Úvod / Choroby / Rozdutie pľúc

Rozdutie pľúc

Rozdutie pľúcRozdutie pľúc sa odborne označuje aj ako pľúcny emfyzém. Ide o chronické pľúcne ochorenie, ktoré vedie k narušeniu pľúcnych funkcií a môže chorého obmedziť na kvalite života, prípadne ho ohroziť ďalšími komplikáciami. 
Podstatou chorobného stavu je deštrukcia prepážok medzi pľúcnymi pivničkami. Človek potom stráca schopnosť vydychovať vzduch z pľúc a ten potom začne byť zadržiavaný v pľúcnych alveolách. Okrem toho je znížená plocha, na ktorom môže dochádzať k výmene dýchacích plynov medzi pľúcnymi tkanivami a krvou. 

Príčiny rozdutia pľúc: 


Rozdutie pľúc môže byť čiastočne spôsobené geneticky, asi najznámejšou geneticky danou poruchou zvyšujúceho sa  rizika rozdutia je tzv. deficit alfa-1-antitrypsínu. K poškodzovaniu pľúcnych mechúrikov dochádza aj pri vdychovaní škodlivín, najmä cigaretového dymu a istá prirodzená degenerácia prepážok a pľúcnych mechúrikov prebieha s rastúcim vekom. 

Prejavy:  

Základným prejavom je zhoršujúca sa dýchavičnosť, únava a nevýkonnosť. Rozdutie je v podstate určitým podtypom choroby zvanej CHOPN (Chronická obštrukčná bronchopulmonálna choroba) a aj príznaky tomu zodpovedajú.

Hrudník chorých býva rozšírený v tzv. predozadnej rovine. V pľúcach postihnutých emfyzémom môžu vznikať pomerne veľké dutinky vyplnené vzduchom a pri ich prasknutí môže vzniknúť pneumotorax. 

Diagnostika:  

Dôležité je zistiť podstatu pacientových ťažkostí. Mali by sme vedieť o pľúcnych ochoreniach v jeho rodine a vedieť, či chorý fajčí a koľko cigariet denne spotrebuje. Z fyzikálneho vyšetrenia nás zaujíma tvar hrudníka a počúvanie pľúc.

Určité zmeny možno nájsť aj na röntgene pľúc, ale zrejme najdôležitejšie sú funkčné pľúcne testy, najmä spirometria. Funkčné testy presne zhodnotia prítomnosť a ťarchu poruchy funkcie pľúc. Ďalšie vyšetrenia už bývajú zacielené podľa výsledkov vyššie zmienených nálezov. 

Liečba:  

Už vzniknuté rozdutie sa nedá vyliečiť. Aby sa predišlo ďalšiemu zhoršovaniu, je nutný úplný zákaz fajčenia a jeho rýchle odvykanie. Pri dýchavičnosti sa podáva kyslík, u ťažkých foriem možno zvážiť aj domácu oxygenoterapiu. Výnimočne sa môžu vykonať chirurgické zákroky s odstránením postihnutých častí pľúc, definitívnym riešením je transplantácia pľúc - iba malé percento pacientov je však tohto zákroku schopné. 
 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *