidiabetiká (PAD). Jeho účinné látky sú zlúčeniny sitagliptín…

Enyglid

Enyglid

Enyglid je liek, ktorého využitie nájdeme v liečbe cukrovky. Patrí do skupiny perorálne antidiabetiká a jeho účinnou zložkou je repaglinid. Princíp lieku Enyglid Repaglinid pôsobí stimulačne na bunky pankreasu a zvyšuje tvorbu a aj uvoľňovanie inzulínu. Účinok nastupuje zvyčajne do 30 minút od podania a vedie k poklesu koncentrácie krvného cukru. Využitie Enyglid je používaný u dospelých …

Eperzan

Eperzan

Eperzan je novší liek na liečbu cukrovky. Patrí do skupiny antidiabetiká a jeho účinnou látkou je albiglutid. Princíp lieku Eperzan Albiglutid je syntetická látka chemicky podobná zlúčenine známej ako glukagón-like peptid-1 (GLP-1). Albiglutid zvyšuje v tele tvorbu inzulínu, znižuje tvorbu hormónu glukagón, spomaľuje vstrebávanie cukrov z tráviaceho traktu a tým uspokojivo znižuje krvnú hladiny glukózy. Využitie Eperzan …

Eucreas

Eucreas

Eucreas je kombinovaný liek, ktorý sa používa na liečbu cukrovky. Patrí do skupiny perorálne antidiabetiká a jeho účinné látky sú vildagliptin a metformín. Princíp lieku Eucreas Obe liečivá, vildagliptín a metformín, pomáhajú upraviť hladinu cukru v krvi. Účinkom liečiva vildagliptín podžalúdková žľaza vytvára viac inzulínu a menej glukagónu. Liečivo metformín pomáha telu, aby lepšie využívalo inzulín. Preukázalo sa, …

Exadipin

Exadipin je voľne predajný výživový doplnok, ktorý je možné užívať pri niektorých formách cukrovky. Preparát obsahuje ako účinnú zložku extrakt z rastliny Salacia reticulata a vitamín D (presnejšie vitamín D3). Princíp výživového doplnku Exadipin Účinné látky prípravku fungujú v tenkom čreve ako prírodné inhibítory alfa-glukozidázy (Salacinol a Cotalanol). Spomaľujú rozklad sacharidov na glukózu čím udržiavajú hladinu glukózy a zabraňujú …

Humulin M3

Humulin M3

Humulin M3 je liek, ktorý sa používa na liečbu cukrovky. Patrí do skupiny antidiabetiká a jeho účinnou látkou je kombinácia klasického synteticky vyrábaného ľudského inzulínu (rýchlo a krátko pôsobiaci) a izofánneho ľudského inzulínu (pomalšie a dlho pôsobiaci). Princíp lieku Humulin M3 Synteticky vyrábaný ľudský inzulín má rovnaké zloženie ako inzulín produkovaný bunkami pankreasu. Po aplikácii umožňuje …

Humulin N

Humulin N

Humulin N je liek, ktorý sa používa na liečbu cukrovky. Patrí do skupiny antidiabetiká a jeho účinnou látkou je synteticky vyrábaný ľudský inzulín izofán so stredne rýchlym pôsobením a predĺženým polčasom účinku. Princíp lieku Humunil N Izofánový ľudský inzulín má rovnaké zloženie ako inzulín produkovaný bunkami pankreasu. Táto forma inzulínu má však k svojej molekule pridaný …

Humulin R

Humulin R

Humulin R je liek, ktorý sa používa na liečbu cukrovky. Patrí do skupiny antidiabetiká a jeho účinnou látkou je synteticky vyrábaný humánny inzulín s rýchlym pôsobením a krátkym polčasom účinku. Princíp lieku Humulin R Synteticky vyrábaný ľudský inzulín má rovnaké zloženie ako inzulín produkovaný bunkami pankreasu. Po aplikácii umožňuje vstup glukózy do buniek tkanív a tým …

Icandra

Icandra

Icandra [Ikandra] je kombinovaný preparát užívaný v liečbe cukrovky, radí sa medzi tzv. perorálne antidiabetiká (PAD). Jeho účinné látky sú zlúčeniny vildagliptín a metformín. Princíp Kombinujú sa účinky oboch zlúčenín, ktoré komplexne zasahujú do metabolizmu cukrov a zvyšujú citlivosť tkanív voči inzulínu, metformín vie znižovať tvorbu cukrov v pečeni a dokonca ľahko tlmí ich vstrebávanie …

Invokana

Invokana

Invokana je moderný liek určený na terapiu cukrovky 2. typu (perorálne antidiabetikum – liek na liečbu cukrovky typu 2.). Liek patrí medzi tzv. glifloziny a jeho účinnou zložkou je zlúčenina canagliflozin (kanagliflozin). Tento liek zvyšuje množstvo cukru odstráneného z vášho tela močom. To znižuje množstvo cukru vo vašej krvi. Invokana a jej princíp Kanagliflozin dokáže …

Jalra

Jalra

Jalra patrí medzi modernejšie lieky na cukrovku, ktoré sa odborne označujú ako perorálne antidiabetiká (PAD). Účinnou látkou preparátu je zlúčenina vildagliptín.  Princíp Vildagliptín je zlúčenina zo skupiny gliptínov a patrí medzi tzv. DPP-4 inhibítory. Zjednodušene povedané pôsobí pomerne komplexne na metabolizmus inzulínu a krvných cukrov a tým spôsobuje zníženie krvného cukru nalačno aj po jedle. …

Janumet

Janumet

Janumet je kombinovaný preparát užívaný v liečbe cukrovky, radí sa medzi tzv. perorálne antidiabetiká (PAD). Jeho účinné látky sú zlúčeniny sitagliptín a metformín. Princíp Kombinujú sa účinky oboch zlúčenín, ktoré komplexne zasahujú do metabolizmu cukrov a zvyšujú citlivosť tkanív voči inzulínu, metformín vie znižovať tvorbu cukrov v pečeni a dokonca ľahko znižuje ich vstrebávanie z …

Januvia

Januvia

Januvia patrí medzi modernejšie lieky na cukrovku, ktoré sa odborne označujú ako perorálne antidiabetiká (PAD). Účinnou látkou preparátu je zlúčenina sitagliptín. Princíp Sitagliptín je zlúčenina, ktorá patrí medzi tzv. DPP-4 inhibítory. Zjednodušene povedané pôsobí pomerne komplexne na metabolizmus inzulínu a krvných cukrov a to vedie k zníženiu krvného cukru. Využitie Januvia sa predpisuje u pacientov …

Jardiance

Jardiance

Jardiance [žardians] je moderný liek určený na terapiu cukrovky 2. typu (perorálne antidiabetikum). Liek patrí medzi tzv. gliflozíny a jeho účinnou zložkou je zlúčenina empagliflozin. Princíp Empagliflozin dokáže zablokovať určité receptory v obličkách, ktoré sú zodpovedné za spätné vychytávanie molekúl cukru (glukózy), ktoré sa dostanú do moču. Zablokovanie týchto receptorov preto spôsobí vylučovanie cukru do moču …

Maninil

Maninil

Maninil je jedným z najdôležitejších liekov na cukrovku, ktoré sa profesionálne označujú ako perorálne antidiabetiká (PAD). Účinnou látkou prípravku je glibenklamid. Princíp Glibenklamid patrí do druhej generácie sulfonylmočovín. Má pomerne komplexné účinky na metabolizmus uhľohydrátov – stimuluje produkciu a sekréciu inzulínu bunkami pankreasu. Využitie Predpisuje sa pacientom s cukrovkou 2. typu, môže sa podávať samostatne …

Medopirid

Medopirid

Medopirid patrí medzi lieky na cukrovku, ktoré sa odborne označujú ako perorálne antidiabetiká (PAD). Účinnou látkou preparátu je zlúčenina glimepirid. Princíp Glimepirid patrí medzi deriváty sulfonylmočoviny. Má komplexné účinky na metabolizmus cukrov – stimuluje tvorbu a vylučovanie inzulínu bunkami pankreasu, okrem toho zlepšuje citlivosť tkanív na inzulín a tým zlepšuje jeho efekt na zníženie krvného …

Onglyza

Onglyza patrí medzi preparáty používané na liečbu cukrovky, ktoré sa odborne označujú ako perorálne antidiabetiká (PAD). Účinnou látkou preparátu je zlúčenina saxagliptín. Princíp lieku Onglyza Saxagliptín patrí medzi tzv. DPP inhibítory. Zjednodušene povedané pôsobí pomerne komplexne na metabolizmus inzulínu a krvných cukrov a tým spôsobí zníženie krvného cukru nalačno aj po jedle. Účinky oboch látok …

Paglitaz

Paglitaz

Paglitaz patrí medzi modernejšie lieky na cukrovku, ktoré sa odborne označujú ako perorálne antidiabetiká (PAD). Účinnou látkou preparátu je zlúčenina pioglitazón. Paglitaz a jeho princíp Pioglitazón je zaujímavá zlúčenina radiaca sa medzi tzv. tiazolidíndióny. Kým rad PAD ako sú napríklad deriváty sulfonylmočoviny sa sústredia na zvýšenie tvorby inzulínu v pankrease, účinok pioglitazónu je cielený na ostatné …

Protaphane

Protaphane

Protaphane je liek, ktorý sa používa na liečbu cukrovky. Patrí do skupiny antidiabetiká a jeho účinnou látkou je synteticky vyrábaný inzulín humánny izofán so stredne rýchlym pôsobením a predĺženým polčasom účinku. Princíp lieku Protaphane Izofánový ľudský inzulín má rovnaké zloženie ako inzulín produkovaný bunkami pankreasu. Táto forma inzulínu má však k svojej molekule pridaný protamíniumsulfát a zinok, vďaka čomu sa pomalšie uvoľňuje, a preto má pomalší a …

Ryzodeg

Ryzodeg

Ryzodeg je liek, ktorý sa používa na liečbu cukrovky. Patrí do skupiny antidiabetiká a jeho účinnou látkou je kombinácia dvoch moderných synteticky vyrábaných inzulínových analógov – inzulín aspárt a inzulín degludek. Princíp lieku Ryzodeg Inzulín aspárt má výrazne rýchly účinok a inzulín degludek má naopak pomalý a dlhotrvajúci účinok vďaka jeho pomalému uvoľňovaniu. Výsledná zmes …

Saxenda

Saxenda

Saxenda je liek, ktorý sa radí medzi lieky proti obezite. Patrí do skupiny antidiabetiká a jeho účinnou zložkou je zlúčenina liraglutid. Princíp lieku Saxenda Liraglutid je zlúčenina svojou štruktúrou veľmi podobá ľudskému glukagón-like peptidu-1 (GLP-1). Vďaka tejto podobnosti dokáže liraglutid v organizme stimulovať v pankrease tvorbu inzulínu a naopak tlmiť tvorbu niektorých hormónov zvyšujúcich hladinu …

Sepioglin

Sepioglin

Sepioglin patrí medzi modernejšie lieky na cukrovku, ktoré sa odborne označujú ako perorálne antidiabetiká (PAD). Účinnou látkou preparátu je zlúčenina pioglitazón. Princíp lieku Sepioglin Pioglitazón je zaujímavá zlúčenina radiaca sa medzi tzv. tiazolidíndióny. Kým niekoľko PAD-ov ako sú napríklad deriváty sulfonylmočoviny sa sústredí na zvýšenie tvorby inzulínu v pankrease, účinok pioglitazónu cieli na ostatné tkanivá …

Starlix

Starlix

Starlix je liek zo skupiny perorálnych antidiabetík, čo sú lieky určené na terapiu cukrovky. Jeho účinnou zložkou je nateglinid. Princíp lieku Starlix Nateglinid pôsobí stimulačne na bunky pankreasu a zvyšuje tvorbu a uvoľňovanie inzulínu. Účinok nastupuje zvyčajne do 30 minút od podania a vedie k poklesu koncentrácie krvného cukru. Využitie Hlavné využitie lieku je pri liečbe …

Toujeo

Toujeo

Toujeo je liek, ktorý sa používa na liečbu cukrovky. Patrí do skupiny antidiabetiká a jeho účinnou látkou je synteticky vyrábaný inzulínový analóg inzulín glargin s pomalým pôsobením a výrazne predĺženým polčasom účinku. Princíp lieku Toujeo Synteticky vyrábaný inzulínový analóg inzulín glargin má odlišné chemické zloženie ako ľudský inzulín produkovaný bunkami pankreasu, čo vedie k zmene jeho účinku (najmä predĺženie …

Velmetia

Velmetia

Velmetia je kombinovaný preparát užívaný pri liečbe cukrovky, radí sa medzi tzv. perorálne antidiabetiká (PAD). Jeho účinné látky sú zlúčeniny sitagliptín a metformín. Princíp Kombinujú sa účinky oboch zlúčenín, ktoré komplexne zasahujú do metabolizmu cukrov a zvyšujú citlivosť tkanív voči inzulínu, metformín vie znižovať tvorbu cukrov v pečeni a dokonca ľahko znižuje ich vstrebávanie z …

Victoza

Victoza

Victoza je liek, ktorý patrí do skupiny antidiabetiká. Jeho využitie nájdeme na liečbu známej choroby – cukrovky. Účinnou látkou lieku je liraglutid. Princíp lieku Victoza Liraglutid je zlúčenina svojou štruktúrou veľmi podobá ľudskému glukagón-like peptidu-1 (GLP-1). Vďaka tejto podobnosti dokáže liraglutid v organizme stimulovať v pankrease tvorbu inzulínu a naopak tlmiť tvorbu niektorých hormónov zvyšujúcich hladinu krvného cukru. Výsledkom …

Xelevia

Xelevia

Xelevia patrí medzi modernejšie lieky na cukrovku, ktoré sa odborne označujú ako perorálne antidiabetiká (PAD). Účinnou látkou preparátu je zlúčenina sitagliptín. Princíp Sitagliptín je zlúčenina, ktorá patrí medzi tzv. DPP-4 inhibítory. Zjednodušene povedané pôsobí pomerne komplexne na metabolizmus inzulínu a krvných cukrov a to vedie k zníženiu krvného cukru. Využitie Liek sa predpisuje u pacientov s …

Xigduo

Xigduo

Xigduo patrí medzi kombinované preparáty používané na liečbu cukrovky, ktoré sa odborne označujú ako perorálne antidiabetiká (PAD). Účinnou látkou preparátu sú zlúčeniny metformín a dapagliflozin.

Xiliarx

Xiliarx

Xiliarx patrí medzi modernejšie lieky na cukrovku, ktoré sa odborne označujú ako perorálne antidiabetiká (PAD). Účinnou látkou preparátu je zlúčenina vildagliptín.

Back to top button