Úvod / Choroby / Thymom

Thymom

ThymomThymom je označenie pre nádor, ktorý vychádza z buniek týmusu. Týmus je orgán, ktorý nájdeme v oblasti prechodu krku a hrudníka za hrudnou kosťou a je dôležitý pre vývoj imunitného systému u dieťaťa. U dospelého človeka však týmus postupne degeneruje a je nahradzovaný tukovým tkanivom.

Aké sú príčiny tohto ochorenia? Aké vyšetrenia je potrebne podstúpiť? Všetky potrebné informácie sa dozviete z nasledujúceho článku. 

Príčiny:


Presná príčina vzniku thymomu nie je jasná, zrejme ide ako u väčšiny chorôb o kombináciu genetických faktorov a faktorov vonkajšieho prostredia.

Dodajme, že thymomy možno považovať za veľmi zriedkavé nádory, vyskytnúť sa môžu v akomkoľvek veku u oboch pohlaví, avšak najčastejšie sú postihnutí relatívne mladí dospelí nad 30 rokov. Ako zaujímavosť možno spomenúť, že ochorenie sa vyskytuje aj ako súčasť veľmi vzácnej imunitnej poruchy známej ako Goodov syndróm.

Prejavy:

Rast thymomu sa môže prejaviť útlakom okolitých štruktúr a pocitom nepríjemného tlaku.Menšie thymomy sa prejavia skôr objavením niektorých z autoimunitných chorôb, s ktorými sú thymomy pevne späté.

U významnej časti chorých sa objaví myasthenia gravis (porucha prenosu vzruchu medzi nervom a svalom) s výraznou svalovou slabosťou a únavou, prípadne iné autoimunitné ochorenie ako je napríklad Addisonova choroba, sarkoidóza, sklerodermia, SLE a autoimunitná hemolytická anémia. Z uvedeného článku vyplýva, že sprievodné príznaky môžu byť veľmi pestré. Niektoré thymomy sa môžu správať agresívne a vytvárať metastázy.

Diagnostika:

Pri podozrení na ochorenie je vhodné vykonať vyšetrenie krku, niektorú zo zobrazovacích metód ako je röntgen hrudníka, CT vyšetrenie a magnetická rezonancia. V prípade nálezu podozrivej hmoty možno odporučiť jej nabodnutie tenkou ihlou so získaním vzorky tkaniva na histologické vyšetrenie.

Histológia určí diagnózu a pomôže určiť aj presný typ a zhodnotiť jeho agresivitu. V krvi chorých súčasne so myastheniou gravis nachádzame protilátky namierené proti ich nervovosvalovým platničkám.

Liečba:

U dospelých ľudí je týmus v podstate nepotrebný a z väčšej časti tvorí tukový zdegenerovaný orgán, preto v prípade výskytu thymomu nevadí jeho chirurgické odstránenie. Za určitých okolností môže byť chirurgický zákrok doplnený ďalšou liečbou ako je napríklad chemoterapia.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *