Úvod / Choroby / Nefrotoxické zlúčeniny

Nefrotoxické zlúčeniny

Nefrotoxické zlúčeninyNefrotoxické zlúčeniny sú látky, ktoré sú schopné poškodiť tkanivo obličiek. Patria sem niektoré lieky, ale aj viacero iných zlúčenín.

Teraz si povedzme hlavné informácie o ich účinkoch, dôsledkoch a liečbe. 

Účinok nefrotoxických zlúčenín na obličky


Presný mechanizmus účinku je u jednotlivých zlúčenín síce rôznych, ale dôsledok je obdobný - dôjde k poškodeniu drobných mikroskopických vývodných kanálikov v obličke, ktorými preteká moč vzniknutý prefiltrovaním krvi, a z ktorých môžu byť vstrebávané rôzne látky späť do krvi. Proces poškodenia a odumierania buniek týchto kanálikov označujeme ako akútna tubulárna nekróza.

Vyvolávajúce zlúčeniny

Z liekov musíme ako výrazne nefrotoxiká spomenúť niektoré antibiotiká zo skupiny aminoglykozidov (napr. Gentamycín, amikacín), antimykotiká (lieky proti plesniam), diuretiká (napr. Furosemid), imunosupresíva (napr. Takrolimus, Metotrexát, Cyklosporín A), cytostatiká (napr. Cisplatina) a ďalšie.

Zo zlúčenín mimo lieky bolo akútne poškodenie obličiek pozorované napríklad u užívateľov heroínu, amfetamínu a u otráv ťažkými kovmi.

Úplne špeciálnou problematikou je nefrotoxický efekt jódovými kontrastnými látkami, ktorú bežne používame u CT vyšetrenia s kontrastom. V takom prípade hovoríme o poškodení obličiek ako o kontrastnej nefropatii.

Nefrotoxické zlúčeniny a ich dôsledky

Záleží na konkrétnej látke, jej množstve, na opakovanom podávaní a na stave obličiek pred ich vystavením nefrotoxickej látke. Ak boli obličky doteraz zdravé, potom znesú viac ako obličky človeka s chronickým zlyhaním obličiek.

Poškodenie obličiek môže byť tak mierne, že si ho človek ani nevšimne, v krvných náberoch však môže dôjsť k určitému zvýšeniu obličkových parametrov (koncentrácia močoviny a kreatinínu).

Závažnejšie formy otravy môžu však spôsobiť akútne zlyhanie s obličiek so znížením výdaja moču a rizikom rozvratu vnútorného prostredia s kumuláciou toxických splodín, so vznikom metabolickej acidózy a hyperkaliemie.

Liečba

V zásade sú nutné dve veci. Po prvé musí byť prerušený kontakt s nefrotoxickými látkami a za druhé je nutný dostatočný prísun tekutín, aby sa podporila filtračná činnosť obličiek.

Súčasťou terapie musí byť sledovanie výdaja moču a viacerých parametrov v krvných naberoch (základné minerály, kyslosť (pH) krvi, obličkové parametre a pod.). Pokiaľ dôjde k akútnemu zlyhaniu obličiek s ohrozením života pacienta, môže byť potrebné začať dialýzu.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *