Intuniv

IntunivIntuniv je liečivo, ktoré sa využíva v neurologii a v pediatrickej psychiatrii. Tento liek patrí do skupiny liečiv, ktoré ovplyvňujú mozgovú aktivitu. Tento liek môže pomôcť zlepšiť vašu pozornosť, koncentráciu a môže zmierniť vašu impulzívnosť (prudké reagovanie) a hyperaktivitu (zvýšená aktivita). Účinnou zložkou prípravku je zlúčenina guanfacin.

Guanfacin je známe antihypertenzívum. Guanfacin znižuje impulzy sympatického nervu z vazomotorického centra k srdcu a krvným cievam vďaka stimulácii alfa2-adrenergenních receptorov. To má za následok pokles periférnej cievnej rezistencie a krvného tlaku a pokles srdcovej frekvencie.

Princíp lieku Intuniv


Guanfacin pôsobí na receptory niektorých neuromediátorov. Neuromediátory sú zlúčeniny prenášajúce vzruchy medzi nervovými bunkami.

Najsilnejšie pôsobenie je na receptory pre noradrenalín. Vedľajším účinkom je zníženie cievneho odporu a poklesu krvného tlaku.

Intuniv sa môže podávať deťom a dospievajúcim s hyperaktivitou, poruchou pozornosti a koncentrácie (tzv. ADHD – Attention Deficit Hyperactivity Disorder).

O presnej indikácii však musí rozhodnúť odborník, ideálne detský psychiater. Liek nebýva prvou voľbou a skôr sa nasadzuje pri neefektívnosti bežnejších preparátov.

Podávanie

Intuniv sa v žiadnom prípade nesmie používať inak, než ako stanovuje predpisujúci lekár. Preparát sa vyrába v podobe tabliet o sile 1-4 miligramy.

U detí s ADHD sa zvyčajne začína dávkou 1 miligram denne a táto dávka sa pod pravidelným dohľadom lekára postupne navyšuje.

Na začiatku liečby je potrebná starostlivá titrácia dávky a sledovanie, keďže klinické zlepšenie a riziko mnohých klinicky významných nežiaducich účinkov (synkopy, hypotenzia, bradykardia, ospalosť a sedácia) sú závislé od dávky a expozície.

Pacientov treba upozorniť, že môže nastať somnolencia a útlm, zvlášť na začiatku liečby alebo pri zvýšení dávky.

Ak sú somnolencia a sedácia vyhodnotené ako klinicky znepokojujúce alebo neustupujúce, je potrebné zvážiť zníženie dávky alebo ukončenie podávania prípravku.

V prípade vynechania dávky môže podávanie lieku pokračovať nasledujúci deň. Ak sú vynechané dve alebo viac po sebe idúcich dávok, odporúča sa retitrácia v závislosti na pacientovom znášanlivosti guanfacínu.

Známky a príznaky predávkovania môžu zahŕňať hypotenziu, počiatočné hypertenziu, bradykardiu, letargiu a respiračnú depresiu.

S predávkovaním guanfacínom rovnajúcim sa 3-násobku odporúčanej dennej dávky je tiež spojená hemodynamická nestabilita.

Opatrenia pri predávkovaní prípravkom Intuniv má zahŕňať monitorovanie a liečbu týchto známok a príznakov.

Nevýhody

Vzhľadom k pôsobeniu na centrálny nervový systém môže mať intuniv veľké množstvo vedľajších účinkov vrátane tráviacich ťažkostí, pocitu sucha v ústach, únavy, spavosti, bolestí hlavy a pokles krvného tlaku.

Použité zdroje: základné zdroje textu

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.

Back to top button