Úvod / Príznaky / Babinského reflex

Babinského reflex

Babinskeho príznakBabinského reflex je špecifický reflex, ktorého prítomnosť je zisťovaná v rámci fyzikálno neurologického vyšetrenia. V niektorých prípadoch ho môžeme hodnotiť ako normálny nález, ale vo väčšine prípadov znamená prítomnosť ochorenia nervového systému. Viac informácii o prejavoch, príčinách, diagnostike a liečbe tohto reflexu sa dočítate v nasledujúcom článku.

Babínského reflex a jeho prejavy


Babinského reflex sa zisťuje pri vyšetrení dolnej končatiny, kedy neurológ po ploche chodidla po vonkajšej strane od päty k malíčku a následne so stočeným smerom k palcu prejde ostrejším koncom neurologického kladivka (prípadne iným nástrojom).

Pozitívny Babinského reflex znamená, že dôjde k reflexnej mimovoľnej extenzii palca (narovnanie, natiahnutie). Dodajme, že za normálnych okolností by u zdravého človeka malo naopak dôjsť k flexi palca, tj. k jeho ohnutiu.

Príčiny

Babinskeho príznak (neurológia)Za normálny nález možno pozitívny Babinského reflex považovať u detí do 3 rokov veku, kedy súvisí s vývojom doteraz nezrelého nervového systému.

U dospelých ľudí znamená prítomnosť tohto reflexu narušenie funkcie motorických neurónov v oblasti miechy, čo môže byť dôsledkom miechových aj mozgových ochorení (nádory mozgu, úrazy mozgu a miechy, amyotrofická laterálna skleróza, zápaly mozgových blán, cievná mozgová príhoda a ďalšie).

Diagnostika

Pri pozitívnom Babinského príznaku nejasnej príčiny by malo pokračovať dôkladné fyzikálne neurologické vyšetrenie s následným došetrením centrálneho nervového systému pomocou zobrazovacích metód (CT vyšetrenie, prípadne magnetická rezonancia).

V prípade nutnosti môže byť vykonaná lumbálna punkcia s vyšetrením získanej vzorky mozgovomiechového moku.

Liečba Babinského reflexu

Samotný Babinského reflex je len príznakom, liečiť je nutné jeho vyvolávajúcu príčinu, ak je to však možné.

Babinského reflex
5 (99.2%) 25 hlasov

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *