Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Antidiabetiká

Do ATC skupiny antidiabetiká patrí:

Abasaglar

Abasaglar

Abasaglar je liek, ktorý patrí do skupiny inzulínov. Účinnou látkou je synteticky vyrábaný inzulínový analóg inzulín glargín s pomalým pôsobením a výrazne predĺženým polčasom účinku.

Diareg

Diareg sa radí medzi základné lieky na cukrovku, ktoré sa odborne označujú ako perorálne antidiabetiká (PAD). Účinnou látkou preparátu je zlúčenina metformín. Obsah článku:Princíp lieku DiaregPoužitiePodávanieNevýhody Princíp lieku Diareg Metformín má viac mechanizmov účinku. Zvyšuje citlivosť tkanív na inzulín (tj. znižuje rezistenciu voči inzulínu), tým zlepší využitie krvného cukru a spôsobí jeho pokles. Okrem toho …

Dibetix

Dibetix je liek zo skupiny perorálnych antidiabetík, čo sú lieky určené na terapiu cukrovky. Presnejšie povedané patrí liek do podskupiny tzv. glinidy a jeho účinnou zložkou je zlúčenina repaglinid. Obsah článku:Princíp lieku DibetixPoužitiePodávanieNevýhody Princíp lieku Dibetix Repaglinid pôsobí stimulačne na bunky pankreasu a zvyšuje tvorbu a uvoľňovanie inzulínu. Účinok nastupuje zvyčajne do 30 minút od …

Ebymect

Ebymect

Ebymect patrí medzi kombinované preparáty používané na liečbu cukrovky, ktoré sa odborne označujú ako perorálne antidiabetiká (PAD). Účinnou látkou preparátu sú zlúčeniny metformín a dapagliflozín. Obsah článku:Princíp lieku Ebymect VyužitiePodávanieNevýhody Princíp lieku Ebymect Metformín má viac mechanizmov účinku. Zvyšuje citlivosť tkanív na inzulín (tj. znižuje rezistenciu voči inzulínu), tým zlepší využitie krvného cukru a spôsobí …

Efficib

Efficib

Efficib je kombinovaný preparát užívaný v liečbe cukrovky, radí sa medzi tzv. perorálne antidiabetiká (PAD). Jeho účinné látky sú zlúčeniny sitagliptín…

Enyglid

Enyglid

Enyglid je liek, ktorého využitie nájdeme v liečbe cukrovky. Patrí do skupiny perorálne antidiabetiká a jeho účinnou zložkou je repaglinid. Obsah článku:Princíp lieku EnyglidVyužitiePodávanieNevýhody Princíp lieku Enyglid Repaglinid pôsobí stimulačne na bunky pankreasu a zvyšuje tvorbu a aj uvoľňovanie inzulínu. Účinok nastupuje zvyčajne do 30 minút od podania a vedie k poklesu koncentrácie krvného cukru. Využitie …

Eperzan

Eperzan

Eperzan je novší liek na liečbu cukrovky. Patrí do skupiny antidiabetiká a jeho účinnou látkou je albiglutid. Obsah článku:Princíp lieku EperzanVyužitiePodávanieNevýhody Princíp lieku Eperzan Albiglutid je syntetická látka chemicky podobná zlúčenine známej ako glukagón-like peptid-1 (GLP-1). Albiglutid zvyšuje v tele tvorbu inzulínu, znižuje tvorbu hormónu glukagón, spomaľuje vstrebávanie cukrov z tráviaceho traktu a tým uspokojivo znižuje krvnú …

Eucreas

Eucreas

Eucreas je kombinovaný liek, ktorý sa používa na liečbu cukrovky. Patrí do skupiny perorálne antidiabetiká a jeho účinné látky sú vildagliptin a metformín. Obsah článku:Princíp lieku EucreasVyužitiePodávanieNevýhody Princíp lieku Eucreas Obe liečivá, vildagliptín a metformín, pomáhajú upraviť hladinu cukru v krvi. Účinkom liečiva vildagliptín podžalúdková žľaza vytvára viac inzulínu a menej glukagónu. Liečivo metformín pomáha telu, aby lepšie …

Exadipin

Exadipin je voľne predajný výživový doplnok, ktorý je možné užívať pri niektorých formách cukrovky. Preparát obsahuje ako účinnú zložku extrakt z rastliny Salacia reticulata a vitamín D (presnejšie vitamín D3). Obsah článku:Princíp výživového doplnku ExadipinPoužitiePodávanieNevýhody Princíp výživového doplnku Exadipin Účinné látky prípravku fungujú v tenkom čreve ako prírodné inhibítory alfa-glukozidázy (Salacinol a Cotalanol). Spomaľujú rozklad sacharidov na …

Humulin M3

Humulin M3

Humulin M3 je liek, ktorý sa používa na liečbu cukrovky. Patrí do skupiny antidiabetiká a jeho účinnou látkou je kombinácia klasického synteticky vyrábaného ľudského inzulínu (rýchlo a krátko pôsobiaci) a izofánneho ľudského inzulínu (pomalšie a dlho pôsobiaci). Obsah článku:Princíp lieku Humulin M3VyužitiePodávanieNevýhody Princíp lieku Humulin M3 Synteticky vyrábaný ľudský inzulín má rovnaké zloženie ako inzulín produkovaný …

Humulin N

Humulin N

Humulin N je liek, ktorý sa používa na liečbu cukrovky. Patrí do skupiny antidiabetiká a jeho účinnou látkou je synteticky vyrábaný ľudský inzulín izofán so stredne rýchlym pôsobením a predĺženým polčasom účinku. Obsah článku:Princíp lieku Humunil NVyužitiePodávanieNevýhody Princíp lieku Humunil N Izofánový ľudský inzulín má rovnaké zloženie ako inzulín produkovaný bunkami pankreasu. Táto forma inzulínu má …

Humulin R

Humulin R

Humulin R je liek, ktorý sa používa na liečbu cukrovky. Patrí do skupiny antidiabetiká a jeho účinnou látkou je synteticky vyrábaný humánny inzulín s rýchlym pôsobením a krátkym polčasom účinku. Obsah článku:Princíp lieku Humulin RVyužitiePodávanieNevýhody Princíp lieku Humulin R Synteticky vyrábaný ľudský inzulín má rovnaké zloženie ako inzulín produkovaný bunkami pankreasu. Po aplikácii umožňuje vstup glukózy …

Icandra

Icandra

Icandra [Ikandra] je kombinovaný preparát užívaný v liečbe cukrovky, radí sa medzi tzv. perorálne antidiabetiká (PAD). Jeho účinné látky sú zlúčeniny vildagliptín a metformín. Obsah článku:PrincípVyužitiePodávanieNevýhody Princíp Kombinujú sa účinky oboch zlúčenín, ktoré komplexne zasahujú do metabolizmu cukrov a zvyšujú citlivosť tkanív voči inzulínu, metformín vie znižovať tvorbu cukrov v pečeni a dokonca ľahko tlmí …

Invokana

Invokana

Invokana je moderný liek určený na terapiu cukrovky 2. typu (perorálne antidiabetikum – liek na liečbu cukrovky typu 2.). Liek patrí medzi tzv. glifloziny a jeho účinnou zložkou je zlúčenina canagliflozin (kanagliflozin). Tento liek zvyšuje množstvo cukru odstráneného z vášho tela močom. To znižuje množstvo cukru vo vašej krvi. Obsah článku:Invokana a jej princípVyužitiePodávanieNevýhody Invokana …

Jalra

Jalra

Jalra patrí medzi modernejšie lieky na cukrovku, ktoré sa odborne označujú ako perorálne antidiabetiká (PAD). Účinnou látkou preparátu je zlúčenina vildagliptín.  Obsah článku:PrincípVyužitiePodávanieNevýhody Princíp Vildagliptín je zlúčenina zo skupiny gliptínov a patrí medzi tzv. DPP-4 inhibítory. Zjednodušene povedané pôsobí pomerne komplexne na metabolizmus inzulínu a krvných cukrov a tým spôsobuje zníženie krvného cukru nalačno aj …

Janumet

Janumet

Janumet je kombinovaný preparát užívaný v liečbe cukrovky, radí sa medzi tzv. perorálne antidiabetiká (PAD). Jeho účinné látky sú zlúčeniny sitagliptín a metformín. Obsah článku:PrincípVyužitiePodávanieNevýhody Princíp Kombinujú sa účinky oboch zlúčenín, ktoré komplexne zasahujú do metabolizmu cukrov a zvyšujú citlivosť tkanív voči inzulínu, metformín vie znižovať tvorbu cukrov v pečeni a dokonca ľahko znižuje ich …

Januvia

Januvia

Januvia patrí medzi modernejšie lieky na cukrovku, ktoré sa odborne označujú ako perorálne antidiabetiká (PAD). Účinnou látkou preparátu je zlúčenina sitagliptín. Obsah článku:PrincípVyužitiePodávanieNevýhody Princíp Sitagliptín je zlúčenina, ktorá patrí medzi tzv. DPP-4 inhibítory. Zjednodušene povedané pôsobí pomerne komplexne na metabolizmus inzulínu a krvných cukrov a to vedie k zníženiu krvného cukru. Využitie Januvia sa predpisuje …

Jardiance

Jardiance

Jardiance [žardians] je moderný liek určený na terapiu cukrovky 2. typu (perorálne antidiabetikum). Liek patrí medzi tzv. gliflozíny a jeho účinnou zložkou je zlúčenina empagliflozin. Obsah článku:PrincípVyužitiePodávanieNevýhody Princíp Empagliflozin dokáže zablokovať určité receptory v obličkách, ktoré sú zodpovedné za spätné vychytávanie molekúl cukru (glukózy), ktoré sa dostanú do moču. Zablokovanie týchto receptorov preto spôsobí vylučovanie cukru …

Maninil

Maninil

Maninil je jedným z najdôležitejších liekov na cukrovku, ktoré sa profesionálne označujú ako perorálne antidiabetiká (PAD). Účinnou látkou prípravku je glibenklamid. Obsah článku:PrincípVyužitiePodávanieNevýhody Princíp Glibenklamid patrí do druhej generácie sulfonylmočovín. Má pomerne komplexné účinky na metabolizmus uhľohydrátov – stimuluje produkciu a sekréciu inzulínu bunkami pankreasu. Využitie Predpisuje sa pacientom s cukrovkou 2. typu, môže sa …

Medopirid

Medopirid

Medopirid patrí medzi lieky na cukrovku, ktoré sa odborne označujú ako perorálne antidiabetiká (PAD). Účinnou látkou preparátu je zlúčenina glimepirid. Obsah článku:PrincípVyužitiePodávanieNevýhody Princíp Glimepirid patrí medzi deriváty sulfonylmočoviny. Má komplexné účinky na metabolizmus cukrov – stimuluje tvorbu a vylučovanie inzulínu bunkami pankreasu, okrem toho zlepšuje citlivosť tkanív na inzulín a tým zlepšuje jeho efekt na …

Onglyza

Onglyza patrí medzi preparáty používané na liečbu cukrovky, ktoré sa odborne označujú ako perorálne antidiabetiká (PAD). Účinnou látkou preparátu je zlúčenina saxagliptín. Obsah článku:Princíp lieku OnglyzaPoužitiePodávanieNevýhody Princíp lieku Onglyza Saxagliptín patrí medzi tzv. DPP inhibítory. Zjednodušene povedané pôsobí pomerne komplexne na metabolizmus inzulínu a krvných cukrov a tým spôsobí zníženie krvného cukru nalačno aj po …

Paglitaz

Paglitaz

Paglitaz patrí medzi modernejšie lieky na cukrovku, ktoré sa odborne označujú ako perorálne antidiabetiká (PAD). Účinnou látkou preparátu je zlúčenina pioglitazón. Obsah článku:Paglitaz a jeho princípVyužitiePodávanieNevýhody Paglitaz a jeho princíp Pioglitazón je zaujímavá zlúčenina radiaca sa medzi tzv. tiazolidíndióny. Kým rad PAD ako sú napríklad deriváty sulfonylmočoviny sa sústredia na zvýšenie tvorby inzulínu v pankrease, účinok …

Protaphane

Protaphane

Protaphane je liek, ktorý sa používa na liečbu cukrovky. Patrí do skupiny antidiabetiká a jeho účinnou látkou je synteticky vyrábaný inzulín humánny izofán so stredne rýchlym pôsobením a predĺženým polčasom účinku. Obsah článku:Princíp lieku ProtaphaneVyužitiePodávanieNevýhody Princíp lieku Protaphane Izofánový ľudský inzulín má rovnaké zloženie ako inzulín produkovaný bunkami pankreasu. Táto forma inzulínu má však k svojej molekule pridaný protamíniumsulfát a zinok, vďaka čomu sa pomalšie …

Ryzodeg

Ryzodeg

Ryzodeg je liek, ktorý sa používa na liečbu cukrovky. Patrí do skupiny antidiabetiká a jeho účinnou látkou je kombinácia dvoch moderných synteticky vyrábaných inzulínových analógov – inzulín aspárt a inzulín degludek. Obsah článku:Princíp lieku RyzodegVyužitiePodávanieNevýhody Princíp lieku Ryzodeg Inzulín aspárt má výrazne rýchly účinok a inzulín degludek má naopak pomalý a dlhotrvajúci účinok vďaka jeho …

Saxenda

Saxenda

Saxenda je liek, ktorý sa radí medzi lieky proti obezite. Patrí do skupiny antidiabetiká a jeho účinnou zložkou je zlúčenina liraglutid. Obsah článku:Princíp lieku SaxendaVyužitiePodávanieNevýhody Princíp lieku Saxenda Liraglutid je zlúčenina svojou štruktúrou veľmi podobá ľudskému glukagón-like peptidu-1 (GLP-1). Vďaka tejto podobnosti dokáže liraglutid v organizme stimulovať v pankrease tvorbu inzulínu a naopak tlmiť tvorbu …

Sepioglin

Sepioglin

Sepioglin patrí medzi modernejšie lieky na cukrovku, ktoré sa odborne označujú ako perorálne antidiabetiká (PAD). Účinnou látkou preparátu je zlúčenina pioglitazón. Obsah článku:Princíp lieku SepioglinVyužitiePodávanieNevýhody Princíp lieku Sepioglin Pioglitazón je zaujímavá zlúčenina radiaca sa medzi tzv. tiazolidíndióny. Kým niekoľko PAD-ov ako sú napríklad deriváty sulfonylmočoviny sa sústredí na zvýšenie tvorby inzulínu v pankrease, účinok pioglitazónu …

Starlix

Starlix

Starlix je liek zo skupiny perorálnych antidiabetík, čo sú lieky určené na terapiu cukrovky. Jeho účinnou zložkou je nateglinid. Obsah článku:Princíp lieku StarlixVyužitiePodávanieNevýhody Princíp lieku Starlix Nateglinid pôsobí stimulačne na bunky pankreasu a zvyšuje tvorbu a uvoľňovanie inzulínu. Účinok nastupuje zvyčajne do 30 minút od podania a vedie k poklesu koncentrácie krvného cukru. Využitie Hlavné využitie …

Toujeo

Toujeo

Toujeo je liek, ktorý sa používa na liečbu cukrovky. Patrí do skupiny antidiabetiká a jeho účinnou látkou je synteticky vyrábaný inzulínový analóg inzulín glargin s pomalým pôsobením a výrazne predĺženým polčasom účinku. Obsah článku:Princíp lieku ToujeoVyužitiePodávanieNevýhody Princíp lieku Toujeo Synteticky vyrábaný inzulínový analóg inzulín glargin má odlišné chemické zloženie ako ľudský inzulín produkovaný bunkami pankreasu, čo vedie k zmene …

Velmetia

Velmetia

Velmetia je kombinovaný preparát užívaný pri liečbe cukrovky, radí sa medzi tzv. perorálne antidiabetiká (PAD). Jeho účinné látky sú zlúčeniny sitagliptín a metformín. Obsah článku:PrincípVyužitiePodávanieNevýhody Princíp Kombinujú sa účinky oboch zlúčenín, ktoré komplexne zasahujú do metabolizmu cukrov a zvyšujú citlivosť tkanív voči inzulínu, metformín vie znižovať tvorbu cukrov v pečeni a dokonca ľahko znižuje ich …

Victoza

Victoza

Victoza je liek, ktorý patrí do skupiny antidiabetiká. Jeho využitie nájdeme na liečbu známej choroby – cukrovky. Účinnou látkou lieku je liraglutid. Obsah článku:Princíp lieku VictozaVyužitiePodávanieNevýhody Princíp lieku Victoza Liraglutid je zlúčenina svojou štruktúrou veľmi podobá ľudskému glukagón-like peptidu-1 (GLP-1). Vďaka tejto podobnosti dokáže liraglutid v organizme stimulovať v pankrease tvorbu inzulínu a naopak tlmiť tvorbu niektorých hormónov zvyšujúcich …

Xelevia

Xelevia

Xelevia patrí medzi modernejšie lieky na cukrovku, ktoré sa odborne označujú ako perorálne antidiabetiká (PAD). Účinnou látkou preparátu je zlúčenina sitagliptín. Obsah článku:PrincípVyužitiePodávanieNevýhody Princíp Sitagliptín je zlúčenina, ktorá patrí medzi tzv. DPP-4 inhibítory. Zjednodušene povedané pôsobí pomerne komplexne na metabolizmus inzulínu a krvných cukrov a to vedie k zníženiu krvného cukru. Využitie Liek sa predpisuje u …

Xigduo

Xigduo

Xigduo patrí medzi kombinované preparáty používané na liečbu cukrovky, ktoré sa odborne označujú ako perorálne antidiabetiká (PAD). Účinnou látkou preparátu sú zlúčeniny metformín a dapagliflozin.

Xiliarx

Xiliarx

Xiliarx patrí medzi modernejšie lieky na cukrovku, ktoré sa odborne označujú ako perorálne antidiabetiká (PAD). Účinnou látkou preparátu je zlúčenina vildagliptín.

Back to top button