Raenom

RaenomRaenom je liek predpisovaný najmä internistami s kardiologickou špecializáciou. Účinnou látkou preparátu je zlúčenina ivabradín.

Raenom a jeho princíp


Ivabradín pôsobí na vedenie vzruchov v srdci, presnejšie povedané na sínusový uzol (SA uzol), v ktorom za normálnych okolností vzniká srdcový rytmus.

Účinkom ivabradínu dôjde k spomaleniu tvorby vzruchov, tým sa spomalí tepová frekvencia a zníži sa spotreba kyslíka v srdcovom svale.

Využitie

Raenom využívame tam, kde chceme spomaliť srdce, podmienkou však je prítomnosť normálneho rytmu (u porúch rytmu liek neúčinkuje).

Môže sa podávať v kombinácii s ďalšími liekmi ako sú beta-blokátory, alebo samostatne (napr. ak pacient betablokátory netoleruje) pacientom s rýchlejšou srdcovou akciou a srdcovým zlyhávaním alebo ischemickou chorobou srdca prejavujúcou sa angínou pectoris.

Raenom u takých chorých znižuje frekvenciu a ťarchu anginóznych ťažkostí.

Podávanie

Raenom sa vyrába v podobe tabliet o sile 5 a 7.5 miligramov. Odporúča sa, aby rozhodnutie o začatí alebo titráciu liečby bolo vykonané na základe dostupných opakovaných meraní srdcovej frekvencie, EKG alebo ambulantného 24hodinového monitorovania.

U pacientov vo veku do 75 rokov nemá úvodná dávka ivabradínu prekročiť 5 mg dvakrát denne.

Ak je pacient naďalej symptomatický, dobre toleruje úvodnú dávku a pokojová srdcová frekvencia zostáva vyššia ako 60 úderov za minútu, po troch až štyroch týždňoch liečby sa dávka môže zvýšiť na nasledujúcu vyššiu dávku u pacientov liečených 2,5 mg dvakrát denne alebo 5 mg dvakrát denne.

Udržiavacia dávka nemá prekročiť 7,5 mg dvakrát denne.

Ak sa počas liečby pokojová srdcová frekvencia zníži pod 50 úderov za minútu, alebo pacient má symptómy spojené s bradykardiou ako závraty, únava alebo hypotenzia, dávka sa  titruje nadol až na najnižšiu dávku 2,5 mg dvakrát denne (pol 5 mg tablety dvakrát denne).

Ak aj po znížení dávky zostáva srdcovej frekvencie pod 50 tepov za minútu alebo ak pretrvávajú symptómy bradykardie, liečba musí byť ukončená.

Nevýhody

Raenom môže spôsobiť prílišný pokles tepovej frekvencie so vznikom bradykardie. Okrem toho si relatívne veľa užívajúcich pacientov sťažuje na bolesti hlavy, motanie hlavy a problémy s videním, kedy začnú vidieť svetelné záblesky.

Svetelné fenomény (zrakové vnemy tzv. fosfény) boli zaznamenané u 14,5% pacientov, popisované ako prechodné zvýšenie jasu v ohraničenej oblasti vizuálneho poľa. Obvykle sú spúšťané náhlou zmenou intenzity svetla.

Zrakové vnemy môžu tiež byť opísané ako kruh tieňa okolo osvetleného bodu (halo), rozloženie obrazu (stroboskopické alebo kaleidoskopické efekty), farebné záblesky alebo mnohopočetný obraz (retinálna perzistencia).

Zrakové vnemy sa zvyčajne objavujú počas prvých dvoch mesiacov liečby, potom sa môžu vyskytnúť opakovane.

Použité zdroje: základné zdroje textu

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.

Back to top button