Lieky proti ochoreniam kostí

Do ATC skupiny lieky proti ochoreniam kostí patrí:


Aclasta

Aclasta

Aclasta je liek, ktorý sa používa na liečbu ochorení kostí. Jeho účinnou látkou je kyselina zoledrónová. Princíp lieku Aclasta Kyselina zoledrónová patrí medzi bisfosfonáty. Pôsobí totiž v kostiach, kde účinne tlmí aktivitu tzv. osteoklastov, čo sú bunky odbúravajúce kostnú hmotu. Okrem toho zlepšuje mineralizáciu kostí. Využitie Aclasta sa používa na liečbu postmenopauzálnych žien a dospelých mužov …

Adrovance

Adrovance

Adrovance je liek predpisovaný pri ochoreniach kostí, ktorý patrí medzi bisfosfonáty. Jeho účinná látka je metabolit kyseliny alendrónovej (alendronát) a okrem toho liek obsahuje aj vitamín D.

Fayton

Fayton

Fayton patrí do skupiny bisfosfonáty, ktoré sú využívané v liečbe rôznych ochorení kostí. Jeho účinnou zložkou je kyselina zoledrónová. Princíp lieku Fayton Kyselina zoledrónová pôsobí v kostiach, kde účinne zmierňuje aktivitu tzv. osteoklasov, čo sú bunky odbúravajúce kostnú hmotu. Využitie Tento liek sa využíva ako prevencia komplikácií v kostnom tkanivu ako sú napríklad zlomeniny alebo …

Holmevis

Holmevis

Holmevis je liek predpisovaný u ochorení, ktoré postihujú kosti, ktorý patrí medzi bisfosfonáty. Jeho účinná látka je zlúčenina kyselina ibandrónová (ibandronát). Princíp Kyselina ibandrónová pôsobí v kostiach, kde tlmí aktivitu tzv. osteoklastov, čo sú bunky odbúravajúce kostnú hmotu. Okrem toho kyselina ibandrónová zlepšuje mineralizáciu kostí a v krvi môže pomôcť znižovať hladinu vápnika.  Využitie Holmevis …

Ibandronát

Ibandronát je liek predpisovaný pri ochoreniach kostí, ktorý patrí medzi bisfosfonáty. Jeho účinná látka je zlúčenina kyselina ibandrónová (ibandronát). Princíp lieku Ibandronát Kyselina ibandrónová pôsobí v kostiach, kde tlmí aktivitu tzv. osteoklastov, čo sú bunky odbúravajúce kostnú hmotu. Okrem toho kyselina ibandrónová zlepšuje mineralizáciu kostí. Použitie Ibandronát sa najčastejšie používa pri stavoch spojených s rednutím …

Ibandronic Acid

Ibandronic Acid je liek predpisovaný u ochorení postihujúcich kosti, ktorý patrí medzi bisfosfonáty. Jeho účinná látka je zlúčenina kyselina ibandrónová (ibandronát).

Ikametin

Ikametin je liek predpisovaný pri ochoreniach kostí, ktorý patrí medzi bisfosfonáty. Jeho účinná látka je zlúčenina kyselina ibandrónová (ibandronát). Princíp lieku Ikametin Kyselina ibandrónová pôsobí v kostiach, kde tlmí aktivitu tzv. osteoklastov, čo sú bunky odbúravajúce kostnú hmotu. Okrem toho kyselina ibandrónová zlepšuje mineralizáciu kostí. Použitie Ikametin sa používa pri stavoch spojených s rednutím kostí. …

Licobondrat

Licobondrat

Licobondrat je liek predpisovaný u ochorení kostí, patrí medzi bisfosfonáty. Jeho účinná látka je zlúčenina kyselina ibandrónová (ibandronát). Princíp Kyselina ibandrónová pôsobí v kostiach, kde tlmí aktivitu tzv. osteoklastov, čo sú bunky odbúravajúce kostnú hmotu. Okrem toho kyselina ibandrónová zlepšuje mineralizáciu kostí. Využitie Licobondrat sa najčastejšie používa u stavov spojených s rednutím kostí. Zrejme najčastejšou …

Lodronat

Lodronat

Lodronat je liek, ktorý sa používa na liečbu ochorení postihujúcich kosti. Patrí do skupiny vária a jeho účinnou látkou je kyselina klodrónová. Princíp lieku Lodronat Kyselina klodrónová pôsobí v kostiach, kde tlmí aktivitu tzv. osteoklastov, čo sú bunky odbúravajúce kostnú hmotu. Okrem toho táto účinná látka zlepšuje mineralizáciu kostí a v krvi môže pomôcť znižovať hladinu vápnika. Využitie Lodronat …

Melenor

Melenor

Melenor je liek predpisovaný u ochorení kostí, ktorý patrí medzi bisfosfonáty. Jeho účinná látka je metabolit nátriumrizedronát. Princíp Nátriumrizendronát pôsobí v kostiach, kde tlmí aktivitu tzv. osteoklastov, čo sú bunky odbúravajúce kostnú hmotu. Okrem toho alendronát zlepšuje mineralizáciu kostí. Vitamín D zlepšuje vstrebávanie vápnika v čreve a tiež je dôležitý pre mineralizáciu kostí. Využitie Melenor …

Osagrand

Osagrand

Osagrand je liek, ktorý sa používa na liečbu niektorých ochorení kostí. Patrí medzi bisfosfonáty, pretože jeho účinnou látkou je kyselina ibandrónová. Princíp lieku Osagrand Kyselina ibandrónová pôsobí v kostiach, kde tlmí aktivitu tzv. osteoklastov, čo sú bunky odbúravajúce kostnú hmotu. Týmto môže zvrátiť kostné straty zastavením ďalších strát kostnej hmoty a zvýšením tvorby kostnej hmoty. Výsledkom …

Protelos

Protelos

Protelos je liek, ktorý sa používa najmä v osteológii (odbor medicíny zaoberajúci sa problematikou kostí), a to na liečbu osteoporózy. Patrí do skupiny soli a ióny pre perorálnu a parenterálnu aplikáciu a jeho účinnou zložkou je stroncium ranelát. Princíp lieku Protelos Stroncium ranelát patrí medzi soli stroncia. Stroncium je chemický prvok, ktorý je svojou stavbou …

Risendros

Risendros je liek predpisovaný pri ochoreniach kostí, ktorý patrí medzi bisfosfonáty. Jeho účinná látka je metabolit nátriumrizedronát. Princíp lieku Risendros Rizedronát pôsobí v kostiach, kde tlmí aktivitu tzv. osteoklastov, čo sú bunky odbúravajúce kostnú hmotu. Okrem toho alendronát zlepšuje mineralizáciu kostí. Vitamín D zlepšuje vstrebávanie vápnika v čreve a tiež je dôležitý pre mineralizáciu kostí. …

Taira

Taira

Taira je liek predpisovaný pri ochoreniach kostí a pri zvýšenej hladine vápnika, ktorý patrí medzi bisfosfonáty. Jeho účinná látka je zlúčenina kyselina zoledrónová (zoledronát).

Vantavo

Vantavo

Vantavo je liek predpisovaný u ochorení kostí, ktorý patrí medzi bisfosfonáty. Jeho účinná látka je metabolit kyseliny alendrónovej (alendronát) a okrem toho liek obsahuje aj vitamín D. Vantavo a jeho princíp Alendronát pôsobí v kostiach, kde tlmí aktivitu tzv. osteoklastov, čo sú bunky odbúravajúce kostnú hmotu. Okrem toho alendronát zlepšuje mineralizáciu kostí. Vitamín D zlepšuje …

Xgeva

Xgeva

Xgeva [iksdžíva] je menej často predpisovaný liek, ktorý sa užíva v onkológii a osteologii. Jeho účinnou látkou je zlúčenina denosumab. Denosumab patrí…

Zometa

Zometa

Zometa je liek, ktorý sa používa na liečbu ochorení kostí a na zníženie množstva vápnika v krvi. Jeho účinnou látkou je kyselina zoledrónová. Princíp lieku Zometa Kyselina zoledrónová patrí medzi bisfosfonáty. Pôsobí totiž v kostiach, kde účinne tlmí aktivitu tzv. osteoklastov, čo sú bunky odbúravajúce kostnú hmotu. Okrem toho zlepšuje mineralizáciu kostí. Využitie Zometa sa používa na predchádzanie …

Back to top button