Antiparkinsoniká

Do ATC skupiny antiparkinsoniká patrí:


Entacapone

Entacapone

Entacapone predpisujú neurológovia, patrí medzi antiparkinsoniká. Jeho účinná látka je zlúčenina podobného názvu entakapon. Princíp Entakapon je skôr podporná látka. Sama o sebe Parkinsonovou chorobu nerieši, avšak výrazne zlepšuje efekt liekov obsahujúcich levodopu. Entakapon totiž vie zablokovať enzým známy ako COMT (katechol-O-metyltransferáza), ktorý v organizme premieňa levodopu na neúčinné metabolity. Zablokovanie COMT zlepšuje dostupnosť levodopy, …

Jumex

Jumex

Jumex je liek predpisovaný neurológmi, ktorý patrí medzi tzv. antiparkinsoniká. Jeho účinnou látkou je zlúčenina selegilín. Princíp Selegilín je látka, ktorá dokáže zablokovať enzým monoaminooxidáza B. Tento enzým rozkladá dopamín a jeho zablokovanie tak pomáha zvýšiť v mozgu používateľa množsvo dopamínu. A je to práve nedostatok dopamínu, ktorý spôsobuje Parkinsonovu chorobu. Využitie Tento liek je …

Madopar

Madopar

Madopar je liek predpisovaný neurológmi, ktorý patrí medzi pomerne bežne používaná antiparkinsoniká. Jeho účinné látky sú zlúčenina levodopa a benserazid. Princíp lieku Madopar Levodopa (L-DOPA) je látka, ktorá sa v ľudskom mozgu premieňa na dopamín, ktorý chýba ľuďom s Parkinsonovou chorobou. Benserazid má pomocný efekt. Dokáže totiž zablokovať enzým známy ako periférna DOPA-dekarboxyláza, ktorý by …

Medopexol

Medopexol je liek predpisovaný neurológmi, ktorý patrí medzi antiparkinsoniká. Jeho účinnou látkou je zlúčenina pramipexol. Princíp Pramipexol funguje v ľudskom mozgu podobne ako dopamín, ktorý v určitých častiach mozgu chýba ľuďom s Parkinsonovou chorobou. Dopamín je významný neurotransmiter, ktorý v centrálnom nervovom systéme prenáša vzruchy medzi nervovými bunkami. Využitie Liek je predpisovaný pacientom s Parkinsonovou chorobou. …

Nakom

Nakom

Nakom je liek predpisovaný neurológmi, ktorý patrí medzi pomerne bežne používané antiparkinsoniká. Jeho účinné látky sú zlúčeniny levodopa a karbidopa. Princíp Levodopa (L-DOPA) je látka, ktorá je v ľudskom mozgu premieňaná na dopamín, ktorý chýba ľuďom s Parkinsonovou chorobou. Karbidopa má pomocný efekt. Dokáže totiž zablokovať enzým známy ako DOPA-dekarboxyláza, ktorý by inak levodopu premenil …

Oprymea

Oprymea

Oprymea je liek, ktorý sa používa v neurológii na liečbu Parkinsonovej choroby. Patrí do skupiny antiparkinsoniká a jeho účinnou látkou je pramipexol. Princíp lieku Oprymea Liek patrí do skupiny liekov nazývaných agonisty dopamínu. Agonisty dopamínu stimulujú v mozgu časť nervových buniek, ktoré sa volajú receptory dopamínu. Dopamín je chemická látka v mozgu, ktorá pomáha vzájomnej …

Padovel

Padovel

Padovel je liek predpisovaný neurológmi, ktorý patrí medzi pomerne bežne používané antiparkinsoniká. Jeho účinné látky sú zlúčeniny levodopa, karbidopa a entakapon. Padovel a jeho princíp Levodopa (L-DOPA) je látka, ktorá je v ľudskom mozgu premieňaná na dopamín, ktorý chýba ľuďom s Parkinsonovou chorobou. Karbidopa má pomocný efekt. Dokáže totiž zablokovať enzým známy ako DOPA-dekarboxyláza, ktorý …

Parcilect

Parcilect

Parcilect je liek predpisovaný neurológmi,  ktorý patrí medzi tzv. antiparkinsoniká. Jeho účinnou látkou je zlúčenina rasagilín. Parcilect a jeho princíp Rasagilín je látka, ktorá dokáže zablokovať enzým monoaminooxidáza B. Tento enzým rozkladá dopamín a jeho zablokovanie tak pomáha zvýšiť v mozgu uživateľa množstvo dopamínu. Dodajme, že je to práve nedostatok dopamínu, ktorý spôsobuje Parkinsonovu chorobu. …

Pentiro

Pentiro

Pentiro je kombinovaný liek, ktorý sa používa v neurológii na liečbu Parkinsonovej choroby. Patrí do skupiny antiparkinsoniká a jeho účinné látky sú levodopa, karbidopa a entakapón. Princíp lieku Pentiro Levodopa je látka, ktorá sa v ľudskom mozgu premieňa na dopamín, ktorý chýba ľuďom s Parkinsonovou chorobou. Karbidopa má pomocný efekt. Dokáže totiž zablokovať enzým známy ako periférna …

Ralago

Ralago

Ralago je liek, ktorý sa používa v neurológii na liečbu Parkinsonovej choroby. Patrí do skupiny antiparkinsoniká a jeho účinnou látkou je rasagilin. Princíp lieku Ralago Rasagilin je látka, ktorá dokáže zablokovať enzým nazývaný monoaminooxidáza B. Tento enzým rozkladá dopamín a jeho zablokovanie tak pomáha zvýšiť v mozgu používateľa množstvo dopamínu. Dodajme, že je to práve nedostatok dopamínu, ktorý spôsobuje Parkinsonovu chorobu. Využitie Ralago …

Ralnea SR

Ralnea SR

Ralnea SR je liek, ktorý sa používa v neurológii na liečbu Parkinsonovej choroby. Patrí do skupiny antiparkinsoniká a jeho účinnou látkou je ropinirol. Princíp lieku Ralnea SR Účinná látka ropinirol patrí do skupiny liekov nazývaných agonisty dopamínu. Agonisty dopamínu ovplyvňujú mozog podobným spôsobom ako prirodzená látka, ktorá sa nazýva dopamín. Tento dopamín v určitých častiach mozgu chýba ľuďom s Parkinsonovou chorobou. …

Rasigerolan

Rasigerolan

Rasigerolan je liek, ktorý sa používa v neurológii na liečbu Parkinsonovej choroby. Patrí do skupiny antiparkinsoniká a jeho účinnou látkou je rasagilin. Princíp lieku Rasigerolan Rasagilin je látka, ktorá dokáže zablokovať enzým nazývaný monoaminooxidáza B. Tento enzým rozkladá dopamín a jeho zablokovanie tak pomáha zvýšiť v mozgu používateľa množstvo dopamínu. Dodajme, že je to práve nedostatok …

Requip-Modutab

Requip-Modutab

Requip-Modutab je liek, ktorý sa používa v neurológii na liečbu Parkinsonovej choroby. Patrí do skupiny antiparkinsonikáa jeho účinnou látkou je ropinirol. Princíp lieku Requip-Modutab Účinná látka ropinirol patrí do skupiny liekov nazývaných agonisty dopamínu. Agonisty dopamínu ovplyvňujú mozog podobným spôsobom ako prirodzená látka, ktorá sa nazýva dopamín. Tento dopamín v určitých častiach mozgu chýba ľuďom s …

Sagilia

Sagilia

Sagilia je liek, ktorý sa používa v neurológii na liečbu Parkinsonovej choroby. Patrí do skupiny antiparkinsoniká a jeho účinnou látkou je rasagilin. Princíp lieku Sagilia Rasagilin je látka, ktorá dokáže zablokovať enzým nazývaný monoaminooxidáza B. Tento enzým rozkladá dopamín a jeho zablokovanie tak pomáha zvýšiť v mozgu používateľa množstvo dopamínu. Dodajme, že je to práve nedostatok dopamínu, ktorý spôsobuje Parkinsonovu chorobu. Využitie Preparát Sagilia sa podáva …

Sastravi

Sastravi

Sastravi je liek predpisovaný v neurólogii. Patrí do skupiny antiparkinsoniká a jeho účinné látky sú zlúčeniny levodopa, karbidopa a entakapón. Princíp lieku Sastravi Levodopa je látka, ktorá je v ľudskom mozgu premieňaná na dopamín, ktorý chýba ľuďom s Parkinsonovou chorobou. Tým zmierňuje príznaky tejto choroby. Karbidopa má pomocný efekt. Dokáže totiž zablokovať enzým známy ako …

Stalemed

Stalemed

Stalemed je kombinovaný liek, ktorý sa používa v neurológii na liečbu Parkinsonovej choroby. Patrí do skupiny antiparkinsoniká a jeho účinné látky sú levodopa, karbidopa a entakapón. Princíp lieku Stalemed Levodopa je látka, ktorá sa v ľudskom mozgu premieňa na dopamín, ktorý chýba ľuďom s Parkinsonovou chorobou. Karbidopa má pomocný efekt. Dokáže totiž zablokovať enzým známy ako periférna DOPA-dekarboxyláza, ktorý by inak levodopu premenil na dopamín ešte pred …

Stalevo

Stalevo

Stalevo je kombinovaný liek, ktorý sa používa v neurológii na liečbu Parkinsonovej choroby. Patrí do skupiny antiparkinsoniká a jeho účinné látky sú levodopa, karbidopa a entakapón. Princíp lieku Stalevo Levodopa je látka, ktorá sa v ľudskom mozgu premieňa na dopamín, ktorý chýba ľuďom s Parkinsonovou chorobou. Karbidopa má pomocný efekt. Dokáže totiž zablokovať enzým známy ako periférna DOPA-dekarboxyláza, ktorý by inak levodopu premenil na dopamín ešte pred jej …

Tadoglen

Tadoglen

Tadoglen je liek predpisovaný neurológmi, ktorý patrí medzi pomerne bežne používané antiparkinsoniká. Podľa súčasných poznatkov sú symptómy Parkinsonovej choroby spojené s depléciou dopamínu v corpus striatum. Dopamín neprestupuje hematoencefalickú bariéru. Levodopa, prekurzor dopamínu, hematoencefalickou bariérou prestupuje a zmierňuje príznaky choroby. Iba malá časť podanej dávky levodopy podaná bez inhibítorov metabolických enzýmov, dosahuje centrálneho nervového systému, pretože je extenzívne …

Viregyt-K

Viregyt-K

Viregyt-K je liek, ktorý sa používa v neurológii na liečbu Parkinsonovej choroby. Patrí do skupiny antiparkinsoniká a jeho účinnou látkou je amantadín. Princíp lieku Viregyt-K Amantadín je látka, ktorá v ľudskom mozgu pôsobí v oblasti hlbokých štruktúr známych ako bazálne gangliá. Amantadín zvyšuje uvoľňovanie dopamínu z neurónov a naopak tlmí jeho spätné vychytávanie. Tým sa zlepšuje stav …

Xadago

Xadago

Xadago je liek predpisovaný neurológmi, ktorý patrí medzi menej často používané antiparkinsoniká. Jeho účinnou látkou je zlúčenina safinamid (presnejšie safinamid-mesylát). Princíp Safinamid je látka, ktorá dokáže zablokovať enzým monoaminooxidázu B. Tento enzým rozkladá dopamín a jeho zablokovanie tak pomáha zvýšiť v mozgu používateľa množstvo dopamínu. Dodajme, že je to práve nedostatok dopamínu, ktorý spôsobuje Parkinsonovu …

Back to top button