Úvod / Vyšetrenia / Pečeňové testy

Pečeňové testy

Čo sú to pečeňové testy, aký je význam a informačná hodnota týchto testov? Ako prebieha toto vyšetrenie?

Pečeňové testy sú laboratórnym vyšetrením stavu pečene. Zaraďujeme sem najmä stanovenie 4 pečeňových enzýmov, ktoré môžeme doplniť vyšetrením bilirubínu. Pečeňové enzýmy sú zlúčeniny vyskytujúce sa v pečeňových bunkách a zaujímajú nás najmä tieto:

  • AST (aspartátaminotransferáza)
  • ALT (alanínaminotransferáza)
  • GMT čiže GGT (gama GT)
  • ALP (alkalická fosfatáza)

Význam vyšetrenia:

Čo nás zaujíma, je koncentrácia týchto enzýmov v krvi, kam sú z pečene v rôznej miere uvoľňované. Tieto koncentrácie sa udávajú v jednotkách mikrokatal na liter [μkat/l]. Zvýšené hodnoty týchto enzýmov v krvi môžu poukazovať na poškodenie tkaniva pečene a na poruchu odtoku žlče z pečene. S určitou pravdepodobnosťou z nich môžeme aj odhadnúť, ako veľmi závažne je pečeň poškodená.

Normálne hodnoty pečeňových testov:

Pamätajme si všeobecne, že AST, ALT a GMT majú byť vždy nižšie, než je 1 μkat/l. Presné hodnoty nie sú až také podstatné, pretože si ich každé laboratórium udáva trochu inak, ale pohybujú sa v týchto rozmedziach:

  • AST: 0,05-0,75 μkat/l
  • ALT: 0,1-0,78 μkat/l
  • GMT čiže GGT: 0,05-0,72 μkat/l
  • ALP: 0,05-2,2 μkat/l

Spôsob merania:

Vykoná sa normálne odber krvi a vzorka sa pošle do laboratória. Tam sa vzorka spracuje a výsledky sa pošlú lekárovi, ktorý požiadal o vyšetrenie. Je to bežná súčasť celkového vyšetrenia krvi.

Informačná hodnota pečeňových testov:

Zvýšené pečeňové testy znamenajú, že sa niečo deje s pečeňou. Najčastejšie sa jedná o poškodenie tkaniva pečene nejakú toxickou látkou alebo nejakou chorobou (infekcia, nádory, atd). Zvýšené pečeňové enzýmy bývajú napríklad pri týchto stavoch: požitie väčšej dávky alkoholu, dlhodobý alkoholizmus, požitie väčšie dávky paracetamolu, infekčná hepatitída, mononukleóza, rakovina pečene, metastázy akýchkoľvek nádorov v pečeni, hromadenie krvi v pečeni u pravostranného srdcového zlyhania, poruchy odtoku žlče (často spôsobená žlčníkovými kameňmi), Wilsonova choroba, hemochromatóza a mnohé, mnohé ďalšie.

Pri postihnutí pečene bývajú všetky 4 enzýmy zvýšené. Niektoré však môžu byť v konkrétnych situáciách zvýšené viac ako ostatné. Povedzme si preto niečo o jednotlivých enzýmoch.

GMT:

GMT (spolu s ALP) býva viac zvýšený pri poruchách odtoku žlče. Zvýšenie GMT je tiež typické pre chronických alkoholikov.

Máme klasického pacienta – prichádza do nemocnice s nejakými problémami a my pri vyšetrení zistíme vysokú hladinu GMT, ostatné pečeňové enzýmy sú buď normálne alebo len ľahko zvýšené. Pacienta dajme tomu prijmeme na oddelení a pri opakovaných vyšetreniach krvi zistíme, že GMT začne klesať. To je obraz alkoholika, ktorý v nemocnici nepije alkohol, čo vysvetľuje pokles GMT. GMT po zastavení prísunu alkoholu klesne do normálnych hodnôt v priebehu niekoľkých dní, a tak aj u alkoholika, ktorý niekoľko dní pred vyšetrením krvi prestal piť alkohol, nemusí byť enzým GMT zvýšený.

ALP:

Spolu s GMT býva ALP zvýšený pri poruchách odtoku žlče. U samotného zvýšenia ALP ale pozor, to nebýva u poškodenia pečene obvyklé. ALP sa okrem pečene nachádza aj v kostiach a tak môže značiť aj na ochorenie kostí (napr. kostné metastázy spôsobujúce odbúravanie kostí).

ALT a AST:

Toto sú základné dva enzýmy, ktoré nás informujú o poškodených pečeňových bunkách. Čím sú vyššie, tým je poškodenie ťažšie.

Veľký význam má aj pomer týchto enzýmov. Ak je hodnota ALT vyššia ako AST, svedčí to skôr pre ľahšie poškodenia. Pokiaľ je ale hodnota AST vyššia ako ALT, znamená to ťažké poškodenie a smrť mnohých pečeňových buniek.

Bilirubín:

Vyšetrenie pečeňových enzýmov môže byť vhodné doplniť vyšetrením bilirubínu. Bilirubín tiež zisťujeme laboratórne z odobratej krvi a jeho koncentrácia sa udáva v mmol na liter [mmol/l].

Bilirubín je látka, ktorá vzniká pri rozpade červených krviniek. Ak sa bilirubín hromadí v našich tkanivách, vzniká žltačka. Z hľadiska stavu pečene má stanovenie koncentrácie bilirubínu ten význam, že jeho koncentrácia bude rast pri poškodení pečene (zhoršená schopnosť pečene bilirubín metabolizovať) aj pri narušení odtoku žlče (bilirubín sa nemôže so žlčou vylučovať do čreva).

Vyšetrenie bilirubínu je nevyhnutné všade tam, kde máme podozrenie na žltačku. Podrobnosti o metabolizme bilirubínu, jeho vzniku a vylučovaní z tela nájdete v článku o žltačke.

Normálna hladina bilirubínu v krvi je pod 17-20 mmol/l. Od 20 do 30 mmol/l sa už objaví žltkasté sfarbenie tkanív, ktoré však nemusí byť vždy okom viditeľné, a pri koncentrácii bilirubínu nad 30 mmol/l už hovoríme o žltačke.

Pečeňové testy
4.72 (94.43%) 97 hlasov

Jeden komentár

  1. Pozerám a divím sa tomu , čo tu čítam. Ja mám S_GMT až 7,69 a norma hovorí o 1,13 – 1,02 a alkohol som nepil už 20 rokov minimálne. Prežil som už 2 operácie srdca , žlčník mám už odobratý a ani nealkoholické pivo neužívam. Nie ešte tvrdý alkohol. Ked ráno idem užívať dávku liekov , tak narátam 18 liekov a spolu 25 kusov tabletiek. Môžem si ja na toto dovoliť ešte alkohol ? Každý doktor nasadí maximálnu dávku a potom už nemá kto ubrať z toho množstva tabletiek , skôr by ešte pridali, lebo to je ešte malá dávka u niektorých. ( napríklad Furosemid 250 mg sa mu zdá málo,) že som na 8 hodín paralyzovaný a musím sedieť doma to neberie na vedomie dokonca mi napísal do prepúšťacej správy , že som si svojvolne zrušil užívanie diuretík. A ja ked som chcel ísť na ambulanciu som si presunul užívanie z rannej dávky na obednú dávku. Aj takých máme internistov v nemocniciach.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *